Αρχική » » Ανατροπές σε προνοιακά επιδόματα και σε μισθούς στελεχών ΕΔ-ΣΑ για να χρηματοδοτηθεί το ενιαίο εισόδημα

Ανατροπές σε προνοιακά επιδόματα και σε μισθούς στελεχών ΕΔ-ΣΑ για να χρηματοδοτηθεί το ενιαίο εισόδημα


Η τρόικα με αφορμή το «μπρα ντε φερ» για την κάλυψη των 400 εκατ. € ζητά και πάλι μείωση στις κύριες συντάξεις.
Στο υπ. Εργασίας εξετάζουν νέα αυστηρά και ενιαία εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση των προνοιακών βοηθημάτων.
Ο υπουργός Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλος, ύστερα από σύσκεψη με τον Ευκ. Τσακαλώτο μίλησε για αλληλοεπικαλύψεις επιδομάτων, που θα διορθωθούν, προετοιμάζοντας το έδαφος για περικοπές των διπλών προνοιακών παροχών.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Τριπλό μέτωπο με ασφαλιστικό, εργασιακό και με το εγγυημέ­νο εισόδημα που κινδυνεύει να μείνει χωρίς χρηματοδότηση, άνοιξαν οι δανειστές στην κυβέρνηση.

Το ασφαλιστικό επανέρχεται στην ατζέντα από δυο πλευρές:

Από την πλευρά των δανειστών (ΔΝΤ, ΕΚΤ, Κομισιόν και ΕΜΣ) οι οποίοι έχουν διατυπώσει τις παρατηρήσεις τους για καθυστερήσεις στην εφαρ­μογή του νόμου 4387 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο. Οι ενστάσεις τους επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα του υπολογισμού των νέων και του επανυπολογισμού των παλιών κύριων συντά­ξεων, που κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το στόχο μείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Όσο καθυστερεί π πλήρης εφαρμογή του νόμου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να ζητηθούν από τους δανειστές πρόσθετες περικοπές συντάξεων μέσα στο 2017.

Από την πλευρά του Διεθνούς Νο­μισματικού Ταμείου το οποίο έθεσε με την τελευταία του έκθεση θέμα βιω­σιμότητας του ασφαλιστικού ενώ συ­νέδεσε την εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε πανελλα­δική κλίμακα από την 1/1/2017 με τη μείωση ενός ποσοστού από τις κύριες συντάξεις, καθώς αμφισβητούν ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να βρει τα 760 ως 900 εκατ. ευρώ που απαιτού­νται για να εφαρμοστεί το κοινωνικό εισόδημα που θα στηρίξει φτωχά νοι­κοκυριά από το 2017.

Ο νέος φορέας

Η κυβέρνηση μπορεί να δηλώνει μέσω του αρμόδιου υπουργού ότι το «ασφαλιστικό έκλεισε» και δεν θα ανοίξει ξανά, πλην, όμως, δεν έχει τίποτε ουσιαστικό να επιδείξει στους δανειστές που να τεκμηριώνει τη θέση αυτή, καθώς τα ελλείμματα αυξάνονται και τα Ταμεία πληρώνουν συντάξεις όχι γιατί αυξάνονται τα έσοδα, αλλά επειδή παρακρα­τούν άνω του 1 δισ. ευρώ από εισφορές που χρωστούν στον ΕΟΠΥΥ και καθυστερούν την έκδοση των συντάξεων.

Όλο το βάρος αυτό που ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ θα μεταφερθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο θα ενταχθούν από την 1/1/2017 όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης. Ούτε ο ΕΦΚΑ όμως είναι έτοιμος να λειτουργήσει, καθώς ανα­κύπτουν συνεχώς προβλήματα που ξεκινούν από τη διοικητική του οργά­νωση και φτάνουν στην καρδιά του συστήματος που είναι η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και η απόδο­ση συντάξεων με ενιαίους κανόνες.

Ο ΕΦΚΑ μοιάζει αυτή τη στιγμή με μια ωρολογιακή βόμβα που μπορεί να τινάξει όλο το ασφαλιστικό οικοδόμημα στον αέρα.

Χρηματοδότηση

Στο μέτωπο του εγγυημένου εισοδή­ματος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, καθώς ούτε σε αυτό το πεδίο υπάρχει πρόοδος και το υπουργείο Εργασίας βρί­σκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν έχει καταστήσει σαφές από ποιες πηγές θα πάρει τα 760 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος σε όσους έχουν ελάχιστους πόρους διαβίωσης.

Το εγγυημένο εισόδημα που λειτουρ­γεί αυτή τη στιγμή πιλοτικά ενισχύει με 200 ευρώ το μήνα τα μεμονωμένα άτομα που δεν έχουν κανένα οικονομι­κό πόρο, ενώ σε περίπτωση ζευγαριών το ποσό ανεβαίνει στα 300 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Το «κενό»

Η κυβέρνηση προέβλεψε 760 εκατ. ευρώ (αντί 900 εκατ. ευρώ) στον Προϋπολογισμό του 2017 και το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι έχουν εξασφαλιστεί τα 360 εκατ. ευρώ και μένει ένα κενό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ για να «τρέξει» το εγγυημένο εισόδημα από την επόμενη χρονιά.

Για να βρεθούν τα 400 εκατ. ευρώ. οι δανειστές πιέζουν προς την κατεύθυν­ση της μείωσης των κύριων συντάξεων και των αποδοχών (μισθούς - συντά­ξεις) των στελεχών των ΕΔ-ΣΑ κατά 200 ως 250 εκατ. ευρώ. Πηγές του υπουργείου Εργασίας δεν αποκλείουν περικοπές στα μισθολόγια των στρατιωτικών και των αστυνομικών για να χρηματοδοτηθεί το εγγυημένο εισόδημα.

Ωστόσο, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να θεσπίσει αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για όλα τα προνοιακά επιδόματα, ώστε να περιορίσει ουσια­στικά τους δικαιούχους που τα λαμβά­νουν σήμερα.

Χθες, ο υπουργός Εργασίας, Γ. Κατρούγκαλος, δήλωσε ύστερα από διαδοχικές συσκέψεις που είχε με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν θα θιγούν τα οικογενειακά επι­δόματα (που καταβάλλει ο ΟΓΑ) και τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα που καταβάλλουν δήμοι και περιφέρειες σε άτομα με αναπηρία.

Μίλησε όμως και για αλληλοεπικαλύψεις επιδομάτων, που θα διορθωθούν, προετοιμάζοντας στην ουσία το έδαφος για περικοπές των διπλών προνοιακών παροχών με τη θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων που, όπως λένε οι πληροφο­ρίες από το υπουργείο Εργασίας, θα εί­ναι ενιαία και θα ισχύουν για όλους, είτε θα δικαιούνται το εγγυημένο εισόδημα είτε κάποιο αναπηρικό επίδομα.

Στο στόχαστρο

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την καταγραφή των προνοιακών επιδομά­των που έχει κάνει το υπουργείο Ερ­γασίας και αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, σήμερα καταβάλλονται από τους δήμους επιδόματα για 9 κατηγορίες αναπήρων, με 40 διαφορετικές υπουρ­γικές αποφάσεις!

Για την ίδια αναπηρία δηλαδή μπο­ρεί να καταβάλλεται διαφορετικό επίδομα, ανάλογα με την υπουργική απόφαση που το προβλέπει. Χαρακτη­ριστική περίπτωση είναι τα επιδόματα παραπληγίας, για τα οποία υπάρχουν 7 υπουργικές αποφάσεις, (άλλη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, άλλη για τους υπαλλήλους Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, άλλη για τους ανασφά­λιστους). Για την ίδια κατάσταση αναπη­ρίας δηλαδή (παραπληγία) η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος με 7 διαφορετικές αποφάσεις.

Πέραν αυτών, υπάρχουν και διπλές παροχές που δεν ελέγχονται, καθώς επιδόματα αναπηρίας χορηγούν και τα ασφαλιστικά ταμεία πολλές φορές στα ίδια πρόσωπα που λαμβάνουν αναπηρι­κό επίδομα και από τους δήμους.

Πάνω από 200.000 είναι οι δικαιούχοι των πάσης φύσεως προνοιακών παρο­χών που χορηγούν οι δήμοι και το κό­στος τους αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ.

Οι παροχές αυτές μπαίνουν στο στό­χαστρο, όχι με σκοπό να κοπούν από τους αναπήρους, αλλά με στόχο να συνεχίσουν να χορηγούνται βάσει αυ­στηρών εισοδηματικών κριτηρίων που σήμερα δεν εφαρμόζονται.

Το πλαφόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να θε­πίσει ένα ενιαίο εισοδηματικό όριο για όλα τα προνοιακά επιδόματα, καθώς και για το εγγυημένο εισόδημα. Μια σκέψη είναι να εφαρμοστεί ως γενικό πλαφόν το όριο του ετήσιου ατομικού εισοδήματος έως τα 4.320 ευρώ, που ισχύει σήμερα για τη χορήγηση του επιδόματος των 360 ευρώ από τον ΟΓΑ στους ανα­σφάλιστους άνω των 67 ετών.

Όσοι δηλαδή έχουν 2.000 ευρώ ει­σόδημα θα συμπληρώνουν τα υπόλοιπα 2.320 από το εγγυημένο εισόδημα, αλλά δεν θα παίρνουν άλλο παρόμοιο επίδο­μα. Όσοι ξεπερνούν τα 4.320 ευρώ, και σήμερα έχουν και κάποιο προνοιακό επί­δομα, θα το χάσουν.

Με την ανακατανομή των επιδομάτων θα καταργηθεί και η χορήγηση του επι­δόματος στους ανασφάλιστους, καθώς θα ενταχθούν στο γενικό μέτρο κοινω­νικής - οικονομικής στήριξης που είναι το εγγυημένο εισόδημα.

Εργασιακά

Στο εργασιακό και μετά τις προτάσεις-φωτιά των δανειστών για μείωση του κατώτατου μισθού, μέσω κατάργησης των επιδομάτων προϋπηρεσίας και για αύξηση του ορίου απολύσεων οι οποίες περιγράφονται σε κείμενο που αποκάλυψε πρώτος ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής από το καλοκαίρι, ο υπουργός Γ. Κατρούγκαλος είπε χθες ότι θα στείλει στους δανειστές το δικό του «κείμενο αρχών» με τις γνωστές ως ένα βαθμό θέσεις του για πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς περιορισμούς στη διαμόρφωση τόσο του ύψους του κατώτατου μισθού όσο και των αμοιβών σε κλαδικό επίπεδο.

Οι θέσεις αυτές όμως έχουν απαντη­θεί από τους δανειστές, με τη διάταξη που περιλαμβάνει το τρίτο Μνημόνιο που λέει ότι με τις αλλαγές στο εργα­σιακό δεν θα επιτραπεί σε καμία περί­πτωση η επιστροφή σε όσα ίσχυαν στο παρελθόν. 

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-02-11-2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger