Αρχική » » Νέες προσλήψεις 1.000 οπλιτών (για 2+1 χρόνια) με τον μισθό δεκανέα!

Νέες προσλήψεις 1.000 οπλιτών (για 2+1 χρόνια) με τον μισθό δεκανέα!


ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ μέσω της διαδικασίας ανακατάταξης 1.000 οπλιτών, με σύμβαση διάρκειας έως τριών χρόνων και βασικό μισθό 750 ευρώ καθαρά (900 μεικτά), προχω­ρά άμεσα το υπουργείο Εθνι­κής Άμυνας για να καλύψει τις άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες και των τριών Κλά­δων σε μονάδες που αντιμε­τωπίζουν προβλήματα έλλει­ψης προσωπικού. 

0 υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος υπέγραψε τη σχετική απόφαση και ξεκινούν από τα γενικά...
επιτελεία οι διαδικα­σίες ούτως ώστε το συντομό­τερο δυνατόν να ενταχθούν στον Στρατό 600 οπλίτες και από 200 στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, με σύμβα­ση αρχικά δύο ετών και δι­καίωμα ανανέωσης για ακό­μη ένα έτος. 0 μισθός τους θα είναι αυτός του επαγγελ­ματία οπλίτη-δεκανέα (περί­που 750 ευρώ καθαρά) και θα λαμβάνουν επίσης και το επί­δομα παραμεθορίου. 

Σύμφωνα με την ανα­κοίνωση που εκδόθηκε από το Πεντάγωνο, η δυνατότη­τα ανακατάταξης δίνεται μό­νο σε οπλίτες που υπηρετούν και όχι σε εφέδρους, αμέσως μετά και σε συνέχεια της εκ­πλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας. Οι οπλίτες που θα επιλεγούν θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε μονάδες από τις οποίες και θα απολύ­ονται και οι οποίες έχουν κα­θοριστεί με σχετική υπουργι­κή απόφαση χωρίς δυνατότη­τας μετάθεσης. Αυτές οι μο­νάδες είναι κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο, όπου υπάρχει και η μεγαλύ­τερη αναγκαιότητα όσον αφο­ρά την κάλυψη κενών στο αν­θρώπινο δυναμικό. 

Ανδρ. Κούτρας 
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-02/05/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger