Αρχική » , » ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Οι τελευταίες εξελίξεις σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό της 07 Μαρ 2016

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Οι τελευταίες εξελίξεις σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό της 07 Μαρ 2016


Δόθηκε η προκαταβολή ύψους 23 εκατ. δολαρίων για το πρόγραμμα απόκτησης 10+5 ελικοπτέρων CH-47D από τα πλεονάσματα του αμερικανικού στρατού. Εντός του επόμενου διμήνου θα έχει αποσαφηνιστεί το ποια ακριβώς θα είναι τα 10 πρώτο ελικόπτερα που θα παραληφθούν, ώστε να υποβληθούν άμεσα σε εργασίες τροποποίησης και αποκατάστασης που θα εκτελεστούν εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ. Θα παραδοθούν έως το τέλος του καλοκαιριού, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες για τα άλλα 5 ελικόπτερα.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε από 15 έως 25 Φεβρουάριου χειμερινή εκπαίδευση Μοιρών Καταδρομών, στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Βερμίου στην Ημαθία και του Όρους Φαλακρού στη Δράμα. Η εκπαίδευση εστιάσθηκε σε αντικείμενα βολών, επιβίωσης και διαφυγής.

Ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Χρ. Βαΐτσης συμμετείχε στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του NATO (NATO Air Chiefs Symposium - NACS), που έλαβε χώρα στο Ράμσταϊν της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στον αεροπορικό τομέα της Συμμαχίας, με βασικό σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Πολεμικών Αεροποριών του ΝΑΤΟ και την αμοιβαία κατανόηση κοινών θεμάτων και προκλήσεων που αυτές αντιμετωπίζουν.

Διαφωνία με τις προτάσεις του Ποταμιού για την Άμυνα

ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.
• Οι προτάσεις τον Ποταμιού περιλαμβάνουν την παύση λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών, λένε οι απόφοιτοι της!

Του ΦΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΦΗ

Την έντονη αντίδραση του προεδρείου του Συνδέσμου Αποφοί­των Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) προκάλεσαν οι προτά­σεις του Ποταμιού για την Άμυνα, που έχουν τη φιλοσοφία της άμε­σης διαμόρφωσης κοινής πολιτι­κής και στα θέματα Αμυντικής Βιομηχανίας.

Σε ανάρτηση που έγινε από τον πρόεδρο της ΣΣΑΣ, Γιάννη Αντωνιάδη, αναφέρεται πως στην ουσία οι προτάσεις του Ποταμιού περι­λαμβάνουν την παύση λειτουργίας της συγκεκριμένης στρατιωτικής σχολής, όπως και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

Στην απάντηση του προεδρείου της ΣΣΑΣ γίνεται αρχικά αναφορά για τη λειτουργία και τη χρησιμότη­τα της σχολής. Για το συγκεκριμένο «κομμάτι» αναφέρονται τα εξής: «Παρέχει εκπαίδευση στους μελλοντικούς αξιωματικούς ειδικοτή­των εντός της σχολής, αέναη, άρτια και εναρμονισμένη με την εκπαί­δευση των λοιπών Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ), ούτως ώστε να αποδοθούν με την ορκωμοσία τους στελέχη ικανά να στελεχώσουν μονάδες και συγκροτήματα και να αφομοιωθούν άμεσα σε αυτά και τις απαιτήσεις τους». Στις 10 πρώ­τες Πανεπιστημιακές Σχολές Ανώ­τατης Εκπαίδευσης με τις υψηλότε­ρες βάσεις, κατά το πανεπιστημια­κό έτος 2015-2016, η ΣΣΑΣ εμφα­νίζεται στην 1η, 2η, 3η, 6η, 7η, 8η και 10η θέση, με μ.ό. εισαγωγής περισσότερα από 19.000 μόρια.

Στη συνέχεια γίνεται κριτική σε κάποια κομβικά σημεία των θέσε­ων που παρουσίασε το Ποτάμι. Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής: «Με “πρόσληψη” επαγγελματιών αξιωματικών αποδομούνται τα θεμέλια του ψυχισμού του Έλληνα αξιωματικού που παραδοσιακά χτίζονταν πάνω στις αρχές που παραλάμβαναν οι νεότεροι από τους παλαιότερους εντός των Στρατιωτι­κών Σχολών και των Ιδρυμάτων. Το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από το τυχόν κλείσιμο της ΣΣΑΣ δεν θα είναι ουσιαστικό. Η προσφορά των Στρατιωτικών Σχο­λών δεν αποτιμάται σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη. Η προσφορά τους είναι εθνική και γι΄ αυτό πρέ­πει να τις αναβαθμίζουμε συνεχώς. Το κλείσιμο της μοναδικής παρα­γωγικής σχολής της Θεσσαλονίκης και γενικά της Μακεδονίας, με λο­γικές και προτάσεις γκρεμίσματος και όχι δημιουργίας, θα προκαλέσει το μένος όλων των Μακεδόνων συμπολιτών μας. Το βέβαιο είναι ότι οι απόφοιτοι της ΣΣΑΣ, προερ­χόμενοι από ένα σύστημα διαφά­νειας και αξιοκρατίας και διαθέτον­τας, χάρη σε αυτό, υψηλά μαθησια­κά πνευματικά και ηθικά προσόν­τα, θα πορεύονται στην κοινωνία πάντα με σιγουριά και αυτοπεποί­θηση και οι δεξιότητες και οι ικανό­τητες που ανέπτυξαν, βασιζόμενοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνά­μεις και με την αρωγή του θεσμού, θα αποτελούν τεκμήριο της επιτυ­χίας της Σχολής».

Δύο σύγχρονα αεροσκάφη ενισχύουν τον στόλο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυ­νας Π. Καμμένος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευ. Αποστολάκης και ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστρά­τηγος Β. Τελλίδης παρέστησαν στην τελετή παραλαβής δύο ταχέ­ων σκαφών που πραγματοποι­ήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ).

Τα δύο αεροσκάφη, συνολι­κού κόστους 500.000 ευρώ, απο­τελούν δωρεά του εφοπλιστή Αθ. Μαρτίνου, σχεδιάστηκαν από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας «Oceanic» Ηλ. Περιμένη και έχουν κατα­σκευαστεί στην Ελλάδα. Τα σκά­φη θα ενταχθούν στη δύναμη της Ζ’ ΜΑΚ. Διαθέτουν τριμελές πλήρωμα και μέγιστη μεταφορική ικανότητα 14 ατόμων με πλήρη εξοπλισμό. Η ημίκλειστη καμπίνα τους φέρει ελαφρά θωράκιση και στο εσωτερικό της υπάρχει η πρό­βλεψη φιλοξενίας και ενός τραυματία σε φορείο. Το μήκος των σκαφών είναι περίπου 12 μ., ενώ η πρόωση εξασφαλίζεται από τρεις εξωλέμβιους κινητήρες «Ya­maha», των 300 ίππων έκαστος, που επιτρέπουν μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 κόμβων με πλήρη φόρτο. Ο οπλισμός τους αποτελείται από βαρύ πολυβόλο των 12,7mm ή πολυβομβιδοβόλο των 40mm στην πλώρη και δύο πολυβόλα των 7,62 mm σε ισά­ριθμους έστορες στα πλευρά της πρύμνης. Ο εξοπλισμός τους συμ­πληρώνεται από σύγχρονα ναυτι­λιακά βοηθήματα.

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-07/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger