Αρχική » » «Στα όπλα» οι στρατιωτικοί για τους μισθούς

«Στα όπλα» οι στρατιωτικοί για τους μισθούς


Η κίνηση τους να καταθέσουν μήνυση κατά του Γκίκα Χαρδούβελη και του Χρήστου Σταϊκούρα δείχνει ότι είναι αποφασισμένοι να φθάσουν μακριά. 
Ζητούν να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ που προβλέπει επιστροφή των μισθών τους στα επίπεδα του Ιουλίου 2012 και καταβολή των αναδρομικών. 

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Χακί μπελάδες για την κυβέρνηση, που μάλλον δεν τους είχε υπολογίσει. Οι στρατιωτικοί μέσω των ενώσεων, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που έχουν ιδρύσει, «κυνηγούν» με κάθε δικαστικό μέσο την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία προβλέπει επιστροφή των μισθών τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και καταβολή αναδρομικών. Η κίνησή τους να καταθέσουν μήνυση κατά του υπουρ­γού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη το από­γευμα της Παρασκευής δείχνει ότι είναι απο­φασισμένοι να φθάσουν μακριά. Κι αυτό η κυ­βέρνηση δεν το είχε μετρήσει. 

Η μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατατέ­θηκε από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρει­ας Αττικής ...στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγμα­τος κατά του Γ κ. Χαρδούβελη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Ο δεύτερος καλύπτεται από τη βουλευ­τική ασυλία, αλλά ο Γ κ. Χαρδούβελης βρέθηκε αντιμέτωπος -θεωρητικά τουλάχιστον- με την αυτόφωρη διαδικασία! 

Η μήνυση κατατέθηκε γιατί από τις 20 Ιουνί­ου οι στρατιωτικοί έχουν κοινοποιήσει με εξώ­δικο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα­τείας. Από τότε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν την έχει εφαρμόσει, αλλά δεν έχει κάνει γνωστές και τις προθέσεις για το πότε και -κυρίως- το πως θα την εφαρμόσει. Ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Καρδούβελης είχε κάνει μια δήλωση, σύμφωνα με την οποία τα δικαστήρια μπορούν να απο­φασίζουν για τη νομιμότητα ή όχι των περικο­πών, αλλά δημοσιονομική πολιτική ασκεί η κυ­βέρνηση. Η δήλωση ήταν σαφής προειδοποί­ηση ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν θα εφαρμοζό­ταν στο σύνολό της και στην ουσία της. 

Υποσχέσεις 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, που επίσης μηνύθηκε, είχε κάνει κάποιες συναντή­σεις με την ηγεσία των αποστράτων, δίνοντας αόριστες υποσχέσεις περί «κυβερνητικής συμμόρφωσης». Έκτοτε σιωπή. 

Τι αναφέρουν στη μήνυσή τους οι στρατιωτι­κοί και πού στηρίζουν την παράβαση καθήκοντος Χαρδούβελη - Σταϊκούρα; «Στη συγκεκρι­μένη περίπτωση, οι αναφερόμενοι, κ.κ. Υπουρ­γός και Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονομι­κών της Κυβέρνησης, είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και δεν εφαρμόζουν την υπ' αριθμ. 2193/2014 δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμ­βουλίου της Επικρατείας που αναφέρεται πα­ραπάνω, κατά παράβαση των καθηκόντων τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού που προΐστανται του καθ' ύλην αρμοδίου υπουργεί­ου και των διατάξεων του Συντάγματος για την ισχύ και το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και του νόμου 3068/2002, με απευθείας σκο­πό να βλάψουν υλικά-οικονομικά αλλά και ηθι­κά τους Έλληνες στρατιωτικούς και τους αναφέροντες προσωπικά, μη καταβάλλοντος τα χρη­ματικά ποσά που θα όφειλαν να υπολογίσουν και να μας καταβάλουν σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Με τη συμπεριφορά τους δηλαδή τη μη εκτέλεση του καθήκοντός τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού των Οικονομικών, που συνίσταται στην άμεση εκτέλεση της απόφασης του ανωτάτου δικαστη­ρίου, οι αναφερόμενοι επιδιώκουν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και ημών των αναφερόντων, η δε συμπερι­φορά τους αυτή είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει σ' αυτό το απο­τέλεσμα και οι αναφερόμενοι το γνωρίζουν». 

Την ίδια ώρα, είναι κοινό μυστικό ότι στο Πεντάγωνο έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις της λεγόμενης Επιτροπής Μισθολογίου. Τι κάνει αυτή η επιτροπή; Με οδηγίες που έχει λάβει από το υπουργείο Οικονομικών, διαμορφώνει το νέο μισθολόγιο για τους στρατιωτικούς. Τι θα προβλέπει αυτό; Μικρές βελτιώσεις στους μισθούς των στρα­τιωτικών, που θα είναι σαφώς χαμηλότεροι από όσα έπαιρναν τον Ιούλιο του 2012, όπου με βάση την απόφαση του ΣτΕ θα έπρεπε να επιστρέψουν μισθολογικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real news, το νέο μισθολόγιο που σχεδιάζουν στο Πεντάγωνο προβλέπει ότι τα χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν σε μι­σθούς και αναδρομικά των στρατιωτικών ««κουρεύονται» κατά 40% έως 50%! Οι στρατιωτικοί είναι έξαλλοι για τρεις λόγους: 

1. Αpό την εποχή που γίνονταν οι περικοπές έλεγαν στους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι είναι κατάφωρα αντισυνταγματικές και ότι θα τις προ­σβάλουν δικαστικά. Κανείς δεν τους έδωσε σημασία, πιστεύοντας ότι οι στρα­τιωτικοί δεν θa έκαναν τίποτα. 

2. Ακόμη και μετά τη δικαστική νίκη στο ΣτΕ τους αντιμετωπίζουν ως «δε­δομένους». 

3. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να τους παρουσιάζει περίπου ως προνομιού­χους των οποίων οι μισθοί θα βελτιωθούν! Οι στρατιωτικοί θεωρούν απαράδεκτο τον «κοινωνικό αυτοματισμό» που διαρκώς ενεργοποι­είται εναντίον τους χωρίς κανείς να λέει στους πολίτες ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ πληρώνεται πλέον όσο ένας ειρηνοδίκης. 

Νομική αντεπίθεση 

Η μήνυση κατά Χαρδούβελη -όπως λένε πη­γές των στρατιωτικών- είναι μόνο μια σειρά από νομικές δράσεις στις οποίες είναι αποφα­σισμένοι να προχωρήσουν. Λίγες ώρες πριν από την κατάθεση της μήνυσης κατά Χαρδούβελη - Σταϊκούρα, ο νομικός σύμβουλος των στρα­τιωτικών Γιώργος Αντωνακόπουλος είχε κάνει προσφυγή «συμμόρφωσης της κυβέρνησης» προς την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Η νομική «αντεπίθεση» των στρατιωτικών προς την κυβέρνηση είναι το ένα μεγάλο πρό­βλημα. Το δεύτερο είναι το μπαράζ παραιτή­σεων που αναμένεται να ξεκινήσει από το φθι­νόπωρο. Οι προθέσεις της κυβέρνησης για τα ταμεία των στρατιωτικών και το εφάπαξ κρί­νονται ασαφείς και γι' αυτό εκατοντάδες αξιωματικοί έχουν ήδη συντάξει το κείμενο αίτη­σης αποστρατείας και παραίτησης. Στα Γενικό Επιτελεία επικρατεί αναβρασμός αλλά και απο­γοήτευση, καθώς έχουν διαπιστώσει ότι η κυ­βέρνηση δεν φαίνεται να έχει σχεδόν κανένα περιθώριο ελιγμού. 

(REAL NEWS-24/08/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger