Αρχική » » ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΣ ...

ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΣ ...


✓ Πλούσιος ο απολογισμός του Δημ. Αβραμόπουλου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
✓ Οι συνεργασίες, οι καίριες παρεμβάσεις, η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και οι σημαντικές επαφές στη διεθνή σκηνή. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblaveris@gmail.com 

Η 16μηνη έως τώρα δεύτερη θητεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέχρι την επι­λογή του από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ως του επόμενου επιτρόπου της χώ­ρας μας στο κονκλάβιο των Βρυ­ξελλών, υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όπου μάλιστα ανέλαβε το κρίσιμο νεοδημιουργηθέν χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών Υποθέσε­ων και Μεταναστεύσεως, μπορεί να λογιστεί ως απολύτως επιτυχής, καθώς συνοψίζει το τρίπτυχο «ακούω-αποφασίζω-παρακολουθώ τις εξελίξεις». Και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Συγκεκριμένα: Είχε το μεγάλο για έναν πολιτικό πλεονέκτημα να «ακούει» τους θεωρητικώς ...
(και τυπικώς) καλύτερους άμισθους συμβούλους του. Τους αρχηγούς των Κλάδων. Η συνεργασία του μαζί τους και κατά τις δυο θητείες του ήταν εξαιρετική και εποικοδο­μητική. Δεν το έπαιξε «ξερόλας», όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του στο παρελθόν, και γι΄ αυτό και διακρίθηκε. Άκουσε, σκεφτόταν, στάθμιζε και έπαιρνε τελικώς την πολιτική απόφαση και το πολιτικό ρίσκο. Χαρακτηριστικό παράδειγ­μα τέτοιας περιπτώσεως ήταν η απόφαση του να δώσει την έγκρι­σή του, και να πάρει και το ανάλο­γο πολιτικό ρίσκο σε περίπτωση αποτυχίας, για την πρώτη βολή του συστήματος S-300PMU-1 τον Δεκέμβριο του 2013, έπειτα από σχετική εισήγηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου. 

Πλούσιος ο απολογισμός του Δημ. Αβραμοπουλου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Πήρε την πολι­τική απόφαση της επαναλήψεως των στρατιωτικών παρελάσεων, με «πλήρη δόξα και τιμή», δηλαδή με τη χρήση μηχανοκίνητων και αερο­σκαφών, ώστε να τιμηθούν οι νεκροί του έθνους και οι επέτειοι όπως τους αρμόζει. Η «συνήθεια» ορισμένων προκατόχων του να καταχωνιάζουν «δύσκολους» φακέλους στα συρτάρια των γραφείων τους για τους «επόμε­νους» τέλειωσε οριστικά επί θητεί­ας του. Πρόσφατα πέρασε, συμφώνως με τον νόμο, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής 42 προγράμμα­τα εκσυγχρονισμού και ανταλλακτι­κών οπλικών συστημάτων, ενώ άλλα 54 πέρασε πέρσι, τα οποία θα επι­τρέψουν την εύρυθμη επιχειρησια­κή λειτουργία των Ε.Δ., τουλάχιστον για μία περίοδο 7-8 ετών, μετά το πέ­ρας της οποίας εκτιμάται ότι θα είμα­στε πλέον εκτός Μνημονίου. 

Υπήρξε πλήρης διαφάνεια και πλή­ρης συνεργασία με τη Βουλή και την αρμόδια κοινοβουλευτική της επι­τροπή σε θέματα που άπτονται του ΥΠΕΘΑ, ιδίως εξοπλιστικά, αμυντι­κών βιομηχανιών και διαφάνειας. Ακόμα, επιλύθηκε με οδηγίες του και σε συνεργασία με την κυβέρ­νηση το θέμα της αποπερατώσεως των τεσσάρων υποβρυχίων από τα Ελληνικά Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και των τριών πυραυλακάτων τύπου «Super Vita» από τα Ναυπη­γεία Ελευσίνος. Μάλιστα, σε ένδει­ξη αναγνωρίσεως, το Π.Ν. θα «ρί­ξει στη θάλασσα» το πρώτο από τα υποβρύχια αυτά, το «Πιπίνος», στις 29 Σεπτεμβρίου, ώστε να παρευρεθεί στην τελετή ως εν ενεργεία ΥΕΘΑ. Επίσης, επιλύθηκε το θέμα των ΕΑΣ με τον καλύτερο τρό­πο και πρόσφατα μάλιστα υπογράφηκε συμβόλαιο-«ανάσα ζωής» με αμερικανική εταιρεία. Ακόμα, έγινε επαναπροσδιορισμός της διεθνούς -αμυντικής- θέσεως της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ως του μοναδικού «σταθεροποιητι­κού παράγοντος στην περιοχή» που οι ξένοι μπορούν να εμπιστευτούν. Μέσα σε 16 μήνες πραγματοποίη­σε τρία ταξίδια στην Ουάσινγκτον, όπου είχε επαφές με τον Αμερικανό ομόλογό του, προωθώντας τη θέση αυτή. Παράλληλα, εκμεταλλεύτη­κε με τον καλύτερο τρόπο την ελλη­νική προεδρία του συμβουλίου της Ε.Ε., με την προώθηση αμυντικών θεμάτων και ενεργειών σε όλη την Ένωση. 

Στο προηγούμενο πλαίσιο, παρείχε τις εγκαταστάσεις και όλες τις διευκολύνσεις προς την Ε.Ε. του Ελληνικού Στρατηγείου της Λάρισας για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Ε.Ε. στην πρώτη χερ­σαία στρατιωτική της επιχείρηση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρα­τία, που βρίσκεται σήμερα σε πλή­ρη εξέλιξη. 

Ο Δ. Αβραμόπουλος πραγματοποί­ησε διεθνή «μαραθώνιο» διπλωμα­τικών επαφών με ομολόγους του, υπουργούς Εξωτερικών και ξένους αρχηγούς για την προώθηση των ελ­ληνικών θέσεων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αμυντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και με το Ισραήλ. 

ΑΝΟΙΓΜΑ. Επί υπουργίας του πραγματοποιήθηκε το αμυντικό «άνοιγμα» προς την Κίνα, στο πλαί­σιο ικανοποιήσεως και του ευρωπαϊκού παράγοντα, ιδίως δε των Γερμανών. Απόρροια όλων αυτών των διεθνών επαφών και της μεταστρο­φής του όλου κλίματος ήταν να προλειανθεί το έδαφος, ώστε να μην «ξε­νίζει» η υποψηφιότητα Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τη θέση του προέδρου της πανίσχυρης στρα­τιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα 62 χρόνια που η χώρα μας είναι μέλος της Συμμαχίας. Το αποτέλεσμα αυ­τής της ψηφοφορίας θα είναι γνωστό αύριο, στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Σε συνεργασία με τους αρχηγούς, ιδίως -λόγω θέσεως- με τον Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, έγινε η κάθετη αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητος και ετοιμότητος των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνεχείς ασκήσεις κάθε επιπέδου, με χρήση πραγματικών πυρομαχικών, ημέρα και νύχια, είχαν ως αποτέ­λεσμα, παρά την οικονομική κρίση, οι Ε.Δ. να είναι συνεχώς παρούσες «όπου δει». Τις τελικές φάσεις αυτών των ασκήσεων ο Δ. Αβραμόπουλος τις παρακολούθησε προσωπικώς, ευρισκόμενος κοντά στο προσωπι­κό των Ε.Δ. 

Ως υπουργός έκανε συνεχείς επισκέ­ψεις σε σχηματισμούς των πρόσω σε όλη την ηπειρώτικη και νησιωτική Ελλάδα και είχε συνεχή παρουσία σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτονόητα πράγματα, θα υποστηρίξει κάποιος για έναν ΥΕΘΑ, που όμως δεν τα βλέπαμε στο πρόσφα­το παρελθόν. Ακόμη, επί των ημερών του ομαλοποιήθηκαν οι σχέσεις του ΥΠΕΘΑ με τον Τύπο, ιδίως με τους στρατιωτικούς συντάκτες, που οι προκάτοχοί τους είχαν προκλητι­κά υποβαθμίσει. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-20/09/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger