Έτοιμοι για τον πόλεμο των «υπολογιστών»


Υψηλού επιπέδου επιστήμονες οι απόφοιτοι από τη ΣΤΗΑΔ.

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος, ο κυβερνοπόλεμος, η ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι πτυχές των σύγχρονων μορφών στρα­τιωτικών επιχειρήσεων, όπου πρωτο­στατούν το όπλο των Διαβιβάσεων και ειδικά οι απόφοιτοι από τη ΣΤΗΑΔ (Σχολή Τηλεπικοι­νωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων).

Η αρχική οργάνωση της εκπαίδευσης των σπουδαστών ΣΤΗΑΔ έγινε από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Ηνωμέ­νων Πολιτειών Αμερικής, σε συνεργασία με το ΕΜΠ και προέβλεπε πρόγραμμα εκπαίδευσης δύο ετών. Με τον Ν.1394/1983, η Σχολή χαρακτηρίσθηκε ως Σχολή Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και λειτουργεί με μέριμνα από το ΓΕΣ και ευθύνη του όπλου των Διαβιβάσεων. Τα επικοινωνιακά και λοιπά συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης (HE), που καλείται να λειτουργή­σει το προσωπικό του Όπλου των Διαβιβάσεων, χαρακτηρί­ζονται από τεχνολογία αιχμής, είναι υψηλού κόστους και απαιτούν δεξιότητα, γνώση και εμπειρία, προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική χρησιμοποίησή τους. Κατά συνέπεια, απαιτούνται μακροχρόνιες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις των χειριστών αξιωματικών.

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή ανώτατης, τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού επιπέδου σε αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (ΔΒ-ΤΧ) και Αξιωματικούς των λοιπών Κλάδων και Επιτελείων (ΠΝ, ΠΑ, ΓΕΕΦ) σε θέμα­τα Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικού Πολέμου και Κρυπτογραφίας, προκειμένου να καταστούν ικανοί για:

1. Μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση των συστημάτων επικοινωνιών.

2. Εκπόνηση μελετών βελτίωσης των πάσης φύσεως τη­λεπικοινωνιακών υλικών των ΕΔ.

3. Αξιολόγηση και εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών πεδίου του νεοεισερχόμενου επικοινωνιακού-ηλε­κτρονικού υλικού στις ΕΔ.

4. Παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων στους πα­ραπάνω τομείς και ένταξη αυτών στα συστήματα των ΕΔ.

Η φοίτηση των σπουδαστών αξιωματικών στη Σχολή εί­ναι διετής και η επιλογή των σπουδαστών γίνεται με εισαγω­γικές εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται κάθε δύο χρόνια. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι ανώτερα μαθηματικά, γραμμική άλγεβρα - αναλυτική γεωμετρία, γενική ηλεκτρολο­γία, ηλεκτρονική, γενική φυσική και αγγλικά.

Στρατηγική επιδίωξη της Σχολής είναι η μετεξέλιξή της σε Μεταπτυχιακή Σχολή των ΕΔ, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ (άρθρο 42), που προβλέπει την ακα­δημαϊκή συνεργασία Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με ΑΕΙ, για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμά­των σπουδών. Η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών της ΣΤΗΑΔ, ως πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με την επίδοση αναλόγου τίτλου στους σπουδαστές της, θα αποτελέσει όχι μόνο αναβάθμιση της Σχολής και του Όπλου των Δια­βιβάσεων, δίδοντας όραμα και προοπτική στους νεότερους αξιωματικούς, αλλά και θα προσδώσει το ανάλογο κύρος στον χώρο της Εθνικής Άμυνας της χώρας μας. Εν κατακλείδι, η σχολή αποτελεί την εκπαιδευτική κορωνίδα του όπλου των Διαβιβάσεων (ΔΒ).

Χ.Α.Κ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-12/08/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger