Αρχική » » ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ. ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ. ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ


✓ Θα καλύψουν το 50% των περικοπών που τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2012. 
✓ 615 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ αυξημένο, σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που είχε συμπεριληφθεί τον Μάιο στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, είναι το συνολικό κονδύλι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο θα δαπανηθεί εντός του 2015 για την πληρωμή μισθών και συντάξεων. 

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ του ήμισυ των μισθολογικών απωλειών ξεκινάει η σταδιακή αποκατάσταση των στελεχών αλλά και των συνταξιούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης θα τους κατα­βληθούν αναδρομικά για 23 μήνες, όπως προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015. Στην απόφαση αυτή κατέληξε το οικονομικό επιτε­λείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκή τα δημοσιονομικά περιθώρια για επαναφορά των μισθών τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Έτσι το κόστος για τον προϋπολογισμό για αυξήσεις σε ε­τήσια βάση και αναδρομικά περιορίζεται στα 498 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η πλήρης αποκατάσταση θα προσέγγιζε το 1 δισ. ευρώ. 

Οι αυξήσεις από 1% έως 13% θα περάσουν στη μισθοδοσία τους από τον επόμενο μήνα και θα καλύψουν...
το 50% των περικοπών που τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2012 με την εφαρμογή του Νόμου 4046/2012. 

Με αυτό το... μοντέλο οι βασικοί μισθοί θα αυ­ξηθούν από 4 έως 232 ευρώ τον μήνα, ανάλογα και με τον βαθμό για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες. 

Παράλληλα θα προκύψουν και αυξήσεις σε σειρά επιδομάτων τα οποία λαμβάνουν (π.χ. επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, έξοδα παράστασης κ.α.) από 4% έως και 18%. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραδοχές του προϋπολογισμού αλλά και πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, για τους ένστολους προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Μέχρι το τέλος του έτους, αρχής γενομένης πιθανότατα από τον Νοέμβριο, θα αυξηθούν οι μισθοί τους καλύπτοντας το ήμισυ των απωλειών από τις μειώσεις που υπέστησαν το 2012. Η αύξηση μισθών και συντάξεων θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 

Δηλαδή με τη μισθοδοσία Νοεμβρίου θα λάβουν μέρος η και το σύνολο -ανάλογα με τον βαθμό- των αυξήσεων του τελευταίου πενταμήνου. Το κόστος για τον προϋπολογισμό του 2014 όσον αφορά τους μήνες Ιούλιο - Δεκέμβριο ανέρχεται σε 91,5 εκατ. ευρώ. 

Από τον Ιανουάριο του 2015 θα αρχίσουν να παίρνουν τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά για το διάστημά 1 Αύγουστου 2012-31 Ιουνίου 2014, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διάστημα δηλαδή που οι αποδοχές τους ήταν «κουρεμένες». 

Παρότι τα αναδρομικά θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται τμηματικά από τη νέα χρονιά, το κονδύ­λι που θα δαπανηθεί εγγράφεται στον φετινό προϋπολογισμό καθώς τώρα ελήφθη η σχετική κυβερ­νητική απόφαση. Το κόστος των αναδρομικών των ένστολων υπολογίζεται στα 315 εκατ. ευρώ. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι ένστολοι, τότε το κονδύλι για τα αναδρομικά θα έφθανε τα 630 εκατ. ευρώ κι αυτό για την καταβολή των αυξημένων μισθών και συντάξε­ων τα 183 εκατ. ευρώ σε εξαμηνιαία βάση ή τα 366 σε ετήσια. 

Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών, λόγω των δημοσιονομικών αναγκών επελέγη τελικά το Δημόσιο να καλύψει σε πρώτη φάση τον 50% των περικοπών και το ποσοστό αυτό να επηρεάσει όπως ήταν αναμενόμενό και τα αναδρομικά. 

Προσθέτουν ότι το μοντέλο της σταδιακής... αποκατάστασης βρίσκεται εντός του πλαισίου που έχουν βάλει οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες οι περικοπές δεν θα πρέπει να θίγουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυ­νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Εξάλλου να σημειωθεί πως ως προς το ύψος των αναδρομικών από τον Αύγουστο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2014, ξεκινούν από τα 92 ευρώ για τον μόνιμο στρατιώτη και φθάνουν τα 5.336 ευρώ για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως για ταξίαρχο (και αντίστοιχους βαθμούς σε ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό) τα αναδρομικά φθάνουν τα 2.277 ευ­ρώ, για ταγματάρχη τα 1.150 ευρώ και για υπολοχαγό τα 713 ευρώ. 

18,68 δισ. για μισθούς και συντάξεις. Το συνολικό κονδύλι που θα δαπανηθεί εντός του 2015 για την πληρωμή μισθών και συντάξεων είναι ορι­ακά αυξημένο σε σχέση με το τρέχον έτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αυξομειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η τρόικα επιμένει στην υιοθέτηση νέου ενιαίου μισθολογίου και στον εξορθολογισμό, δηλαδή το «κούρεμα», πρόσθετων αμοιβών. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προσχεδί­ου του προϋπολογισμού, την επόμενη χρονιά έχει υπολογιστεί πως για μισθούς και συντάξεις θα δαπανηθούν 18,68 δισ. ευρώ από 18,61 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα φθάσει το φετινό κονδύλι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Βέβαια, το ποσό για το 2015 είναι αυξημένο κατά 615 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρ­χική πρόβλεψη που είχε συμπεριληφθεί τον Μάιο στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής. Κι αυτό καθώς έχουν πλέον συνυπολογιστεί οι αυξημένες αποδοχές ένστολων και δικαστι­κών, καθώς και τα αναδρομικά που τους κατα­βληθούν εντός του ερχόμενου έτους. 

Από εκεί και πέρα, τα συναρμόδια υπουργεία Οι­κονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισή βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την τρόικα προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νέου μισθολογίου, το οποίο σύμφωνα με τις επιταγές του μνημονίου θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουάριου 2015. 

Η ελληνική πλευρά δεν εμφανίζεται... πρόθυμη στη θεσμοθέτηση του, καθώς αυτό είναι πιθανό να φέρει μεί­ωση αποδοχών για υπαλλήλου υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» για τους υψηλόμισθους υπαλλήλους, οι οποίοι όταν στις αρχές του 2012 εφαρμόστηκε το προ­ηγούμενο μισθολόγιο είχαν «αποφύγει» μέρος των περικοπών και «ψαλίδισμα» πρόσθετων αποζημι­ώσεων. 

Κι αυτό γιατί αναμένει ότι θα προκληθούν έντο­νες αντιδράσεις που δεν θα είναι δυνατόν να υπερ­καλυφθούν από τις αναμενόμενες αυξήσεις απο­δοχών για τους υπαλλήλους εκείνους που θα λαμβάνουν το κίνητρο επίτευξή στόχων. Μάλιστα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκφράζεται η ανησυχία ότι το σχετικό νομοσχέδιο δύσκολα θα περάσει από τη Βουλή. 

Η τρόικα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει στην κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» από τον Ιανουάριο του 2015. Να υπενθυμίσουμε πως με τη θεσμοθέτηση τον Νοέμβριο του 2011 του μισθολογίου που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ προέκυψαν για χιλιάδες υπαλλήλους μειώσεις αποδοχών πάνω από 30%. Γι΄ αυτό και αποφασίστηκε οι περικοπές να επιβληθούν σταδιακά σε μία τριετία και την πρώτη χρονιά οι αμοι­βές τους να μειωθούν έως 25%. Οι πρόσθετες περικοπές «πάγωσαν» και τώρα η τρόικα ζητά να εξαλειφθούν οι διαφορές από το προηγού­μενο μισθολόγιο. 

Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι σε οργανισμούς του Δημο­σίου οι αποζημιώσεις για οδοι­πορικά, εκτός έδρας, νυκτερινά κ.ά. είναι υψηλότερες έως και διπλάσιες σε σχέση με τις αντίστοιχες που λαμβάνουν για τις ίδιες υπηρεσίες υπάλληλοι υπουργείων. Στο υπουρ­γείο Οικονομικών μιλούν για εξορθολογισμό των πρόσθετων αμοιβών ώστε να είναι ενιαίες στον στε­νό αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

(ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ-12/10/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger