Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Μόνιμη δύναμη στην ελληνική νησίδα Πασάς


Ανατολικά των Οινουσσών.
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο διαφύλαξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή, ιδίως μετά το τουρκικό μπαράζ υπερπτήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. 

Οι τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες και την παρακείμενη νη­σίδα «Πασάς» (γνωστή και ως «Παναγιά»), οδήγησαν τους επιτελείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον κ. Π. Καμμένο σε μια σειρά αποφάσεων. Η πρώτη ήταν η άσκηση «Πυρπολητής 2016», όπου αναπτύχθηκε το σύνολο της αντιαεροπορικής άμυνας της Χίου, ενώ ακολούθησαν και πρωτοβουλίες όπως ο κατάπλους δύο υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στο Καστελλόριζο. Η δεύτερη, πολύ λιγότερο γνωστή, ήταν η απόφαση του κ. Καμμένου να δεχθεί εισηγήσεις για μόνιμη επάνδρωση φυλακίου πάνω στη νησίδα «Πασάς». Στη νησίδα θα σταθμεύει πλέον μόνιμη δύναμη, ενώ το ελικόπτε­ρο που πετάει μία φορά την εβδομάδα από τη Χίο δεν θα πραγματοποιεί απλή πτήση πάνω από τη νησίδα «Πασάς», αλλά θα προσγειώνεται στο ελι­κοδρόμιο που θα διαμορφωθεί.

Πάντως, οι Τούρκοι δεν φαίνεται να πτοούνται και δεν παρεκκλίνουν κατ’ ελάχιστον από τη στρατηγική τους. Ενδεικτικό παράδειγμα η υπερπτήση δύο τουρ­κικών F-16 πάνω από τη Ρω το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης. Μπορεί οι υπερπτήσεις να πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο (27.500 πόδια), ωστό­σο έγιναν σε μια στιγμή κατά την οποία επί της Ρω ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Ευάγγελος Αποστολάκης προκειμένου να δώσει τις πασχαλινές ευχές στους υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες που υπηρετούν στο φυλάκιο του ακριτικού νησιού. Η κίνηση γίνεται αντιληπτή ως καλά υπολογισμένη «απάντηση» των Τούρκων στον κατάπλου των ελληνικών υποβρυχίων στο σύμπλεγμα της Μεγίστης στις 17 και 22 Απριλίου.

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-30/04/2016)

Βαριές απώλειες για τους ένστολους ...


Νέες μειώσεις σε εφάπαξ και μέρισμα.

Με σημαντικό «ψαλίδι» κιν­δυνεύει το μέρισμα που εισπράττουν οι συνταξι­ούχοι στρατιωτικοί από τα Μετο­χικά Ταμεία Στρατού. Ναυτικού και Αεροπορίας. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως «η χορήγηση πα­ροχών χρηματοδοτείται αποκλει­στικά από τις καταθέσεις των με­τόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων. Αποκλεί­εται οποιαδήποτε μεταφορά πό­ρων από τον κρατικό προϋπολογισμό». Με αφορμή αυτή την αποστροφή και την εμμονή των δανειστών με την κατάργηση των πόρων υπέρ τρίτων, ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαί­νουν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταργηθούν τα ανταποδοτι­κά τέλη που σήμερα χρηματοδο­τούν τα «ένστολα» μετοχικά ταμεία (4% επί των προμηθειών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εξοπλιστικών προγραμμά­των). 

Αν συμβεί αυτό, τα χορη­γούμενα μερίσματα (τουλάχιστον σε Αεροπορία και Ναυτικό) θα πρέπει να ψαλιδιστούν κατά πε­ρίπου 25%. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αναμένεται να αντιμε­τωπίσει σχετικά μικρότερο πρόβλημα καθώς έχει στην ασφάλι­σή του μεγάλο μέρος των αστυνομικών. Υπενθυμίζεται πως τα μερίσματα των στρατιωτικών έχουν ήδη μειωθεί περισσότερο από 40%.

Όσον αφορά το εφάπαξ, δια­σώζεται για τους στρατιωτικούς που θα βγουν τα επόμενα χρόνια στη σύνταξη, ωστόσο μεγάλοι χα­μένοι θα είναι όσοι αποχωρήσουν με πολλά συντάξιμα χρόνια μετά την 1/1/2015. Σύμφωνα με ειδικούς περί την κοινωνική ασφά­λιση, η μείωση για τους δεύτερους, αυτούς δηλαδή που θα αποχωρήσουν μετά το 2015, υπολογίζεται στο 1,3% κατ’ έτος!

Ειδικότερα, για όσους υπέβα­λαν αίτηση ως τις 31/12/2014 το βοήθημα υπολογίζεται σύμφωνα με τιε παλιές, ισχύουσες σήμερα, διατάξεις. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση μετά την 1/1/2015 το βοήθημα υπολογί­ζεται αθροιστικά: Για τον χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2014 σύμφωνα με το παλιό καθεστώς και για τον χρόνο ασφάλισης μετά την 1/1/2015 σύμφωνα με τον νέο μαθηματικό τύπο που εισά­γει το νομοσχέδιο (συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης με πλασματικό ποσοστό επιστροφής). Αυτό ση­μαίνει πως οι εκκρεμείς αιτήσεις και όσοι αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια θα πάρουν εφάπαξ με τον παλιό -σε μεγάλο βαθ­μό- τρόπο υπολογισμού. Όσο μεγαλώνει το τμή­μα του χρόνου ασφάλι­σης μετά την 1/1/2015 τόσο θα μειώνεται το βοήθημα για τους δικαιούχους. Αυτό ισχύει για στρατιωτικούς (Μετοχικά Τα­μεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας), αστυνομικούς και πυροσβέστες (ΤΕΑΠΑΣΑ) αλλά και λιμενικούς (ΓΑΛΣ). Το παρήγορο είναι ότι δεν προβλέπεται κάποια τροποποίηση αναφο­ρικά με τους μισθολογικούς βαθμούς υπολογισμού του εφάπαξ και επομένως ισχύει το κοι­νό νομοθετικό πλαί­σιο (398/74) που ισχύει και για τους τρεις ειδικούς λογαριασμούς ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ.

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-30/04/2016)

Η Τουρκία προκαλεί μέσω ΝΑΤΟ


Ο «Ε.Τ»ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΥΠΕΞ.
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
targirakis@e-typos.com

Κορόνα γράμματα παίζει την αξιοπι­στία του το ΝΑΤΟ, εξαιτίας της -κατά τους ηπιότερους χαρακτηρισμούς- «περιορισμένης αποτελεσματικότητάς του» στην εμπλοκή του στο μεταναστευτι­κό, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών σε εμπιστευτικό έγγραφό του, που αποκαλύπτει σήμερα ο Τύπος της Κυριακής. Στην ίδια έκθεση που έχει συντάξει η «Δ2 Διεύθυνση ΝΑΤΟ» του υπουργείου, ο συντάκτης της υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι «η τουρκική πλευρά, ευθύς εξαρχής, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τις δρά­σεις και τις κινήσεις της συμμαχικής ναυτικής δύναμης, ακριβώς για να θέσει και να επαναπροβάλλει ενεργά τις παράνομες διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, στο θαλάσσιο και εναέριο χώρο της περιοχής που κινείται η SNMG2 (σ.σ: ΝΑΤΟϊκή ναυτική δύναμη)».

Ούτε λίγο ούτε πολύ, από την έκθεση προκύ­πτει σαφώς ότι η Άγκυρα έχει «βραχυκυκλώ­σει» το ΝΑΤΟ, με πιθανές συνέπειες να υποστεί βαρύ πλήγμα η εικόνα του διεθνώς. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που μόλις προ εβδομάδας, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Γιενς Στόλτενμπεργκ, επισκέφθηκε τη ΝΑΤΟϊκή δύναμη στο Αιγαίο για να φωτογραφηθεί ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους αξιωματικούς της SNMG2, προκειμένου να καθησυχάσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι όλα βαίνουν καλώς στο Αιγαίο, στο «μέτωπο» του μεταναστευτικού. Ταυτόχρονα, την Τουρκία επισκεπτόταν, σε «πανηγυρικούς» τόνους, η Γερμανίδα καγκελάριος, Α. Μέρκελ, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, για να δείξουν ότι όλα βαίνουν καλώς στη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας.

Η πραγματική εικόνα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θέλουν να προβά­λουν ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό, άλ­λωστε, ότι τα επτά πλοία του ΝΑΤΟ όχι μόνον δεν περιπολούν ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και τα τουρκικά παράλια, όπως έπρεπε, αλλά αντίθετα μόλις δυο - τρία από το σύνολο της δύναμης έχουν αναπτυχθεί. Πολύ περισσότε­ρο, εξαιτίας των εμποδίων που προβάλλει η Τουρκία, ο Οργανισμός δεν υλοποιεί ούτε καν την απόφαση που ελήφθη στο ΝΑΤΟ, στις 5-3-2016, όπως αναφέρεται στο κείμενο του υπουρ­γείου Εξωτερικών, οπότε καθορίστηκε η «δραστηριότητα-επιχειρησιακός χώρος» (activity / operational space) της ναυτικής δύναμης, στις εξής περιοχές (focus area): Ρ-1 Λέσβος, Ρ-2 Χίος, Ρ-3 Σάμος, Ρ-4 Λέρος, Κάλυμνος, Κως. Από τις παραπάνω, ως γνωστόν, πλοία της δύναμης κινούνται μόνο στη Λέσβο και τη Χίο. Ενδιαφέ­ρον έχει επίσης, ότι για το ΝΑΤΟ, οι θαλάσσιες περιοχές Ρόδου - Καστελόριζου είναι σαν να μην υπάρχουν. Κι όμως, ο υπουργός Αμύνης, Π. Καμμένος, διαβεβαίωνε ότι η Ελλάδα είχε διασφαλίσει πως το ΝΑΤΟ θα κινείται από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έως τη Μεγίστη!

Υποβάθμιση

Να σημειωθεί ότι το ΝΑΤΟ συχνά χρησι­μοποιεί τον όρο «δραστηριότητα» και όχι «επιχείρηση», υποβαθμίζοντας το ίδιο την αποστολή του. Κι αυτό διότι η Στρατιωτική Επιτροπή του Οργανισμού δεν έχει αποφα­σίσει, τρεις μήνες (!) μετά την πολιτική από­φαση των υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ για εμπλοκή στο μεταναστευτικό (11-2-2016), το «επιχειρησιακό σχέδιό» του, το οποίο, όμως, πρέπει να εγκριθεί με ομοφωνία. Και βέβαια, εξαιτίας των προσκομμάτων που παρεμβάλλει η Τουρκία ούτε και αυτό προχωρά. Όπως και να χει, «απόρροια της δυσλειτουργικότητας της συμμαχικής δραστηριότητας», επισημαί­νει το υπουργείο Εξωτερικών, «είναι η κατα­γραφή ελάχιστων περιπτώσεων εντοπισμού από τα πλοία της SNMG2, προσφύγων και μεταναστών που επιχειρούσαν να φτάσουν στα ελληνικά νησιά από τις ακτές της Τουρ­κίας».

Κατά το υπουργείο Εξωτερικών, «αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, επί του παρόντος, η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί κατώτερη των προσδοκιών, με τουρκική υπαι­τιότητα, καθώς:

«Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τουρκίας, ο Γερμανός διοικητής της SNMG2 υποβάλλει εκ των προτέρων προς έγκριση στις ελληνικές και τουρκικές αρχές αναλυτικά στοιχεία κάθε δρομολογίου που πρόκειται να ακολουθήσει εντός των χωρικών υδάτων και διεξάγει πε­ριπολία μόνον αφότου του χορηγηθεί η σχε­τική έγκριση. Η πρακτική αυτή αντιβαίνει όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την ουσία της συμφωνίας των υπουργών Αμύνης των κρα­τών-μελών του ΝΑΤΟ, περιορίζει στην πράξη την ελευθερία κινήσεων της ΝΑΤΟϊκής ναυτι­κής δύναμης και εν τέλει πλήττει ευθέως την αποτελεσματικότατα της συμμαχικής δράσης. Υπογραμμίζεται ότι η χώρα μας έχει εκδώσει διπλωματική άδεια, με την οποία η SNMG2 δύναται να επιχειρεί ελευθέρως σε ολόκληρο τον επιχειρησιακό χώρο που βρίσκεται εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, αλλά και στις περιοχές της Ρόδου και της Μεγίστης, γιο τις οποίες δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τη συμμαχική πλευρά».

Πέραν αρχικώς, της Focus Area Ρ-1 (θαλάσ­σια περιοχή της Λέσβου) και, σε δεύτερη φάση, της Focus Area Ρ-2 (θαλάσσια περιοχή Χίου), έχει καταστεί αδύνατη η επέκταση του χώρου δραστηριότητας της SNMG2 στις άλλες δυο περιοχές που παρατηρούνται αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών, και έχουν προσ­διοριστεί στον αρχικό σχεδιασμό της εν λόγω ναυτικής δύναμης της Συμμαχίας για το σκοπό αυτό. Συνέπεια αυτού είναι να έχει καταστεί ανέφικτη η συνεχής και ταυτόχρονη σε όλες τις Focus Areas διεξαγωγή της δραστηριότη­τας της παρακολούθησης (surveillance) από τη SNMG2». Ως γνωστόν, αναφέρεται στο έγ­γραφο, η ναυτική δύναμη «διεξάγει δραστηρι­ότητα (activity) αναγνώρισης, παρακολούθη­σης και εποπτείας (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) των παράνομων διόδων στο Αιγαίο, σε συνεργασία με τις ελληνικές και τουρ­κικές αρχές».

Εκτός των άλλων, τα πλοία της Νατοϊκής ναυτικής δύναμης, εξαιτίας των τουρκικών «απαιτήσεων», δεν ελλιμενίζονται σε ελληνικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο, επειδή η Άγκυρα τα θεωρεί... αποστρατιωτικοποιημένα! Η Ελ­λάδα, πάντως, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «έχει εκδώσει διπλωματική άδεια, όχι μόνο για τα λιμάνια Πειραιά, Βόλου, Θεσσαλονίκης και Σούδας, όπως έχει ζητηθεί, αλλά και για τα λι­μάνια Μύρινα (Λήμνος), Σίγρι και Μυτιλήνη (Λέσβος), Μεστά και Χίος (Χίος), Σκύρος (ναυ­τική βάση), Σύρος (ναυτική βάση και Ερμούπολη), Κυριαμάδι (ναυτική βάση, Κρήτη). Ρόδος, Σάμος και Λακί (Λέρος)». 

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2016)

Η γελοιογραφία της ... ημέρας


(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-30/04/2016)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Μεταθέσεις στρατιωτικών τη Μ. Πέμπτη ενώ όλοι είχαν φύγει για Πάσχα!


Τι φοβάστε ρε; Το ΣΤΡΑΤΟ; Ή μήπως ετοιμάζουν εκλογές;

Μεγάλη Πέμπτη μετά το μεση­μέρι, την ώρα που αρκετοί είχαν ήδη αναχωρήσει για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. έφθανε σήμα στις Μονάδες με τις μεταθέσεις του Στρατού Ξηράς.

Το γεγονός προκάλεσε και σκέ­ψεις του τύπου «μήπως ετοιμά­ζουν εκλογές», καθώς άλλες χρονιές υπήρχε χαρακτηριστική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Φέτος καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να βγουν γρήγορα. Σύμφωνα με στρατιωτικό πόρταλ, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας υπέγραφε από την Μεγάλη Τετάρτη τις λίστες με τις μετα­θέσεις κι έτσι, το μεσημέρι πολ­λές έφθασαν ήδη στις Μονά­δες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το πόρταλ, πρόκει­ται για μεταθέσεις κατωτέρων αξιωματικών, φροντιστών, αρχιτεχνιτών, ειδικών δυνάμε­ων και έρευνας - πληροφορι­κής. Όπως είχε ανακοινώσει το ΓΕΣ, πρόθεση είναι οι μεταθέσεις να βγουν φέτος νωρίς ώστε τα στελέχη να μπορέσουν να προγραμματίσουν τον οικο­γενειακό τους προϋπολογισμό.

(ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ-30/04/2016)

Το γεωπολιτικό «παιχνίδι» των αγωγών


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
Όλοι ελπίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση να έχει σχέδιο και στόχο για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Δυστυχώς, όμως, μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι όλα τα θέματα πορεύεται στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που δεν έρχεται...

του Χρήστου Καπούτση
x.kapout@otenet.gr

Κρίσιμες αποφάσεις στον τομέα της Ενέργειας θα κληθεί να πάρει η κυβέρνηση μέσα στον Μάιο, που θα καθορί­σουν το γεωοικονομικό και ενεργειακό status της χωράς για τις επόμενες δεκαετίες. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα και καθίσταται ελκυστική στους σχεδιαστές των αγωγών μεταφοράς ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) από την κεντρική Ασία και την Κασπία προς τα Βαλκάνια και τα κράτη της κεντροδυτικής Ευρώπης.

Στις 17 Μαΐου ο πρωθυπουργός. Α. Τσίπρας, θα εγκαινιάσει στη Θεσσαλονίκη τις εργασίες του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου TAP.

Ο διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, όπου θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (ΤΑΝΑΡ). θα διασχίσει ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, θα στραφεί προς τα δυτικά και μέσω της Αλβανίας θα καταλήξει στις ακτές της Αδριατικής. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα ξεκινή­σει κοντά στην αλβανική πόλη Φίερ και θα διασχίσει την Αδριατική, για να συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αε­ρίου στη νότια Ιταλία.

Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το κύριο κοίτασμα, από το οποίο θα τροφοδοτείται ο αγω­γός, θα είναι το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ II στα ανοιχτά της Κασπίας. Οι βασικοί μέτοχοι της επενδυτικής εταιρείας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ II, που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, είναι η βρετανική ΒΡ, η αζερική Socar και η γαλλική Total S.A.

Επίσης, θα κατασκευαστεί και ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, που θα είναι η προέκταση του TAP, για την τροφοδοσία των κρατών στα δυτικά Βαλκάνια, με αζέρικο φυσικό αέριο Βασική συνιστώσα του TAP είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, που θα συνδέει την Κομοτηνή με τη βουλγαρική πόλη Στάρα Ζαγορά. Οι ΗΠΑ, με δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαιρέτισαν «με ενθουσιασμό» την προώθηση των έργων κατασκευής των αγωγών TAP και IGB.

Μία κρίσιμη πολιτική παράμετρος είναι η ενεργειακή συμ­φωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ, για τον περιορισμό της ροής του φυσι­κού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Στόχος των Αμερι­κανών είναι η σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ρω­σικούς ενεργειακούς πόρους.

Στον αντίποδα τώρα, ο αγωγός TAP αποτελεί σοβαρή απειλή για τη Ρωσία και την Gazprom, αφού, όταν θα τεθεί σε λειτουρ­γία, θα μειώσει την οικονομική και γεωπολιτική ισχύ της Ρωσίας στην Ευρώπη. Η ρωσική ενεργειακή διπλωματία έχει ενεργο­ποιηθεί και προσπαθεί να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, ενώ αναζητά συμμάχους σε κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελ­λάδα, κυρίως λόγω γεωγραφικής θέσης, έχει πολλά πλεονεκτήματα για να αποτελέσει στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας στον ενεργει­ακό Τομέα. Έτσι, λίγες μέρες μετά την υπογραφή για την έναρξη των έργων του TAP από τον πρωθυ­πουργό, Αλέξης Τσίπρα, ο ίδιος θα υποδεχτεί στην Αθήνα τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπον­δίας, Βλ. Πούτιν, στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας - Ρωσίας.

Οι κινήσεις της Gazprom

Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε ήδη τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός υποθαλάσσι­ου αγωγού στη Μαύρη θάλασσα, που θα μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα και από εκεί στην Ιταλία. Δεν διευκρι­νίζεται, όμως, αν ο ρωσικός αγωγός θα διέρχεται από την Τουρ­κία (Turkish Stream) ή τη Βουλγαρία (South Stream), δηλαδή αν θα υπάρξει αναβίωση παλαιών σχεδίων τα οποία δεν προχώρη­σαν, κυρίως για πολιτικούς λόγους, επειδή ήταν έντονες οι αντί δράσεις ίων ΗΠΑ. Στην ουσία πρόκειται για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας (Intercon­nector Turkey-Greece-Italy, συνοπτικά «ITGI»), που την κατα­σκευή του έχουν υπογράψει οι ενδιαφερόμενες χώρες με την προμηθεύτρια χώρα, τη Ρωσία, αλλά το έργο δεν έχει περάσει ακόμη στη φάση της υλοποίησης. Οι κακές σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία αλλά και οι «ψυχρές» σχέσεις της Ρωσίας με τη Βουλγαρία αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τα «εναλλακτικά» ενεργειακά σχέδια της Gazprom και του Βλ. Πούτιν.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίων Ρωσων αξιωματούχων, αποτελεί βασικό στρατηγικό εταίρο για τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, όπως αποδεικνύεται και από τα σχέδια των South Stream και Turkish Stream, όπου η Ελλάδα ήταν βασική συνιστώσα. Όμως, τα σχέδια αυτά «πάγωσαν», λόγω των αμερι­κανικών αντιδράσεων, που υποχρέωσαν τη Βουλγαρία να αθε­τήσει τη συμφωνία με τη Ρωσία.

Είναι προφανές ότι στη συνάν­τηση του Α. Τσίπρα με τον Βλ. Πού­τιν, τέλος Μαΐου στην Αθήνα, η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας - Ελλάδας θα είναι και πάλι στην κορυφή της ατζέντας των συζητή­σεων. Το ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός, Α. Τσίπρας, δε­χτεί τις δελεαστικές προτάσεις του Ρώσου προέδρου, για ουσιαστική αναβάθμιση της ελληνορωσικής συνεργασίας στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα, ή αν θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις αμερικανι­κές αντιδράσεις...

Πάντως, ανεξάρτητα από την έκβαση των συνομιλιών Α. Τσί­πρα και Βλ. Πούτιν για ενεργειακή συνεργασία, που, αν προχω­ρήσουν, θα επισφραγιστούν με την κατασκευή του ρωσικού αγω­γού φυσητού αερίου ανταγωνιστι­κού του TAP, που θα διέρχεται από ελληνικό έδαφος και θα κατευθύνεται προς τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, η Ελλάδα, εξε­λίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα.

Η κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου TAP και IGB, η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, η ενεργειακή συμφωνία με το Ιράν. η διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο και το Ισραήλ, ο Eurasia Interconnector, ο τερματικός LNG της Αλεξανδρούπολης καθιστούν τη χώρα μας ισχυρό διαμετακομιστικό ενεργειακό κόμβο. Τα οφέλη για την Ελλάδα δεν θα είναι μόνο οικονομικά, αλλά θα αναβαθμιστεί και σημαντικά η γεωπολιτική της θέση και το διεθνές κύρος της.

Αρκεί, φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση να έχει σχέδιο και στόχο να αναδειχθεί σε κόμβο διαμετακόμισης, αξιοποιώντας τους αγωγούς φυσικού αερίου και τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν επί ελληνικού εδάφους.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/04/2016)

«Όχι» σε δαπάνη 4,2 ευρώ για να δοθεί δώρο Πάσχα


ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Σε μια πρωτοφανή απόφαση, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κοπούν συνολικά οι «μισθοί» των στρατευσίμων, ο γενι­κός επίτροπος του υπουργείου Οικονομι­κών του Νομού Λάρισας απέρριψε το αίτη­μα του Κεντρικού Ταμείου Στρατού για έγκριση δαπά­νης 4,2 ευρώ ανά στρατεύσιμο, που αναλογεί στο δώρο Πάσχα του... κολοσσιαίου μισθού των περίπου 10 ευ­ρώ που αμείβεται μηνιαία κάθε Έλληνας πολίτης που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Κεντρικό Ταμείο Στρατού (ΚΤΣ) ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αποφανθεί οριστικά για το θέμα, κάτι που έγινε: Το ΓΛΚ αποφάνθηκε ότι πρόκειται για δώρο δημόσιων υπαλλήλων και ορθώς κόπηκε από τον γενικό επίτροπο, αφού από τον Μάιο του 2010 έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας, δηλαδή ο 13ος και ο 14ος μισθός από τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα!

Δηλαδή, στα σοβαρά, ο επίτροπος και το Γενικό Λογιστή­ριο θεωρούν δημόσιους υπαλλήλους τους 'Έλληνες πολίτες που υπηρετούν τη θητεία τους και προστατεύουν τη χώρα, που τους καλεί να εκπληρώσουν μια συγκεκριμένη εθνική υποχρέωση. Στην ίδια απάντηση, το ΓΛΚ καλεί το ΚΤΣ σε όσες περιπτώσεις έχει γίνει καταβολή δώρου Πάσχα αυτό να επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό θα γίνει με την παρακράτηση από την επόμενη μισθοδοσία του τερά­στιου αυτού ποσού!

Όμως, η απόφαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστραφούν στο κράτος τα δώρα των στρατευσίμων από τον Μάιο του 2010! Πώς; Με την παρακράτηση των επόμενων μισθοδοσιών από τους νυν υπηρετούντες!

Πολλοί έγκριτοι νομικοί έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους εάν ο στρατεύσιμος εντάσσεται στην κατηγορία του δη­μόσιου υπαλλήλου, με τη στενή έννοια του όρου ή όχι.

Εάν υποδειχθεί ότι οπλίτης που απλώς υπηρετεί τη θη­τεία του σε κληρωτή βάση δεν έχει νομικά το ίδιο βάρος με έναν δημόσιο υπάλληλο, τότε το σκεπτικό του ΓΛΚ ανατρέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία καταδεικνύει τη δραματική στάθμη των οικονομικών της χώ­ρας, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση σαρώνει όλα τα αποθεματικά για να παρατείνει ελάχιστα τη χρεοκοπία του κράτους, εάν δεν έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές, όπως παραδέ­χονται πλέον ανοιχτά κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/04/2016)

Καμμένος αλά... Μέρκελ


Μπορεί ο Πάνος Καμμένος να ξιφουλκεί εναντίον της Μέρκελ και του Σόιμπλε, αλλά, όταν πρόκειται να κάνει ένα άνετο και πο­λυτελές ταξίδι, δεν λέει «όχι» στις... γερμανικές ανέσεις. Πρό­σφατα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στο Λουξεμβούρ­γο για τη σύνοδο των Ευρωπαίων ομολόγων του. Ανάμεσά τους ήταν και η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αμέσως μετά επρόκειτο να ταξιδέψει για την Αθήνα, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Καμμένο. Η Γερμανίδα υπουρ­γός για λόγους ευγενείας πρότεινε στον κ. Καμμένο να πετάξουν μαζί για την Ελλάδα με το αεροσκάφος που ανήκει στη γερμα­νική κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα θηριώδες Airbus Α-340-600, δια­σκευασμένο για πτήσεις VIP, με το οποίο ταξιδεύει και η Γερμανίδα καγκελάριος τακτικά. 

Αποκτή­θηκε πριν από μερικά χρόνια για τη μεταφορά της καγκελαρίου και των υπουργών της ομοσπονδιακής δημοκρατίας, είναι εξοπλι­σμένο με εκτροπείς πυραύλων και με σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχουν ειδικές θέσεις για τους επισήμους, ένας ξεχωριστός χώρος για τους δημοσιογρά­φους, ένας μεγάλος χώρος με τραπέζι συνεδριάσεων, όπως και «προεδρικό» υπνοδωμάτιο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αποδέ­χθηκε την ευγενική πρόσκληση και έτσι είχε την ευκαιρία να απο­λαύσει την πτήση σε αυτό το υπερσύγχρονο αεροσκάφος.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_SECRET-29/04/2016)

Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Τα μνημόνια κατέστρεψαν τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα (Βίντεο)


Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδει­ος, στα πλαίσια της συζητήσεως για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και η αποστολή που επιτελεί είναι σημα­ντικά και αξιέπαινα και πρέπει να χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητές του. Σε μένα, όμως γεννούνται τα εξής ερωτήματα: έχει ενημερώσει κανένας το Κέντρο για την απαράδεκτη και τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, εξαιτίας των απάνθρω­πων μέτρων του μνημονίου που έχουν επιβληθεί, συν τοις άλλοις, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και έξι χρόνια στον ελληνικό λαό;

Γνωρίζει κανείς ότι η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλά­δα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω του ότι δεν διατίθενται, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, χρήματα στον υγειονομι­κό τομέα; Γνωρίζετε ότι κάθε εβδομάδα οι διευθυντές των νοσοκομείων, σε συνεργασία με τους γιατρούς, αποφασί­ζουν ποιες περιθάλψεις θα περικοπούν; Γνωρίζετε ότι δεν διατίθενται χρήματα για την αγορά φαρμάκων με τα οποία αντιμετωπίζονται οι επικίνδυνες ασθένειες, με απο­τέλεσμα να πεθαίνουν αβοήθητοι ασθενείς; Γνωρίζετε ότι οι προμηθευτές των υγειονομικών υλικών έχουν περιορί­σει τις παραδόσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αντιμε­τωπίζουν ελλείψεις σε βασικά υλικά και να υποφέρουν οι ασθενείς; 

Γνωρίζετε ότι έχει περιοριστεί το φαγητό το οποίο δίδεται στα νοσοκομεία; Γνωρίζετε ότι όσοι δεν έχουν χρήματα είναι καταδικασμένοι σε θάνατο; Γνωρίζε­τε ότι έχει αυξηθεί η θνησιμότητα στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό; Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους θανά­τους από γρίπη, από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα παιδιά είναι ανεμβολίαστα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παιδική θνησιμότητα και οι πρόωρες γεννήσεις παιδιών, που και αυτά πεθαίνουν, λόγω του ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη περίθαλψη. Τι κάνει για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένω­ση, ώστε να αποφευχθεί η γενοκτονία αυτή των Ελλήνων; Τίποτε περισσότερο από το να ανέχεται την Τουρκία να στέλνει εκατοντάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι μεταφέ­ρουν αρρώστιες επικίνδυνες που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, ξεχαστεί.(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-29/04/2016)

Προκλήσεις Σκοπιανών


Ελληνικό ελικόπτερο και άνδρες της Δύναμης Δέλτα στην άσκηση «Πυρπολητής» στα ελληνοσκοπιανά σύνορα.
Τρεις παραβιάσεις του Ελληνικού Εναέριου Χώρου πραγματοποίησαν πρόσφατα οι βόρειοι γείτονες.
Οι υπερπτήσεις ελικοπτέρων στις 21 και 22 Απριλίου ήρθαν να συμπληρώσουν το επεισόδιο με την πρόσφα­τη καταπάτηση εδάφους μας.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ 
lsblaveris@gmail.com

Την 21η Απριλίου 2016 θα τη θυμόμαστε για το γεγο­νός ότι τα Σκόπια πραγ­ματοποίησαν με... ελι­κόπτερά τους την πρώτη παραβίαση του Ελληνι­κού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και την πρώτη υπέρπτηση άνωθεν ελληνικού εδάφους! Ναι. το είδαμε και αυτό. Δεν μας έφταναν οι Τούρκοι με τις καθημερινές τους παρα­βιάσεις στο Αιγαίο, εσχάτως, το τελευταίο δεκαήμερο, είχαμε και τρεις υπερπτήσεις σκοπιανών ελικοπτέρων, από τις οποίες οι δυο, που πραγματοποιήθηκαν ανήμερα της 21ης Απριλίου, έγιναν γνωστές, ενώ η τρίτη, την επομένη, δεν έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό λόγω της... απεργίας των δημοσιογράφων!

Η αντίδραση των Αθηνών ήταν σε ήπιους τόνους, διπλή, σε στρατιωτι­κό, αλλά και διπλωματικό επίπεδο, καθώς θεωρείται ότι όλα αυτά γίνο­νται για να εισπράξει η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων πολιτικά οφέλη για τις εκλογές της 6ης Ιουνί­ου, ενώ εκτιμάται ότι για τους ίδιους ακριβώς λόγους σκλήρυνε και την πολιτική της στο θέμα των προσφυγικών ροών, «κλείνοντας» τα σύνο­ρα με την Ελλάδα και υψώνοντας φράκτες στο συνοριακό πέρασμα της Ειδομένης. Ας δούμε πώς εξε­λίχθηκε η κατάσταση στα βόρεια σύ­νορα της Ελλάδος με τα Σκόπια, για να φτάσουμε στο σημείο των σκο­πιανών... υπερπτήσεων άνωθεν του ελληνικού εδάφους.

Από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα του καταυλισμού των προσφύγων/μεταναστών γύρω από την Ειδομένη, οι Σκοπιανοί άρχισαν τις προκλήσεις τους, που έχουν να κά­νουν τόσο με τη χρήση βίας από mv Αστυνομία τους από το έδαφος τους προς τους πρόσφυγες στο ελληνικό έδαφος, με ρίψη κυρίως δακρυγόνων, όσο και με συνεχείς πτήσεις αστυνομικών ελικοπτέρων τους για τον τακτικό έλεγχο της καταστάσεως στην περιοχή και την καθοδήγη­ση των επίγειων αστυνομικών τους δυνάμεων. Σε κάποιες από τις περι­πτώσεις αυτές καταγγέλθηκε ότι το ελικόπτερό τους, στιγμιαίως, παρα­βίασε τον ΕΕΧ για να εξέλθει αμέ­σως μετά από αυτόν και να επιστρέψει στη δική τους πλευρά.

ΑΠΩΘΗΣΗ. Στις 13 Απριλίου ση­μειώθηκε μια μοναδική πρόκλη­ση από πλευράς των Σκοπιανών, που, προσπαθώντας να απωθή­σουν τους μετανάστες οι οποίοι εί­χαν ανοίξει τρύπες στον συνοριακό τους φράκτη, πέρασαν στο ελληνι­κό έδαφος ρίχνοντας ταυτοχρόνως βροχή δακρυγόνων σε αυτούς.

Την επόμενη ημέρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμέ­νος, διέταξε αιφνιδιαστικά την ενεργοποίηση της Δυνάμεως Τα­χείας Αντιδράσεως «Δέλτα» του Βόρειου Τομέα των Ενόπλων Δυ­νάμεων, στο πλαίσιο της ασκήσεως «Πυρπολητής», επί σεναρίου «εισβολής ατάκτων στο ελληνικό έδαφος από μη κατονομαζόμενη βόρεια χώρα». Ο ίδιος έβαλε στο­λή παραλλαγής και μαζί με τον αρ­χηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, μετέβησαν στο χωριό Χαμηλό, σε απόσταση τριών πε­ρίπου χιλιομέτρων από την Ειδομένη, όπου τους υποδέχθηκε ο αρ­χηγός ΓΕΣ, αντιστράτη­γος Βασίλειος Τελλίδης, και όλοι μαζί ανέμεναν την άφι­ξη της Δύναμης Δέλτα στην περιο­χή, από τον αέρα και το έδαφος, με την υποστήριξη μαχητικών αερο­σκαφών F-16 της Πολεμικής Αε­ροπορίας και επιθετικών ελικοπτέ­ρων AH-64A+/D της Αεροπορίας Στρατού. Ο υπογράφων ήταν ο μο­ναδικός δημοσιογράφος που συ­νόδευε ΥΕΘΑ και αρχηγούς στην τελική φάση της ασκήσεως «Πυρ­πολητής 1/16». Τότε οι Σκοπια­νοί κατηγόρησαν -αναληθώς- ότι ελληνικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εθνικό τους εναέριο χώρο, κά­νοντας μάλιστα και διάβημα, που έλαβε την ανάλογη απάντηση.

Στις 21 Απριλίου 2016, τα Σκόπια «επανήλθαν», αυτή τη φορά παραβιάζοντας τον ΕΕΧ με δύο μεταφο­ρικά ελικόπτερα Mil Mi-17. Την ημέρα εκείνη, η ελληνική πλευρά δεν προέβη σε καμία ενέργεια, πιστεύοντας ότι μάλλον επρόκειτο για «τυχαίο γεγονός».

Την επομένη, 22 του μηνός, οι Σκοπιανοί επιχείρησαν ξανά αντί­στοιχη ενέργεια, στέλνοντας εκ νέου δύο ελικόπτερά τους να περιπολούν στην ελληνοσκοπιανή με­θόριο. Την ημέρα εκείνη, όμως, η ελληνική αντίδραση ήταν διαφορε­τική. Αν και οι Σκοπιανοί δεν πα­ραβίασαν τον ΕΕΧ, με διαταγή του ΓΕΕΘΑ η Π.Α. απογείωσε αμέσως τα δύο μαχητικά F-16C Readiness, που βρίσκονταν με πεντάλεπτη ετοιμότητα στην 130 Σμηναρχία Μάχης στην Αεροπορική Βάση της Λήμνου. Σε χρόνο-ρεκόρ τα ελλη­νικά μαχητικά έφτασαν στην περι­οχή και περιπολούσαν εντός ΕΕΧ δίνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα στους Σκοπιανούς ότι, αν τολμούσαν και την ημέρα εκείνη να κά­νουν υπερπτήση πάνω από ελληνικό έδαφος, θα είχαν πρόβλημα. Πράγματι, οι Σκοπιανοί δεν έκα­ναν τίποτα και τα ελληνικά μαχητι­κά επέστρεψαν στη βάση τους.

Η αντίδραση έφερε ηρεμία

Βλέπουμε ότι από ελληνικής πλευράς υπήρξε άμεση κλι­μάκωση της αντιδράσεως επί στρατιωτικού επιπέδου, που μάλλον οι Σκοπιανοί έλαβαν σοβαρώς υπόψη τους, αφού έκτοτε και μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ­μές δεν είχε ξανασυμβεί το παραμικρό.

Ταυτοχρόνως, σε διπλωματικό επίπεδο, την ίδια ημέρα, 22α Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, και στο περιθώριο της τε­τραμερούς συναντήσεως για τη διασυνοριακή ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε εκεί (21 -22 Απριλίου), ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, είχε διμερή συνάντη­ση με τον Σκοπιανό ομόλογό του, Νικόλα Ποπόσκι. Οι δύο άνδρες μίλησαν για διάφορα θέματα διμερούς ενδιαφέρο­ντος και για αυτό των σκο­πιανών υπερπτήσεων, που, αν και από στρατιωτικής πλευράς δεν είναι πρόβλημα, από πο­λιτικής, διπλωματικής και από πλευράς εντυπώσεων μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα εκ του μη όντος.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-29/04/2016)

Η μάχη με τις φλόγες χρειάζεται κονδύλια


Με «ώριμα» οχήματα και αεροσκάφη ξεκινά και η φετινή αντιπυρική περίοδος.

Με εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, όπως επισημαίνει και στο «ΜΑΡΣ» ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώμα­τος, αντιπύραρχος Νικόλαος Τσόγκας, αλλά και ελλείψεις -λόγω των περιορι­σμένων κονδυλίων- ξεκινά ανήμερα του Πάσχα η φετινή αντιπυρική περίοδος.

Ένας σημαντικός αριθμός από τον στόλο των περί­που 3.000 οχημάτων (κάτι περισσότερο από 1.600 εί­ναι υδροφόρα) είναι ακινητοποιημένος, είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε λόγω έλλειψης κονδυλίων, με αποτέ­λεσμα να στερούνται ακόμη και κατάλληλων ελαστι­κών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ, πύραρχος Γιάννης Σταμούλης, «η πυρόσβεση υποστηρίζεται από “ώριμα” οχήματα, που, αυτήν τη στιγμή, ένας μεγάλος αριθμός τους έχει ανάγκη επι­σκευής». 

Είναι ενδεικτικό πως, από τα οχήματα που διαθέτει σήμερα το Σώμα, τα 1.015 οχήματα είναι ηλι­κίας από 15 ετών και πάνω, εκ των οποίων τα 185 με­τρούν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας, και άλλα 228 είναι μεταξύ 25 και 30 ετών. Το πρόβλημα, μάλιστα, αναγνωρίζει και ο αν. υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, ο οποίος στη μεγάλη σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο το «έριξε» στα... ευχολόγια, το­νίζοντας ότι «είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρ­χουν, αλλά με τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, την καλή συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τη σύζευξη με τον κρατικό μηχανισμό, μπο­ρούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Η από αέρος μάχη

Την ίδια ώρα, αγώνα δρόμου δίνουν και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να είναι ετοι­μοπόλεμα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που κάθε καλοκαίρι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δασι­κών πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλ­λειψη ανταλλακτικών, μια και πέρυσι χρειάστηκε να διαλυθούν δύο παλαιά Canadair CL-215, προκειμένου να υποστηρίξουν τα υπόλοιπα α/φ του στόλου. Ενός στόλου που, όπως δηλώνει στο «ΜΑΡΣ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, αριθμεί «εννέα αεροσκάφη CL-215 (σε υπηρεσία από το 1975!), τέσσερα CL-415,17PZL, 5 ιδιόκτητα ελικόπτερα (2 Super Puma και 3 ΒΚ), καθώς και 10 μισθωμένα ελικόπτερα, εκ των οποίων επτά με­σαίου και τρία βαρέως τύπου». Το «κλειδί» και φέτος θα είναι η διαθεσιμότητα, καθώς όσο θα προχωρά το κα­λοκαίρι και τα α/φ θα επιβαρύνονται με αποστολές (ιδιαίτερα τα πιο παλιά), τόσο θα πέφτει η διαθεσιμότητά τους.

Σε επίπεδο προσωπικού, στη μάχη θα ριχθούν οι περίπου 8.600 μόνιμοι και 3.900 πενταετούς υποχρέ­ωσης πυροσβέστες, με τον αντιπύραρχο Τσόγκα να παρατηρεί ακόμα πως «τα σχέδια που αφορούν τη δασο­πυρόσβεση επικαιροποιούνται τόσο σε ετήσια βάση, όσο και στις περιπτώσεις μεταβολής των διαθέσιμων πόρων (προσωπικό, υλικοτεχνικός εξοπλισμός και υποδομές) του ΠΣ ή των εμπλεκομένων φορέων» και να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες.

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, πάντως, σημειώνει με νόημα ότι «ο πυροσβεστικός υπάλληλος μάχεται χωρίς να του έχει χορηγηθεί, εδώ και έτη, στολή πυρκαγιάς. Επίσης, ένας μεγάλος αριθ­μός από το προσωπικό δεν έχει το σύνολο των ανα­γκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ενώ το 1/3 του προσωπικού είναι μειωμένης εργασιακής αξιοποίησης». Τέλος, η ΕΑΠΣ καταγγέλλει ότι «δεν έχει θεσμοθετηθεί κανένα πλαίσιο υγείας και ασφάλειας για να προστατέψει τους πυροσβέστες που προστατεύουν την πατρίδα μας». 

Κώστας Παπαδόπουλος
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/04/2016)

Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΕΝΣΑ): Είναι επικίνδυνο το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο


Ως ώρες ευθύνης για όλους, περιγράφει ο Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΕΕΝΣΑ) την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Ε.Δ, αναφορι­κά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Σε επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυ­νας, κ. Καμμένο, αλλά και προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλο, ο ΣΕΕΝΣΑ, αφού αναδεικνύει τις δράσεις που ανέλαβε προ­ειδοποιώντας για τους κινδύνους του νέου ν/σ, κα­λεί τους βουλευτές να συνταχθούν εναντίον του.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του Συνδέσμου αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Ο Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών Πολεμι­κής Αεροπορίας (ΣΕΕΝΣΑ), στις αρχές του Φε­βρουάριου διοργάνωσε ημερίδα καταγγέλλοντας το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. (...) Σήμερα, δυόμισι μήνες μετά, τα μέλη του ΣΕΕΝΣΑ δικαιώνονται, δυστυχώς. Όσοι έχουν θεμελιώσει ήδη συνταξιοδοτικό δικαίωμα υποβάλ­λουν αίτηση αποστρατείας ή αποστρατευθούν από την έναρξη ισχύος του νόμου έως την 31/12/2016, ήτοι οι “νέοι συνταξι­ούχοι", θα υπαχθούν στις διατάξεις του νέου αυτού νόμου και θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι, καθώς θα έχουν μείωση στις κυρίες συντάξεις τους περί το 20%, ενώ στις επικουρικές τους περί το 30%. Για να μην υποστεί κάποιος τις μειώσεις του επερχόμενου νόμου, θα έπρεπε να έχει ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι­καίωμα την 31/12/2014, ακόμα και αν αποχωρεί μέσα στο 2016 από την Υπηρεσία του. 

Ωστόσο, οι επανυπολογισμοί που θα γίνουν είναι ποικίλοι και δεν θα σταθεροποιηθούν πριν από το 2017. (...). Ιδρύεται, επίσης, νέος φορέας (ΕΦΚΑ), στον οποίο και θα μεταφερθεί το σύνολο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των στρατιωτι­κών. Τα λεγόμενα δε «ειδικά επιδόματα», γνωστά στους κύκλους των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, δεν λαμβάνονται, βάσει του νέου νόμου, υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. (...) Ο ΣΕΕΝΣΑ καλεί το σύνο­λο των Ελλήνων Βουλευτών να συνταχθεί ενάντια σε μέτρα που καταστρέφουν ακόμη περισσότερο την πιο δοκιμασμένη, από την αρχή των μνημονιακών μέτρων, κοινωνική ομάδα της χώρας η οποία, άλλωστε, δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει με απεργίες και καταλήψεις, όπως άλλες».

ΕΔ και συνταξιοδοτικό: Απαγορευτικό το κόστος εξαγοράς μάχιμης πενταετίας και πλασματικών χρόνων

Απαγορευτικό κρίνεται το κόστος για τα στελέχη των ΕΔ εξαγοράς της μάχιμης πεντα­ετίας και των πλασματικών χρόνων, σύμφω­να με το νέο ασφαλιστικό ν/σ που κατατέθη­κε προς ψήφιση στη Βουλή. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του νομοσχεδίου, το κόστος εξα­γοράς τριπλασιάζεται από 6,67% στο 20% για όσους έχουν καταταγεί μετά την 1 Οκτώβρη 1990, με αποτέλεσμα ελάχιστα να είναι τα στελέχη που θα εξαγοράσουν αυτά τα χρό­νια. Ούτε το εφάπαξ που θα λάβουν τότε δεν θα επαρκεί για να καταλάβουν αυτές τις ει­σφορές. Έτσι, το πιο πιθανό είναι πως κανείς πριν από τα 58 έτη δεν θα υποβάλει αίτηση για σύνταξη. Συγκεκριμένα, τα στελέχη που εισήλθαν στις ΕΔ μετά την 1/10/1990 και έως 31/12/1995 και δικαιούνται να βγουν στη σύνταξη με 32 έτη και εξαγορά 8 ετών θα αναγκαστούν, εκ των πραγμάτων, να παρα­μείνουν άλλα 8 χρόνια και να βγουν με τη συμπλήρωση 40 ετών. Για όσους εισήλθαν στις ΕΔ μετά την 1/1/1996 δικαιούνται σύν­ταξη με συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας και εξαγορά 5 ετών. 

Και εδώ, δη­λαδή, αν δεν εξαγοραστούν αυτά τα 5 έτη, τα στελέχη θα πρέπει να παραμείνουν 40 έτη. Έτσι το 32+8 ή το 35 + 5 ουσιαστικά δεν ισχύουν, καθώς κανείς δεν θα έχει την ικα­νότητα να εξαγοράσει αυτά τα χρόνια. Έτσι οι τιμές εξαγοράς για 5 έτη ποικίλλουν από 20.400 ευρώ έως και 42.000 ευρώ για μεικτές συντάξιμες αποδοχές από 1.700 έως και 3.500 ευρώ, και για 8 έτη από 32.640 ευρώ έως και 67.200 ευρώ για τις ίδιες μεικτές συντάξιμες αποδοχές. Και μηνιαίες εισφορές από 340 έως και 700 ευρώ.

Η Πρωτοβουλία Αποστράτων

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από πολλούς συνδικαλιστικούς φορείς αποστράτων των ΕΔ και των ΕΣ εξαιτίας του νέου ασφαλι­στικού ν/σ. Η Πρωτοβουλία Αποστράτων σε ανακοίνωσή της ανα­φέρει, μεταξύ άλλων, πως «η μετα­φορά του συνόλου των ασφαλιστι­κών δικαιωμάτων και υποχρεώσε­ων μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινω­νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η δρα­στική μείωση των συντάξεων παλιών και νέων συνταξιούχων μέσα από τον επανυπολογισμό των συν­τάξεων και τις αλχημείες του υπολογισμού των συνολικών συντάξι­μων αποδοχών, η εκμηδένιση των επικουρικών συντάξεων αποτε­λούν ενδεικτικά μέτρα του ν/σ που, σε συνδυασμό με την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολο­γίας που έχει ήδη αναγγελθεί, οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωσή μας». 

Ακόμη, η Ένωση Αποστράτων στην ανακοίνωσή της αναφέ­ρει πως «Το νέο “ειδικό” μισθολό­γιο που ετοιμάζεται για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυ­νάμεων και των Σωμάτων Ασφα­λείας θα διαψεύσει και τους τελευταίους θιασώτες του μύθου ότι τα “ειδικά” μισθολόγια σημαίνουν και δήθεν “ειδική”- καλύτερη με­ταχείριση των συναδέλφων».

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/04/2016)

Διπλή πρόκληση από τους Τούρκους


ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ παρενόχλησαν χθες ελληνικό αλιευτικό εντός των χωρικών μας υδάτων στις Οινούσσες. Στη συνέχεια προχώρησαν σε υπερπτήση με δύο F-16 πάνω από το νησί.
Άσκηση Έρευνας και Διάσωσης στο μισό Αιγαίο, που χαρακτηρίζει «τουρκική περιοχή», ανακοίνωσε η Άγκυρα.

Του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΥΚΙΟΥ

Με την κορύφωση του Θειου Δράματος κορυφώνονται και οι προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο τινάζοντας στον «αέρα» το μνημόνιο Γιλμάζ Παπούλια, που προβλέπει παύση των στρατιωτικών δρα­στηριοτήτων κατά τη διάρκεια των μεγάλων θρησκευτικών εορτών των δύο χωρών.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, οι Τούρκοι επεφύλαξαν διπλή πρόκληση από αέρος και θαλάσσης στις Οινούσσες, ενώ είχε προηγηθεί προχθές υπερπτήση στη Ρω.

Στις 12.30 χθες το μεσημέρι σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής παρενόχλησαν ελληνικό αλιευτικό που έπλεε εντός των χωρικών υδάτων των Οινουσσών. Οι Τούρ­κοι απαιτούσαν από το ελληνικό αλιευτικό να απομακρυνθεί, διότι τάχα έπλεε εντός τουρκικών χωρικών υδάτων. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες οι Τούρκοι κυβερνήτες των πολεμικών σκαφών χαρακτηρίζουν «τουρκική επικράτεια» τη θαλάσσια περιοχή των Οινουσσών και της Πανα­γιάς!

Επιτόπου έπλευσε σκάφος του Λιμενικού, όπου και παρείχε προστασία στο αλιευτικό! Στο μεταξύ κατέφθασε και η κανονιοφόρος «ΑΗΤΤΗΤΟΣ», η οποία μετά από οδηγίες που είχε λάβει από το Αρχηγείο Στόλου αξίωσε από τους Τούρκους να απομακρυνθούν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα!

Ωστόσο η απομάκρυνσή τους έγινε μετά από έντονη λογομαχία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων κυβερνητών των πολεμικών σκαφών. Εν συνεχεία, πέραν της θαλάσσιας πρόκλησης, οι Τούρκοι προχώρησαν και σε υπερπτήση δύο τουρκικών F 16 πάνω από τις Οινούσσες.

Η χθεσινή, διπλή τουρκική πρόκληση είναι συνέχεια των προηγούμενων τουρκι­κών προκλήσεων πάνω και πέριξ των Οινουσσών, και όλες μαζί εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχέδιο των Τούρκων στρατοκρατών για αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος στο Αιγαίο.

Απαράδεκτες αξιώσεις

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθε­σινή ανακοίνωση του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου για νέα άσκηση Έρευνας και Δι­άσωσης στο Αιγαίο, χαρακτηρίζοντας το μισό «τουρκική περιοχή». Η τουρκική άσκη­ση Έρευνας και Διάσωσης με την επωνυμία «Θαλάσσιος Λέων» θα γίνει στα διεθνή ύδα­τα του Αιγαίου μεταξύ 3ης και 6ης Μαΐου.

Η παραπάνω ανακοίνωση έρχεται σε συ­νέχεια της έκδοσης από τις τουρκικές Αρχές της NAVTEX 321/16 (εκδόθηκε στις 26/4), με την οποία ανακοινώνεται η διεξαγωγή άσκησης Έρευνας και Διάσωσης (SAR) σε δύο περιοχές του Αιγαίου (νοτίως Λέσβου βορείως Ψαρών) το διήμερο 4-6 Μαΐου 2016.

Οι περιοχές είναι ίδιες με τις περιοχές που είχαν δεσμευτεί για το διήμερο 27-28 Απριλίου 2016 (σχετική NAVTEX 311/16), προφανώς για την εκπαίδευση προάσκησης και δοκιμών.

Στην πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι η άσκηση θα διεξαχθεί στον διεθνή εναέριο χώρο και στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και εντός της τουρκικής περιοχής. Με αυτήν την παράγραφο και για ακόμη μία φορά η Τουρκία προβάλλει απαράδεκτες αξιώσεις στο Αιγαίο καθόσον:

Κάνει λόγο για τουρκική περιοχή Έρευνας και Διάσωσης εντός του Βορειανατολικού - Κεντρικού Αιγαίου, υποστηρίζοντας και πάλι τη θέση της ότι της ανήκει το μισό Αι­γαίο όσον αφορά τους τομείς Έρευνας και Διάσωσης, παρά το γεγονός ότι με βάση τους διεθνείς κανονισμούς έχει καθοριστεί ότι τα όρια του ελληνικού τομέα Ε-Δ συμπίπτουν με τα όρια του FIR Αθηνών. Στον παρακάτω χάρτη, ο οποίος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της τουρκικής Δι­οίκησης Ασφαλείας Ακτών (ΔΑΑ), φαίνεται ο τομέας Ε-Δ που διεκδικεί η Τουρκία.

Κάνει λόγο για διεθνή εναέριο χώρο, ενώ τα όρια των περιοχών της άσκησης σε πολ­λά σημεία απέχουν λιγότερο από 10 ν.μ„ άρα αμφισβητεί και πάλι τα όρια του ελλη­νικού εναέριου χώρου προβάλλοντας το αίτημα για ελληνικό εναέριο χώρο ίσο με τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα 6 ν.μ.

Η Τουρκία όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη της ότι η συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ Λέ­σβου και Χίου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού πλοίων (NATO SNMG-2, Frontex), αλλά αντιθέτως επιλέγει τις εν λόγω περιοχές για να δείξει στο ΝΑΤΟ, στη Frontex, στους ΑΚΑΜ των ξένων χωρών και στα ΜΜΕ ότι ελέγχει το μισό Αιγαίο.

(ΕΘΝΟΣ-29/04/2016)

Πάσχα χωρίς ... νταούλια


Πέρυσι θα θυμάστε τι είχε γίνει το Πάσχα στα στρατόπεδα. Σούβλισαν 2.000 αρνιά με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένου, για να φάνε, όπως έλεγε, ένα πιάτο φαγητό όσοι δεν είχαν να φάνε. Και έγινε ένα πανηγυράκι με βιολιά και με νταούλια, με τους Συριζαίους και τους Ανελίτες να χορεύουν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο και να φαίνονται χα­ρούμενοι. Φέτος, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Ούτε σούβλες, ούτε αρνιά, ούτε τσούγκρισμα αβγών και, πολύ περισσότερο, ούτε χοροί, αλλά ούτε και νταούλια. Τα μνημόνια, που τσεκουρώνουν μισθούς και συντάξεις και φέρνουν φό­ρους που οι ίδιοι συμφώνησαν, ισοπέδωσαν τα πάντα. Σου λένε, να ανοίξουμε τα στρατόπεδα και να μπει ο κόσμος μέσα και να έχουμε άλλα προβλήματα; Αφήστε καλύτερα...

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-29/04/2016)

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


«ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ» ΚΑΙ «ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ».

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΙΓΓΛΕΣΗ

Ανακούφιση και χαρά επικράτησαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά την ανακοίνωση (21 Απριλίου 2016) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2015. Τα κυβερνητικά στελέχη και τα δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» πανηγύρισαν γιατί οι απαισιόδοξες προβλέψεις διαψεύστηκαν και την προηγούμενη χρονιά «επιτεύχθηκε» πρωτογενές πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό ύψους 1,1 δις ευρώ ή 0,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το ότι τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν ούτε στην ανακοίνωση της Eurostat ούτε στο δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αλλά προκύπτουν με αλχημείες, ουδόλως τους αποθαρρύνουν. Η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ στις ανακοινώσεις τους καταγράφουν για το 2015 δημοσιονομικό έλλειμμα 12.757 εκατ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και των «28» της ΕΕ. Αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι διπλάσιο του 2014, που ήταν 6.476 εκατ. ή 3,6% του ΑΕΠ (βλ. πίνακα).

Για να προσδιοριστεί το πρωτογενές ισοζύγιο (έλλειμμα ή πλεόνασμα) πρέπει να αφαιρέσουμε από το δημοσιονομικό έλλειμμα αυτό τους τόκους που πληρώθηκαν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Αυτή η αφαίρεση αποτελεί, τρόπον τινά, τον ορισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος ή ελλείμματος. Οι τόκοι που πληρώθηκαν το 2015 ανήλθαν σε 6.703 εκατ. Έτσι το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 6.054 εκατ. ευρώ (12.757 - 6.703 = 6.054) ή 3,4% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 705 εκατ. ή 0,4% του ΑΕΠ το 2014 (βλ. πίνακα).

Το τέχνασμα

Προκειμένου να μετατραπεί το πρωτογενές έλλειμμα στο επιθυμητό πλεόνασμα έγινε το εξής τέχνασμα: από το έλλειμμα των 6.054 εκατ. αφαιρέθηκε ποσό των 7.158 εκατ. που δόθηκε το 2015 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό το έλλειμμα των 6.054 εκατ. έγινε πλεόνασμα 1.104 εκατ. Μαγικά πράγματα!

Η αφαίρεση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έγινε με τη δικαιολογία ότι είναι μια μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη, δηλαδή δαπάνη που δεν θα υπάρχει φέτος το 2016. Αλλά τα 7,1 δις είναι ένα ποσό τράνζιτ, μπήκαν στα έσοδα του Προϋπολογισμού (με δανεισμό από τον ESM) για να δοθούν στις τράπεζες. Αν τα αφαιρείς από τις δαπάνες τότε πρέπει να τα αφαιρέσεις και από τα έσοδα. Το 2016 δεν θα δοθεί το ποσό στις τράπεζες αλλά ούτε θα εισπραχθεί από τον Προϋπολογισμό ως έσοδο.

Αν τα 7,1 δις είναι μια μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη είναι ταυτόχρονα και ένα μη επαναλαμβανόμενο έσοδο. Άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί και από τα δύο σκέλη του Προϋπολογισμού (έσοδα - δαπάνες) με μη­δενικό τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, το πρωτο­γενές έλλειμμα παραμένει στα 6 δις όπως ανακοίνωσε και η ΕΛΣΤΑΤ.

Πρέπει να θυμίσουμε ότι το ίδιο τέχνα­σμα είχε γίνει και τον Απρίλιο του 2014. Τότε από το πρωτογενές έλλειμμα των 15,8 δις του 2013 αφαιρέθηκαν 19,2 δις που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένα πλεόνασμα 3,4 δις ευρώ. Μάλι­στα η τότε συγκυβέρνηση των Σαμαρά - Βενιζέλου προχώρησε ακόμη περισσότερο και άρχισε να μοιράζει ένα μικρό μέρος αυτού του υποτιθέμενου πλεονάσματος σε κά­ποιες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να διασωθεί στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014, αλλά δεν τα κατάφερε.

Το πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα έχει δευτερεύουσα ση­μασία για τα δημοσιονομικά μεγέθη μιας χώρας γιατί η πληρωμή των τόκων του δημόσιου χρέους είναι μια ανελαστική δα­πάνη, δηλαδή πρέπει να καταβληθεί οπωσ­δήποτε. Για τον λόγο αυτό και η Eurostat, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της, δεν επικυρώνει στοιχεία για πρωτογενή πλεονάσματα ή ελλείμματα σε καμιά χώρα.

Με το τρίτο Μνημόνιο η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να πετύχει μέχρι το 2018 ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ή περίπου 6 δις ευρώ. Για τον σκοπό αυτό οι δανειστές ζητούν από την κυβέρνηση, πέρα από τις αυξήσεις των φόρων και τις περικο­πές δαπανών ύψους 5,4 δις που ήδη έχουν συμφωνηθεί, και ένα εφεδρικό πρόγραμμα, μια «καβάτζα» 3,6 δις ευρώ. Το τελευταίο θα ενεργοποιηθεί αν το πρωτογενές πλεόνα­σμα δεν φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Το ΔΝΤ έχει εκφράσει σκεπτικισμό αν με το αρχικό πακέτο των 5,4 δις μπορεί να επιτευ­χθεί ο στόχος και υπολογίζει ότι το πρωτο­γενές πλεόνασμα θα ανέλθει μόλις στο 1,5% του ΑΕΠ. Η θέση του ΔΝΤ είναι ότι πρέπει είτε να ληφθεί τώρα το σύνολο των μέτρων (9 δις) είτε να γίνει μια ρύθμιση στα επιτό­κια του χρέους ώστε η Ελλάδα να πληρώνει κάθε χρόνο λιγότερους τόκους.

Αντιστοιχία σε τόκους και αύξηση

Το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ή 6 δις ευρώ είναι περίπου το ετήσιο ποσό που πρέπει να καταβάλλει η χώρα μας τα προσεχή χρόνια στους δανειστές μόνο για τόκους. Τα χρεολύσια δηλαδή το κεφάλαιο του χρέους, δεν θα αποπληρώνονται, αλλά θα ανακυκλώνονται, θα παίρνουμε, δηλα­δή, νέα δάνεια από τον ESM ή από τις χρη­ματαγορές (αν βγούμε από το Μνημόνιο) για να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια που ωριμάζουν (λήγουν). Αυτό συμβαίνει και με τις χώρες που βγήκαν από το Μνημόνιο και τις οποίες οι ευρωλάγνοι θεωρούν ως παράδειγμα. Η έξοδος από το Μνημόνιο σημαίνει ότι η ανακύκλωση του χρέους περνά από τον ESM και το ΔΝΤ στις αγορές και συνήθως, όπως έδειξε η περίπτωση της Κύπρου, με υψηλότερα επιτόκια.

Αν η Ελλάδα πετύχει, όπως απαιτούν οι δα­νειστές, πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, δεν θα χρειάζεται να δανείζεται επι­πλέον ποσά για να πληρώνει τον φόρο υποτέλειας, δηλαδή τους τόκους του χρέους. Η επιτυχία αυτού του στόχου θα καταστήσει, σύμφωνα με τους δανειστές, το χρέος βιώ­σιμο, δηλαδή εξυπηρετήσιμο, ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξαθλίωση των πολιτών και την καταστροφή της οικονομίας. Θέ­λουν, με άλλα λόγια, να πληρώνουμε τους τόκους του δυσθεώρητου χρέους από τους φόρους και τη μείωση των δαπανών (συντάξεις κ.λπ.)

Αν η χώρα μας χρειάζεται να δανείζεται και για την πληρωμή των τόκων, τότε το χρέος θα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, θα καταστεί μη εξυπηρετήσιμο, η ελληνική «αγελάδα» θα ψοφήσει κι έτσι δεν θα μπορούν πια να την αρμέγουν. Σύμφωνα με τους δανειστές, η Ελλάδα θα πρέπει να εξα­σφαλίσει μέχρι το 2018 περίπου 6 δις για να μηδενίσει το πρωτογενές έλλειμμα και άλλα 6 δις για να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, σύνολο, δηλαδή, 12 δις ευρώ, Γι΄ αυτό τον λόγο επιβάλλονται οι αυξήσεις των φόρων και οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, που οι διάφοροι ευρωλάγνοι ονομάζουν «μεταρρυθμίσεις». Τα μέτρα αυ­τά θα αυξήσουν την ύφεση, τα φορολογικά έσοδα θα υστερούν των στόχων και πολύ σύντομα θα απαιτούνται νέα μέτρα. Αυτό που γίνεται τα τελευταία έξι χρόνια δεν εί­ναι πρόγραμμα σωτηρίας, αλλά πρόγραμμα λεηλασίας και αφανισμού της Ελλάδας.

Απ' όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κανένα πρωτογενές πλεόνασμα, κανένα πα­κέτο μέτρων, όσο σκληρό κι αν είναι, καμιά βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι σε θέση να σώσει τον ελληνικό λαό και τη χώρα από την ολοκληρωτική καταστροφή. Μοναδική λύση, επίκαιρη όσο ποτέ, είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη, ώστε να μην μπορούν οι δανειστές να μας εκβιάζουν με στέρηση της ρευστότητας και «ξαφνικό θάνατο» με το κλείσιμο των τραπεζών. Στη συνέχεια, αφού θα έχουμε θωρακίσει την οικονομία μας με το νέο εθνικό νόμισμα, θα καταγγεί­λουμε τις δανειακές συμβάσεις και όποιο μέρος του χρέους αναγνωρίσουμε θα το αποπληρώσουμε σε δραχμές. 

http:/greekattack.wordpress.com

Αναλυτικότερα για τον τρόπο μετάβασης στο εθνικό νόμισμα και την αντιμετώπιση του χρέους βλέπε στο άρθρο του γράφοντος «Τα ερωτήματα της δραχμής» (http:/greekattack.wordpress.com) και το βιβλίο του ίδιου Η επανάσταση του Grexit - Το σχέδιο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.

Δημοσιονομικά μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης

2014
2015
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
177.559
176.023
Ισοζύγιο
-6.476
-12.757
Ποσοστό % του ΑΕΠ
-3,6
-7,2
Πρωτογενές Ισοζύγιο
+705
-6.054
Ποσοστό % του ΑΕΠ
+0,4
-3,4
  
Ποσά σε εκατ. ευρώ. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-28/04-05/05/16)


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger