Αρχική » , , , , , , » Ειδικό μισθολόγιο: Τι θα ζητήσουν οι στρατιωτικοί

Ειδικό μισθολόγιο: Τι θα ζητήσουν οι στρατιωτικοί


Ενόψει της κατάθεσης του νόμου που θα αφορά το νέο ειδικό μισθολόγιο των Ελλήνων στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ και με βάση την υπ' αριθμ. 1125/2016 νέα απόφαση της Ολο­μέλειας του Συμβουλίου της Επικρά­τειας, που διατάσσει ουσιαστικά το επερχόμενο μισθολόγιο να μην μπο­ρεί να πέσει κάτω από τα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, ανακοίνωσε ότι στις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με τους αρμοδίους οικονομικούς φο­ρείς και θα καταθέσει συγκεκριμένη μελέτη-πρόταση για το υπόψη μισθο­λόγιο.

Έτσι, σύμφωνα με την Πανελλή­νια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτι­κών, η πρόταση του νέου ειδικού μι­σθολογίου των στρατιωτικών θα υιο­θετεί την αρχιτεκτονική και τη λογική του ενιαίου μισθολογίου των δημο­σίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε με τον Ν. 4024/2011, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλή­λου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει τον βαθμό που κατέχει κάθε φό­ρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μι­σθό.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπει η κατηγορία τους. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγο­ρίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός.

Η λογική του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, που ψηφίστηκε προσφάτως με τον Ν. 4354/2015 και η οποία εισάγει την καινοτόμο ιδέα της αποσύνδεσης της μισθολογικής εξέλιξης από την όμοια βαθμολογική, απορρίφθηκε ως παν­τελώς ασύμβατη με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα στο οποίο η ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επί­πεδο εκπαίδευσης και τον διοικητικό βαθμό, που απονέμεται στον στρατιωτικό, μόνο μετά από αυστηρή αξιολό­γηση, που γίνεται από τα Συμβούλια Κρίσεων κατά τις τακτικές και έκτα­κτες κρίσεις των στελεχών.

Η δε αξιολόγηση βασίζεται σε στα­θερούς δείκτες προσόντων και απόδοσης, που βαθμολογούνται ετησίως μέσω των Ατομικών Εκθέσεων Ικα­νότητας και σταθμίζονται καθημερινά από τα όργανα της Διοίκησης.

Το ανωτέρω προτεινόμενο υπό την ΠΟΕΣ νέο ειδικό μισθολόγιο θα επιδιώκει να πετύχει τα εξής:

1. Απλοποίηση του συστήματος υπο­λογισμού των αποδοχών.

2. Σύνδεση των αποδοχών με τον δι­οικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη, το επίπεδο εκπαίδευσης και τον χρόνο απασχόλησης.

3. Δικαιότερη και ορθολογικότερη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων και του ΕΧΥ μέχρι τα 38 έτη.

4. Ορθολογικότερη κατανομή του μισθολογικού κόστους προς άμβλυν­ση των διαφορών μεταξύ υψηλό­βαθμων και χαμηλόβαθμων στελε­χών, διατηρώντας παράλληλα τη σχετική διαφορά θέσης - αμοιβής.

5. Δημιουργία κινήτρων παραμονής.

6. Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύ­ριων ασφαλιστικών φορέων και Μετοχικών Ταμείων προς ενίσχυ­ση των αποθεματικών τους.

7. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-21/05/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger