Αρχική » » ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ


✓ Η εξοπλιστική κούρσα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, πάνω από το Αιγαίο.
✓ Ποιες τακτικές εφαρμό­ζουν Αθήνα και Άγκυρα επανακαθορίζοντας τη στάση τους στην περιοχή. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
Isblaveris@gmail.com 

Η έντονη εκπαιδευτική δραστηριοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όλους τους προηγούμενους μήνες και η συνεχής παρου­σία τους στο Αιγαίο, παρά την οι­κονομική δυσπραγία που επιτάσ­σει το Μνημόνιο στον χώρο της Άμυνας, είχαν ως αποτέλεσμα να μη φανεί ουσιαστικώς και πρα­κτικώς το αριθμητικό άνοιγμα της «ψαλίδας» στην ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Ένα άνοιγ­μα που είναι αριθμητικό τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και σε άψυχο, αφού η Ελλάδα -σε αντίθεση με την Τουρκία- υποχρεώνεται σε αποσύρσεις οπλικών συστημά­των, που, θεωρητικώς πάντα και αφού δεν γίνονται πλέον αγορές νέων, θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην εθνική άμυνα... 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Επισημαίνεται ότι μολονότι υπάρχουν οι συ­νεχώς μειούμενες αριθμητικώς κλάσεις στρατευσίμων, που σήμε­ρα έχουν πέσει κάτω από 20.000 ετησίως και για τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ., λόγω Μνημονίου, από το 2010 δεν έχει πραγματο­ποιηθεί απολύτως καμία πρό­σληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), οι οποίοι δημιουργή­θηκαν ακριβώς προκειμένου να καλύψουν το γνωστό από πολύ καιρό, υπαρκτό πρόβλημα λει­ψανδρίας. Ταυτοχρόνως, βεβαί­ως, έχουν αποστρατευτεί (διά της μη ανανεώσεως των συμβάσεών τους μετά την πρώτη επταετία) ή παραιτηθεί για να μη χάσουν το εφάπαξ τους χιλιάδες στελέχη των Ε.Δ., όλων των κατηγοριών, κυρίως ΕΠΟΠ, ΕΜΘ και προε­λεύσεως των Σχολών Υπαξιωματικών των Κλάδων. Από την άλλη πλευρά, λόγω του Μνημονίου έχει αποφασιστεί από το ΓΕΑ, και πρόκειται να υλοποιηθεί το προ­σεχές φθινόπωρο, η απόσυρση των 43 επιθετικών αεροσκαφών Α-7 Corsair II, από τα οποία 28 μονοθέσια Α-7Ε και τα υπόλοιπα διθέσια εκπαιδευτικά TA-7C, της ιστορικής 336 Μοίρας στον Άραξο, που 40 χρόνια τώρα πρόσφε­ραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Την ίδια ώρα, η Τουρκία προ­χωρά κανονικώς τα προγράμ­ματα της για την απόκτηση των δύο πρώτων από τα μαχητικά πέ­μπτης γενιάς F-35A, η κανονική παραλαβή των οποίων θα ξεκινή­σει προς το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, των δύο πρώτων από τα τέσσερα συνολικώς «ιπτάμενα ραντάρ» της, καθώς και του πρώ­του από τα 12 νέα μεταφορικά αε­ροσκάφη της «στρατηγικών απο­στολών» Airbus Α-400Μ. Με την απρόσκοπτη εξέλιξη των προ­γραμμάτων της αυτών, η Τουρκία θα είναι η μοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί­ου, μετά το Ισραήλ, που θα έχει τη δυνα­τότητα σχεδιάσεως και υλοποι­ήσεως ενός πλήρους «πακέτου» αποστολής στρατηγικής σημασί­ας, αφού -θεωρητικώς πάντα- δεν θα έχει πρόβλημα αποστάσε­ως για την πραγματοποίησή της. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Η ελληνική Π.Α. στις τουρκι­κές κινήσεις «απαντά» με εντα­τικοποίηση και βελτιστοποίηση της εκπαιδεύσεως του προσωπι­κού της, αλλαγή σχεδιάσεως με νέες και πιο σύγχρονες τακτικές και βεβαίως με την επιχειρησι­ακή αξιοποίηση του ΣΥΝΟΛΟΥ των διατιθέμενων οπλικών της συστημάτων, συμπεριλαμβανο­μένων των ρωσικής κατασκευ­ής βλημάτων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς S-300PMU-1, που εδρεύουν στην Κρήτη. 

ΝΑΥΤΙΚΟ. Στη θάλασσα η κατάσταση είναι -θεωρητικώς πάντα- καλύτερη, γιατί το Πολεμικό μας Ναυτικό, χωρίς να «αγοράσει» νέα οπλικά συστήματα, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά την επόμενη διετία. Μετά τη ρύθμι­ση που επετεύχθη από τον ΥΕΘΑ, Δ. Αβραμόπουλο, στο θέμα των Ελληνικών Ναυπηγείων του Σκα­ραμαγκά, αναφορικώς με το θέμα των τεσσάρων υποβρυχίων, την υλοποίηση της ολοκληρώσεως της κατασκευής των οποίων και την εν συνεχεία παραλαβή τους έχει αναλάβει πλέον το ίδιο το Π.Ν., πρόκειται να ενισχυθεί με τρία υπερσύγχρονα υποβρύχια Type-214AIP («Πιπίνος», «Κατσώνης», «Ματρόζος»), καθώς και με ένα ακόμα, το εκσυγχρονι­σμένο Type-209/1200 («Ωκεα­νός»). Ταυτοχρόνως, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο αποφάσι­σε την ακύρωση της αποσύρσε­ως των ισαρίθμων παλαιοτέρων Type 209/1100. καθένα από τα οποία θα αποσυρόταν από την ενεργό υπηρεσία μόλις εντάσ­σονταν στη δύναμη του Στόλου ένα-ενα τα προαναφερθέντα τέσ­σερα υποβρύχια. Ενισχυτικό της επιχειρησιακής ικανότητας του Στόλου είναι και το γεγονός ότι αποφασίστηκε -επιτελούς- να ξε­μπλοκάρει το θέμα της αναβαθμίσεως των αεροσκαφών ναυτι­κής συνεργασίας Ρ-3Β Orion σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Ως πρώ­τη ενέργεια είναι η επανασυγκρό­τηση της 353 Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας (353 ΜΝΑΣ) στην Ελευσίνα, που θα επιχειρεί με τα δύο πρώτα, υπό μερικό εκσυγ­χρονισμό, αεροσκάφη. Η Τουρκία από την πλευρά της προχωρά σε δύο στοχευμένες κινήσεις. Στη ναυπήγηση ενός πλοίου διασώσεως υποβρυχίων, μοναδικού στην ευρύτερη περι­οχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και του πρώτου πλοίου αποβάσεων, που θα έχει τη δυνα­τότητα να υποδέχεται ελικόπτερα ή/και αεροσκάφη κάθετης απο/προσνηώσεως, να συμμετέχει σε ανθρωπιστικές κ.λπ. Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί ούτε και να υποτιμηθεί η συγκρότηση μιας Τουρκικής Μοίρας Αμέσου Ετοιμότητος για ανάληψη δράσεως σε όλη τη Μεσόγειο, η οποία «περι­πολούσε» τους περασμένους μή­νες σε αυτήν, πραγματοποιώντας έτσι «επίδειξη Σημαίας», με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τα τουρκικά συμφέροντα. 

Πολιτικές παράμετροι των εξελίξεων 

Στην τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων Ελλάδος - Τουρκίας πρέπει να υπολογιστούν και μερικές άλλες παράμετροι, που εκτιμάται ότι θα επιδράσουν σε αυτήν στο εγγύς μέλλον. Πρώτον, η προσεχής Προεδρική εκλογή στην Τουρκία, στις 10 του μηνός, με την αναμενόμε­νη εκλογή του Ερντογάν και βεβαίως το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του στην πρω­θυπουργία. Δεύτερον, η πρόσφατη επιλογή του Δ. Αβραμόπουλου ως επιτρόπου στην Κομισιόν και η έως τον προσεχή Οκτώβριο επιλογή από τον πρωθυπουργό του αντικα­ταστάτη του στο ΥΠΕΘΑ. Τρίτον, η τυπική λήξη της τριετούς «θητείας» του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Μ. Κωσταράκου, τον προσεχή Νοέμβριο και το ποιος θα επιλεγεί (αν επιλεγεί και δεν παραταθεί η θητεία του ή αναλάβει άλλα καθή­κοντα) ως αντικαταστάτης του. Τέταρτον, η πρόθεση των ΗΠΑ για «επανασυγκρότηση» του Αμερικανικού 6ου Στόλου της Μεσογείου, εξαιτίας των διαδραματιζόμενων αυτήν την περίοδο ιδίως στην ανατολική λεκάνη της. Πέμπτον, το στρατιωτικό άνοιγμα της Ελλάδος προς την Κίνα, με ό,τι αυτό συνε­πάγεται και σημαίνει ΚΑΙ για την κινεζική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, εκτός της -έως τώρα- αντιστοίχου εμπορικής. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-02/08/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger