Αρχική » » Ταρίφα στις μίζες

Ταρίφα στις μίζες


Έτσι «πέταξε» στα 360 δισ. ευρώ το χρέος. 
Το μεγάλο φαγοπότι από το 1974 μέχρι το 2010.
4% στα εξοπλιστικά, 2,5% στις συμβάσεις έργων και 23% στο ιατροφαρμακευτικό υλικό. 
Κ. Ήσυχος, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας: Πήραμε τανκς χωρίς κινητήρα και συστήματα αυτοπροστασίας! 
Π. Νικολούδης: Σε επιστήμη είχε αναχθεί ο τρόπος με τον οποίο δίνονταν τα χρήματα για δωροδοκία! 

Η αλήθεια για το πώς δημιουργήθη­κε το χρέος... έλαμψε από τις βόμ­βες που έριξαν δύο υπουργοί -οι τομείς των οποίων πρωταγωνίστησαν στη διόγκωσή του- κατά τη συζήτηση που έγι­νε στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, η οποία συστάθηκε από την πρό­εδρο της Βουλής: 

«Οι εισαγωγές όπλων έχτισαν και γιγάντωσαν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας», δήλωσε ο αναπληρωτής... υπουρ­γός Άμυνας Κώστας Ήσυχος. 

«Πολλά δισεκατομμύρια, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια πλήρωσε παραπάνω το κράτος από συμβάσεις προμήθειας παντός είδους αγαθών και υπηρεσιών», αποκάλυψε ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. 

Σε ρυθμό πολυβόλου ήταν το μπαράζ των τεκμη­ριωμένων αποκα­λύψεων από τον Νο2 του υπουργείου Άμυνας, τον Κώστα Ήσυχο. 

Και δίνουν μια μικρή μόνο γεύση της άγριας ληστείας που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρό­νια από αυτούς που σήμερα θέλουν να κρεμάσουν τον ελληνικό λαό. Επισημαί­νει, όμως, ότι «οι διαγωνισμοί συνεχίζο­νται και το τανγκό χορεύεται από έναν στη Γερμανία, αλλά κάθε φορά βρίσκε­ται και ένα ταίρι κυρίως στον ευρωπαϊ­κό Νότο και στη βαλκανική μας γειτονιά». 

Οι... σύμμαχοι και οι διαμεσολαβητές... 

Χαρακτηριστικά, τόνισε: 

α) «Από το 1974 μέχρι το 2010, που εκδηλώθηκε σε όλη της την έκταση η οι­κονομική κρίση, υπήρξαν εισαγωγές ό­πλων στην Ελλάδα, προερχομένων κυρίως από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γαλ­λία, συνολικής αξίας χωρίς τους τόκους ίσης σχεδόν με το μισό ΑΕΠ, της ίδιας πε­ριόδου, σε σταθερές τιμές του 1990»! Το μισό ΑΕΠ ήταν γύρω στα 100 δισ. και, αν προσθέσεις και τους τόκους, είναι συν 30% το λιγότερο, για να έχουμε μια γεύ­ση τού πώς εκτινάχθηκε το χρέος. Και οι κερδισμένοι στον τομέα των εξοπλιστι­κών προγραμμάτων πέραν των... συμμά­χων μας -Αμερικανών, Γάλλων και Γερ­μανών, οι τελευταίοι από τους οποίους είναι αυτοί που κάνουν τους έντιμους και μας κουνάνε το δάκτυλο- ήταν και οι λε­γόμενοι «διαμεσολαβητές»! Παραδείγματα: 

β) «Αγορά 170 γερμανικών αρμάτων μάχης, τύπου Leopard II, το 2006, αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. τα οποία α­γοράστηκαν χωρίς follow up system, δη­λαδή χωρίς συμβάσεις συντήρησης και χωρίς αγορά βλημάτων. Εξαιρετικά ανα­γκαία τα τελευταία έξι χρόνια για παρε­λάσεις αλλά όχι νια την άμυνα της χώρας (!). Η παρτίδα των 50 μαχητικών F-16 το έτος 2000, λίγο πριν από τις βου­λευτικές εκλογές εκείνης της περιόδου. Όπου, στην αρχική παραγγελία τα αερο­σκάφη αυτά, τα 50 F-16, αγοράστηκαν χωρίς κινητήρα και χωρίς σύστημα αυτοπροστασίας. Και αυτό διότι, μετά τις εκλογές, θα έπρεπε η χώρα να κάνει μια δεύτερη σύμβαση για να αγοράσει τους κινητήρες και τα συστήματα αυτοπροστασίας, και μάλιστα η δεύτερη αγο­ρά ισούται για τα επόμενα 19 χρόνια για την αγορά 120 τύπου F-16. Απλά μαθη­ματικά». Και 

γ) «Το συσσωρευμένο δη­μόσιο χρέος, άνω των 360 δισ., αποτελείται όχι μόνο από το αρχικό κεφάλαιο, αλλά έχουν συσσωρευτεί και οι τόκοι. Οι εισαγωγές όπλων χρηματοδο­τούνται κυρίως από εξωτερικό δανεισμό. Δηλαδή, χτίζουν ά­μεσα το χρέος, και μάλιστα εί­ναι μακροχρόνιος δανεισμός, πράγμα που συμβάλλει κατά πολύ στη συσσώρευση των τόκων». 

Η ταρίφα με τις μίζες... 

Στοιχεία που δύσκολα θα τα πίστευε κανείς, που είναι έξω από το... τανγκό, αποκάλυψε μιλώντας από το βήμα της Βουλής ο κατ΄ εξοχήν αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς, πρώην αρεοπαγίτης Παναγιώτης Νικολούδης. 

Στοιχεία τα οποία δικαιώνουν την ανά­γκη σύστασης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Συγκεκριμένα, τόνι­σε ότι «π διαφθορά είναι σαν το ταν­γκό, που χορεύεται από δύο» και επι­σήμανε: «Στις μεγάλες συμβάσεις αγοράς οπλικών συστημάτων η παράνομη προμήθεια που δινόταν σε έλληνες βεβαίως αξιωματούχους, προκειμένου κατά τρόπο παράνομο να συμ­βάλουν στην κατάρτιση αυτών των συμβάσεων, ήταν κατά μέ­σο όρο 4% - η "προμήθεια" ή άλλως λεγόμενη "μίζα". Απώ­λεια για το Ελληνικό Δημόσιο; Δισεκατομμύρια. 

Παρατήρηση, στο συντριπτι­κά μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάσεων αυτών, εκείνοι που πουλούσαν τα όπλα δεν ή­ταν σε αυτήν τη χώρα, ήταν έ­ξω από αυτήν τη χώρα. ήταν εταιρείες που παρήγαν τα όπλα και ήταν έξω από αυτήν τη χώρα. Άρα αυ­τοί είναι που έδιναν τα χρήματα, που κά­ποιοι όντως μέσα σε αυτήν τη χώρα, παρανόμως, εισέπρατταν. 

Δεύτερο παράδειγμα, στις συμβά­σεις προμήθειας παντός είδους αγαθών και υπηρεσιών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, το περίπου θεσμοθετημένο ποσοστό προμήθειας ήταν 2% - 2,5%. Ε­δώ, αντιθέτως με την προηγούμενη κα­τηγορία, το κυρίαρχο μερίδιο στις συμβά­σεις αυτές το είχαν εταιρείες εντός αυτής της χώρας. 

Τρίτη κατηγορία συμβάσεων, συμ­βάσεις προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού από τα δημόσια νοσοκομεία και γενικότερα από φορείς του Δημοσίου. Το ποσοστό παράνομης προμήθειας έφτανε το απίστευτο ποσοστό του 23%. Και αυτό δεν έχει καμία δόση υπερβολής, είναι διαπιστωμένο σε πάρα πολλές περιπτώ­σεις. Το ποσοστό, απίστευτο, κυριολεκτι­κά σοκάρει. Δεν είναι το μόνο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτού του είδους τις συμβάσεις. 

Η απώλεια για το κράτος ήταν πολλά δισεκατομμύρια, πολλές δεκάδες δισε­κατομμύρια». 

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-11/04/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger