Αρχική » » ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η οργάνωση συμβουλίων και οι αλλαγές

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η οργάνωση συμβουλίων και οι αλλαγές


Στόχος η εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων. 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ την εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων τροποποι­ούνται διαδικασίες και συνθέσεις επιτροπών και συμβουλίων στις κατατάξεις νεοσύλλεκτων. Ειδι­κότερα, αλλάζουν οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και τη σύνθεση των Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων (ΕΣΣ), τα οποία εξετάζουν κατατασσόμενους εφέδρους με την παρουσίαση τους στα κέντρα εκπαιδεύσεων. 

Έτσι εφεξής δεν θα απαιτείται η συμμετοχή στην ΕΕΣ αξιωμα­τικού του κοινού σώματος Στρα­τολογικού - Στρατιωτικών... Νομικών Συμβούλων, αλλά τα καθήκοντα του θα αναλαμβάνει κατώτερος αξιωματικός της οικείας μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται μια άσκοπη μετακίνηση, καθώς η μέχρι στιγμής πείρα από τη δια­δικασία των κατατάξεων έχει δεί­ξει ότι η αλλαγή αυτή δεν πρόκει­ται να επηρεάσει την επάρκεια και την ομαλότητα της λειτουργίας των συμβουλίων. 

Παραλλήλως, αφαιρείται από τα ΕΣΣ η αρμοδιότητα να κρίνουν τους κατατασσόμενους ως ακατάλληλους για στράτευση, γεγονός που πλέον θα αποφασίζεται απο­κλειστικά από τις Επιτροπές Απαλ­λαγών. Έχει διαπιστωθεί ότι στα ΕΣΣ ο αξιωματικός Υγειονομικού που συμμετέχει ως μέλος είναι συνήθως στρατιωτικός γιατρός άνευ ειδικότητας και με μικρή πείρα, ενώ οι Επιτροπές Απαλλαγών στε­λεχώνονται με ειδικούς γιατρούς. 

0 γιατρός 

Έτσι θεσμοθετείται αυτό που ούτως ή άλλως γινόταν, αφού ο για­τρός που μετέχει στα ΕΕΣ σχεδόν πάντα παρέπεμπε κάθε σχετικό αί­τημα ή διαπίστωση στην Επιτροπή Απαλλαγών χωρίς να αποφασίζει ο ίδιος. 

Τέλος, ορίζεται ότι το ΕΣΣ, που είναι αρμόδιο για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των κατα­ταγέντων εφέδρων (από I1 έως 14), θα λειτουργεί στην έδρα της Επιστρατεύουσας Αρχής και όχι σε κά­θε μονάδα στην οποία γίνεται κα­τάταξη. Από τη μέχρι σήμερα απο­κτηθείσα πείρα έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ανέφικτη η στελέχωση όλων των κέντρων κατατάξεως με τον απαραίτητο αριθμό αξιωματικών, τόσο του Υγειονομικού όσο και του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβού­λων που θα χρειαζόταν για τη λει­τουργία των ΕΣΣ. 

Με τη λειτουργία των συμβου­λίων αυτών μόνο στις έδρες των Επιστρατευουσών Αρχών επιτυγ­χάνεται η κάλυψη όλων των ανα­γκών των κατατάξεων, με την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσω­πικού. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-07/09/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger