Αρχική » , , , » Οι κίνδυνοι για την «αλληλεγγύη»

Οι κίνδυνοι για την «αλληλεγγύη»


Οι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία των πολι­τών, έχουν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρό­σφυγες αλλά και στους κάθε ε­θνικότητας μετανάστες. Πραγ­ματικά είναι πολύ μεγάλες οι προσπάθειες που καταβάλουν απλοί έλληνες, είτε ως εθελοντές -βοηθώντας όσους έρχονται στα νησιά ή στην ηπειρώτικη χώ­ρα , να μπορέσουν να βρουν κάπου να σταθούν, κάτι να φά­νε. Να μπορέσουν να συνεννοηθούν με τις αρχές, είτε ατομικά, βοηθώντας όπως μπορούν. Και βέ­βαια, προσφέροντας ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα.

Και αυτό το κάνουν όχι μό­νον τα τελευταία δυο χρόνια, αλ­λά πάνω από μια δεκαετία, μια και στην χώρα μας υπάρχει συνεχής ροη μεταναστών. Για να μην θυμηθώ την περίοδο του '90, οπότε χιλιάδες βορειοηπειρώτες, Αλβανοί, Έλληνες εκ Πό­ντου κλπ, αλλά και άλλοι από πρώην ανατολικές χώρες.

Και η προσφορά αυτή των πολιτών είναι συνεχής και μεγά­λη. Ιδιαίτερα μάλιστα η προσπά­θεια βοήθειας μικρών παιδιών είναι πραγματικά συγκινητική.

Μόνον που όλα έχουν ένα όριο. Και είναι σαφές ότι η προσφορά αυτή των πο­λιτών, που οι περισσότεροι δεν βρίσκονται και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί εις το διη­νεκές.

Και δεν είναι δυνατόν να συ­νεχιστεί όταν η ροη προσφυγών και μεταναστών αυξάνεται σε σημείο που είναι ανεξέλεγκτη αλ­λά και όταν το κράτος σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτο. Γιατί δεν είναι μόνον η οργάνωση αλλά και το παράδειγμα που πρέπει να δείχνει ο κρατικός μηχανισμός.

Και υπάρχει και κάτι άλλο, που όπως φαίνεται φοβούνται α­κόμα και επίσημοι κρατικοί παρά­γοντες, αλλά και στελέχη φορέων που ασχολούνται με το θέμα των μεταναστών.

Φοβούνται πως μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει η διάθεση αυ­τή των πολιτών, για αλληλεγγύη, αν υπάρξουν κινήσεις και ενέρ­γειες μεταναστών κατά των τοπι­κών κοινωνιών.

Αν δηλαδή παρατηρηθούν φαινόμενα, έστω και χαμηλής εγκληματικότητας, στις περιοχές που εγκαθίστανται προσωρινά η όχι, μετανάστες, τότε είναι βέ­βαιο ότι το κλίμα θα αλλάξει ριζι­κά. Έξαλλου, έχουμε δει και παλαιοτέρα κάτι αντί­στοιχο. Και μάλιστα υπάρχουν και "πρό­θυμοι" πολιτικοί η μη, να υποδαυλίσουν κά­τι τέτοιο.

Και δυστυχώς, έ­χουμε ήδη τα πρώτα τέτοια δείγματα. Στο ελληνικό, μαθαίνω, τα βράδια έχουν αρχίσει κάποιες αψιμαχίες α­νάμεσα σε μετανάστες. Όμως όταν θα αρχίσει να μειώνεται η παροχή τροφής, ή να γίνεται σαφές ότι η παραμονή τους θα είναι σχεδόν μόνιμη σε κάποιες τέτοιες εγκα­ταστάσεις, τότε είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα εκτραχυνθούν. Και είναι ίσως πολύ πιθανόν οι παράνομες ενέργειες, κάθε είδους , να μεταφερθούν και στις τοπι­κές κοινωνίες. Και τότε, είναι βέ­βαιο ότι θα έχουμε όχι μόνον βί­αιες αντιδράσεις από τις κατά τό­πους κοινωνίες αλλά και μετα­στροφή του κλίματος.

Μεταστροφή όλου αυτού του κλίματος αλληλεγγύ­ης, που χωρίς αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να μπορέσουν οι δεκάδες χιλιάδες προσφυγές και μετανάστες, να επιβιώσουν στην χώρα μας. Γιατί δεν είναι μόνον η τροφή, αλλά είναι ανα­γκαία και η στήριξη των κοινω­νιών, σε πολλούς τομείς.

Δυστυχώς, ούτε σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση έχει προετοι­μαστεί. Δεν έχει προετοιμάσει την σωστή κατανομή τους, αλλά και την μεταφορά των μετανα­στών σε κλειστούς φυλασσομένους χώρους, απ' όπου δεν θα μπορούν να κινούνται ελευθέρα στην χώρα. Όσο και αν αυτό εί­ναι αντίθετο στις διάφορες από­ψεις του ΣΥΡΙΖΑ και σε ιδεοληψί­ες στελεχών του, είναι μια ανα­γκαία λύση για να μην γυρίσουμε σε απαράδεκτες και επικίνδυνες καταστάσεις συγκρούσεων ντό­πιων και μεταναστών. Που είδα­με στο πρόσφατο παρελθόν και που αξιοποίησαν κάθε είδους α­κραίοι προς δικό τους όφελος...

[ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-15/03/2016-Του ΠΕΤΡΟΥ ΤΡΟΥΠΙΩΤΗ-ptroupiotis@yahoo.gr (Της ημέρας)]0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger