Αρχική » » Δεν ανησυχεί ο Στρατός για τα όπλα από τους Ρώσους

Δεν ανησυχεί ο Στρατός για τα όπλα από τους Ρώσους


■ Οι ρωσικής προέλευσης πύραυλοι TOR-M1. 
■ Το εμπάργκο φαίνεται ότι δεν θα επηρεάσει άμεσα την υποστήριξη για τα υπάρχοντα συστήματα. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου
e p.petrou@gmail.com 

Καθησυχαστικές είναι οι εκτιμή­σεις των αρμοδίων αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμό­τητα των ρωσικής προελεύσεως οπλικών συστημάτων που διαθέτουν οι ελ­ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το «εμπάργκο» του προέδρου Πούτιν δεν θα επηρεάσει, τουλάχιστον άμεσα, την εφοδιαστική αλυσίδα υποστηρίξεως... των συστημάτων αυτών. Ούτως ή άλλως η συ­νεργασία με τις ρωσικές κατασκευάστρι­ες εταιρίες δεν ήταν ποτέ απόλυτα αρμονι­κή με αποτέλεσμα ο Ελληνικός Στρατός, ο οποίος διαθέτει και τα περισσότερα, να έχει μεριμνήσει εδώ και χρόνια τόσο για την υπογραφή των απαραιτήτων συμφωνιών όσο και για τη δημιουργία αποθεμάτων σε ανταλλακτικά και πυρομαχικά, τα οποία θα επιτρέψουν τη λειτουργία των συστημάτων για πολλά χρόνια, ακόμη και αν επεκταθεί το εμπάργκο και στο πολεμικό υλικό. 

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα Γενικά Επι­τελεία δεν έχουν γίνει αποδέκτες κανενός είδους επίσημης ενημερώσεως για ενδεχόμενα προβλήματα στην υποστήριξη ρωσι­κής προελεύσεως συστημάτων. Όπως τόνι­ζαν όμως καλά ενημερωμένοι στρατιωτικοί κύκλοι, σε περίπτωση προβλήματος μπο­ρούν να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας του απαραιτήτου υλικού. Ερ­γοστάσια στην Ουκρανία και σε άλλες χώ­ρες της πρώην Σοβιετίας παράγουν τα πε­ρισσότερα ανταλλακτικά και πυρομαχικά που μπορεί να χρειασθούμε. 

Ο Στρατός Ξηράς, εκτός από τα πεπα­λαιωμένα οχήματα μάχης ΒΜΡ-1, διαθέτει κυρίως αντιαεροπορικά μικρού βεληνε­κούς (TOR-ΜΙ και OSA-M) και αντιαρματικά Kornet-E. Για όλα υπάρχουν επαρκή αποθέματα, αν και στο εξοπλιστικό που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην αρμοδία επι­τροπή της Βουλής περιλαμβάνεται η αγο­ρά βλημάτων Kornet-Ε αξίας 10.000.000 ευρώ. Η ανάγκη για τα πυρομαχικά αυτά όμως δεν είναι άμεση. Το ΓΕΣ τα περιέλα­βε στο πρόγραμμα κάνοντας εκτίμηση των αναγκών για την επόμενη δεκαετία και δε­δομένου ότι το συγκεκριμένο σύστημα θε­ωρείται το πλέον προηγμένο στον κόσμο με πραγματικό βεληνεκές 5,5 χιλιομέτρων. 

Η Πολεμική Αεροπορία, εξάλλου, έχει το μέγα θέμα των αντιαεροπορικών βλη­μάτων S-300, τα οποία κατέστησαν επιχειρησιακά τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχής δο­κιμή τους στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Για την ενεργοποίηση του συστήματος αυτού κατε­βλήθησαν πολυετείς προσπάθειες μέχρις ότου επιτεύχθηκαν οι πρώτες συμφωνίες με τους Ρώσους κατασκευαστές. 

Ακόμη και σήμερα, όμως, δεν έχει κα­ταστεί δυνατόν να υπογραφεί η συμφω­νία για τη μελλοντική υποστήριξη (Follow On Support-FOS) του στρατηγικού αυτού συστήματος. Η σχετική διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί από το ΓΕΑ εδώ και αρ­κετό καιρό και ήδη το σχέδιο της συμφω­νίας έχει διαβιβασθεί στη ΓΔΑΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών) για τις δικές της ενέργειες. Αντίστοιχα, από τη ρωσική πλευρά εκτιμάται ότι το σχέδιο έχει διαβιβασθεί στον οργανισμό αμυντι­κών εξαγωγών Rosoboronexport. Οι πλέ­ον δύσπιστοι θεωρούν ότι η τύχη αυτής της συμφωνίας θα είναι ενδεικτική του μέλλοντος των ελληνο-ρωσικών σχέσεων στον τομέα των εξοπλισμών. 

Το Πολεμικό Ναυτικό, τέλος, είναι ο κλάδος που ανησυχεί λιγότερο από τους τρεις. Μοναδικός τύπος πλοίων ρωσικής προελεύσεως είναι τα αερόστρωμνα αμφι­βίων επιχειρήσεων Zubr. Δεδομένου του μικρού χρόνου ζωής των αεροπορικού τύπου κινητήρων τους, τα σκάφη αυτά χρησι­μοποιούνται ελάχιστα. Εδώ και πολλά χρό­νια υπάρχει μια πολιτική να γίνεται οικο­νομία ωρών, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικά κρίσιμες στιγμές. Από την άλ­λη πλευρά, για τα Zubr υπάρχει πλήρης γραμμή παραγωγής, δηλαδή εναλλακτική πηγή προμήθειας, στην Ουκρανία, από την οποία μάλιστα έχει αγορασθεί το ένα από τα τέσσερα που διαθέτει ο στόλος μας. Το μόνο ζήτημα είναι ότι οι Ουκρανοί είχαν πάντα υψηλότερες τιμές από τους Ρώσους. 

«Πανταχού παρόν» στις συμμαχικές αποστολές το Ναυτικό μας. 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ πολεμικά πλοία έχει διαθέσει από την αρχή του χρόνου το Ναυτικό μας σε διάφορες διεθνείς απο­στολές. Σε αυτές υπολογίζε­ται και η πρόσφατη διάσωση 186 Ελλήνων και ξένων υπη­κόων από τη Λιβύη (επιχείρηση «Αγήνωρ»), την οποία έφε­ρε σε πέρας π φρεγάτα «Σαλαμίς». Με τις συμμετοχές αυτές το Π.Ν. δείχνει το υψηλό επίπε­δο ετοιμότητας και ικανότητας του προσωπικού του, ενώ πα­ράλληλα συμβάλλει στη διατή­ρηση του κύρους της χωράς μας στο πλαίσιο των συμμαχιών και των διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκει. 

Έτσι για ένα τρίμηνο η φρε­γάτα «Ψαρά» μετείχε στην επιχείρηση «Αταλάντα» της Ευρω­παϊκής Ενώσεως για την αντιμετώπιση της πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής. Αν και η οι­κονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει συνεχή συμμετο­χή στην επιχείρηση με πλοίο, Έλληνες αξιωματικοί υπηρε­τούν μόνιμα στο πολυεθνικό επιτελείο που τη συντονίζει από το Νόρθγουντ της Βρετανίας. 

Με δύο υποβρύχια, το «Πό­ντος» και το «Αμφιτρίτη», παρακολουθεί το Ναυτικό την επιχεί­ρηση για τη μεταφορά και κατα­στροφή των χημικών όπλων της Συρίας. Νωρίτερα η «Αμφιτρί­τη» είχε διατεθεί για τις ανά­γκες της συμμαχικής επιχει­ρήσεως «Active Endeavour». Πρόκειται \ια την αντιτρομο­κρατική επιχείρηση του NATO στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ελεγχθεί 115.000 πλοία και έχουν γίνει νηοψίες σε 162 από αυτά. Επίσης, στη μό­νιμη δύναμη πλοίων ναρκοπολέμου του ΝΑΤΟ (SNMCMG2) έχει διατεθεί το ναρκοθηρευτικό «Ευρώπη». 

Η μεγαλύτερη όμως συμμε­τοχή του Πολεμικού Ναυτικού είναι στην «ξεχασμένη» επιχεί­ρηση UNIFIL MAROPS. Δη­λαδή τη ναυτική επιχείρηση της αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο. Οκτώ πλοία έχουν μετά­σχει στην αποστολή αυτή μέχρι στιγμής. Είναι οι κανονιοφόροι «Ναυμάχος», «Μαχητής» και «Νικηφόρος» και οι πυραυλάκατοι «Σιμιτζόπουλος», «Σταράκης», «Γρηγορόπουλος», «Κρυσταλλίδης» και «Μπλέσσας». Η επιχείρηση αυτή είναι σε εξέλι­ξη από τον Μάρτιο του 1978 με ανανέωση της εντολής της το 1982 και το 2000, ενώ οι ναυτικές περιπολίες της άρχισαν από το 2006 με σκοπό την εξασφά­λιση απρόσκοπτης προσεγγίσε­ως στον Λίβανο πλοίων που με­τέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και άλλον απαραίτητο εξοπλι­σμό για τις υποδομές της χώρας. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-15/08/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger