ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ


Οι τεθωρακισμένες, και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες αποτελούν τη δύναμη ισχύος του Στρατού στην περιοχή.
Η σύνθεση των μονάδων, η φιλοσοφία των στελεχών και των στρατεύσιμων και τα άρματα μάχης.

Του Λ. Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ

Στον Έβρο, η έννοια της στρατιωτικής δυνάμεως και ισχύος, αυτό που ο λαός συνηθίζει να αποκαλεί στην καθομιλουμένη «ατσάλι», είναι η καθημερινότητα και όχι η εξαίρεση. Η ισχύς πυρός, ο αριθμός των οπλικών συστημάτων, το γεγονός ότι στους σύγχρονους μηχανοκίνητους σχηματισμούς που βρίσκονται στον Έβρο τα πάντα είναι πάνω σε τροχούς ή σε ερπύστριες, ακόμα και τα κινητά μαγειρεία των ταγμάτων υποστηρίξεως, μας επιτρέπει να πούμε ότι η ισχύς του Στρατού εκεί είναι πραγματική και όχι στα χαρτιά.

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του οδοιπορικού μας στο «ποτάμι» είναι αφιερωμένο σε αυτή την τεράστια μηχανή ισχύος του Στρατού μας, όπως είναι οι τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, παρουσιάζοντας στις σύντομες γραμμές αυτού του αφιερώματος, τελείως ενδεικτικές, μερικές από τις μονάδες τους που δεν έχουμε παρουσιάσει έως τώρα.

Για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, να σημειώσουμε ότι μία μηχανοκίνητη ταξιαρχία έχει δυο μηχανοκίνητα τάγματα πεζικού, μια επιλαρχία μέσων αρμάτων (ΕΜΑ) μάχης, καθώς και τις μονάδες υποστηρίξεως αυτής.

Αντιθέτως, μία τεθωρακισμένη ταξιαρχία διαθέτει στη σύνθεσή της δυο ΕΜΑ και ένα μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, μία μοίρα πυροβολικού και το τάγμα υποστηρίξεως.

ΥΠΟΔΟΧΗ. Πρώτος σταθμός μας, η έδρα της XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, έξω από την Αλεξανδρούπολη, η οποία υπάγεται στην XII (12η) Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, όπου μας υποδέχεται ο διοικητής της, ταξίαρχος Παντελής Κατσαίτης, ο οποίος προέρχεται από τα Τεθωρακισμένα. Μαζί του οι διοικητές και του 544 Μ/Κ ΤΠ, αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτρης Ροϊδούλης, και της 24ης ΕΜΑ, αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Ηλίας Τσεβδός, που υπάγονται στην Ταξιαρχία. Μαζί τους θα παρακολουθήσουμε μια φάση εκπαιδεύσεως των πεζικάριων και των αρματιστών. Στον Στρατό, και γενικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις. δεν υπάρχουν «εύκολες» ασκήσεις, αλλά ασκήσεις που φαίνονται εύκολες, λόγω της συχνής επαναλήψεώς τους.

Αυτό το συζητούμε με τον ταξίαρχο, ο οποίος είναι αφοπλιστικός στην απάντησή του: «Η φιλοσοφία είναι απλή: “Πολύς ιδρώτας στην εκπαίδευση στην ειρήνη, λιγότερο αίμα στις επιχειρήσεις στον πόλεμο". Η συνεχής επανάληψη ασφαλώς και βελτιώνει κατά πολύ την κατάσταση, αλλά ενδιάμεσα πα­ρεμβάλλονται και άλλες ασκήσεις, για να μη ρουτινιάσει το προσωπι­κό και βαρεθεί. Και πρέπει να γνω­ρίζετε, κ. Μπλαβέρη, ότι όλο το προσωπικό της Ταξιαρχίας, όπως και όλων των μονάδων μας στον Έβρο, γνωρίζει απέξω και ανακα­τωτά όλα τα δρομολόγια στην πε­ριοχή ευθύνης της μονάδος του καθενός. Το προσωπικό ξέρει τον τομέα ευθύνης του στον Έβρο σαν την τσέπη του».

ΕΠΙΔΕΙΞΗ. Μία ομάδα του 644 Μ/Κ ΤΠ μάς κάνει μια επίδειξη στον «στίβο μάχης» του στρατο­πέδου. «Στίβος μάχης στον Έβρο;», ρωτάμε τον διοικητή της μονάδος. «Βεβαίως. Εδώ, μας είναι κατ’ εξοχήν απαραίτητος. Οι στρατιώ­τες δεν είναι πρασινοσκούφηδες, αλλά η καλή φυσική κατάσταση χρειάζεται σε όλους τους στρατι­ώτες, σε όλους τους μαχητές, είτε είσαι πεζικάριος είτε κομάντο. Για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την κύρια αποστολή τους, που εί­ναι, αν απαιτηθεί, όχι μόνο να πο­λεμήσουν, αλλά και να νικήσουν τον εχθρό», μας λέει εκείνος. Όταν τελειώνουν οι πεζικάριοι, σειρά έχουν οι αρματιστές της 24ης ΕΜΑ, που διαθέτουν τα υπερσύγχρονα άρματα μάχης Leopard-2A6HEL, «το καλύτερο άρμα μάχης της εποχής μας παγκοσμίως», όπως μας λέει γεμάτος περηφάνια ο διοικητής της Επιλαρχίας. Ένα Leo-1A6HEL και ένα «ξαδερφάκι» του, το Leo-2 Buffel, που είναι ένα άρμα χωρίς πυροβόλο, αλλά για την ταχεία μεταφορά από το πεδίο της μάχης των υπόλοιπων αρμάτων στα με­τόπισθεν για επισκευές, καθώς και ένα κλασικό ερπυστριοφόρο μετα­φοράς προσωπικού Μ-113Α2 εί­ναι έτοιμα. «Δεν έχει μόνο το Πε­ζικό στίβο μάχης, αλλά και εμείς οι αρματιστές», μας λέει χαμογελώ­ντας ο αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Τσεβδός, προσθέτοντας: «Και αυτό γιατί εδώ ο άπειρος αρματιστής γί­νεται καλός και ο καλός άριστος, αφού προσομοιάζονται διάφορες καταστάσεις, που έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τη διαμόρφωση της περιοχής στο ποτάμι, όπως, π.χ., η διάβαση ενός υδάτινου κωλύματος, που είναι πολύ συχνή στον Έβρο, ή η διά­βαση μικρού πλάτους ή απότομων πλευρών ορυγμάτων, χαντακιών ή χαρακωμάτων».

Μάλιστα, στη θέση του γεμιστή του άρματος, πάνω στον πύργο του Leo-2A6HEL, βρίσκεται μια γυναίκα στέλεχος του Ε.Σ. «Είναι πολύ καλή. Και επειδή σε ένα άρμα μάχης το τετραμελές πλήρωμά του γνωρίζει όλες τις δουλειές, να σας πληροφορήσω ότι η λοχίας είναι και εξαιρετική πυροβολητής του πυροβόλου του άρματος», μας λέει ο διοικητής της Επιλαρχίας.

Στο Κέντρο Εξομοιωτών γίνεται σπουδαίο έργο

Εκπαίδευση στο Κέντρο Εξομοιωτών των Leopard-2A6HEL

ΕΠΟΜΕΝΟΣ σταθμός του οδοι­πορικού μας είναι στο ίδιο στρα­τόπεδο οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξομοιωτών (ΚΕΞ) αρμάτων μάχης, όπου μας υποδέχεται ο διοικητής του, αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Δημήτρης Παππούς, ο οποίος μας ενημερώνει για το τε­ράστιο έργο που επιτελείται εκεί σε πολλά επίπεδα! «Στο ΚΕΞ δι­αθέτουμε εξομοιωτές αρμάτων Leopard-2A6HEL, καθώς και των λίγο παλαιότερων Leopard-2A4, που μας είχαν δοθεί δωρεάν από τα αποθέματα του γερμανικού στρατού, στο πλαίσιο της λεγόμενης “ενδιάμεσης λύσης”, μέχρι να μας έλθουν δηλαδή τα πρώτα ολοκαίνουργια HEL.

Υπάρχει ο βασικός εξομοιωτής του πύργου ενός άρματος και ο εξομοιωτής οδήγησης, όπου εκπαι­δεύεται μόνος του ο οδηγός, ο οποίος έτσι και αλλιώς κάθεται ξε­χωριστά εκτός πύργου, στο μπρο­στινό τμήμα του άρματος. Ο εξομοιωτής πύργου αναπαριστά τον στενό χώρο του πύργου του άρ­ματος, όπου ζουν και επιχειρούν ο κυβερνήτης, ο πυροβολητής και ο γεμιστής, ενώ ο εξομοιωτής οδή­γησης στηρίζεται σε άξονες που κινούνται και αναπαριστούν όλες τις εδαφικές ανωμαλίες που μπο­ρεί να συναντήσει ένα άρμα στην εκτέλεση του δρομολογίου του. Αντίστοιχες αναταράξεις κ.λπ. πα­ρουσιάζονται και στον πύργο, ώστε το πλήρωμά του να έχει πλή­ρη και ρεαλιστική εκπαίδευση. Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος περι­λαμβάνει 23 διαφορετικά σενά­ρια. Ξεκινάμε από το πιο απλό και σταδιακά πάμε προς το πιο σύνθε­το, που είναι ένα γρήγορα κινού­μενο φίλιο άρμα εναντίον ενός γρήγορα κινούμενου εχθρικού άρματος. Καθοριστικής σημασί­ας στην εκπαίδευση είναι ο ρόλος του έμπειρου εκπαιδευτή, ο οποί­ος καθισμένος μπροστά στις δι­κές του κονσόλες δίνει τα σενάρια ή παρουσιάζει στο πλήρωμα ξαφ­νικά κάθε πρόβλημα ή κατάσταση ανάγκης που μπορεί να παρουσια­στεί σε έναν αρματιστή».

Και ο διοικητής του ΚΕΞ προσθέ­τει: «Η οικονομική παράμετρος εί­ναι εξίσου σημαντική, ιδίως για την εποχή μας. Έχουμε 12 συ­στήματα εξομοιωτών, με κόστος 9.000 ευρώ εβδομαδιαίως για το ΚΕΞ. Αν την ίδια ακριβώς εκπαί­δευση την κάναμε στο έδαφος, με πραγματικά άρματα μάχης, το κό­στος θα ήταν 2.650.000 ευρώ, αν υπολογιστούν τα κόστη πυρομαχικών, καυσίμων και ανταλλακτι­κών για το υλικό. Πέραν του προφανούς, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια το ΚΕΞ υποδέχεται και εκπαιδεύει βάσει διμε­ρών συμφωνιών αρματιστές από φίλιες αραβικές χώρες, που αφή­νουν σημαντικά χρήματα τόσο στον Στρατό μας όσο και στην το­πική κοινωνία, αφού μένουν εδώ 2-3 μήνες».

Τα υπερσύγχρονα όπλα και το κλίμα στις μονάδες

ΑΠΟ ΤΗΝ Αλεξανδρούπολη, στο χωριό Πλάτη, στο Τρίγωνο Ορεστιάδος, όπου βρίσκεται η έδρα της Τακτικής Διοικήσεως του 21ου Μηχανοκινήτου Συντάγματος Πε­ζικού (ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ), που ανήκει στην XVI Μ/Κ ΜΠ. Μας υποδέχεται ο διοικητής του, συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χατζηγεωργίου. «Η περιοχή ευθύνης μας έχει μια ιδιο­μορφία που δεν έχει κανένας άλ­λος σχηματισμός. Είναι ένα νοητό τρίγωνο όπου δύο πλευρές του εί­ναι τα ελληνοτουρκικά και ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ενώ η τρίτη πλευρά του είναι ο ποταμός Άρδας. Είμαστε -γεωγραφικώς- λίγο απο­κομμένοι, αλλά γι΄αυτό και πολύ πιο ισχυροί και ενισχυμένοι...», μας λέει στο γραφείο του.

Στο 30 Μ/Κ ΤΠ μάς περιμένει ο δι­οικητής, ταξίαρχος Αναστάσιος Σπανός. Τον ρωτάμε για τους νέ­ους στρατιώτες που έρχονται στον σχηματισμό. «Όταν βγαίνουν οι με­ταθέσεις και έρχεται κάποιος στον Έβρο, όλοι είναι μαγκωμένοι. Όταν έρχονται εδώ, όμως, η πολύ καλή υποδοχή που τους γίνεται τους βο­ηθάει να καταλάβουν ότι τα πράγ­ματα δεν είναι έτσι όπως τους τα έλεγαν ή τα είχαν ακούσει στα κέ­ντρα εκπαιδεύσεως από άλλους. Οι γονείς επίσης αντιλαμβάνονται ότι τα παιδιά τους δεν είναι εγκαταλελειμμένα στον Έβρο, αλλά υποστη­ρίζονται. Πολλοί, μάλιστα, δεν θέ­λουν να μετατεθούν από εδώ και απολύονται από τις πρώτες μονάδες τους».

Μετά την τυπική ενημέρωση για την αποστολή του σχηματισμού, περνάμε από μερικές μονάδες του, όπως την 163η Αυτοκινούμενη Μοίρα Μέσου Πυροβολικού (163η Α/Κ ΜΜΠ), που διαθέτει τα υπερσύγχρονα πυροβόλα PzH-2000GR. Εκεί συναντάμε τον διοικητή Πυ­ροβολικού της Μεραρχίας, συνταγ­ματάρχη (ΠΒ) Ιωάννη Ιντζέ, και τον διοικητή της Μονάδος, ταγματάρ­χη (ΠΒ) Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην 212η ΕΜΑ, όπου μας υποδέχε­ται ο διοικητής της, αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) Ηλίας Καρβούνης, και μετά την ενημέρωση μας οδηγεί κατευθείαν στα υπόστεγα συντηρήσεως, όπου μας περιμένει ένα από τα άρματα μάχης Leo-2 Α4 της Μονάδος για μία σύντομης διάρκειας βόλτα.

Τρίτος σταθμός η επίσκεψή μας στον 30ό Λόχο Αντιαρματικών (30ός ΛΑΤ), όπου μας περιμένει ο διοικητής του, ταγματάρχης (ΠΖ) Διομήδης Παπαδόπουλος. Εκεί μας γίνεται παρουσίαση των δύο κυρί­ων συστημάτων της μονάδος, των αντιαρματικών ΤOW-2 φερόμενων επί ΤΟΜΑ Μ-113 (ITV) και των ρωσικών αντιαρματικών Kornet-E, που κατευθύνονται επί του στόχου με λέιζερ, φερόμενων επί οχημά­των Hummer, καθώς και των εξομοιωτών των δύο συστημάτων, που προσφέρουν σπουδαίο εκπαι­δευτικό έργο.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-27/08/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger