Αρχική » , , , , » Με ελάχιστες δυσαρέσκειες οι κρίσεις στις Ε.Δ

Με ελάχιστες δυσαρέσκειες οι κρίσεις στις Ε.Δ


■ Η φετινή διαδικασία δεν είχε «χτυπητές» αδυναμίες επί της ουσίας και επί του αποτελέσματος.
■ Λίγες αριθμητικά γέννησαν ερωτήματα όσον αφορά τον Στρατό Ξηράς και κάποιες επιλογές.
■ Σύμφωνα με στέλεχος του ΓΕΣ δεν υπήρξε η παραμικρή καθυστέρηση από το Συμβούλιο.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblaveris@gmail.com

Με λίγες «μουρμούρες» ολοκληρώθηκαν οι φε­τινές τακτικές και έκτα­κτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, γεγονός που εν πολλοίς είναι φυσιολογικό, από τη στιγμή που υπάρχει η επιλογή για προαγωγή ή αποστρατεία στελεχών, καθώς όλοι πιστεύουν πως δικαιούνται «κάτι παραπάνω» στη σταδιοδρομία τους.

Οι «γκρίνιες» εστιάζονται περισσότε­ρο στον Στρατό Ξηράς, καθώς στην Πολεμική Αεροπορία οι αποστρα­τεύσεις αφορούσαν τον αντιπτέραρχο Μηχανικού Γεώργιο Βορρόπουλο, τέσσερις υποπτέραρχους Ιπταμένων (Αριστείδη Κορέα, Κωνσταντίνο Στάμο, Δημήτρη Καλαντζή, Παντελή Σαπαντζόγλου) και έναν Μηχανικό, κα­θώς και πέντε ταξιάρχους Ιπταμένων (Αγαμέμνονα Κολιάκο, Ιωάννη Πουλόπουλο, Θεόδωρο Παπάζογλου, Ιω­άννη Παπαδόπουλο, Γεώργιο Κορμέντζα), έναν ελεγκτή αεραμύνης (Γεώργιο Θώδα), της ταξιάρχου Νοσηλευτικής Κωνσταντίνας Κυριάκου και τον εφοδιαστή Αναστάσιο Αϊτινίδη -αριθμοί απολύτως φυσιολογι­κοί, με πιο «χτυπητή» εξαίρεση αυτή ενός υποπτεράρχου, σπουδαίου μυα­λού και αξιωματικού, του Άρη Κορέα, που προκάλεσε ασφαλώς απορίες. Στο Πολεμικό Ναυτικό ήταν μόνο δυο οι αποστρατείες, ενός αντιναυ­άρχου Μηχανικού και ενός υποναυ­άρχου Μαχίμου, κάτι επίσης απο­λύτως φυσιολογικό, αφού -ιδίως στους Μηχανικούς- είχε «μποτιλιάρει» η επετηρίδα με συμμαθητές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Οι μεν Μάχιμοι ήταν εδώ και 2-3 χρόνια πλοίαρχοι και οι Μηχανικοί είχαν παραμείνει αντιπλοίαρχοι. Βεβαίως, εδώ σημειώθηκε και το εξής παρά­δοξο, που ασφαλώς μπορεί να καταγραφεί και στα Ρεκόρ Γκίνες: Απο­στρατεύτηκαν την ίδια ημέρα δύο αδέλφια, αμφότεροι εξαιρετικοί αξι­ωματικοί. Ο αντιναύαρχος Μηχανι­κός Γεώργιος Χριστόπουλος, ΠΝ. και ο αδελφός του, αρχιπλοίαρχος (νυν υποναύαρχος) Οικονομικός, Νικόλαος Χριστόπουλος. 

Γενικώς όμως οι κρίσεις μπορούν τε­λικά να θεωρηθούν «φυσιολογικές», κυρίως γιατί ήταν λίγες αριθμητικά για μείζονες οργανισμούς, όπως εί­ναι ο Στρατός Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία.

Από την άλλη, δεν πρέπει να παρα­γνωρίζουμε το γεγονός ότι, παρ' όλα τα κακά του συστήματος των κρίσεων, παρά τις πικρίες όσων αποστρατεύο­νται, οι Ένοπλες Δυνάμεις (όπως και τα Σώματα Ασφαλείας) είναι ο μονα­δικός τομέας του Δημοσίου όπου οι πάντες αξιολογούνται με στάνταρ κρι­τήρια προτού προαχθούν, κάτι βεβαί­ως που στο υπόλοιπο Δημόσιο θεω­ρείται περίπου «κατάρα».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Ας επικεντρωθού­με λίγο στον Στρατό Ξηράς και στα ερωτήματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία. Πρώτον, γιατί ενώ αποστρατεύτηκε μόνο ένας αντιστρά­τηγος (Νικόλαος Δεβετζής), προήχθησαν δύο υποστράτηγοι για την πλήρωση των (υπαρχουσών) κενών θέσεων, οι οποίοι συμπτωματικώς -αμφότεροι εξαίρετοι αξιωματικοί- είναι «μαυροσκούφηδες», ανήκοντες δηλαδή στο ίδιο Όπλο με αυτό του αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Βασι­λείου Τελλίδη; Ενώ αποστρατεύτη­καν δύο υποστράτηγοι που ανήκαν σε άλλα Όπλα (Αντώνιος Βιτετζάκης και Δημήτρης Ρέσκος). Πολλοί έκα­ναν λόγο για «συντεχνιακή αντίληψη», ιδίως αν ανήκαν σε άλλο Όπλο! Αν και αυτό είναι το έλασσον, το μείζον ήταν ότι προτιμήθηκε η πλήρω­ση της κενής θέσεως αντιστρατήγου, που είχε προσωρινώς πληρωθεί από υποστράτηγο, και όχι η κατάρ­γησή της.

«Δεν είναι συντεχνιακοί οι λόγοι, αλλά ουσιαστικοί. Η συγκεκριμένη θέση ήταν του επιτελάρχη του ΓΈΕΘΑ, που για λόγους πρακτικούς, αλλά και ουσιαστικούς, εν μέσω της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης και της εμπλοκής των Ενόπλων Δυ­νάμεων, ιδίως του Στρατού Ξηράς, σε αυτήν, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, δεν μπορούσε να καταργηθεί», ήταν η απάντηση κορυ­φαίας στρατιωτικής πηγής του ΓΕΣ, που ρωτήθηκε σχετικά από τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ».

Δεύτερον, γιατί «καθυστέρησαν» οι κρίσεις από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) κατά τρεις ημέρες, όπως «κατηγορούν» κάποιοι, και δεν ανακοινώθηκαν πιο γρήγορα; Όπως μας ενημέρωσε συμπληρωματικώς η ίδια κορυφαία πηγή του ΓΕΣ, που ερωτήθη σχετικώς, «δεν υπήρξε κα­μία καθυστέρηση. Το ΑΣΣ έκανε την πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή 4 Μαρτίου το πρωί. Μετά ο αρχηγός αναχώρησε και μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, και τον αρχηγό ΓΈΕΘΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, παραβρέθηκε σε τελετή που έγινε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνά­μεων στο Μεγάλο Πεύκο. Εν συνε­χεία, περί το μεσημέρι, επέστρεψε και συνεχίστηκε η συνεδρίαση. Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα, όταν τα ονόματα όσων κρίθηκαν “διατηρητέοι” και όσων αποστρατεύτηκαν είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ΑΣΣ είχε εξετάσει περί τα 1.100 ονόματα και αντίστοιχους φα­κέλους υποστρατήγων, ταξιάρχων και συνταγματαρχών Όπλων και Σω­μάτων του Ελληνικού Στρατού». Κάτι τέτοιο μόνο καθυστέρηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Τρίτον, μερικές... χτυπητές περιπτώ­σεις που μας επισημάνθηκαν. Πώς είναι δυνατόν να αποστρατεύεται ο υποστράτηγος Πεζικού-καταδρομέας Χρ. Καρυώτης, άριστός αξιωματι­κός, έχοντας μόλις έναν χρόνο στον βαθμό αυτό, ο οποίος έχει μεταξύ άλλων διοικήσει Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στον Έβρο και το λί­κνο των αξιωματικών του Σ.Ξ., τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και μετά να αποστρατεύεται στον έναν χρόνο ταξίαρχος; Και δεν είναι ο μό­νος. Εμάς μας αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρία ονόματα ταξιάρχων ενός έτους που αποστρατεύτηκαν. Από την άλλη: Πώς είναι δυνατόν να παρα­μείνουν για τέταρτο χρόνο -κάτι εξαιρετικά σπάνιο- υποστράτηγοι και να μην αποστρατεύονται; Μήπως για­τί τουλάχιστον κάποιοι εκ των τριών παρόμοιων περιπτώσεων είναι Τεθωρακισμένοι; Και εδώ τα ονόματα τα ξέρουμε.

Οι επόμενες τάξεις ΣΣΕ

Με τις, έστω και περιορι­σμένες. κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ξεκαθάρισε το τοπίο, αφού πλέον από την Τάξη ΣΣΕ του 1980 είναι μόνο ο αρχηγός, καθώς ο συμμαθητής του, έως πριν από λίγες ήμερες γενικός επιθεωρητής Στρατού, αποστρατεύτηκε. Οι υπό­λοιποι δέκα αντιστράτηγοι του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου είναι πέντε της τάξεως ΣΣΕ 1981 και άλλοι πέντε της τάξεως ΣΣΕ-1982, ενώ στους υποστρατήγους, τρεις είναι της τάξεως του 1982, όλοι οι υπόλοιποι της τάξεως ΣΣΕ 1983, ενώ έγιναν και οι πρώτοι υποστρά­τηγοι της τάξεως ΣΣΕ-1984 -οι πρώτοι στην επετηρίδα Βεβαίως, για να ελαφρύνουμε λίγο το θέμα, ας αναφέρουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία για το νέο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Από τους έντεκα αντιστράτηγους, οι πέντε προέρχονται από το Όπλο του Πεζικού, τέσσερις είναι Τεθωρακισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού, και μόνο δύο από το Πυροβολικό. Ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέ­ρον στοιχείο είναι ότι το συγκεκριμένο Συμβούλιο είναι ένα εκ των πλέον... Ολυμπιακών Συμβουλίων, αφού οι οκτώ στους έντεκα είναι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-11/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger