Αρχική » » Πρόστιμο εν όψει

Πρόστιμο εν όψει


Από τον 
Ανέστη Τσουκαράκη* 

Μπροστά στον κίνδυνο επι­βολής προστίμου φέρεται να βρίσκεται, για άλλη μια φορά, η χώρα μας, με την εν μέρει συμμόρφωσή της στην υπ΄ αριθμ. 2006/54/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, τα Άρθρα 2 και 14 της οποίας απαγορεύουν τις άμε­σες ή έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. 

Με σχετικό έγγραφό μας (Πανελλήνια Ομο­σπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών) προς τον αν. υπ. Εθν. Άμυνας,... Κώστα Ήσυχο, επισημάναμε τον εν­δεχόμενο κίνδυνο επιβολής προστίμου, καθόσον μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, στο εύρος που απαιτεί η υπόψη οδηγία, η δυνατότητα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου και από τους άρρενες στρατιωτικούς, όπως ανάλογα συνέβη στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στο ΛΣ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας παραβίαση από την πλευρά των ελληνικών Αρχών της αρχής της ισότητας των φύ­λων, απηύθυνε σε αυτές επιστολή ζητώντας πληρο­φορίες και εξηγήσεις. Η Ελληνική Πολιτεία, με τον Ν. 4210/2013, που ψήφισε στις 21/11/2013, φέρεται να συμμορφώνεται εν μέρει με την οδηγία, γι' αυτό η Ευρ. Επιτροπή επανέρχεται με νεότερο έγγραφό της (29/10/2014) και ζητάει περαιτέρω πληροφόρη­ση και εξηγήσεις σχετικά με το γεγονός ότι οι στρα­τιωτικοί εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του νόμου και απαγορεύεται στους άρρενες στρατιωτικούς να λάβουν την άδεια ανατροφής τέκνου όταν οι σύ­ζυγοί τους δεν εργάζονται. Η ΠΟΕΣ, αμέσως με­τά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου (Ν. 4210/2013), επεσήμανε τη διαφοροποίηση στην οποία ευρίσκονται οι άρρενες στρατιωτικοί και ζήτησε τη διόρθω­ση του κανονιστικού κειμένου, με παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην εν ισχύι υπουργι­κή απόφαση για τα μέτρα που λαμβάνει το υπουρ­γείο για κατηγορίες προσωπικού που αντιμετωπί­ζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα. 

Ωστόσο, καμία αντίδραση δεν υπήρξε από το ΥΕΘΑ, προς την κατεύθυνση της διόρθωσης της υπόψη υπουργικής απόφασης, με αποτέλεσμα η Ευρ. Επιτροπή να αναγκαστεί να επανέλθει και να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις ώστε να είναι σε θέ­ση να προσδιορίσει κατά πόσον η ελληνική νομοθε­σία είναι σύμφωνη ή μη προς την Οδηγία. Υπενθύ­μιζε μάλιστα και την υπ’ αριθμ. C-104/09 απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου, της 30ής/9/2010, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι ένα εθνικό μέτρο που προ­βλέπει ότι οι εργαζόμενες μητέρες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία μπορούν να λαμβάνουν άδεια, υπό διάφορες μορφές, κατά τους πρώτους εννέα (9) μήνες μετά τη γέννηση του τέκνου τους, ενώ οι εργαζόμενοι πατέρες που επίσης παρέχουν εξαρτη­μένη εργασία δεν έχουν δικαίωμα τέτοιας άδειας παρά μόνο στην περίπτωση που η μητέρα του τέ­κνου τους εργάζεται και αυτή ως μισθωτή, παραβι­άζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, που προβλέπεται στην Οδηγία 76/207/ΕΚ. 

*Αντισυνταγματάρχης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-29/05/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger