Αρχική » » «ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

«ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


✓ Ο τυχερός στρατιώτης (δεξιά) και οι «άτυχοι» συνάδελφοι του ακούνε τον κ. Αβραμόπουλο. 
✓ Από το φυλάκιο στον Αη-Στράτη στο Πεντάγωνο μέσω της... κάμεράς του. 
✓ Ο υπουργός Άμυνας του ζήτησε να έλθει στο υπουρ­γείο για να αναλάβει καθή­κοντα φωτογράφου. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ 

Μία «δυσμενή μετάθεση για το... Πεντάγωνο», όπως του ελέχθη χαρακτηριστικώς και χάριν αστειότητος, έλαβε τελεί­ως απρόσμενα ο στρατι­ώτης Χ.Π. από την Αθήνα, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του ως μέλος της φρουράς του ακριτικού ελληνικού φυλακίου του Αγίου Ευστρατίου. Και μάλιστα η μετάθεση αυτή έγινε από το ισχυρότερο «βύσμα» που θα μπορούσε να έχει κάθε στρατεύσιμος, το «όνει­ρο» του κάθε στρατιώτη, ναύτη και σμηνίτη, τον ίδιο τον υπουργό Εθνι­κής Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλο. 

Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη για τον στρατιώτη συνέβη την περασμένη Πέμπτη, στις 19 του μηνός, κατά την... επίσκεψη του ΥΕΘΑ, Δ. Αβραμόπου­λου, στη ζώνη ευθύνης της 88 Στρα­τιωτικής Διοικήσεως, στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο. Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Μιχάλη Κωσταράκο, ΓΕΑ, αντιπτέραρχο (I) Ευάγγε­λο Τουρνά, ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χρή­στο Μανωλά, και ΑΤΑ, αντιπτέραρχο (I) Χρήστο Βαΐτση, έφτασε στον Αη-Στράτη για να επιθεωρήσει την εγκα­τεστημένη φρουρά του στρατιωτικού φυλακίου και να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του ήρωα υποσμηναγού (I) Νίκου Σιαλμά, ο οποίος σκοτώθη­κε στις 18 Ιουνίου 1992, κυνηγώντας τους Τούρκους πιλότους στο Αιγαίο. Μετά την τυπική επιθεώρηση της φρουράς και την αναφορά από τον επικεφαλής αξιωματικό, ο Δ. Αβραμόπουλος έδωσε εντολή να συγκε­ντρωθούν όλοι οι στρατιώτες γύρω από το τραπέζι με τους παραδοσια­κούς μεζέδες, που είχε προετοιμάσει ο στρατιώτης μάγειρας του φυλακί­ου, και ξεκίνησε μαζί τους μια συζή­τηση αναφορικά με τη θητεία τους, τις σπουδές τους και το τι σκέφτονται να κάνουν μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Μετά από αρκετούς στρατιώτες, ο υπουργός έφτασε και στον στρατιώτη Χ.Π. από την Αθήνα, ο οποίος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία σχεδόν για ένα πεντάμηνο στη Λήμνο. Και ακολούθησε ο εξής διάλογος: 

«Τι δουλειά κάνεις;», τον ρώτησε. «Φωτογράφος», του απάντησε εκεί­νος. «Α, η φωτογραφία... Είναι επι­στήμη και τέχνη! Ξέρεις ότι και εγώ έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία! Έχω μία από τις μεγα­λύτερες και πιο εξειδικευμένες συλλο­γές παλαιών φωτογραφιών, η παλαι­ότερη των οποίων είναι του 1880», είπε ο υπουργός, για να ξεκινήσει μια ολόκληρη διελκυστίνδα ερωταπαντήσεων τεχνικού περιεχομένου για φωτογραφικές μηχανές και φα­κούς μπροστά στους έκπληκτους αρ­χηγούς, τους δημοσιογράφους και τα άλλα μέλη της αποστολής, που παρα­κολουθούσαν εμβρόντητοι. «Έχεις σπουδάσει φωτογραφία;». «Βεβαίως. Έχω τελειώσει ΙΕΚ Φω­τογραφίας και παράλληλα με ενδια­φέρει και έχω ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία του κινηματογράφου», του απάντησε ο Χ.Π. 

Συζητώντας επί πενταλέπτου για φω­τογραφικά θέματα με τον στρατιώ­τη, φωτογράφο στο επάγγελμα και στις σπουδές, ο Δ. Αβραμόπουλος το «επεξεργαζόταν» στο μυαλό του και πήρε την απόφασή του. «Έχουμε ανάγκη για έναν φωτογρά­φο στο υπουργείο. Τι λες;», του είπε και, στρεφόμενος στον διοικητή του και προτού ο στρατιώτης καταλάβει τι του είχε πει ο υπουργός, του λέει: «Εσείς, κ. διοικητά, συμφωνείτε να μας έλθει κάτω στην Αθήνα; Τι λέτε;». Τι να πει ο διοικητής σε μία τέτοια πρόταση; Δέχτηκε και ο υπουργός άρχισε να ρωτά ιεραρχικώς τον τα­ξίαρχο διοικητή της 88 ΣΔΙ, για να φτάσει στον ΑΣΔΕΝαρχη (καταδρο­μέα και «βάτραχο») αντιστράτηγο Γιάννη Ηλιόπουλο. «Να μετατεθεί, κ. υπουργέ, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί από εσάς για έναν μήνα», του εισηγήθηκε εκείνος. «Εσείς, κ. αρχηγέ, τι λέτε; Να τον μεταθέσουμε;», απευθύνθηκε ο Δ. Αβραμόπουλος στον επίσης κατα­δρομέα και «βάτραχο» αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χρήστο Μανωλά. «Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον ΑΣΔΕΝάρχη», του είπε εκείνος. «Ωραία, αλλά δεν έχουμε ρωτήσει τον άμεσα ενδιαφερόμενο αν θέλει να έρθει Αθήνα», τόνισε ο υπουργός και αφού στράφηκε στον στρατιώτη-φωτογράφο τον ρώτησε: «Θες να σε μεταθέσουμε από τον Αη-Στράτη στην Αθήνα;». «Εγώ, κ. υπουργέ, θέλω και είμαι Αθηναίος, αλλά δεν μπορώ να αφή­σω τους συναδέλφους μου εδώ», του απάντησε ο στρατιώτης Χ.Π., σε μια μοναδική επίδειξη υψηλού ηθικού και συναδελφικότητας από μέρους του. 

«Τότε να ρωτήσουμε τους συναδέλ­φους σου», αντέτεινε ο υπουργός, ο οποίος επέμενε, απευθύνοντας τώρα πλέον το ερώτημα προς τους υπόλοι­πους στρατιώτες: «Να τον μεταθέσου­με στην Αθήνα;». Για να λάβει από αυτούς αμέσως τη θετική απάντηση, μ΄ ένα δυνατό «ναι», συνοδευόμενο από χειροκρο­τήματα. 

«Ωραία. Παλληκάρι μου, μετατίθεσαι... δυσμενώς στο υπουργείο στην Αθήνα», επισημοποίησε και οριστι­κοποίησε με αυτά τα χαρακτηριστι­κά λόγια τη μετάθεση του στρατιώτη Χ.Π. στην Αθήνα ο ίδιος ο υπουργός! Ασφαλώς μοναδικές στιγμές συναδελφικότητας και υψηλού ηθικού, που μόνο όσοι έχουν υπηρετήσει μπορούν να καταλάβουν. 

Παίρνει το απολυτήριο σε 3,5 μήνες 

Αξίζει να σημειω­θεί ότι το όνομα του στρατιώτη Χ.Π. εί­ναι γνωστό σε μας, αλλά υπάρχει παρά­κληση του ΥΠΕΘΑ να μη δημοσιοποιη­θεί «για ευνόητους λόγους», όπως ελέ­χθη χαρακτηριστικώς, κάτι που γί­νεται σεβαστό από μέρους μας. Ο στρα­τιώτης Χ.Π. παρου­σιάστηκε να υπηρε­τήσει τη στρατιωτική του θητεία των εν­νέα μηνών τον Ια­νουάριο του 2014, με την 2014 Α' ΕΣΣΟ του Στρατού Ξη­ράς. Επομένως, υπη­ρετεί ήδη 5,5 μήνες στην ακριτική Λή­μνο, απ' όπου μαζί με τους άλλους συναδέλφους του με­ταβαίνουν σε εβδο­μαδιαία βάση για υπηρεσία στο φυ­λάκιο του Αη-Στράτη. Επομένως, έχει υπόλοιπο θητείας 3,5 μηνών, χωρίς να υπολογιστεί η άδειά του, και αυτό θα το υπηρετήσει στο ΥΠΕΘΑ, ως φωτο­γράφος του υπουρ­γού (και του υπουρ­γείου ασφαλώς). Από μέρους μας, καλό υπόλοιπο θη­τείας και έτσι τυχε­ρός να είναι πάντα στη ζωή του. 

Ο Χ.Π. (αριστ.) δεν φανταζόταν την κατάληξη της επιθεώρησης. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-28/06/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger