Αρχική » » Κοροϊδία η πλασματική πενταετία για συντάξεις

Κοροϊδία η πλασματική πενταετία για συντάξεις


✓ Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Φώφη Γεννηματά μετά την άσκηση Ηνίοχος συνομιλεί με στελέχη. 
✓ Στις τάξεις του Στρατεύματος επικρατεί έντονη δυσπιστία για το μέτρο. Το τίμημα για την εξαγορά των ετών είναι πολύ μεγάλο και δεν θα αποσβεστεί ποτέ με βάση το μικρό όφελος που θα προσφέρει στα ποσά. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Με πολύ σκε­πτικισμό αντι­μετωπίζουν οι Έλληνες στρα­τιωτικοί τις υποτιθέμενες βελτιώσεις στο συνταξιο­δοτικό καθεστώς τους, που επέρχονται με το σχέδιο νόμου για την τροποποίη­ση του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά­ξεων. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι υποσχέσεις της Πολιτείας διαψεύ­σθηκαν και είδαν να εφαρ­μόζεται στις αποδοχές τους η δυσμενέστερη δυνατή εκ­δοχή των μέτρων. 

Κυριότερο από τα ευερ­γετήματα που προβλέπο­νται στο νέο υπό ψήφιση νομοθέτημα είναι ότι ...πα­ρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού να αναγνωρί­σει πέντε πλασματικά χρό­νια, για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για συνταξιο­δότηση έτη υπηρεσίας (40 έτη, εκ των οποίων 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πέντε πλασματικά). 

Οι συζητήσεις 

Στις τάξεις του Στρατεύματος όμως επικρατεί έντονη δυσπιστία απέναντι σε αυ­τό το φαινομενικά ευνοϊ­κό μέτρο και δεν είναι λί­γοι αυτοί που φοβούνται ότι θα αποδειχθεί ακόμη μία κοροϊδία εις βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Το ζήτημα εντοπίζε­ται στο ποιο θα είναι το αντίτιμο για την εξαγορά των πέντε ετών και πό­ση η συνταξιοδοτική βελ­τίωση που θα προκύψει. 

Ως προς το τελευταίο, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η διαφορά στη σύνταξη της 40ετίας, έναντι αυτής της 35ετίας, φαίνεται να υπερβαίνει τα 50 ή στην καλύτερη περί­πτωση τα 70 ευρώ τον μήνα. Έτσι, αν απαιτείται η εξαγορά της πενταετίας με καταβολή ολοκλήρου του ποσού του αναλογούντος ασφαλίστρου, είναι δώρον άδωρον. Μπορεί δηλαδή να απαιτηθεί να καταβάλει ο στρατιωτικός 10.000 έως 20.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι με την πενιχρή βελτίωση της συντάξεώς του ένα τέτοιο ποσόν δεν θα αποσβεσθεί πο­τέ. Συνεπώς ουδείς θα έχει συμφέρον να το καταβάλει και όλο το θέμα θα αποδειχθεί ακόμη μια υπόσχεση κενή περιεχόμενου. 

Το σημείο που προκα­λεί την εντονότερη ανησυχία είναι ότι στα σχετικά έγγραφα αναφέρεται ρητά ότι με την εφαρμογή των διατάξεων που εισάγο­νται με το νομοσχέδιο δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό Προϋπολογισμό, κάτι που ερμηνεύεται ωδ επιβεβαίωση της υποψίας ότι οι ασφαλισμένοι θα αναλάβουν να καταβάλουν το σύνολο της δαπάνης εξαγοράς. 

Να σημειωθεί πάντως ότι πριν από πολλά χρόνια τα πέντε πλασματικά έτη συνυπολογίζονταν ούτως ή άλλως στον συντάξιμο χρό­νο αναφερόμενα ως χρόνια «εκστρατείας» ή «στόλου» για τα στελέχη του ΓΕΝ, και αποτελούσαν την αναγνώριση των ιδιαίτερων –και πολύ δυσμενών- συνθηκών εργασίας των στρατιωτικών. Τους αφαιρέθηκαν όμως με τις «αναμορφώσεις» της νομοθεσίας που γίνονταν. Με τα τότε δεδομένα, ο στρατιωτικός μπορούσε να αποστρατευ­θεί με 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, οπότε εξασφά­λιζε μιαν αξιοπρεπή σύ­νταξη. Ακόμη και μετά την κατάργηση των πλασματι­κών ετών, όσον αφορά τους στρατιωτικούς, πέντε έτη πλασματικής υπηρεσίας συνέχιζαν να μπορούν να αναγνωρίζουν, αντί συμβολικού τιμήματος, τα στε­λέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Προκειμένου λοι­πόν να επιτευχθεί ισότη­τα με τους αστυνομικούς θα πρέπει να είναι συμβο­λικό και το τίμημα με το οποίο θα επιβαρύνονται και οι στρατιωτικοί. 

Οι μονάδες 

Αυτό που μπορεί να είναι πιο σημαντικό είναι ότι με το νομοσχέδιο επανακα­θορίζονται οι μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στο διπλάσιο, ώστε τα κριτήρια να είναι επιχειρησιακά και όχι μόνο γεω­γραφικά. Βέβαια και όσον αφορά το θέμα αυτό, προ­κειμένου να αποφευχθούν αδικίες, πρέπει να μελετη­θεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα συνδυάζονται οι δύο παραπάνω κατηγορίες κριτηρίων. Πάντως το νομοσχέδιο με το οποίο ασχολήθηκε η αναπλη­ρώτρια υπουργός Εθνικής Αμύνης Φώφη Γεννημα­τά πέρασε από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα και προγραμματίζεται να εισαχθεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών με την επανέναρξη των εργα­σιών της, στις 28 Μαΐου. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-17/05/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger