Αρχική » , , , » Διακρίσεις στον υπολογισμό συντάξεων για τα στελέχη ΕΔ και ΣΑ

Διακρίσεις στον υπολογισμό συντάξεων για τα στελέχη ΕΔ και ΣΑ


Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας μέχρι και τις 30/6/2016 ή κρίθηκαν αποστρατευτέοι μέχρι την ημερομηνία αυτή (ανεξάρτητα του χρόνου διαγραφής τους από τις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας), με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και μετά από τακτικές ή έκτακτες κρίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ανωτέρω ημερομη­νία πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους, θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31/12/2014.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, περί ανώτα­του ορίου σύνταξης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ποσού των ανωτέρω συντάξεων. Εξαιρέσεις:

α) Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία μέχρι και 30/6/2016, έχοντας συμπληρώσει του­λάχιστον 15 έτη ασφάλισης αλλά όχι και το όριο ηλικίας καταβο­λής της σύνταξής τους και ανεξάρτητα εάν είχαν υποβάλει, μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία, αίτηση συνταξιοδότησης και είχε ή δεν είχε εκδοθεί απορριπτική πράξη ή υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση συνταξιοδότησης, μετά την ημερομηνία αυτή, δι­καιούνται σύνταξη υπολογιζόμενη με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.

β) Στις περιπτώσεις που στρατιωτικός συνταξιούχος, του οποίου η σύνταξη έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες μέχρι 31/12/2014 διατάξεις, έχει επανέλθει ή επανέρχεται για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία και αποχωρεί εκ νέου από την Υπηρεσία από 1 /7/2016 και μετά, η σύνταξη την οποία ελάμβανε μέχρι την επαναφορά του στην Υπηρεσία θα υπολογισθεί εκ νέου με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του εάν ο στρατιωτικός συνταξιούχος θα επανέλθει εν τοις πράγμασι στην Υπηρεσία.

γ) Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας από 1/7/2016 και μετά ή κρίθη­καν αποστρατευτέοι μετά από τακτικές ή έκτακτες κρίσεις από την ημερομηνία αυτή και μετά και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή της κρίσης τους πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους, υπολογί­ζεται με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016 που αφο­ρούν τον υπολογισμό των συντάξεων.

Ειδικότερα, οδηγίες για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων από τα πρόσωπα αυτά η υπαλληλική σχέση λύθηκε ή θα λυθεί εν­τός του έτους 2016 (από 1 /7/2016 μέχρι 31/12/2016), ή θα λυ­θεί εντός των ετών 2017 ή 2018 και προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό ενιαία για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία, συμπερι­λαμβανομένου και του Δημοσίου, θα παρασχεθούν με Εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης (άρθρο 6, παρ. 4).

Χ.Α.Κ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-19/11/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger