Αρχική » » Πτήση με τα «Κόκκινα Βέλη» της RAF

Πτήση με τα «Κόκκινα Βέλη» της RAF


► Τα «Π» κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια την εκπαίδευση των «Red Arrows» στην Ελλάδα. 
► Ο διοικητής του σμήνους, David Montenegro, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τα στελέχη της ελληνικής Π. Α. και τη φιλοξενία. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
Isblaveris@gmail.com 

Η έκφραση «απόλυτος επαγγελματι­σμός» χαρακτηρίζει τους καλύτερους ίσως «πρεσβευτές» της Βασι­λικής Αεροπορίας της Βρετανίας (RAF), τόσο στο Νησί όσο και έκτος αυτού. Οι φημισμένοι «Red Arrows», τα «Κόκκινα Βέλη» της RAF, βρίσκονται στην Ελλάδα για εκπαίδευση και τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» πέρασαν ένα ολόκληρο πρωινό μαζί τους. 

Οι «Red Arrows», που θα αναχωρήσουν με­θαύριο, 4 του μηνός, ήλθαν στη χώρα μας στις 19 Μαρτίου,...προκειμένου να πραγματοποιήσουν εδώ το βασικότερο στάδιο της εκπαιδεύσεως τους, προτού ξεκινήσει η νέα περίοδος επιδείξεων του σμήνους. «Το διάστημα αυτό, είχαμε το μοναδικό προνόμιο να κάνουμε δυο φορές Πάσχα», μας είπε η επισμηναγός Kate Trascoll και πρόσθε­σε: «Πρώτα το Πάσχα των Καθολικών και μετά το δικό σας, των Ορθοδόξων, που το περάσαμε στην Ελλάδα με το προσωπικό της μονάδας και ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας». 

Η επισμηναγός, η οποία είναι η team manager του σμήνους και την ημέρα της επισκέψεως μας αντικατέστησε τον υπεύ­θυνο Δημοσίων Σχέσεων, ανθυποσμηναγό Morris, μαζί με τον σμηνία Mark Blackham, ήταν δίπλα μας συνεχώς συζητώντας και κανονίζοντας τα πάντα. Πέρα από την ομοιομορφία των κινήσεων, ένας έμπειρος παρατηρητής διακρίνει αμέ­σως ότι η ασφάλεια προσωπικού και μέσων είναι πρώτιστη προτεραιότητα. Οι μηχανι­κοί διενεργούν την προ πτήσεως επιθεώ­ρηση ελέγχοντας tα πάντα στο έδαφος μαζί με τον πιλότο και ακολούθως, αφού ο πι­λότος μπει στο κόκπιτ του και κλείσει η κα­λύπτρα, πραγματοποιούν συγχρονισμέ­να όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή τροχοδρόμηση των αεροσκαφών. Και όλους αυτούς τους ελέγχει ένας αρχιμη­χανικός γραμμής, ο οποίος, αφού λάβει το «ΟΚ» από τους εννέα μηχανικούς που είναι παρατεταγμένοι ο καθένας μπροστά από tο αεροσκάφος του, δίνει και αυτός το σύνθη­μα να ξεκινήσει η τροχοδρόμηση. 

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον αεροπόρο μηχανικό Mark Caddy, ο οποίος είναι σχετικά νέος στο σμήνος: «Εγώ είμαι ο μηχανικός για το Νο 6 αερο­σκάφος του σμήνους και ένας από αυτούς που έχουν το μοναδικό προνόμιο να πετά­με ως συγκυβερνήτες των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Hawk-200, όχι όμως κατά τις επιδείξεις. Αυτό αποτελεί εξαιρετική τιμή για μας, γιατί μόνο ελάχιστοι έχουμε αυτό το δικαίωμα σε όλη τη RAF. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι, μόλις το αεροσκάφος προσγειωθεί σε μια ξένη βάση, να υπάρ­ξει μια πρώτη και άμεση υποστήριξη προς αυτό, για να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια, μέχρις ότου έλθουν με το C-130 οι υπόλοιποι τεχνικοί. Οι μηχανικοί που έχουν αυτό το προνόμιο ονομάζονται "μέλη του τσίρ­κο", επιλέγονται μετά από αυστηρή διαδικασία για έναν χρόνο και μετά αντικαθίστανται από άλλους». 

Μετά την προσγείωση των εννέα Hawk-200, που αποτελούν την ομάδα επιδείξεων, της πρώ­της εξόδου, συναντηθήκαμε με τον διοικητή του σμήνους, επισμηναγό David Montenegro. 

«Το σμήνος κατά τις επιδείξεις αποτελείται πάντα από εννέα αεροσκάφη. Όμως πάντα έχουμε και ένα δέκατο μαζί μας, βαμμέ­νο με τα χρώματα του σμήνους. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύ­σεως έχουμε και ένα ακόμα αε­ροσκάφος μαζί μας, που το δα­νειζόμαστε εκ περιτροπής από κάποια αpό τις μοίρες εκπαι­δευτικών αεροσκαφών της RAF, που είναι βαμμένα με μαύρο χρώμα για να διακρίνονται πιο εύκολα», είπε ο διοικητής. 

Απαντώντας στο ερώτημα μας για την εκπαίδευ­ση στη χώρα μας, ο ίδιος σημείωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Ελλάδα. Την προτιμάμε για δυο λόγους. Ο πρώτος έχει να κά­νει με τις άριστες συνθήκες καιρού, που μας επι­τρέπουν να πραγματοποιούμε καθημερινώς τρεις εκπαιδευτικές εξόδους, στις 08:20. στις 12:20 και το από­γευμα, χωρίς ακυρώσεις εξό­δων, κατι που δεν μπορούμε να κάνουμε στη Βρετανία. Ο δεύτε­ρος έχει να κάνει με την Ελλη­νική Πολεμική Αεροπορία. Εί­ναι άριστοι επαγγελματίες και η χώρα σας μας προσφέρει άριστες εγκαταστάσεις και φιλοξενία». 

Μετά τον αρχηγό του σμήνους, ο δεύτερος πιο σημαντικός είναι ο υπαρχηγός Red-6. «Για να γίνει κάποιος αρχηγός του σμήνους για έναν χρόνο, πρέπει οπωσδήπο­τε να έχει υπάρξει δυο χρόνια πιλότος του», μας είπε ο επισμηναγός Montenegro.


► Οι πτήσεις ακριβείας των «Red Arrows» προετοιμάζονται σωστά στο έδαφος, σύμφωνα με τα μέλη του σμήνους. 

Η διαδικασία της από-ενημερώσεως αποτελεί την πεμπτουσία της πτήσεως, αφού τότε σημειώ­νονται, επισημαίνονται και διορ­θώνονται τα όποια λάθη έχουν γίνει από τους πιλότους στη δι­άρκεια της πτήσεως που έχει προηγηθεί Το debriefing των «Red Arrows» ήταν ένα από τα πιο επαγγελματικά που έχου­με δει και το παρακολουθήσα­με κατ' αποκλειστικότητα για πρώτη φορά, όπως μας είπαν τα μέλη της ομάδας. Αρχικώς, η συγκεκριμένη πτήση της οποί­ας παρακολουθήσαμε την από-ενημέρωση είχε δύο σκέλη σχη­ματισμού επιδείξεων. 

Ένα πάνω από τον Νότιο Ευβοϊκό και ένα άλλο πάνω από το αεροδρό­μιο της Τανάγρας. Και τα δύο βι­ντεοσκοπήθηκαν από ισάριθμα μέλη του σμήνους, τα βίντεο έγι­ναν ένα και το παρακολουθήσα­με αποκλειστικώς. Κατ' αρχάς, ο αρχηγός του σμήνους ρώτη­σε όλους τους πιλότους αν είχαν να δηλώσουν κάτι αξιοπε­ρίεργο. Ακολούθως δόθηκε η εντολή να ξεκινήσει η προβο­λή. Με το που ξεκίνησε το βί­ντεο, ακούγαμε κοφτές λέξεις από τον κάθε πιλότο, ο οποίος παρατηρούσε κάποιο λάθος που ο ίδιος είχε κάνει: «early» (νω­ρίς), «long» (μακρύς), «deeρ» (βαθύς), «shallow» (ρηχός) κ.λπ. Μετά το τέλος του βίντεο, ο αρ­χηγός έκανε τις δικές του παρατηρήσεις και τόνισε τα σημεία που έπρεπε να διορθωθούν στην αμέσως επόμενη πτήση Αυτό το επισημάναμε στον αρχηγό του σμήνους. «Ο κάθε πιλότος έχει εγωισμό και δύσκολα πα­ραδέχεται το λάθος του. 

Εδώ εμείς λειτουργούμε ως ένας και όταν πετάς με αυτές τις τα­χύτητες, με το ακροπτερύγιο του ενός σε απόσταση εκατο­στών από αυτό του διπλανού του, δεν υπάρχουν περιθώρια για το παραμικρό λάθος», μας είπε. «Όμως δεν διαπιστώσαμε να μιλάει και να κάνει αυτοκρι­τική ο αρχηγός», παρατηρήσα­με. «Ο αρχηγός είναι ο μόνος που πετά κοιτάζοντας γύρω του. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτούν το ακροπτερύγιο του δι­πλανού τους και προσπαθούν να διατηρήσουν τπ θέση τους με απόλυτη ακρίβεια στον σχη­ματισμό. Αν ο αρχηγός έκανε λάθος, δεν θα μιλούσαμε μαζί, εδώ, αυτήν την ώρα», μας ανέ­φερε με ένα χαμόγελο. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-02/05/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger