Αρχική » » Δυο χρόνια επιπλέον στον στρατό με μισθό

Δυο χρόνια επιπλέον στον στρατό με μισθό


* Αποδοχές 800 ευρώ με παράταση της θητείας σε όσους αποφασίσουν να δουλέψουν στις ΜΟΜΑ. 

Παράταση της στρατιωτικής θητείας έως και δυο χρόνια με έμμισθη σχέση και αποδοχές μό­νιμου υπαξιωματικού περί τα 800 ευρώ καθαρά ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος για όσους συμμετάσχουν στις ΜΟΜΑ που επανασυστήνονται. Δεν αποκλείε­ται ωστόσο αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς όπου οι Ένοπλες Δυ­νάμεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης προσωπικού ή θέλουν να δραστηριοποιη­θούν ακόμη περισσότερο. 

«Όσοι έχουν προσόντα και το επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν για τουλάχιστον δύο χρόνια και... να πληρώνονται με τον μισθό του υπαξιωματικού» δήλωσε ο Πάνος Καμμένος σε τηλεοπτικό σταθμό. «Δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικούς μηχανικούς αλ­λά και σε παιδιά που είναι χειριστές μηχανη­μάτων και θέλουν να δουλέψουν» συμπλή­ρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συσχε­τίζοντας την παράταση της στρατιωτικής θητείας με έμμισθη σχέση για δύο χρόνια με τις ΜΟΜΑ που επανασυστήνονται. 

Έλλειψη στελεχών 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θεσμός που θα χρησιμοποιηθεί για την έμμισθη απασχόληση των στρατιωτικών που έχουν πα­ρεμφερείς ειδικότητες με αυτές των μηχα­νικών ή των χειριστών μηχανημάτων έργου θα είναι αυτός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο έχουν καλυφθεί ή καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες προσωπικού στις Ει­δικές Δυνάμεις, δεδομένου ότι δεν μπο­ρούν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κατά τον ίδιο τρόπο ενδεχομέ­νως να καλυφθούν κενά και σε άλλους ευ­αίσθητους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων όπου παρατηρείται έλλειψη στελεχών (λό­γω συνταξιοδότησης ή και ηλικίας σε ορι­σμένους τομείς). 

Οι ΜΟΜΑ, όπως ανακοίνωσε ο υπουρ­γός Εθνικής Άμυνας, θα αρχίσουν να λει­τουργούν το συντομότερο δυνατόν και εφόσον εξασφαλιστούν τόσο τα μέσα και τα υλικά όσο και προβλεφθεί ο τρόπος λει­τουργίας τους από το αρμόδιο Γενικό Επι­τελείο. «Υπάρχει ενδιαφέρον από Ρωσία και ΗΠΑ να μας διαθέσουν μηχανήματα» είπε ο κ. Καμμένος, ενώ πρόσφατα υποστή­ριξε ότι μπορούν οι ΜΟΜΑ να αναλαμβά­νουν έργα των οποίων οι διαγωνισμοί κη­ρύσσονται άγονοι, παρότι χρηματοδοτού­νται από κοινοτικά κονδύλια. Σε πρώτη φάση σχεδιάζεται να λειτουργήσουν δύο ΜΟΜΑ, μία στη Λάρισα και μία στο Λου­τράκι. 

Επιπροσθέτως ο Πάνος Καμμένος προ­ανήγγειλε την κατάθεση σειράς νομοσχεδί­ων στη Βουλή το προσεχές διάστημα για θέ­ματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η αλ­λαγή του καθεστώτος της αποστρατείας των στελεχών στα 50 και τα 55 χρόνια και η σύσταση φορέα στον οποίο θα περιληφθούν όλα τα εναέρια μέσα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να γί­νεται εξορθολογισμός της χρήσης τους. 

(ESPRESSO-26/03/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger