Αρχική » » ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ


Πηγές του ΥΠΕΘΑ τονίζουν ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πανίσχυρες και έτοιμες να υπερα­σπιστούν κάθε γωνιά ελληνικής γης». 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
Isblaveris@gmail.com 

Μήνυμα προς κάθε κα­τεύθυνση στέλνει η μονοήμερη επίσκε­ψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Αβραμό­πουλου, ο οποίος συνοδεύθηκε από τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστρά­τηγο Χρήστο Μανωλά, τη Δευ­τέρα στον Έβρο. Μια επίσκεψη που δεν ήταν προγραμματισμέ­νη και ανακοινώθηκε στον Τύπο το προηγούμενο βράδυ, ενώ οι αρμόδιοι στρατιωτικοί παράγο­ντες είχαν πληροφορηθεί σχε­τικά, σύμφωνα με πληροφορίες των «Παραπολιτικών», δύο ημέ­ρες πριν από την ανακοίνωση. Μια επίσκεψη που σχετίζεται «χωροχρονικά» με... τον μεθαυριανό πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και με τις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής, καθώς και με τα διάφορα «παι­χνίδια» που παίζει -ή τουλάχι­στον επιχειρεί να παίξει- το τουρ­κικό προξενείο της Κομοτηνής. 

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, «η επίσκεψη Αβραμόπουλου στην εθνικά ευαίσθητη περιο­χή της Θράκης αυτήν την περίο­δο εκπέμπει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ισχυρές και αποφασισμένες, είναι εκεί, έτοι­μες και στις επάλξεις, όπως πά­ντα. Έτοιμες να υπερασπιστούν κάθε σημείο της ελληνικής επι­κράτειας, στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, και να απο­τρέψουν κάθε συμμετρική ή ασύμμετρη απειλή εναντίον της πατρίδος». Αναφορικά με το δεύτερο σημείο, τα διάφορα μέ­τρα που έχουν ληφθεί στην πε­ριοχή (π.χ. «φράκτης», ενίσχυ­ση των περιπολίων κ.λπ.), σε συνεργασία τόσο με την Ελλη­νική Αστυνομία όσο και με την Ευρωπαϊκή FRΟΝΤΕΧ, έχουν περιορίσει κάθετα την εξ Ανα­τολών είσοδο στο ελληνικό έδαφος του πλήθους των πα­ρανόμων μεταναστών. Με αντιστρόφως ανάλογη, όμως, αύξη­ση -ή προσπάθειες- της εισροής από τη θαλάσσια περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαί­ου και των έναντι αυτών τουρ­κικών παραλίων, καθώς και με τα τραγικά αποτελέσματα που πληροφορούμαστε συχνά από τον Τύπο. 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ. Πρακτικά τώρα και «επί του πεδίου», όπως λένε στη στρατιωτική γλώσσα, ο Δ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε τη ζώνη ευθύνης της XII Μηχα­νοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, που εδρεύει στην Αλεξανδρού­πολη, καθώς και την έδρα της 50ής Μηχανοκινήτου Ταξιαρ­χίας στο Σουφλί, ενώ μετέβη σε στρατιωτικά φυλάκια της περιο­χής και στη συνοριακή γέφυρα «Κήπων». Ξεκινώντας από τον νότο προς τον βορρά του Έβρου, η XII Μ/Κ ΜΠ καλύπτει τον νότιο τομέα, η XVI (16η) Μ/Κ ΜΠ, που εδρεύει στο Διδυμότει­χο, τον αντίστοιχο βόρειο τομέα, ενώ ως «συνδετικός κρίκος» με­ταξύ των δύο Μεραρχιών υπάρ­χει η 50ή Μηχανο­κίνητη Ταξιαρχία, που υπάγεται απευ­θείας στο Δ' ΣΣ. Τον υπουργό και τον αρχηγό ΓΕΣ υποδέχτηκαν στον Έβρο ο διοικητής της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος Βα­σίλειος Τελλίδης, και ο διοικητής του Δ' ΣΣ, αντιστράτη­γος Χρήστος Χαλκίδης, οι οποίοι τον ενημέρωσαν επί της γενικής καταστάσεως, ενώ «εξειδικευ­μένα» ο Δημήτρης Αβραμόπου­λος ενημερώθηκε από τους δι­οικητές τόσο της XII Μ/Κ/ΜΠ, υποστράτηγο Παναγιώτη Φαραντάτο, όσο και της 50ής Μ/Κ ΤΑΞΠΖ, ταξίαρχο Γεώργιο Λιάκο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη την προεκλογική περίοδο, η ευαίσθητη περιοχή της Θράκης κα­θώς και η Περιφέρεια της Ανα­τολικής Μακεδονίας Θράκης «χρησιμοποιήθηκαν» κατά πρω­τοφανή και επαίσχυντο τρόπο από μέρος των πολιτικών κομ­μάτων στο πλαίσιο «προσεταιρι­σμού» ψήφων από τη μουσουλ­μανική μειονότητα, πέρα και πάνω από κάθε έννοια «πολιτι­κού πολιτισμού» που είναι δε­κτός και αποδεκτός σε οποια­δήποτε δυτική Δημοκρατία. Σε αυτόν τον «ανταγωνισμό» συμ­μετείχε «ανοικτά» το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, που βρήκε πρόσφορο έδαφος, με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο διαμόρφωσης εντυπωσιακών και επικίνδυνων «τετελεσμένων», στα πρότυπα των πρόσφατων γε­γονότων και των εξελίξεων στην Κριμαία, αλλά με επίκεντρο, αυ­τήν τη φορά, την περιοχή της Θράκης. 

Η παράμετρος «Σαμπιχά» 

Η περίπτωση της Ρομά πρώ­ην υποψήφιας ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίας Σαμπιχά Σουλεϊμάν, της οποίας το όνο­μα είχε ανακοινωθεί επίσημα από την Κουμουνδούρου, εί­ναι χαρακτηριστική. Απέσυραν την υποψηφιότητα της εσπευ­σμένα, μετά τις έντονες πιέσεις του τουρκικού προξενείου, που δεν την ήθελε λόγω του εθνι­κού έργου της στην περιοχή της Θράκης υπέρ των Ελλήνων Ρομά, για το οποίο έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών. 

Η κυρία Σουλεϊμάν υποστηρί­ζει ότι οι Ρομά της Θράκης εί­ναι Έλληνες πολίτες μουσουλ­μανικού θρησκεύματος, ενώ το τουρκικό προξενείο επιθυμεί να εμφανίζει παράνομα όλους τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της Θράκης ως τουρ­κικής καταγωγής για ευνόη­τους λόγους. Η Ελληνίδα Ρομά τους... χάλαγε, κατά το κοινώς λεγόμενον, τη «μαγιά», με απο­τέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και να επιτευχθεί η απόσυρση της από το ευρω-ψηφοδέλτιο της αξιωματικής αντιπολίτευ­σης, γεγονός που προκάλε­σε ακόμα και εσωκομματικές τριβές στην Κουμουνδούρου, παρά τις δικαιολογίες που επι­χειρήθηκαν να αρθρωθούν για να δικαιολογηθούν τα αδι­καιολόγητα. Για όλους αυτούς τους προφανείς -αλλά και για άλλους «αφανείς»- λόγους αποφασίστηκε και υλοποιήθη­κε, σε χρόνο-ρεκόρ, η επίσκεψη-αστραπή του ΥΠΕΘΑ στον Έβρο, η οποία έδωσε το μήνυ­μα που έπρεπε. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-16/05/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger