Αρχική » , , , » Τα τραγικά λάθη και οι επιπολαιότητες του πρωθυπουργού στα Ελληνοτουρκικά

Τα τραγικά λάθη και οι επιπολαιότητες του πρωθυπουργού στα Ελληνοτουρκικά


Φθάσαμε στο σημείο να έχει ουσιαστικά διχοτομηθεί το Αιγαίο, να αμφισβητείται η κυριαρχία μας επί πολλών νήσων και βραχονησίδων, καθώς και το δικαίωμα όλων των ελληνικών νησιών να έχουν υφαλοκρηπίδα.

Γράφει ο INSIDER

Πέρα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως μια χρεοκοπημένη χώρα, η ελ­ληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι, τον τελευταίο καιρό, έχει παρα­συρθεί από τους αριστοτεχνι­κούς σχεδιασμούς της Άγκυρας σε μια σειρά συναντήσεων κο­ρυφής, κυρίως μεταξύ των πρωθυπουργών, ανοίγοντας καίρια και διαχρονικά ελληνοτουρκικά προβλήματα, που σχεδόν εξ ολοκλήρου συντηρεί και προ­βάλλει η Τουρκία, με βασική της επιδίωξη να πείσει, να υποχρεώσει και ουσιαστικά να παγιδεύσει τη χώρα μας σε συζη­τήσεις, διαλόγους και αναφο­ρές, που βεβαίως μόνο τα τουρ­κικά επεκτατικά σχέδια εξυπηρετούν.

Η χρονική επιλογή από την πλευρά των Τούρκων για αυτές τις καλοσχεδιασμένες πρωτο­βουλίες είναι σίγουρο ότι βασί­ζεται στην καθολικά διεθνή δια­πίστωση ότι τα ελληνικά συμφέ­ροντα και τις τύχες των Ελλή­νων διαχειρίζονται άνθρωποι που αναδείχθηκαν στην εξου­σία εξαπατώντας τον ελληνικό λαό και διακρίνονται από περισ­σή αφέλεια, επικίνδυνη ανικα­νότητα και κυρίως από παντελή άγνοια των κρίσιμων εθνικών θεμάτων και των καταστροφικών συνεπειών, που μπορούν να αναδυθούν μέσα από αυτά.

Η όλη απογοητευτική και άκρως δυσάρεστη για τη χώρα μας διαπίστωση, αποτυπώνεται και αποκαλύπτεται μέσω των συνε­χών επαφών του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομό­λογό του Αχμέτ Νταβούτογλου, με αποκορύφωμα αυτή την τε­λευταία στη Σμύρνη και στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνερ­γασίας των δύο χωρών, ενός τουρκικής έμπνευσης και φαι­νομενικά ανούσιου, αλλά ου­σιαστικά πολλαπλώς χρήσιμου για τις σχετικές τουρκικές επιδιώξεις, δημιουργήματος. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, είτε αυτοσχεδιάζοντας κατά τα πρό­τυπα του μαθητικού συνδικαλι­σμού είτε υιοθετώντας προτά­σεις του άκρως επικίνδυνου επι­τελείου του, προσπάθησε να θέ­σει κρίσιμα θέματα στον Τούρ­κο ομόλογο και συνομιλητή του, ο οποίος, όμως, σε πλήρη αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του ίδιου, ήταν, πολύ πριν γίνει υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός, μια μεγάλη και αναγνωρισμένη προσωπικότη­τα διεθνούς ακαδημαϊκού εκτο­πίσματος, με σταθερά εθνικές για τη χώρα του αρχές και φιλο­δοξίες.

Στη Σμύρνη, λοιπόν, διαπιστώ­θηκε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αγνοεί τον χρόνο προβολής του casus belli από τους Τούρκους, οπότε δεν μπορεί να αντιληφθεί και την πραγματική του σημα­σία, με αποτέλεσμα οι όποιες σχετικές τοποθετήσεις και ανα­φορές του να θεωρούνται εκ προοιμίου άστοχες, λανθασμέ­νες και σίγουρα επιζήμιες για τις θέσεις της χώρας μας. Η πρωτο­βουλία να θέσει το θέμα των τουρκικών παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου ήταν παντελώς άστοχη και ανεπίτρεπτη, αφού ο πλήρως ενημερωμένος και πανέξυπνος Αχμέτ Νταβούτογλου εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία να αμφισβητήσει με σαφήνεια και αμεσότητα ελληνικά κυ­ριαρχικά δικαιώματα. Όμως, παρασυρόμενος ίσως από τις προκληθείσες από την τουρκική πλευρά πολλές φιλοφρονήσεις, προχώρησε σε έναν τραγικό χα­ρακτηρισμό, αναφέροντας ότι για το Προσφυγικό πρόβλημα δεν ευθύνεται ούτε η Ελλάδα ούτε και η Τουρκία, διαψεύδοντας πρώτα τον εαυτό του, αφού μέχρι χθες διατυμπάνιζε ότι η Άγκυρα ασκεί πόλεμο κατά της Ελλάδας με όπλο τους πρόσφυ­γες και τους μετανάστες, ενώ συγχρόνως απάλλαξε την Τουρκία από τις αναμφισβήτη­τες σοβαρές ευθύνες δημιουρ­γίας των προσφυγικών ρευμά­των, μέσω της εμπλοκής της στον συριακό εμφύλιο.

Σίγουρα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αντιληφθεί ότι τα ωραία και μεγάλα λόγια που χρησιμοποί­ησε για να αναρριχηθεί στην εξουσία έχουν αντίκρισμα μόνο στο αφελές και εύκολα παρασυρόμενο κομματικό η καιροσκοπικό ακροατήριό του και όχι όταν έχει απέναντι του τον μόνι­μο εχθρό του, που διαχρονικά και προκλητικά προβάλλει και απαιτεί εδαφικές διεκδικήσεις, ενώ συγχρόνως αμφισβητεί καίρια και κατοχυρωμένα εθνι­κά μας συμφέροντα. Είναι ανε­πίτρεπτο και εθνικά κατακριτέο να προσέρχεται Έλληνας πρω­θυπουργός σε επαφές, συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, όχι με τον οποιοδήποτε ομόλογό του, αλλά με τον Τούρκο πρω­θυπουργό, χωρίς τις απολύτως αναγκαίες προηγούμενες δι­πλωματικές διαβουλεύσεις και αυστηρά συγκεκριμένη και άνευ αποκλίσεων ατζέντα, στην οποία πάντοτε οι Τούρκοι επεδίωκαν να περιλαμβάνονται τα πάντα, εφαρμόζοντας πιστά την αρχή του τουρκικού παζαριού, ενώ αντίθετα και πολύ σωστά η Ελλάδα προέβαλε ως μόνο θέ­μα συζήτησης το θέμα και τη διαφορά επί της υφαλοκρηπίδας, επιδιώκοντας την επίλυσή του σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Κάτω από τοιούτου είδους λάθη και υποχωρήσεις, καθώς και από την αγωνιώδη προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων να μην ερεθίσουν την καθόλα παράλογη και απαιτητική Τουρ­κία, φθάσαμε στο σημείο να έχει ουσιαστικά διχοτομηθεί το Αιγαίο, να αμφισβητείται η κυ­ριαρχία μας επί πολλών νήσων και βραχονησίδων, καθώς και το δικαίωμα όλων των ελληνι­κών νησιών να έχουν υφαλο­κρηπίδα, ενώ συγχρόνως η όλη κατάσταση γύρω από το καθο­ριστικής σημασίας για την ελλη­νική ΑΟΖ Καστελόριζο να κα­θίσταται συνεχώς και περισσότερο ομιχλώδης και αμφισβητήσιμη.

Επιτέλους, θα πρέπει να συνει­δητοποιηθεί, από τους πολιτι­κούς μας, ότι είναι απολύτως αναγκαίο και επιτακτικό να καθορισθούν και να συμφωνηθούν οι μόνιμες εθνικές μας γραμμές, τουλάχιστον γύρω από τα χωρικά μας ύδατα και τον εθνικό μας εναέριο χώρο, ώστε να περιορίζονται, αν όχι να αποκλείονται, τραγικά λάθη από κυβερνητικούς αξιωματούχους και ειδικότερα από Έλληνες πρωθυπουργούς.

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-15/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger