Αρχική » » Μόνο ο Άκης στη φυλακή;

Μόνο ο Άκης στη φυλακή;


Θέλω διαδικασίες διαφανείς, αξιόπιστες. Οι αξιολογήσεις να είναι αδιάβλητες. Ούτε μία δραχμή δε θα χαθεί. Άκης Τσοχατζόπουλος, υπουργός Άμυνας («Βήμα», 11.10.1998) 

Στις 30 Ιουλίου 2014, ο υπουργός Άμυνας κ. Δ. Αβραμόπουλος ζήτησε και έλαβε από τη Βου­λή την έγκριση 42 εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τι εί­ναι αυτά τα προγράμματα; Μια προσπάθεια «συμμαζέματος» κύριου υλικού που αγοράστηκε πανάκριβα και υπερκοστολογημένα από τους Σημιτοακογιάννους και έμεινε ημιτελές, λησμο­νημένο και σε πλήρη εγκατάλει­ψη από τους διαδόχους κ.κ. Ε. Μεϊμαράκη και Ε. Βενιζέλο (π.χ., άρματα χωρίς πυρομαχικά, μα­χητικά χωρίς συστήματα αυτο­προστασίας και ανταλλακτικά, άλλα κύρια υλικά αφημένα στην τύχη τους). 

Γαία πυρί μειχθήτω! Ουδέν νέο υλικό περιέχουν τα προγράμματα αυτά. Ο προγραμ­ματισμός από την...πραγματοποί­ησή τους απέχει πολύ. Αν ο διάδοχος του κ. Δ.Α. είναι της κατη­γορίας των προκατόχων του, τό­τε... καλά κρασιά. Οφείλω να ση­μειώσω εδώ ότι ο αρχιτέκτων αυτής της προσπάθειας έρευνας, συγκέντρωσης στοιχείων, αξιο­λόγησης και ιεράρχησης, είναι ο συνεργάτης του υπουργού κ. Π. Αδαμίδης. Τα του Καίσαρος... 

Για να πάρουμε μια ιδεα του «πανηγυριού» και του «μεγάλου φαγοποτιού» της περιόδου 1996-2011 (δράστες και συγκαλύπτοντες), σας δίνω ένα από­σπασμα ενός από τα τελευταία ρεπορτάζ («Ελευθεροτυπία», 6.6.11) της αξέχαστης και σπου­δαίας δημοσιογράφου Αριστέας Μπουγάτσου, που με τιμούσε με τη φιλία της: Την περίοδο που είχαν φρενιάσει με παραγγελίες Άκης, Γιάννος, ΚΥΣΕΑ κ.λ.π. και τα «παιδιά των εξοπλισμών» α­λώνιζαν το υπουργείο χωρίς Άμυνα, ο Τύπος σχεδόν σιωπού­σε! Συγκροτήματα και ΜΜΕ, τουλάχιστον 4, έκαναν δουλειές με όπλα, με lobbing ή νταβατζιλίκια, άλλοι «μισθώνονταν» και ανάλογα διάλεγαν στρατόπεδο οπλεμπόρων. Εκδότες μισθωμέ­νοι, δημοσιογράφοι-βαποράκια, οι περισσότεροι, όμως σιωπηλοί, υποταγμένοι, αδιάφοροι ή φοβι­σμένοι... Το ίδιο συνεχίστηκε την περίοδο συγκάλυψης και ΟΜΕΡΤΑ από τις κυβερνήσεις Καραμανλή - Παπανδρέου (Μεϊμαράκης - Βενιζέλος). Μόνο ο Σπ. Σπηλιωτόπουλος έστειλε με­ρικούς φακέλους στον Εισαγγε­λέα και το πλήρωσε με την από­λυσή του. Τον διαδέχτηκε ο κ. Ε. Μεϊμαράκης, της λαμπρής πε­ριόδου της απώλειας φακέλων (ίδετε «Κ.Ε.»/3.8.14 ρεπορτάζ με τίτλο: Χάσαμε τον θείο STOP) και της πλήρους αφασίας. Μη­δενικό ενδιαφέρον για άμυνα και υλικό. Τα ίδια στην ακολουθήσασα περίοδο ΒΕΝΙ, ο οποίος πολλά έλεγε και ελάχιστα έπραττε. (Οι ανυπόγραφοι φάκε­λοι που εγκατέλειψε στον κ. Π. Μπεγλίτη υπερέβαιναν τους 300!) 

Το όργιο των εξοπλιστικών εί­ναι γνωστό και, μπορώ να πω, υπερβολικά συζητημένο, ίσως για να συγκαλύψει άλλα, μεγαλύτερα, της σημιτικής εποχής και της ακολουθησάσης καραμανλικής. Οι αγορές κύριου υλικού δεν υπερέβησαν τα 30-32 δισ. ευρώ και οι μίζες υπολογίζο­νται σε ένα 15-20%, δηλαδή 5-6 δισ. ευρώ! Τα υλικά αποτελούν μια μεικτή ομάδα χρήσιμων - ά­χρηστων - ημιάχρηστων - ξεπε­ρασμένων οπλικών συστημάτων. Όλα υπερκοστολογημένα και αρκετά ημιτελή. Όλα, εκτός μερικών μικρών εξαιρέσεων, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δια­γωνισμό. Αν, ενίοτε, γινόταν «διαγωνισμός», αυτός αφορούσε το ύψος της προσφερόμενης μίζας. Οι περί τον Άκη αποκαλύ­ψεις αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. 

Από την άλλη μεριά, υπήρξε η ασυδοσία των Αντισταθ­μιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), που συνεχίζονται και σήμερα. Τους αμφιβάλλοντες παραπέ­μπω στα πρακτικά της Βουλής της 27-28 Αυγ., όπου αρκετοί φιλότιμοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Λ. Κανέλλη και Γιώργος Νταβρής, προέβησαν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το συμπόσιο. 

Ειλικρινά, δεν αντιλαμβάνο­μαι πώς μια υπηρεσία (ΓΔΑΕ), η οποία έχει έναν γενικό διευθυ­ντή κατάδικο, έναν προφυλακι­σμένο, τρεις υπόδικους και δε­κάδες υπαλλήλους επίσης υπό­δικους, να συνεχίζει να διαχειρί­ζεται αυτές τις υποθέσεις σήμε­ρα εποπτευόμενη, όσο κι αν φαί­νεται απίστευτο, από τον κ. Ε. Βενιζέλο! Πριν, όμως, κλείσω τα περί εξοπλιστικών, θα διερωτηθώ για πολλοστή φορά: Είναι δυνατόν να δικάζεις έναν υ­πουργό (Άκη) για τις φοβερές και θεαματικές αρπαχτές του και να αφήνεις εκτός διαδικασιών τον προϊστάμενό του, τον κ. Σημίτη εννοώ, που είχε υποχρέω­ση να ελέγχει; Ποια υπέρτατη δύναμη τον καλύπτει; Μήπως δίνει απάντηση η αλησμόνητη Αριστέα; 

Ας δώσω, όμως, περιλήψεις από τα άλλα «φαγοπότια* της χρυσής εποχής 1996-2011. 

Χρηματιστήριο: τεράστια πο­σά, πολύ μεγαλύτερα αυτών των εξοπλισμών, ενθυλακώθηκαν α­πό φίλους! Ο μέγας υπεύθυνος και υπόλογος, κ. Γ. Παπαντωνίου, αντί να οδηγηθεί στο εδώλιο, προήχθη σε υπουργό Άμυνας. 
Κτηματολόγιο: 1,5 δισ. ευρώ λεηλατήθηκαν από σεσημασμέ­νο κομματικό όργανο και την παρέα του 
Αρχισυνδικαλιστές-συνεται­ρισμοί φάντασμα: εκατοντάδες εκατομμυρίων σε «δικά μας» παιδιά. 
Απόρρητες δαπάνες ΥΠ.ΕΞ, Υ.ΕΘΑ κ.α.. εκατοντάδες εκατομ­μυρίων στις τσέπες φίλων. 
ΜΚΟ ΥΠΕΞ. ομοίως. 
Συντάξεις σε ανάπηρους «μαϊ­μού» και σε ... μακαρίτες. 
Ολυμπιακοί αγώνες: διάβαζα παλαιότερα σημεία και τέρατα α­πό τη γραφίδα του αείμνηστου Συρίγου και μόλις τελευταία («Ε», 26.7.14) από τον κ. Γ. Βό­τση. Δυο φάκελοι στην επικρά­τεια είναι θαμμένοι: του Κυπρια­κού και των Ολυμπιακών. Το πο­σοστό της αρπαχτής υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των εξοπλι­σμών. 
Ακολουθούν δημόσια έργα - υγεία. Σε όλα, σε πρώτο πλάνο οι Σημίτης - Καραμανλής. 

Η κραιπάλη συνεχίζεται, όμως, και σήμερα: «Η θεραπεία 41 αιμορροφιλικών χρεώθηκε 73 εκατ. ευρώ», διαβάζω στην «Σαβ­βατιάτικη Ελευθεροτυπία» (23.08.14). Το συγκλονιστικότε­ρο, όμως, σας το φυλάω τελευ­ταίο. Καραμανλικής σκηνοθε­σίας. Τρόμος κατέλαβε την κυ­βέρνηση από την ενεργοποίηση νέας δημοσιονομικής βόμβας («Νέα», 26.08.14). Κάποιο «ασή­μαντο» έγγραφο της Ε.Ε. ειδο­ποιεί το ελληνικό ΥΠ0ΙΚ ότι οφείλει να επιστρέφει στα κοινο­τικά ταμεία 2.6 δισ. ευρώ. Τι είναι αυτά τα λεφτά; 500 εκατ. ευρώ που μοίρασε στον Θεσσαλικό κά­μπο, παραμονές εκλογών 2009, ο φέρελπις υπουργός Γεωργίας Γεώργιος Χατζηγάκης, για να μαζέψει ψήφους! Ακόμη 900 ε­κατ. ευρώ για παρεμφερείς λό­γους. Μην ξεχάσετε και τα λεφτά που έδωσε ο κ. Πολύδωρας για να διορίσει 8.000 αγροφυλακές σε μη υπάρχουσα αγροφυλακή. 

Μόνο ο δυστυχής Άκης στη φυλακή; Ενώ υπάρχουν ακόμη 100... 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ 
υποστράτηγου ε.α. αναλυτή Αμυντικών Θεμάτων, συγγραφέα-DEA Σορβόννης στα Αμυντικά 

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-14/09/2014) 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger