Αρχική » » Έρχεται ο ευρωστρατός

Έρχεται ο ευρωστρατός


✓ Ευρωπαίοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια ειρηνευτικής αποστολής. 
✓ Oι Βρυξέλλες ανακάλυψαν ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη κεντρικών δομών γίνονται επιτακτικά. 0 ρόλος του Κωσταράκου. 
✓ Το ελληνικό το βελγικό και τα άλλα τέσσερα επιτελεία. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας έχει καταστήσει πλέ­ον επιτακτική την ανάγκη για δι­αμόρφωση μόνιμων στρατιωτικών δομών. Πρόσφατα το υπογράμ­μισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος σε συνέντευξή του στη γερμανική εφη­μερίδα «Welt am Sonntag» τόνισε: «Η ύπαρξη ευρω- στρατού θα βοηθήσει την Ε.Ε. να χτίσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια;. Επίση;, με την ύπαρξη του η Ευρώπη θα μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της προς τον κόσμο, τη διε­θνή κοινότητα». 

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερι­κών της γερμανικής Βουλής Νόμπερτ Ρότγκεν δήλωσε: ...
«Οι Ευ­ρωπαίοι δαπανούν τεράστια χρη­ματικά ποσά για την άμυνα, τα οποία, αν συνδυαστούν, ξεπερ­νούν αυτά που δαπανά η Ρωσία. Παρ΄ όλα αυτά οι στρατιωτικές δυνατότητες κάθε κράτους ξεχωρι­στά παραμένουν ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια που επι­θυμούμε». 

Με έξι επιχειρησιακά επι­τελεία και με διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή σε εξέλι­ξη, η Ευρώπη ανακαλύπτει ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη κεντρικών στρατιωτι­κών δομών γίνονται επιτακτικά. Το βάρος του νέου σχεδιασμού θα πέσει στον Έλληνα αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον στρατηγό Μιχ. Κωσταράκο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης (EUMC) τον ερχό­μενο Νοέμβριο. 

Οι προτεραιότητες αναμένε­ται να είναι η αναβάθμιση της θέσης του, ώστε να μιλά ισότιμα με τον αντίστοιχο πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, και η διαμόρφωση ενός κεντρι­κού στρατιωτικού επιτελείου, το οποίο θα συντονίζει τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπα­ϊκή Ένωση. Έτσι, σκοπός είναι να καθιερωθεί ώστε ο πρόεδρος της EUMC να έχει διατελέσει αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, στα πρότυπα του προ­έδρου της Στρατιωτικής Επιτρο­πής του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, με στόχο τη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ, θα επιδιωχθεί η δημι­ουργία θέσης ενός επιχειρησια­κού διοικητή που θα έχει μια θέ­ση ανάλογη με τον ανώτατο διοι­κητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) της Ατλαντικής Συμμαχίας. 

Σε αυτόν θα υπαχθούν τα έξι επιχειρησιακά επιτελεία, που εί­ναι το ελληνικό στον Τύρναβο, το βελγικό στη Μονζ το γαλλικό στο Μον Βαλεριέν, το βρετανικό στο Νόρθγουντ, το γερμανικό στο Πότσνταμ και το ιταλικό στη Ρώμη. 

Ανεξάρτητα από τα στρα­τηγεία, σήμερα, υπάρχουν πέ­ντε σχηματισμοί μάχηδ Battle Groups), χωρίς όμως να υπάρ­χει πλαίσιο για τη χρησιμοποίησή τους. Έτσι στην πράξη παρα­μένουν ανενεργοί, δεδομένης και της απροθυμίας των περισσό­τερων χωρών να τους ενεργοποι­ήσουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Battle Group του οποίου ηγεί­ται η Ελλάδα και στο οποίο μετέ­χουν βαλκανικές χώρες και η Κύπρος δεν έχει ποτέ ενεργοποι­ηθεί. Απεναντίας, οποτεδήποτε υπήρξε υποψία τέτοιου ενδεχο­μένου πυροδοτήθηκαν πολιτικές αντιδράσεις, που δεν μπήκαν καν στην ουσία του θέματος, μια και οι συζητήσεις που γίνονταν αφορούσαν καθαρά ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. 

Η συνύπαρξη που δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία! 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ σημασίας είναι για την Ελλάδα η προβολή των στρατιωτι­κών δυνατοτήτων της, μια και τα σύνορα της χώρας είναι ευρωπαϊκά και αυ­τά τα ευρωπαϊκά σύνορα υπερασπίζεται ο Στρατός μας. Την επισήμανση αυ­τή έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που επι­σκέφθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκο­ντα του. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εγγυητές της εθνικής μας κυριαρχίας και τούτο για­τί κατά την αποστολή τους υπερασπίζονται την εθνι­κή ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας. 

Αλλά δεν είναι μό­νο αυτό. Οφείλουμε στην εποχή όπου ζούμε, ανήκοντας στη μεγάλη ευρω­παϊκή οικογένεια, να δι­ευκρινίσουμε εντός και εκτός Ελλάδος και προς τους εταίρους μας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας υπερασπίζονται και τα ευρωπαϊκά σύνορα που αναλογούν σε εμάς». 

Τα σύνορα 

Εφόσον μάλιστα αυτά τα σύνορα είναι προς την πλευρά της περιοχής των κρίσεων της Μέσης Ανατολής, η στιγμή είναι ιδι­αίτερα ευνοϊκή, ώστε να γίνει κατανοητό από τους Ευρωπαίους εταίρους ότι πρέπει να ανησυχούν για τη Μεσόγειο περισσότε­ρο απ΄ όσο ανησυχούν για την κατάσταση στην Ου­κρανία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιη­θεί σημαντικά η συνύπαρ­ξη του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ ως προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και ως εκ τούτου άμεσου στρατιωτικού συμβούλου της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας-και του Δημήτρη Αβραμόπου­λου στη θέση του επιτρό­που Μεταναστεύσεως και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η χώρα μπορεί να επω­φεληθεί από την ανάπτυ­ξη συνεργασιών στον το­μέα της ασφάλειας με επί­κεντρο τα νοτιοανατολι­κά σύνορα της Ε.Ε., αφού ουσιαστικά έχει την ευθύ­νη για τη φρούρησή τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθ­μό από τις άλλες χώρες του Νότου, δηλαδή την Ιταλία και την Ισπανία. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-29/03/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger