Αρχική » » Η ευχάριστη έκπληξη και τα προβλήματα με τον Παρμενίωνα 2014

Η ευχάριστη έκπληξη και τα προβλήματα με τον Παρμενίωνα 2014


✓ Εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την άσκηση «Παρμενίων 2014». 
✓ Άγνωστες λεπτομέρειες από τη διακλαδική άσκηση που διεξήχθη από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2014 στο πεδίο ασκήσεων «Αετός» του νομού Έβρου, παρουσία (έπειτα από 25 χρόνια) του πρωθυπουργού. 

Από τον Μάνο Ηλιάδη 

Η διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2014», που διεξήχθη από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2014 στο πεδίο ασκήσεων «Αετός» του νομού Έβρου, ήταν μια από τις ελάχιστες ευ­χάριστες εκπλήξεις που σημειώ­θηκαν στον χώρο των Ε.Δ. τα τε­λευταία χρόνια. Η πραγματοποίησή της για δεύτερη κατά σειρά χρονιά, μετά το 2013, και ο σχεδιασμός της ως Ετήσιας ΤΑΜΣ (Τακτική Άσκηση μετά Στρατευ­μάτων) ήταν μία από αυτές, διότι συμβολίζει την επάνοδο του ορ­θού στρατηγικού προσανατολι­σμού της Εθνικής Άμυνας, στην αντιμετώπιση δηλαδή μιας ουδόλως δυνάμενης να αποκλεισθεί σοβαρής στρατιωτικής απειλής και την εγκατάλειψη της περίφημης «στρατηγικής αντιλήψεων» του Ε. Βενιζέλου περί «σημειακών κρίσεων». 

Μια άλλη ευχά­ριστη έκπληξη ήταν η παρουσία του Α. Σαμαρά στην άσκηση, καθώς ήταν ο πρώτος ...πρωθυπουργός που παρακολούθησε «Παρμενίωνα» εδώ και τουλάχιστον 25 χρό­νια, μια παρουσία με ισχυρό συμ­βολισμό λόγω των σημερινών συ­γκυριών που χαρακτηρίζεται από πλήθος σοβαρών τουρκικών προκλήσεων. Ο προηγούμενος ήταν ο Α. Παπανδρέου στη δεκαετία του 1980, ενώ από τους διαδόχους του ο μεν Κ. Σημίτης δεν πήγαινε ού­τε σε παρελάσεις, ο δε Γ. Παπανδρέου δεν ήξερε καν πού βρισκό­ταν το υπουργείο Άμυνας. (Σημ.: Θα λέγαμε ότι θα ήταν καλό να βλέπαμε κάποτε κανέναν πρω­θυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, όπως κάνουν στις ασκήσεις τους οι Ισραηλινοί, αλλά μάλλον ζητάμε πολλά..) 

Από την ηγεσία 

Η άσκηση διεξήχθη υπό την ηγεσία του διοικητού της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγου Παναγιώτη Φαραντάτου, ενός ικανότατου και ευφυέστατου αξιωματικού, με συμμετέχοντες διοικητές τον ταξίαρχο Δημήτριο Μάνο, διοικη­τή την 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας Πεζι­κού, τον αντισυνταγματάρχη Πε­ζικού Στέφανο Σωτήχο, διοικητή του 536 Μ/Κ Τάγματος Πεζικού, τον αντισυνταγματάρχη Τεθωρα­κισμένων Ματθαίο Πρατικάκη, διοικητή της 12 ΕΜΑ (Leo 2Α4), που ήταν η αντεπιτιθέμενη δύ­ναμη προς εξάλειψη των εχθρι­κών εισχωρήσεων και καταστροφή του εχθρού, και τον αντισυνταγματάρχη Τεθωρακισμένων Πασχάλη Φιλούση, διοικητή της 21 ΕΜΑ που ήταν η δύναμη που έκανε πάλι την υπέρβαση («πά­λι» διότι ήταν η ίδια που την έκα­νε και στη «Νυκτερινή Αστραπή 2013» επί Α/ΓΕΣ Αθ. Τσέλιου) και στη συνεχεία ήταν η δύναμη εκμεταλλεύσεως επί εχθρικού εδάφους. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες μονάδες και σχηματισμούς, στην άσκηση συμμετείχαν το οργανικό πυροβολικό της ταξιαρχίας και μέρος του πυροβολι­κού της μεραρχίας, με ένα σύνο­λο 26 πυροβόλων των 155 χιλιο­στών (4 ΡzΗ και 22 M-I09GEA3, 18 ΤΟΜΠ Μ113, 3 άρματα Leo 1A5,13 άρματα Leo2A4,9 άρμα­τα Leo2HEL, 1 γεφυροφόρο άρ­μα Leguan, 1 άρμα περισυλλογής Leo Buffel, 1 άρμα διασπάσεως ναρκοπεδίων Roller, ένα κέντρο διευθύνσεως πυρός Μ577), ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη 3 αντι­αεροπορικά πυροβόλα των 23 χι­λιοστών ZU-23,3 πολυβομβιδοβόλα επί οχημάτων Hummer, 4 αντιαρματικά συστήματα TOW, 4 MILAN και 2 ΠΑO) (πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως) των 106 χιλιοστών, 4 σωλήνες όλμων των 4.2" και 4 των 81 χιλιοστών κ.ά. 

Επιπλέον, στην άσκηση, εκτός των 8 αεροσκαφών F-16 της Π.Α (σε αποστολές εγγύς υποστηρίξεως και απομονώσεως πεδίου μάχης), που επέδειξαν για ακό­μη μία φορά τη χαρακτηριστική ικανότητα των χειριστών να προσβάλλουν με εντυπωσιακή ακρί­βεια επίγειους στόχους με βόμβες. ρουκέτες και πολυβόλα, από την πλευρά του Σ.Ξ. είχαμε συμμετοχή 4 επιθετικών ελικοπτέρων Apache, 4 ελικοπτέρων γε­νικής χρήσεως UH-1H, ενός φορειοφόρου ελικοπτέρου, 2 ελικοπτέρων CH-47D Chinook, καθώς και μη επανδρωμένων αεροσκα­φών (UAV) για συλλογή πληρο­φοριών. (Σημ.: Τα Apache είχαν εντυπωσιακή ακρίβεια στην προσβολή στόχων με βλήματα αέρος - εδάφους Hellfire, αλλα οι βολές ρουκετών είχαν μικρό πρόβλημα ευστοχίας, που -αν οφείλεται σε αστοχία υλικού- θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα). 

Επηρεασμός Εχθρού 

Η συμμετοχή στην άσκηση του 100 Λόχου Ψυχολογικών Επι­χειρήσεων (ΑΨΕ) για εκπομπή μηνυμάτων προς επηρεασμό του εχθρού ήταν ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ασκήσεως. Τίποτε, πάντως, δεν έγινε γνωστό για τη συμμετοχή της περίφημης «Γκλίτσας» (όπως την αποκαλούν αστειευόμενοι οι χειριστές της), η οποία συμμετείχε για δεύτερη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια σε άσκηση, χωρίς όμως να χρησι­μοποιηθεί για λόγους αποφυγής αποκαλύψεως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Ένα εντυπωσιακό περιστατικό, που παραλίγο να καταλήξει σε τραγικό δυστύ­χημα, σημειώθηκε κατά την προάσκηση (την περασμένη εβδομά­δα, ημέρα Τετάρτη). Στην προά­σκηση είχαμε ρίψεις αλεξιπτω­τιστών ελευθέρας πτώσεως του επίλεκτου τμήματος των Ειδικών Δυνάμεων ΕΤΑ όταν το κανονικό αλεξίπτωτο ενός ανδρός δεν άνοιξε. Ο συγκεκριμένος αλεξιπτωτιστής «τράβηξε» το εφεδρικό αλεξίπτωτο, έκοψε με το μαχαίρι του τις αρτάνες του αλεξιπτώτου που δεν άνοιξε και... απλώς προσγει­ώθηκε κανονικά. 

Γενικό συμπέρασμα: Σε πεί­σμα της άφρονας πολίτικης των κυβερνήσεων των τελευταίων αρκετών χρόνων, οι Ε.Δ. για ακό­μη μία φορά κατάφεραν να διεξά­γουν μια άσκηση όπως ο «Παρμενίων» με τον καλύτερο τρόπο, ακόμη και στα χάλια που είναι σή­μερα από απόψεως υλικού και ελ­λείψεων (π.χ. από άνδρες μονάδας του Βορρά μάθαμε την έλλει­ψη... 350 μπαταριών για τα σχήμα­τα της μονάδος). 

Οι αδυναμίες του αμυντικού μηχανισμού 

ΣΤΗΝ κριτική μας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το σενάριο έπασχε από ρεαλισμό, ενδεχομένως για οικονομικούς λόγους, κατι που αναγκαστικά περιόρισε την έκτασή του και επηρέασε ση­μαντικά τη διαμόρφωσή του. 

Η ασυμφωνία του σεναρίου με τις πληροφορίες που έχουν οι Ε.Δ. (βλ. σχετικό φύλλο της «κυ­ριακάτικης δημοκρατίας» τον περασμένο Μά­ιο) για τον τρόπο εκδηλώσεως μιας ενδεχόμενης τουρκικής επιθέσεως και την ένταση και διάρκεια των πυρών που προηγούνται μιας τέτοιας πιθανής ενέργειας ήταν προφανής. 

Το κύριο πρόβλημα, πάντως, που προκύπτει από την επιτυχία της παραπάνω ασκήσεως είναι ότι αυτή απέκρυψε τις πραγματικές και μεγάλες αδυναμίες του ελληνικού αμυντικού μηχανισμού στις οποίες θα αναφερθούμε σε πρόσεχες φύλλο της «κυριακάτικης δημοκρατίας». Το σίγουρο είναι ότι αυτό που ανέφερε ο ΥΕΘΑ Δημ. Αβραμόπουλος προς τον πρωθυπουργό και τους λοιπούς επίσημους, και συγκεκριμένα ότι «αυτό που σή­μερα βιώσατε και είδατε είναι η αντανάκλαση της πραγματικότητας στον χώρο των Ενόπλων Δυνά­μεων», ουδόλως ανταποκρίνεται στην... πραγματική πραγματικότητα. 

Και η καλλιέργεια ψευδαισθήσεων στον τομέα της Άμυνας είναι γνωστό που μπορεί να οδη­γήσει σε περίπτωση απευκταίου. 

Το (κλασικό) σενάριο της σύρραξης κατόπιν επιθέσεως από τη «Λευκοχώρα» 

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της ασκήσεως κλασικό, με την τελική της φάση να στηρίζεται στην υποθετική περίπτωση της ραγδαίας κλιμακώσεως της εντάσεως στις σχέσεις Ελλάδος - «Λευκοχώρας» (βλ. Τουρκία), η οποία θα καταλήξει σε σύρραξη, κατόπιν επιθετικής πρωτοβουλίας της «Λευκοχώ­ρας». Κατά τη σενάριο, ο εχθρός από το «πρώτο φως»> (ΠΦ) επιτίθεται κατά της αμυντικής τοποθεσίας της 12ης Μεραρ­χίας με ιδιαίτερη σφοδρότητα και, έπει­τα από σκληρό αγώνα, επέτυχε μέχρι τις 10.00 να δημιουργήσει εισχώρηση στην περιοχή ευθύνης (ΠΕ) της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, αναχαιτιζόμενος προ της αντιαρματικής τάφρου, με την εισχωρήσασα δύναμη να είναι επίπεδου τακτικού συγκροτήματος επιλαρχίας μέσων αρμάτων (ΕΜΑ). 

Η συνεχεία ήταν η γνωστή: Η προαναφερθείσα αναχαίτιση του εχθρού προ της αντιαρματικής τάφρου από αμυνόμενα τμήματα του 536ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού και του Τάγματος Εθνοφυ­λακής Φερών, η εκδήλωσή αντεπιθέσεως από την εφεδρεία της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (τακτικό συγκρότημα 12ης FMA) και η διέλευση της αντεπιτιθέμενης δυνάμεως δια των διαβάσεων της αντιαρματικής τάφρου. 

Τμήματα καταδρομών 

Ακολούθησαν αεροκίνητη ενέργεια με τμήματα καταδρομών και ειδικά επιλεγμένα τμήματα εθνοφυλακής (αποτελούμενα από πρώην καταδρομείς) επί ελι­κοπτέρων UH-IH (Huey),υπό την κάλυ­ψη επιθετικών ελικοπτέρων AΗ-64A και AH-64D, για κατάληψη εδαφικών σημεί­ων τακτικής σημασίας επί του εχθρικού εδάφους, για δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εξόδου της XXIIΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας ανατολικά του Έβρου ποτα­μού, έξοδος της εν λόγω ταξιαρχίας (στην τελική φάση Ίλη της 21 ΕΜΑ) με 9 άρματα Leo2HEL, εκμετάλλευση και καταδίωξη, σε συνδυασμό με αεροκίνητη ενέργεια τμημάτων καταδρομών κ.λ.π 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-12/10/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger