Αρχική » » Αναβάθμιση οπλισμού αντί αγορών

Αναβάθμιση οπλισμού αντί αγορών


Βολή από σύστημα αεράμυνας S-300. 
Τι συζήτησαν ο ΥΠΕΘΑ Πάνος Καμμένος με τον Ρώσο ομόλογό του Σερ. Σοϊγκοϋ κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα. Στο τραπέζι και μηχανήματα για τη ΜΟΜΑ. 
Οι S-300 με «λίφτινγκ» μπορεί να φτάσουν τους S-400. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου
e p.petrou@gmail.com 

Οι δυνατότητες αναβαθμίσεως του συνόλου των ρωσικής προελεύ­σεως οπλικών συστημάτων, που διαθέτουν οι ελληνικά Ένοπλες Δυνάμεις, συζητήθηκαν κατά το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου Καμμένου στη Μόσχα. Πα­ράλληλα ο Έλληνας υπουργός ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού να εξετάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για παραχώρηση μηχανημά­των έργων, τα οποία απαιτούνται για την ενεργοποί­ηση των ΜΟΜΑ. 

Οι λύσεις των ανα­βαθμίσεων συζητήθηκαν δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών της ...Ελλάδος, που δεν επιτρέ­πουν νέες αγορές. Όπως με την αναβάθμιση τα ρωσικά συστήμα­τα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο αποτε­λεσματικά με μικρό σχετικά κόστος. Το πρώτο που συζητήθηκε είναι το στρατη­γικό σύστημα αεράμυνας S-300, το οποίο, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, μπορεί να αναβαθμισθεί ώστε να πλησιάσει ή ίσως και να φθάσει τις επιδόσεις του πλέον σύγχρονου S-400. 

Εξίσου σημαντικό είναι το αντιαρ­ματικό πυραυλικό σύστημα Kornet-M, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα κα­ταστρέφει άρματα σε αποστάσεις 5,5 χι­λιομέτρων. Μετά τον εκσυγχρονισμό θα μπορεί να δέχεται τα νέα βλήματα που έχει κατασκευάσει η Ρωσία και τα οποία έχουν σχεδόν διπλάσιο βεληνεκές. Ακο­λουθούν τα μικρού βεληνεκούς αντιαε­ροπορικά Tor-Μ1, για τα οποία υπάρ­χουν οι εναλλακτικές προτάσεις της αναβαθμίσεως ή της αντικαταστάσεως τους από το πλέον προηγμένο σύστημα Pantsir. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον τομέα των αντιαεροπορικών μικρού και μεσαίου βεληνεκούς θα απαιτηθεί στα επόμενα χρόνια λύση για την αντικατά­σταση του συστήματος Improved Hawk, το οποίο είναι σε υπηρεσία από τη δεκα­ετία του ΄70 και, παρά τους εκσυγχρονισμούς που έχει υποστεί, πλησιάζει το οριστικό τέλος της επιχειρησιακής ζωής του. 

Εξάλλου, στον υπουρ­γό E0vixns Ap0vns και στην ελληνική αντιπροσωπία επιδείχθηκαν τα σύγ­χρονα τυφέκια που παρά­γει η εταιρία Kalashnikov, ανάμεσα στα οποία και ένα (ΑΚ-101) στο δυτικό δια­μέτρημα 5,56 χιλιοστών. Τη δυνατότη­τα παραγωγής του τυφεκίου αυτού στην Ελλάδα θα αξιολογήσει επιτροπή του ρωσικού οργανισμού αμυντικών εξαγωγών Rosoboronexport, που επισκέπτεται το εργοστάσιο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Αίγιο. Βεβαίως, για να υπάρξει παραγωγή του τυφεκί­ου, θα πρέπει να γίνουν παραγγελίες και εννοούμε παραγγελίες για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, διότι για την ώρα δεν υπάρχουν προοπτικές -ούτε και λόγος άλλωστε -να αντικατασταθούν τα τυφέκια των ελλη­νικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Τα «αγκάθια» της συμφωνίας για τα αεροπλάνα Ρ-3 Orion 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ο θόρυβος σχε­τικά με την απόφαση να δρομολο­γηθεί ο εκσυγχρονισμός των πα­λαιών αεροπλάνων ναυτικής συ­νεργασίας Ρ-3Β Orion, που θα κο­στίσει περί τα 500.000.000ευρώ. Μέχρι στιγμής, πάντως, αν και υπάρχουν δύο σχετικές αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ (μία της παρού­σης και μία της προηγούμενης κυ­βερνήσεως) και ο υπουργός Αμύνης έχει υπογράψει τη σχετι­κή επιστολή αποδοχής (letter of acceptance) προς την κατασκευάστρια εταιρία, η προκαταβολή δεν έχει εκταμιευθεί. Πρόκειται για ποσό της τάξεως των 35.000.000, που αντιστοιχεί στο 10% του συ­νολικού συμβολαίου. 

Στο μεταξύ, κυβερνητικές πηγές θέλησαν να δώσουν εξηγήσεις και να αιτιολογήσουν την απόφαση, επιμένοντας στο γεγονός ότι καμία άλλη λύση δεν κά­λυπτε το σύνολο των απαιτήσε­ων, στις οποίες περιλαμβάνονται ως βασικές δυνατότητες η ανθυ­ποβρυχιακή δράση και η δυνατό­τητα εκτοξεύσεις όπλων (τορπίλες και κατευθυνόμενα βλήματα). 

Τι απαιτείται 

Όμως δεν δίδεται απάντηση στο κατά πόσον οι δυνατότητες αυτές είναι τόσο απαραίτητες, ώστε να δικαιολογούνται το τεράστιο πο­σό του εκσυγχρονισμού αυτού, καθώς και το μεγάλο κόστος ανά ώρα πτήσεως που απαιτεί ένα πα­λαιό τετρακινητήριο αεροπλάνο. 

Και παλαιότερα έχει επισημανθεί ότι το επιχειρησιακό πε­ριβάλλον του Αιγαίου δεν επι­τρέπει την αποτελεσματική αν­θυποβρυχιακή έρευνα από αε­ροπλάνο, δηλαδή με ανιχνευτές μαγνητικών ανωμαλιών και επιφανειακούς ηχοσημαντήρες. Απαιτούνται ενεργοί ή παθητικοί αισθητήρες μεταβλητού βάθους, που φέρονται από πλοία επιφανείας ή ελικόπτερα. Εκτός, όμως, από αυτό, η επείγουσα αποστολή για την οποία χρειάζονται αυτά τα αεροπλάνα είναι η απλή ναυ­τική περιπολία. Η δυνατότητα εκτοξεύσεως όπλων, εξάλλου, θα απαιτήσει τον σχεδιασμό αερο­πορικών επιχειρήσεων προστασίας του Ρ-3, το οποίο σε μια πολεμική περίοδο θα έχει πολύ μι­κρή επιβιωσιμότητα Και φυσικά, εκτόξευση όπλων θα γινόταν μό­νο σε πολεμική περίοδο. 

Τέλο8, είναι αλήθεια ότι ο χρόνος των επτά ετών που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό εί­ναι λογικός. Όμως, είναι επίσης αληθές ότι μέχρι τότε τα συγκε­κριμένα αεροπλάνα Ρ-3 θα είναι 42 ετών και θα έχουν συμπληρω­θεί 12 χρόνια χωρίς τέτοια αερο­πλάνα, μια και καθηλώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009. 

Συνεπώς, πόσο επιβεβλημέ­νη μπορεί να θεωρείται η διατή­ρηση ενός μέσου, το οποίο θα λεί­πει από το οπλοστάσιο του Ναυτι­κού επί 12 χρόνια; 

Να θυμίσουμε ότι πριν από το 2009, με ευθύνη του τότε γε­νικού διευθυντού Εξοπλισμών Ε. Βασιλάκου, δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός για ένα νέο αερο­πλάνο ναυτικής περιπολίας, που δεν θα είχε κοστίσει περισσότε­ρα των 250.000.000, δηλαδή στη μισή τιμή! 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-26/04/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger