Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ


Μια αιμομικτική ελίτ τρώει ανεξέλεγκτη τις σάρκες της Ελλάδας


Από τον
Μανώλη Κοττάκη


Εδώ και καιρό επιμένουμε σταθερά ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η οικο­νομία της, αλλά οι θεσμοί της. Η ορ­γάνωση της Πολιτείας. Αυτή φρε­νάρει τη χώρα, αυτή βλάπτει την οικονομία, αυτή αποτελεί τον ανασταλτικό παρά­γοντα λήψης αποφάσεων. Σοβαροί άνθρωποι υπο­στηρίζουν ότι η λήξη της εκκρεμότητας με την αξι­ολόγηση θα μετατοπίσει προσεχώς το ενδιαφέρον των πολιτών, από την αέναη συζήτηση για την οι­κονομία, στο ζήτημα της λειτουργίας των Θεσμών.

Αφορμές υπάρχουν καθημερινά δεκάδες. Όσο όμως ο δημόσιος διάλογος γίνεται ασύντακτα, πώς να καταστεί κοινή συνείδηση ότι η από­φαση του ΣτΕ, με βάση την οποία ακυρώνονται πρόστιμα μεγαλοφοροφυγάδων, οι αποκαλύ­ψεις στις εξεταστικές για Υγεία - ΜΜΕ, οι βαλτωμένες δίκες για τα ναρκωτικά, η υπονόμευση ιδι­ωτικών επενδύσεων είναι όψεις του ίδιου προβλή­ματος; Η έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου, θωρακισμένου με συνταγματικούς κανόνες, και η απουσία ηγεσίας με συνταγματικώς κατοχυρωμέ­νη ισχύ επιτρέπει σε μια αιμομικτική ελίτ να τρώ­ει ανεξέλεγκτη τις σάρκες της χώρας. Πολιτικοί, σύζυγοι πολιτικών, πεθερές, κόρες, υιοί, γαμπροί, εξαπτέρυγα, με κοινό γνώρισμα την «αστική» κα­ταγωγή τους, τις κοινές σπουδές και την ιδεολογική όσμωση έχουν έγκατασταθεί διακομματικά για δεκαετίες μέσα στους θεσμούς και τους λυμαίνονται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν κράτος, αλλά χαλαρή παρέα. Η «κοινότης» είχε ερείσματα παντού: στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα ΜΜΕ, στην Εκκλησία, στην αγορά και, δυστυχώς, στη Δικαι­οσύνη, που στο παρελθόν αναλάμβανε να τους πα­ραδώσει άσπιλους σε όποιον ήθελε να υπαινιχθεί κάτι για τον βίο και την πολιτεία τους. Το απόστη­μα αυτό σπάει σιγά σιγά στη συνείδηση του Έλληνα, ο οποίος δεχόταν αφελώς να είναι το γιουσουφάκι τους και να τους εκχωρεί την απαράμιλ­λης ισχύος δύναμη του, αυτήν της ψήφου του, ένα­ντι κάποιου ευτελούς ρουσφετιού. Όσο ο Έλληνας διαβάζει σε καθημερινή βάση ονόματα στο διαδίκτυο -παρά την προσπάθεια των πάντων να κρύ­ψουν τις διακομματικές πομπές τους- τόσο συνει­δητοποιεί ότι το πρόβλημα δεν είναι η οικονομία, αλλά το υπόδειγμα μιας Πολιτείας που καμώνε­ται τη συντεταγμένη, όμως κατά βάθος είναι οίκος ανοχής. Συντελείται ευρεία απονομιμοποίηση θε­σμών αυτή την εποχή στη συνείδηση των πολιτών.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η ενασχόληση τους με το Σύνταγμα, που επέτρεπε σε δαύτους να θε­σπίζουν δικές τους παραγραφές, που επιτρέπει σε επίορκους υπαλλήλους να επιστρέφουν στις υπη­ρεσίες τους, που έδινε την άνεση στη Δικαιοσύνη να «εξυπηρετεί» -δυστυχώς σε κάποιες περιπτώ­σεις- και ιδιωτική συμφέροντα. Η αίσθηση ότι πο­λιτικοί, μιντιάρχες, διανοούμενοι, επιχειρηματίες, κάποιοι δικαστές μπορούσαν να αποτελούν μεγά­λη παρέα και όχι διακριτικές θεσμικές υποστάσεις θα σαρώσει τα πάντα. Εδώ είστε, εδώ είμαστε.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-29/06/2017)

Παρέδωσαν την Ελλάδα στις ΗΠΑ χωρίς αντίκρισμα


Του Κυριάκου Βελόπουλου*

Όσο εμείς εδώ, στην Ελλάδα, ασχολούμαστε με τις μικροκομματικές κόντρες, που μόνο για επικοινωνιακούς λόγους γίνονται, αλλάζουν όλα στην ευ­ρύτερη περιοχή μας και κατά συνέπεια η Ελλάδα οφείλει να προετοιμάζεται.

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως οι ΗΠΑ μεταφέρουν περίπου το 75% των δυνάμεών τους από το Ιντσιρλίκ. Μία κίνηση με τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Όλες οι πληροφορίες συγκλί­νουν στο ότι επιθυμούν να λάβουν από την Ελλάδα στρατιωτική βάση και αεροδρόμιο στη Βόρειο Ελλά­δα, ίσως έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ελλεί­ψει μεγάλου στρατιωτικού αεροδρομίου, έχει προταθεί και η χρήση του αεροδρομίου «Μακεδονία», για χρήση από τα μεγάλα μεταγωγικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Αμερικής. Παράλληλα, φαίνεται πως υπάρχει αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης στη Σούδα της Κρήτης, που όμως δεν επαρκεί από μόνη της. Η Β. Ελλάδα είναι κρίσιμος κόμβος για τις ΗΠΑ.

Φυσικά, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γε­γονός πως γεωστρατηγικά η Μακεδονία είναι κόμ­βος και ενεργειακός, για τους ρωσικούς (Turk- stream) και γερμανικούς (TAP) αγωγούς. Κοινώς, η Αμερική βάζει τοποτηρητές στην περιοχή, υπενθυμί­ζοντας συνεχώς πως δεν πρέπει κανείς να τους αμε­λεί. θέλουν η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος υπό την αίρεση της δικής τους έγκρισης.

Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγο­νός πως οι ΗΠΑ έχουν σύμμαχό τους τον Πάνο Καμμένο, που ήδη έχει συμφωνήσει μαζί τους στο να γί­νει η Ελλάδα μία απέραντη Νατοϊκή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται και η απόφαση της Ρωσίας, πύραυλοί της που μέχρι τώρα στόχευαν πε­ριοχές εκτός Ελλάδας να στραφούν προς εμάς. θέ­λουν η πυραυλική τους ομπρέλα να καλύπτει όλο τον ελλαδικό χώρο, φυσικά με αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία περιδίνηση. Σε μία κα­τάσταση ρευστή, όπου βρισκόμαστε στην «κινούμε­νη άμμο» των γεωστρατηγικών εξελίξεων.

Ούτε η ρευστή κατάσταση στα Βαλκάνια βοηθά. Το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας οδηγεί τη χώρα σε επιθετική πολιτική, ενώ τα Σκόπια βρίσκονται στο όριο της διάλυσης. Οι Αμερικανοί επιθυμούν να υπάρχει έντονη στρατιωτική τους παρουσία στην πε­ριοχή, ώστε να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Με τη στρατιωτική τους παρουσία υποκύπτουν τη Σερβία, που στηρίζεται από ιη Ρωσία, από τη δυνατότητα επέμβασης. Συνεπώς, η «απέραντη Νατοϊκή βάση» που λέγεται Ελλάδα γίνεται το πάτημα της πλήρους αμερικανοποίησης των Βαλκανίων.

Πρέπει να τονιστεί εδώ πως η αμερικανική πα­ρουσία στην Ελλάδα δεν συνιστά παράγοντα ασφαλείας για τη χώρα μας. Σκεφτείτε απλά πως η Κρήτη έχει μετατραπεί, ήδη, στο μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, χωρίς αυτό να εμ­ποδίζει τους Τούρκους να παραβιάζουν συνέχεια τα σύνορά μας.

Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα διμέτωπο πόλεμο, εδώ και μήνες. Από τη μία η Αλβανία του Ράμα, από την άλλη η Τουρκία του Ερντογάν και στη μέση η Ελ­λάδα. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει τεράστιες στρατιωτικές συμφωνίες, με την Ελλάδα στη μέση. Σκοπός τους, ο έλεγχος της περιοχής μας.

Η χώρα μας έχει ανέβει πλήρως πάνω στο «άρ­μα» των ΗΠΑ. Τα έχουμε δώσει όλα στον ενεργειακό τομέα, δίνουμε και τα πάντα στον στρατιωτικό τομέα. Απομονωνόμαστε πλήρως από δυνητικούς συμμάχους (Ρωσία, Κίνα), χάνουμε τους ενεργειακούς μας πόρους (συμφωνία ΕΛ.ΠΕ. και Exxon Mobil) και δεν έχουμε καμία εγγύηση για την ασφάλεια μας.

Αυτό δεν είναι διπλωματία ή συμμαχία. Είναι ξε­πούλημα.

*Ο κ. Βελόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-27/05/2017)

Οι «πατέρες του Έθνους» πληρώνουν 40 φορές μικρότερο φόρο από όλους


Λαμόγια, «τρωκτικά» και φίδια στην ίδια τρύπα.
Λένε πως θα καταργηθούν τα προνόμια! Τους πιστεύετε;
Αυτή είναι η φορολογία των «βολευτών» μας... βγάλτε μαντήλι!!


Από την εποχή που θυμόμαστε τους εαυτούς μας ως πολιτικά όντα στη δύσμοιρη αυτή χώρα, ένα πράγμα μας δημιουργεί τα χειρότερα συναισθήματα. Οι μισθολογικές και φορολογικές διαφορές των Ελλήνων βουλευτών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Και μη μας πείτε όχι! Διαβάστε μόνο τις συγκριτικές διαφορές της φορολογίας ενός, εν' ενεργεία βουλευτή, σε αντιδιαστολή με έναν ιδιωτικό υπάλληλο και με ένα ελεύθερο επαγγελματία στο ίδιο ποσό εισοδήματος!

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, σε ένα εισόδημα 109.458 ευρώ το χρόνο, ο φόρος που καλείται να πληρώσει ο βουλευτής ανέρχεται σε 1.212 ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,11%, ενώ ένας μισθωτός θα πρέπει να καταβάλλει 41.2032 ευρώ φόρο, ήτοι ποσοστό 37,67% και ο ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται να πληρώσει 47.935 ευρώ στην εφορία, δηλαδή ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 43,79%.

Από το παραπάνω καταλαβαίνουμε το εξαιρετικά απλό: Οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου πληρώνουν 40 φορές λιγότερο φόρο από τους υπόλοιπους φορολογούμενους πολίτες αυτής της χώρας.

Λένε πως θα καταργήσουν τα προνόμια των βουλευτών αλλά ποιος τους πιστεύει;

«Ψαλίδι» στα φορολογικά προνόμια των βουλευτών βάζει το 4ο μνημόνιο, σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει τις εντυπώσεις ως προς την προνομιακή αντιμετώπιση των βουλευτών. Το Μαξίμου λοιπόν -λέει - καταργεί την έκπτωση στη φορολογία που είχαν έως σήμερα οι βουλευτές με το 25% των δηλωθέντων εισοδημάτων τους να είναι αφορολόγητο. Έτσι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1/1/17 οι βουλευτές θα φορολογούνται όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι πολίτες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ετήσια αύξηση των εσόδων από την κατάργηση της έκπτωσης στους βουλευτές υπολογίζεται από το 2018 και έπειτα στα 44 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο με διάταξή του βάζει φρένο στον υπερδανεισμό των πολιτικών κομμάτων, με χορήγηση στις τράπεζες ως εγγύησης ποσοστού της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού μεγαλύτερου του 50% από την ετήσια κρατική χρηματοδότηση του τρέχοντος οικονομικού έτους.

«Δώστε και σε εμάς». Τα 15 προνόμια σου απολαμβάνουν οι «πατέρες του Έθνους»

0Ι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ακαθάριστες απολα­βές κάθε βουλευτή ανέρχονται από 7.670 ευρώ μέχρι 8.198 ευρώ.

ΑΝΑΛΟΓΑ
με την εκλογική περιφέ­ρεια, οι βουλευτές λαμβάνουν από 738,88 έως 935,88 ευρώ για την οργάνωση του γραφείου τους.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ δικαιούνται δωρε­άν κινητό και η Βουλή καλύπτει λογαριασμούς έως και 200 ευρώ. Αν υπερβούν το όριο, καταβάλλουν οι ίδιοι τη διαφορά.

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ οκτώ σταθερές γραμμές τηλεφωνίας (μέχρι 12.000 ευρώ).
.
0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του λεκανοπεδίου Αττικής δικαιούνται αυτοκίνητο έως 1.400 κυβικά εκατοστά και έως 750 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα. Για τους βου­λευτές περιφέρειας προβλέπεται αυτοκίνητο έως 1.800 κ. εκ. και 1.200 ευρώ μίσθωμα.

ΔΩΡΕΑΝ διαμονή σε κεντρικό ξενο­δοχείο για τους βουλευτές της επαρχίας ή ρευστό, κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ, σε όσους επιθυμούν να μεί­νουν σε διαμέρισμα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ, ένα προνόμιο που υπολογίζεται σε 909,31 ευρώ.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ έχουν στη διάθεση τους 104 αεροπορικά εισιτήρια τον χρόνο για να πηγαίνουν στις εκλογικές τους περι­φέρειες. 52 αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής για το νομό τους, εφόσον αυτός απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ έχει στην υπη­ρεσία του τέσσερις υπαλλήλους. Οι δύο είναι μετακλητοί και πληρώνο­νται από τις υπηρεσίες τους και οι άλλοι δύο οι επιστημονικοί συνεργά­τες από τη Βουλή.

Οικογενειακή παροχή και εργοδο­τική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ περίπου 350 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και θερινά τμήματα. Το ποσό αυτής της έξτρα αποζημίωσης μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Προβλέπονται 75 ευρώ ανά συνεδρίαση μετά τις περικοπές. ΑΣΥΛΙΑ από όλα τα ποινικά και αστικά αδικήματα.

ΟΛΟΙ 0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκο δάνειο από τη Βουλή σε 48 μηνιαίες δόσεις μέσω παρακράτησης του ποσού που τους αναλογεί από το μισθό τους.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ πηγαίνουν δωρεάν στον παιδικό σταθ­μό της Βουλής.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να ψωνίζουν από το συγκρότημα εξυπηρέτησης προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-18/05/2017)

Bloggers Γερά!


«Χαιρετισμός» του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου

Καθώς γιορτάζουμε σήμερα 2 Μαΐου σε παγκόσμια κλίμακα την ημέρα που είναι αφιερωμένη στους bloggers απευθύνω έναν θερμό, ειλικρινή και εγκάρδιο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ στους φίλους bloggers μαζί με την προτροπή μου:

Bloggers, γερά!

Κρατείστε ψηλά το επίπεδο της ενημέρωσης κόντρα στα συστημικά ΜΜΕ που πλέον απροκάλυπτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους Λαούς όλης της γης μετατρέποντάς τους σε άβουλα όντα στα χέρια της μικρής ομάδας που μεθοδικά εισάγει την Νέα Τάξη Πραγμάτων.

AΠΕΧΩ από τα ελληνικά Τηλεοπτικά παράθυρα και ραδιοφωνικά μπαλκόνια εδώ και πολλά χρόνια αλλά συνεχίζω να δημοσιοποιώ τη γνώμη μου φιλοξενούμενος στα blogs!

Η Ελλάδα μπορεί να διαλύσει την Τουρκία χωρίς πόλεμο


του Κυριάκου Βελόπουλου*

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες και έχουν, πάντα, το εθνικό συμφέρον από πίσω. Εν προκειμένω, έχουν τους αγωγούς Ενέργειας και τα τεράστια ποσά και οφέλη που μπορεί να αποκομίσει h κάθε χώ­ρα. θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια τα γεωστρατηγικά παιγνίδια που παίζονται και ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας, ώστε να επιτευχ­θεί ο στόχος της απομόνωσης και εν τέλει της πλήρους αποδυνάμωσης της Τουρκίας.

Το ζήτημα της Συρίας δεν λύνεται, διότι τα συμφέ­ροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με τις χώρες-δορυφόρους τους, είναι αντικρουόμενα. Αν μπορούσαμε να το πούμε με δύο λέξεις, αυτές θα ήταν... East-Med. Ο γνω­στός σε όλους αγωγός που εμπλέκει και την Ελλάδα, αλ­λά αποτελεί και τη μεγάλη ευκαιρία της. Ο σχεδιαζόμε­νος αγωγός των 2.000 χιλιομέτρων θα συνδέσει τα κοι­τάσματα αερίου κοντά στο Ισραήλ και στην Κύπρο με την Ελλάδα και πιθανόν με την Ιταλία, με κόστος έως 6 δισ. ευρώ. Αυτός είναι ένας αγωγός που συμφέρει από­λυτα την Ελλάδα και τη βάζει στο κέντρο των εξελίξεων. Την καθιστά ενεργειακό παίκτη πανευρωπαϊκού επιπέ­δου, με όλα τα οφέλη που θα τη συνοδεύουν. Η σημασία του αγωγού αυτού είναι πως, εκτός από ελληνική ανα­βάθμιση, απομονώνει ενεργειακά την Τουρκία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που με κάθε τρόπο προσπα­θεί να αποτρέψει τη δημιουργία του.

Εδώ είναι που η Τουρκία έχει ως προσωρινό σύμ­μαχο τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν επιθυμεί τη δημιουργία του East-Med (επί του παρόντος), καθώς γνωρίζει πως θα είναι εκτός κερδών. Εκτός διότι οι αμερικανο-ισραηλινές εταιρείες θα είναι μέσα και δεν επιτρέπουν σε Ρώ­σους επενδυτές είσοδο στον αγωγό. Είναι σαφές και λο­γικό βέβαια, πως αν άνοιγαν το παιχνίδι ώστε και οι ρω­σικές εταιρείες, με προεξάρχουσα την Gazprom, να έχουν δυνατότητα εισόδου, τότε ουδεμία αντίρρηση θα είχαν στο Κρεμλίνο. Με τα τωρινά δεδομένα, οι Ρώσοι επιθυμούν έναν αγωγό που θα περνούσε από τα Κατεχόμενα της Κύπρου και μέσω Τουρκίας θα ανέβαινε στη Βουλγαρία και από εκεί προς την Ευρώπη. Αυτό είναι το σημείο που εκμεταλλεύεται η Τουρκία και αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει η Ελλάδα.

Έχουμε δύο, de facto, στρατόπεδα. Ισραήλ - Κύπρος, με κάλυψη των ΗΠΑ, και Τουρκία - Ρωσία με σύμμαχο το Κατάρ. Αυτό είναι το κομβικό σημείο, το οποίο δημι­ουργεί και κίνδυνο για την Κύπρο μας. Ήδη φαίνεται η επιθετικότητα των Τούρκων στην περιοχή, λόγω της ψευδαίσθησης παντοδυναμίας που αισθάνονται. Το σε­νάριο προβοκάτσιας-θερμού επεισοδίου είναι εξαιρετι­κά πιθανό, καθώς διακυβεύεται το μέλλον, όχι πια του Ερντογάν, αλλά της ίδιας της Τουρκίας.

Ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί ο Ερντογάν είναι να απομονωθεί ενεργειακά. Να πάψει να είναι κόμβος και στη θέση του να αναδειχθεί η Ελλάδα μας. Αυτό πρέ­πει να γίνει με άμεση κινητοποίηση όλων των ελληνι­κών δυνάμεων προς τη δημιουργία του αγωγού. Είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να μπορέσει να ανα­βαθμιστεί ο ρόλος της. Με τον East-Med και πετυχαίνει οικονομικά κέρδη και την εδαφική της ακεραιότητα προ­στατεύει και, κυρίως, αποδυναμώνει πλήρως την Τουρκία στο σημείο της οικονομικής εξόντωσης. Όλα αυτά, δε, χωρίς πόλεμο!

Η Ελληνική Λύση, όπως έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, πιστεύει στο εθνικό-ελληνικό συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμφέρον της χώρας είναι, πάση θυσία, η δημιουργία του East-Med. Χωρίς ιδεολογικά κωλύματα και αυταπάτες, η ελληνική πλευρά πρέ­πει πάση θυσία να κινηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με με­σολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ώστε και η Gazprom να εισέλθει στο παιγνίδι και, φυσικά, με διερεύνηση όσων άλλων κρατών επιθυμούν τη δημιουργία του.

Ως βουλευτής ήδη από το 2008 τόνιζα από τα κοινο­βουλευτικά έδρανα πως ο East-Med είναι ζωτικής σημα­σίας για την Ελλάδα. Για την εθνική της ασφάλεια, την εδαφική της κυριαρχία, την οικονομική της ανάπτυξη και την ενεργειακή της αυτάρκεια.

* Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-22/04/2017)

Πες τα Χρυσόστομε!


Σήμερα θέλω να κάνω μία δήλωση. Από αυτές που μένουν στην Ιστορία. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα εισαγωγικά: «Στο πλεόνασμα κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφω στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρεία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων».

Εντάξει! Θα είναι άδικο να κλέψω την πατρότητα αυτής της δήλωσης. Δεν την έκανα εγώ, αλλά ο Πανμέγιστος πρωθυπουργός μας, Αλέξης ο Μεταρρυθμιστής ή Ελευθερωτής, στις 21 Μαρτίου του 2014 στα Ιωάννινα. Τότε που τα πλεονάσματα έσταζαν αίμα, καθώς η πολιτική Σαμαρά τσάκιζε την μεσαία τάξη. Σήμερα είναι αλλιώς, επειδή η μεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί. Ο κ. Τσίπρας περιφέρει τους αριθμούς με υπερηφάνεια και παρουσιάζει αυτή την γενοκτονία ως μεγάλη του επιτυχία.

Η αλήθεια είναι μπροστά μας! Η παντελής έλλειψη κινήτρων για εργασία οδηγεί την Οικονομία σε ασφυξία. Η φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του ελληνικού λαού θα είναι η κατάσταση που θα χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία για πολλές δεκαετίες. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως οξυγόνο και νέες πολιτικές και όχι πλασματικά πλεονάσματα που είναι απόδειξη της μεγάλης δυστυχίας που έχει ήδη οδηγήσει έναν ολόκληρο λαό σε κατάθλιψη.

Είχα ασκήσει σκληρή κριτική στα πλεονάσματα Σαμαρά. Θα ήταν παράλογο να μην την επαναλάβω σήμερα, που τα πλεονάσματα Τσίπρα κάνουν εκείνα του Σαμαρά να μοιάζουν ασήμαντα!

Τα πλεονάσματα δεν είναι κάτι που από μόνο του είναι κακό ή καλό. Πρέπει να υπάρχουν ως αποτέλεσμα οικονομικής ευμάρειας και προόδου. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, της Ελλάδας της κρίσης, τα πλεονάσματα είναι προϊόν της επιβολής υπερβολικών φόρων και ενός κράτους – απατεώνα που «ξεχνάει» ότι έχει αντίστοιχα και οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των πολιτών του. Μπορεί ο κ. Τσίπρας να έχει συγκεντρώσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, οκταπλάσιο πλεόνασμα από εκείνο που του ζητούσαν οι... τοκογλύφοι, αλλά την ίδια ώρα το ελληνικό δημόσιο έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται δα και για κάποιο κατόρθωμα! Κι οι αδελφοί Ντάλτον ήσαν καλοί ληστές…

Θα θέλαμε οι ξένοι να θαυμάζουν τον Αλέξη Τσίπρα για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και όχι για την ευκολία με την οποία βάζει φόρους που δεν θα τολμούσε άλλος πολιτικός σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα το «πείραμα Ελλάδα» έχει μπει σε μία νέα εποχή. Άραγε μπορεί να ζήσει μία χώρα με τους πολίτες της να ξυπνάνε και να κοιμούνται με μόνο τους μέλημα να ταΐζουν ένα αχόρταγο, αδίστακτο και ανάλγητο κράτος;

Γι' αυτό πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας; Είχε υποσχεθεί ότι θα έφερνε πίσω στη χώρα το χαμόγελο. Βλέπετε κάποιον στον δρόμο να χαμογελάει; Ο κ. Τσίπρας δεν χρειάζεται τα εύσημα των δανειστών, αλλά των πολιτών. Κι οι πολίτες είναι θυμωμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του. Αν το πλεόνασμα Σαμαρά έκρυβε το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, την καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα εκατομμύρια των ανέργων, τις λιποθυμίες των παιδιών από ασιτία, την ζωή εν τάφω στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρεία και στα άσυλα ανιάτων και τις χιλιάδες παγωμένες νύκτες και πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων, το δικό σας πλεόνασμα, κύριε Τσίπρα, τι κρύβει;

Θανάσης Μαυρίδης
liberal.gr

Η μεγάλη πολιτική νίκη του Καμμένου σε βάρος του Τσίπρα


Ο Πάνος Καμμένος μπαίνοντας στην κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 φαίνεται πως έκανε εξαιρετικές επιλογές ως προς τα κυβερνητικά πόστα τα οποία κατέλαβε, είτε προγνώριζε την ταπεινωτική συνθηκολόγηση του Ιουλίου, είτε όχι.

Οι ΑΝΕΛ μπορεί να έχουν ψηφίσει τα πάντα από το Δημοψήφισμα και μετά, ωστόσο δεν ακούγονται στις θέσεις που προκαλούν φθορά. Ο Πάνος Καμμένος έχει το βολικότατο υπουργείο Εθνικής Άμυνας που του ταιριάζει γάντι, ο Κουίκ είναι υφυπουργός Εξωτερικών, η Κουντουρά στο Τουρισμού και η Κόλλια στο Μακεδονίας - Θράκης. Με άλλα λόγια; Υπουργεία με θετικό πρόσημο και δίχως κυβερνητική φθορά.

Οι εύστοχες επιλογές του Καμμένου σε ακίνδυνα υπουργεία επιβεβαιώθηκαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 όταν κατάφερε να περάσει το 3%, να ξαναμπεί στη Βουλή και να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Ο Καμμένος μπορεί να κατάπιε αμάσητα κάτι νομοσχέδια περί ιθαγένειας, να μην αντιστάθηκε στο άνοιγμα των συνόρων και όλα όσα παρουσίαζε ως κόκκινες γραμμές για την παρουσία του στην κυβέρνηση, ωστόσο η όποια φθορά του δεν του στέρησε τη Βουλή.

Η παρουσία του στο Πεντάγωνο, η στήριξη των στρατιωτικών, η αντίστασή του στις επιταγές των αμυντικών περικοπών, του έχουν δημιουργήσει μια γερή βάση.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκτός από κρίσιμο, είναι άκρως επικοινωνιακό. Την ώρα που Τσακαλώτοι, Σκουρλέτηδες, Αχτσιόγλες και Σταθάκηδες φθείρονται γδέρνοντας τον κόσμο, ο Καμμένος με τα "άι σιχτίρ" στον Τούρκο ελεγκτή, τις πτήσεις με ελικόπτερα, τις διανυκτερεύσεις στα φυλάκια και τα "αν ανέβετε στα Ίμια, να δούμε πως θα φύγετε" φαίνεται ότι τον συντηρούν και τον διατηρούν σε θέση βολής από τη Βουλή.

Συνεπώς η περιορισμένη φθορά που έχει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, με τις όποιες αναλογίες λόγω δυναμικότητας, συνιστά μια πολιτική νίκη του κυβερνητικού εταίρου. Οι ΑΝΕΛ συγκυβερνούν αλλά εισπράττουν λόγω των θέσεων τους μια πολύ πιο περιορισμένη φθορά καθώς απέναντί τους έχουν ένα εκλογικό σώμα που δεν αναλύει σε βάθος και πολλές φορές αποφασίζει με ό,τι βλέπει στην επιφάνεια.

Του Στρατή Μαζίδη
Freepen.gr

Οι τέσσερεις "αντιπαραγωγικοί"


Τέσσερεις "α­ναπαραγωγι­κοί" έφυγαν σήμερα. Έ­φυγαν κατά την διάρ­κεια του καθήκοντος, ε­νώ εκτελούσαν εντεταλ­μένη υπηρεσία. Υπηρε­σία όχι του τύπου "πίνω καφέ και συζητάω θεω­ρητικά", αλλά πολύ συ­γκεκριμένη.

Έφυγαν καβαλώντας μια ιπτάμενη μηχανή η οποία έχει με συνέπεια υπηρετήσει και αυτή την πατρίδα μας εδώ και πολλά χρόνια αλλά και η οποία έχει φτάσει τουλάχιστον στα... όριά της.

Αλλά τουλάχιστον οι βουλευτές μας έχουν αρκετά επιδόματα για να κινούνται με ολοκαίνουρια υβριδικά Lexus και όχι σάπια ελικόπτε­ρα του ’50. Έχουν και τζάμπα αεροπορικά ει­σιτήρια, έχουν και αστυ­νομικούς έχουν και υ­παλλήλους οι οποίοι α­ναλαμβάνουν να φέ­ρουν εις πέρας τις... αγ­γαρείες τους.

Και ευτυχώς το κράτος, μόλις πρόσφατα, έκοψε τις συντάξεις χηρείας στις γυναίκες των ανα­παραγωγικών. Γλυτώ­σαμε έτσι ένα σημαντι­κό έξοδο, καθώς πια οι γυναίκες τους, οι χήρες που άφησαν πίσω τους και τα παιδιά τους, δεν θα βαραίνουν τον προϋ­πολογισμό. Μέρος του οποίου άλλωστε έχει δεσμευθεί προκειμένου να μπορούν να πληρώ­νονται οι "Καρανίκες", οι "σύντροφοι" των στε­λεχών της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφοροι "αντιφασίστες ράπερς".. Γιατί προφανώς στην λογική του "βούτυρο α­ντί για κανόνια" που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ιδεο­λογικά, ακόμη και εάν το βούτυρο αυτό αφο­ρά μόνον έναν πολύ μι­κρό αριθμό φίλων και οπαδών του δεν έχουν θέση οι απαραίτητες προμήθειες για την α­σφαλή λειτουργικότητα των εναέριων μέσων. Στο πλαίσιο των "περι­κοπών", τόσο αυτής της κυβέρνησης όσο και προηγουμένων προκει­μένου τα χρήματα να πάνε σε "στοχευμένες κοινωνικές δράσεις" δεν έχουν χώρο οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Και έτσι για... επιβεβαί­ωση θα σας παραθέ­σουμε δύο λόγια από έ­ναν άνθρωπο ο οποίος 'γνωρίζει" τι γίνεται:

Η συντήρηση των πα­ρελκόμενων γινόταν στην ΕΑΒ όπως και οι μεγάλες συντηρήσεις των ελικοπτέρων. Τα τε­λευταία χρόνια έχουν φύγει όσοι ήξεραν την συντήρηση των παρελ­κομένων στην ΕΑΒ για το εξωτερικό λόγο ενιαί­ου μισθοβαθμολόγιου γιατί με 900 ευρώ δεν μπορείς να θες να έχεις τέτοιου επιπέδου τεχνί­τες.

Όλα τα παρελκόμενα έ­μειναν πίσω με αποτέλε­σμα να πηγαίνουν στα όρια ζωής τους. Πριν έ­να χρόνο έμαθα ότι έ­χουν κανιβαλίσει τα ελικόπτερα για να έχουν έ­στω και λίγα μάχιμα. Τε­χνικά γίνεται η καλύτε­ρη δουλειά που μπορεί να γίνει. Οικονομικά μας ζητάνε να κάνουμε θαύματα και να τα φτιάξου­με χωρίς ανταλλακτικά. Αυτό γίνεται σε όλα τα εναέρια μέσα, F-16, Mi­rage, C130, ελικόπτερα, Canadair, Phantom. Η ΕΑΒ ιδρύθηκε για να κά­νει την συντήρηση της αεροπορίας και την αποδεκάτισαν για εμένα εσκεμμένα. Αυτά περι­ληπτικά. Να ξέρεις δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και πιστοποιημένος κό­σμος για συντηρήσεις.

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-20/04/2017)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ Ή Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΣΗΜΙΤΗ


«Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΔΙΟΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΜΕΙΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΕΒΑΛΕ 97 ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΑΣΧΗΜΑ».
Στις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα θυμηθεί τη Siemens και τους πρωταγωνιστές της, το C4I, το πάρτι των εξοπλιστικών, το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου και άλλες υποθέσεις της «ισχυρής Ελλάδας» του Κώστα Σημίτη.

Η επανεμφάνιση του Κώστα Σημίτη, τόσο μέσω των ομιλιών-προτροπών του όσο και μέσα από την καθαγια­σμένη συνέντευξή του, καλλιέργησε προσδοκίες στους νοσταλγούς του. Όσο το σενάριο της πολιτικής ανωμαλίας «έπαιζε» με ανοιχτή την αξιολόγηση, τα γνωστά ΜΜΕ, τα οποία και το διακινούσαν, άρχισαν, μάλιστα, να πλαισιώνουν τη μεθόδευση με υποστηρικτικά άρθρα και «θάψιμο» ειδήσεων που αφορούσαν στις περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη υπουργών των κυβερνήσεών του, με τη... θεωρία των υποστηρικτών του να περικλείεται σε μια φράση του τύπου «γιατί όχι αυτός, ο δοκιμασμένος, "ο καταλλη­λότερος" ο θεμελιωτής του εκσυγ­χρονισμού του κράτους;», ευελπιστώντας προφανώς ότι οι Έλληνες έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Σε αυτό το σκηνικό εμφανίζεται -περισσότερο επίκαιρο απ' όσο υπολόγιζε ο συγγραφέας του -το βιβλίο 1996-2004- Το μεγάλο ψέμα του δημοσιογρά­φου Νίκου Χιδίρογλου από τις εκδόσεις Πελασγός. Στο βιβλίο περιγράφονται τα έργα και οι ημέρες της οκταετίας Σημίτη, οι αποτυχίες της πολιτικής του τόσο σε οικονομικό όσο και σε διπλω­ματικό επίπεδο και κυρίως αποδομούνται οι μύθοι που τον περι­βάλλουν, με βασικότερο όλων το κυρίαρχο σύνθημα της περιόδου του, τον «εκσυγχρονισμό». Στις σε­λίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα θυμηθεί τη Siemens και τους πρω­ταγωνιστές της, το C4I, το «πάρτι» των εξοπλιστικών, το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, όπου ένα εκατομμύριο επενδυτές έχασαν τα χρήματά τους στην «ισχυρή Ελλά­δα», τα swap της Goldman Sachs και, βέβαια, τις υποθέσεις των Ιμίων και της παράδοσης Οτσαλάν.

Κι αν κάποιος υποστηρίξει ότι στο βιβλίο παρουσιάζεται η μεγά­λη εικόνα που αδικεί τον Κώστα Σημίτη, και η πραγματικότητα της καθημερινότητας δείχνει ότι πίσω από τον σχεδιασμό για τον εξευρωπαϊσμό της χώρας και την ένταξη στην ΟΝΕ «κρύφτηκαν» η υψηλή ανεργία, η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων, η ανατί­μηση της δραχμής για να μπούμε στο ευρώ, οι προεκλογικές παρο­χές στους συνταξιούχους και η ατολμία στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που οδήγησε στη σημερινή τραγική κατάσταση. Δανειζόμαστε από το βιβλίο μια όλως ενδεικτική φρά­ση: «Ο πρώην πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε διόλου με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε μείωσε τη φορολογία τους. Αντίθετα, επέβαλε 97 νέους φόρους στις μικρομεσαίες, στριμώχνοντάς τες άσχημα. Ήταν η εποχή της κατακόρυφης αύξησης των έμμεσων φόρων».

Ο Κώστας Σημίτης έγραψε το 2012 αναφερόμενος στη μετά το 2004 περίοδο ότι «οι πιέσεις των αυτοαπασχολούμενων, των χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων, των δημοσίων υπαλλήλων και όσων αποτελούν τη "μοριακά κατακερματισμένη ελληνι­κή κοινωνία" ενέτειναν τη σύγκρου­ση για τη διανομή, τη μάχη για παρο­χές, τα αιτήματα για υψηλότερους μισθούς»... Και σε αυτή την εκδοτική προσπάθεια γίνεται όμως λόγος για το πώς «μαγειρεύτηκαν» νούμερα και στοιχεία για το δημόσιο χρέος ώστε να φανεί η εκτόξευσή του επί των ημερών του Κώστα Καραμαν­λή, ενώ το κείμενο συνοδεύουν φωτογραφίες και πρωτοσέλιδα του Τύπου της εποχής. Για να μαθαί­νουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί...

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-13/04-27/04/17)

Ο Α/ΓΕΣ είναι κατώτερος των Εθνικών περιστάσεων...


Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 η εφη­μερίδα μας δημοσίευσε επιστολή του Ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, αλλά και Αντιστράτηγου ε.α. Ελευθέριου Συναδινού, προς τον Α/ΓΕΣ, στην οποία τον εγκαλούσε για την τι­μωρία Αξιωματικού του Στρατού μας, λέγοντας μεταξύ των άλλων:

"...Μου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι, διέταξες την τιμωρία του Σημαιοφόρου του 575 Τάγματος Πεζοναυτών κατά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, εγκαλώντας τον για το νωθρό χαιρετισμό, ενώπιον του ανώ­τατου πολιτειακού άρχοντα..."!

Στην ίδια επιστολή ο κ. Συναδινός, νουθετούσε τον κ. Αλκιβιάδη Στεφανή (Α/ΓΕΣ), αναφέροντας μεταξύ των άλ­λων:

"...Ως Αρχηγός οφείλεις να διορθώ­σεις τα κακώς κείμενα, εντός του Στρατεύματος. Πριν απαιτήσεις οτι­δήποτε, πρέπει να ριζώσεις στις ψυ­χές του προσωπικού σου, την φιλοπα­τρία, την αξιοκρατία, την αξιοπρέπεια και την ευσυνείδητη πειθαρχία. Τότε και μόνο αφού υλοποιήσεις τα παρα­πάνω, νομιμοποιείσαι ηθικά να εγκαλείς τον όποιο παραβάτη..."! Καταρχήν, παρ' ότι διαφωνώ σε πολ­λά με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, εν τούτοις θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Αντιστράτηγο ε.α. Ελευθέριο Συναδινό!

Η ενέργεια του Α/ΓΕΣ είναι τελείως α­παράδεκτη, προσχηματική και επικίν­δυνη!

Είναι δυνατόν να μπορεί ο Α/ΓΕΣ να διακρίνει τη νωχελικότητα ή τη νωθρότητα ενός Αξιωματικού του Στρα­τού μας σε ένα χαιρετισμό προς τον ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλο;; Είναι δυνατόν να δημιουργείται δεδικασμένο τιμωρίας από "οσμή” που έφτασε στη μύτη του Α/ΓΕΣ;; Ή μήπως ως κα­λοθελητής του βρώμικου πολιτικού Συστήματος της Πατρίδος μας, ο Α/ΓΕΣ "συμμορφώθηκε προς τας υπο­δείξεις" των πολιτικών που τον ανέδειξαν σε αυτήν την υψηλότατη θέση του Στρατεύματος;;

Και εάν κάποιοι παρεξηγηθούν και α­ναρωτηθούν εάν, ο Ελευθέριος Συναδινός, έχει δικαίωμα κριτικής, θα τους απαντήσω πως δικαίωμα έχει ο κάθε πολίτης, ιδιαίτερα εκείνος που γνωρί­ζει τον Α/ΓΕΣ από νεαρό Εύελπι στη Σχολή το 1982!!

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 04/04/2017)

Ο μεγάλος έρωτας του Καμμένου


Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες φορές ο υπουργός Εθνικής Άμυ­νας, πρόεδρος των ΑΝΕΛ και συγκυβερνήτης στην κατοχική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η «ψύχωση» που έχει ο κύριος Πάνος για τον κύ­ριο Κώστα είναι όμως δυσανάλογη των πράξεων και κυρίως των πολιτι­κών του λόγων, αφού όπου σταθεί και όπου βρεθεί ανάλογα την περί­πτωση, μια αποθεώνει το πρώην αρ­χηγό του και μια τον τσακίζει για τα πεπραγμένα του. Και επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν πότε και πως τσάκισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ τον Κα­ραμανλή και την περίοδό του θα υπενθυμίσουμε, πως κάθε φορά που αναφέρεται σε σκάνδαλα τα οποία έχουν να κάνουν με διαφθορά και διαπλοκή, μεταξύ των άλλων περιόδων περιλαμβάνεται και η περίοδος που ο Καραμανλής ήταν πρωθυ­πουργός και ο ίδιος υπουργός στην κυβέρνησή του.

Με την πλάτη στον τοίχο. Ζωντανός «νεκρός»

Δεν ήρθε από παρθενογένεση ο Πά­νος Καμμένος, δεν είναι πολιτικός από το 2012 που ίδρυσε τους ΑΝΕΛ, είναι πολιτικός από τα γεννοφάσκια του και μάλιστα μέλος και υπουργός των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ.

Όταν λοιπόν κατηγορεί τις προηγού­μενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για διαπλοκή και διαφθορά (κατηγορεί βεβαίως και τον εαυτό του), τις καταγγέλλει ότι κατέστρεψαν τη χώρα με τα δανεικά, τις προσλήψεις ημετέρων και για την υποταχτική στους δανειστές πολιτική τους, ποιούς άραγε εννοεί; Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κυβερνούσαν από τη μεταπολίτευση μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 τη χώρα και ο ίδιος συμμετείχε στις κυβερνήσεις ως βουλευτής και ενίοτε ως υπουργός, δεν έβλεπε, δεν άκουγε; Γιατί τότε δε μιλούσε; Είναι αλή­θεια ότι ο αρχηγός των ΑΝΕΛ είναι πολιτικός με όλη τη σημασία της λέξεως. Άνθρωπος των μίντια, πανέξυπνος, γνωρίζει πότε και πως να προφυλάσσεται και έχει έξυ­πνο πολιτικό λόγο ο οποίος μεταλ­λάσσεται ανά­λογα με τις πε­ριστάσεις. Το μεγάλο του μει­ονέκτημα είναι ο παρορμητισμός, που πολλές φορές τον φέρνει σε αδιέξοδα και τότε φανερώνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Γίνεται επιθε­τικός, υβριστής και κατήγορος των αντιπάλων του με μεγάλη ευκολία, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι διαθέ­τει τη βουλευτική του ασυλία και την αξιοποιεί στο έπακρο. Σήμερα, ο Πά­νος Καμμένος, βρίσκεται με την πλά­τη στον τοίχο και γνωρίζει πολύ κα­λά πως αν συνεχίσει την ίδια πολιτι­κή στάση, στις επόμενες εκλογές (όποτε και να γίνουν αυτές) ο πολι­τικός του θάνατος είναι δεδομένος.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την πολιτική του σταδιοδρομία. Η μόνη διέξοδος είναι η ΝΔ και σ' αυτή μόνο ο Κώ­στας Καραμανλής. Με αυτές τις σκέ­ψεις λοιπόν πορεύεται σήμερα ο υπουργός άμυνας και έχει ξεκινήσει τον αγώνα του να συγκινήσει την Καραμανλική πτέρυγα της ΝΔ, η οποία "μισεί τη Μητσοτακική». Όμως υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο. Ο κόσμος της γαλάζιας παράτα­ξης μισεί θανάσιμα τον Πάνο Καμμέ­νο, όχι μόνο γιατί έριξε την κυβέρνη­ση Σαμαρά (ήταν αναμενόμενο), αλλά για τη συνεργασία του με τους μπολσεβίκους άθεους αριστερούς κατσαπλιάδες.

Ο βασιλιάς της κωλοτούμπας

Οι κωλοτούμπες του Μαυρογιαλούρου Πάνου, δεν έχουν τελειωμό... Πρόδωσε την εμπιστοσύνη των Ελ­λήνων πατριωτών, έγινε αυτοκόλλητος με τους άθεους κόκκινους φασί­στες, υποτάχτηκε στις εντολές του Σόιμπλε και της Μέρκελ, δολοφονεί καθημερινά το λαό, παρέδωσε την εθνική κυριαρχία και την περιουσία της περήφανης πατρίδας μας για έναν αιώνα στους διεθνείς τοκογλύ­φους, για να πάρει σαν ανταμοιβή, το χαρτοφυλάκιο του υπουργού άμυνας της χώρας.

Γνωρίζει πολύ καλά ο Πάνος Καμμέ­νος ότι την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη όμως κανένας και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται γι αυτό λοιπόν η προσέγγιση και η μελλοντική προσκόλληση στον Κώ­στα Καραμανλή είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ο ελιγμός λοιπόν του Πάνου Καμμέ­νου και η στήριξή του στον Κώστα Καραμανλή γίνεται αφ’ ενός για να συνεχίσει να έχει πολιτικά στη­ρίγματα στη γαλάζια παρά­ταξη για την πολιτική του σταδιοδρομία στο άμεσο μέλλον και αφετέρου να δείξει την ευγνωμοσύνη του στον πρώην πρωθυπουργό για τη στήριξη της κατοχικής κυβέρνησης του ίδιου και του Αλέξη Τσίπρα. Ο χρόνος θα δείξει αν θα δι­καιωθεί...

Γράφει ο Αντώνης Μυλωνάκης, παρουσιαστής του «Εκρηκτικού Δελτίου Ειδήσεων» Συνταγματάρχης ε.α της Αεροπορίας Στρατού, χειριστής ελικοπτέρων.
(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-21/03/2017)

Επιστρατεύονται και ... συνταξιούχοι (!) για πόλεμο επειδή λείπουν οι νέοι ...


Γράφει ο
Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Έγραφε, και πολύ ορθά, στην Έ.Ω." της Πέμπτης 9 Φε­βρουάριου 2017, η Βέτα Ανδρή, υπό τον τίτλο "Στα χέ­ρια... 3 εκατομμυρίων μου­σουλμάνων της Αττικής θα μείνουν γυναί­κες και παιδιά των Ελλήνων όταν ξεσπά­σει ο πόλεμος!!!", ότι υφίσταται ολόκληρο σχέδιο της τουρκικής υπηρεσίας πληρο­φοριών ΜIT για παγίδευση της "Αττικής" από μουσουλμάνους! Στο αποκαλυπτικό εκείνο κείμενο διαβάζαμε, ανάμεσα σε άλλα πολλά, τα εξής που θα πρέπει να προβληματίζουν τους αρμόδιους:

"Όταν ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός πό­λεμος που ήδη φαίνεται κοντά στον ορί­ζοντα, θα στρατευτούνε όλοι οι Έλληνες και τότε θα "εγκλωβιστεί" στην Ελλάδα ο μη στρατεύσιμος Ελληνικός πληθυσμός, δηλα­δή τα παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωμέ­νοι... Όλοι τους ασφαλώς θα είναι πλέον στο έλεος των λαθρομεταναστών που είναι εκατομμύρια, και μόνο στην Αττική υπολογί­ζονται σε 2,5 με 3 εκ. όπως είπαμε. "Φρουροί" των οικογενειών των Ελλήνων που θα πολεμούνε τους μουσουλμάνους στο μέτω­πο θα είναι... οι εδώ παράνομοι μουσουλμά­νοι"!!!

Αυτά γράφτηκαν στην "Ε.Ω." πριν από έναν μήνα και, πράγματι, έχουν άραγε σκεφτεί οι Έλληνες ΠΟΙΟΣ θα προστατέψει τις ελληνι­κές οικογένειες (γυναίκες, γέροντες και παι­διά), τα ελληνικά σπίτια, αλλά και τις πε­ριουσίες του κοσμάκη, σε περίπτωση που ξεσπάσει ελληνοτουρκικός πόλεμος και κη­ρυχθεί γενική επιστράτευση; Ίσως αυτό το ερώτημα να μην είχε νόημα σε άλλες επο­χές, όπως π.χ. στον πόλεμο του 1940, όταν η Ελλάδα εκατοικείτο αποκλειστικά από Έλ­ληνες Χριστιανούς. Τώρα όμως; Τώρα στην Ελλάδα ΔΕΝ κατοικούν μόνο Έλληνες Χρι­στιανοί, αλλά κοντά σ’ αυτούς, σε κάθε κυ­ριολεκτικά γωνιά της χώρας, διαβιούν -νόμι­μα ή παράνομα- ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ μουσουλ­μάνοι μετανάστες, νέοι σχεδόν όλοι τους σε ηλικία και αρκετοί εξ αυτών μάλιστα είναι και φανατισμένοι τζιχαντιστές! Τι θα συμβεί λοιπόν, αν και όταν αρχίσει ο πόλεμος και φύγουν οι νέοι άνδρες για το μέτωπο; Θα μείνουν πίσω, σε μεγάλα αστικά κέντρα, πό­λεις και χωριά, ανυπεράσπιστοι οι ηλικιωμέ­νοι Έλληνες, οι Ελληνίδες γυναίκες και τα Ελληνόπουλα;

Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι αμείλι­κτη. Οι αριθμοί "βοούν" και φανερώνουν μία κατάσταση σχεδόν εφιαλτική για την άμυνα της χώρας. Το δημογραφικό ζήτημα το έ­χουμε αναδείξει επανειλημμένως μέσα απ’ τις σελίδες της "Ε.Ω.". Η υπογεννητικότητα των Ελλήνων, σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες γεννήσεις στους μουσουλμα­νικούς λαούς (και στους εντός Ελλάδας μουσουλμάνους λαθρομετανάστες), είναι πρώτιστα ένα ζήτημα εθνικής άμυνας της χώρας, αφού ήδη είναι ελάχιστοι όλοι εκεί­νοι που θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα ό­σια αυτού εδώ του τόπου την κρίσιμη εκείνη ώρα... Κάποτε, έως και πριν από 2-3 χρόνια, έβλεπες στον δρόμο μόνο άνδρες μουσουλ­μάνους, νεαρής ηλικίας. Τώρα, περπατάς και βλέπεις όχι μόνο άνδρες, αλλά ΚΑΙ γυ­ναίκες μουσουλμάνες, να φοράνε τη "μαντί­λα" και να έχουν ήδη από 3-4 παιδιά...

Αν στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά­δας αθροίσουμε και τη φυγή των νέων Ελ­λήνων στο εξωτερικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της μνημονιακής κρίσης (θέμα που επίσης έχουμε αναδείξει αρκετές φορές στην Έ.Ω."), τότε φθάνουμε πλέον σε ένα μείζον ζήτημα για την ίδια την ύπαρξη του ελληνι­σμού στο μέλλον. Διότι δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι κοντά στο μισό εκατομμύ­ριο νέων ανθρώπων μετανάστευσαν εκτός Ελλάδας τα τελευταία επτά χρόνια! Και τού­το, την ίδια ώρα κατά την οποία ο ελληνικός πληθυσμός γηράσκει απότομα, αλλά και την ώρα που όλο και περισσότεροι μου­σουλμάνοι λαθροέποικοι συνεχίζουν να καταφθάνουν εδώ απρόσκλητοι και να ισλαμοποιούν με αργό αλλά σταθερό ρυθμό την πατρίδα μας...

Τι θα γίνει λοιπόν; Προβληματίζονται άραγε οι αρμόδιοι στο ελληνικό υπουργείο εθνικής άμυνας; Κάποτε, όταν η Ελλάδα είχε τον μι­σό περίπου πληθυσμό απ’ τον σημερινό, ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς είχε δημιουργήσει σώμα 300.000 εφέδρων, έτοιμο ανά πάσα στιγμή να πολεμήσει και να υπερασπιστεί τα σύνορα της χώρας! Τώ­ρα, ποιος θα υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη που κινδυνεύουν από τις τουρκικές απειλές;

Διαβάστε το παρακάτω ενδιαφέρον κείμενο από τη γνωστή ιστοσελίδα "Κατοχικά Νέα" του διαδικτύου (katohika.gr):

"427.000 Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό α­πό την αρχή της κρίσης, ηλικίας 25-40... ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑ­ΤΕΥΣΗΣ... Κατάσταση ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑ­ΤΕΥΣΗΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΠΟΛΕΜΟΣ.

Στην κατάσταση αυτή όσον αφορά τις ηλικί­ες ισχύουν ότι και παραπάνω. Φυσικά μέσα στον κανονισμό ορίζεται ότι τα όρια ηλικίας μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας, χωρίς να ορίζεται η μικρότερη ή η μεγαλύτερη ηλικία. Πρακτικά στην εμπόλεμη κατάσταση, καλούνται να πολεμήσουν ΟΛΟΙ οι ικανοί να κρατάνε ό­πλο... ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο ΑΡΙΘ­ΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 45 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ... ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 60!!!

ΟΣΟΙ ΕΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΟ... ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ Ο­ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ Ο­ΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ... Σύμφωνα με τον κανο­νισμό υπάρχουν δύο φάσεις επιστράτευ­σης. Στην πρώτη φάση καλούνται όσοι είναι κάτω των 41 ετών και στην δεύτερη οι μετα­ξύ 41 και 45 ετών. Οι μεγαλύτεροι των 45 ε­τών απαλλάσσονται προσωρινά της ειδικής και μερικής επιστράτευσης.

Πρακτικά όμως όσοι έχουν πράσινα φύλλα πορείας είναι αυτοί που θα κληθούν πρώτοι. Όσοι έχουν λευκά ανήκουν στη Β' Φάση! Υ­πάρχουν άτομα που έχουν λευκά φύλλα πο­ρείας σε ηλικία μικρότερη των 41 ετών, αυ­τοί δεν έχουν κρίσιμη ειδικότητα, γι΄ αυτό και δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ"...

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-10/09/2017)

Δείτε τις ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ! Όλη η ΑΛΗΘΕΙΑ...


Γελάει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στον Πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ. Η στήριξη του Μαξίμου στην εφημερίδα DOCUMENTO, του Κώστα Βαξεβάνη έχει καταφέρει να δώσει 20,000 φύλλα πωληθέντα και μάλιστα τη δυνατότητα να προχωρήσει ο εκδότης σε ημερήσια έκδοση. Αυτό όμως είναι κάτι που η Εφημερίδα των Συντακτών δεν επιθυμεί (ξεκάθαρα φιλικά προσκείμενη στο Μέγαρο Μαξίμου) και ως δια μαγείας ο ''γάμος σχόλασε''

Σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε τις προάλλες έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

ΝΔ 33%
ΣΥΡΙΖΑ 19%
ΚΚΕ 10%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 9%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8%
ΠΟΤΑΜΙ 8%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6%
ΑΝΕΛ 4%
ΛΑΕ 4%

Το ότι το άθροισμα είναι 108% είναι άσχετο. Το νέο κόλπο είναι η εκλογική επιρροή και όχι η πρόθεση ψήφου.


Για ποιο λόγο σας τα γράφουμε αυτά; Για να καταλάβετε πως γίνεται η ενημέρωση των πολιτών.

voicenews.gr

Με... 149 ευρώ «ξοφλάει» η κυβέρνηση τους ήρωες της Κινάρου


Τα ξημερώματα της 11ης Φεβρουάριου του 2016 στο Πολεμικό Ναυτικό σήμανε συναγερμός καθώς στις 02:45, απωλέσθη το ίχνος ελικοπτέρου ΑΒ-212 στην περιοχή της Κινάρου. Λίγο αργότερα εντοπίζονται συντρίμμια του ελικοπτέρου στην Κίναρο, ταυτοποιούνται τα σώματα του Υποπλοιάρχου Κωνσταντίνου Πανανά ΠΝ και του Ανθυπασπιστή (ΗΝ/ΡΕ) Ελευθέριου Ευαγγέλου καθώς και του υποπλοίαρχου Αναστάσιου Τουλίτση. Είναι νεκροί.

Η Πολιτεία όμως φαίνεται ότι τους ξέχασε, καθώς κοστολόγησε τους ήρωες με σύνταξη... 149 ευρώ! Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πεθερό του Ελευθέριου Ευαγγέλου, η σύνταξη πλοιάρχου είναι στα 747 ευρώ, όμως η σύζυγος του δεν την δικαιούται γιατί εργάζεται στο δημόσιο.

Η κόρη όμως που δικαιούται σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα, παίρνει το 1 /5 του ποσού αυτού, δηλαδή μόλις... 149 ευρώ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του εκφράζει παράλληλα τη δυσαρέσκεια του και για κάτι άλλο: Στο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται πως δεν ευθύνεται η υπηρεσία για τον θάνατο του. Καταγγέλλει δε ότι το πόρισμα για τα ακριβή αίτια θανάτου είναι κλειδωμένο σε κάποιο συρτάρι.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-01/03/2017)

Χρήσιμοι άχρηστοι


Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος, εμφανίσθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή λέγοντας πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.

Η εμφάνιση του, δεν έχει κάποια προφανή αιτία, αφού ο άνθρωπος αυτός έ­χει ουσιαστικά αποσυρθεί από την πολιτική. Τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, τον κρατούν στην επικαιρότητα, φιλοξενώντας κατά καιρούς κάποια δήλωσή του ή συνέντευξη, σαν να πρόκειται για κάποιον βαθιά στοχαστικό άνθρωπο κι όχι για κάποιον στυγνό εφαρμοστή μιας ακραίας αριστερής ιδεολογίας, καλυμμένης υπό το μανδύα του σοσιαλιστή Πασοκατζή.

Σας θυμίζω ότι είχε δηλώσει μετά την κρίση στα Ίμια, ότι δεν πιστεύει στα εθνικά κράτη και σύνορα μια που : «είμαι βα­θιά φεντεραλιστής».

Αυτή η προσπάθεια προβολής της «στοχαστικής ταυτότητας» του πρώην υπουργού, στηρίζεται στην πολύ καλή ρητορική του ικανότητα, αλλά και στην τάση του να προκαλεί, λέγοντας πράγματα που προσβάλλουν τον λαό.

Αυτός είναι που είχε δηλώσει ότι «όλοι μαζί τα φάγαμε» και το περίφημο «οι έν­στολοι είναι μη παραγωγικοί».

Αν έχει, με πολλά «αν» κι ερωτηματι­κά, κάποια στοχαστική ποιότητα ο πρώ­ην υπουργός, τότε σίγουρα είναι του τύ­που των αρχαίων σοφιστών. Και εξη­γούμαι: κατά την ψηλάφηση της Φιλοσοφίας του 5ου π.χ. αιώνα, συναντάμε, τον επί της ουσίας ιδρυτή της Φιλοσοφίας Σωκράτη. Συναντάμε επίσης και ένα ρεύμα, ψευτο-φιλοσόφων, των σοφιστών με τους οποίους ο Σωκράτης βρέθηκε αντιμέτωπος.

Οι σοφιστές ήταν επ’ αμοιβή διδάσκαλοι της ρητορικής, εριστικής και πο­λιτικής τέχνης, της φιλοσοφίας και της λογικής. Εισήγαγαν στην φιλοσοφία τον ανθρωποκεντρισμό και την γνωσιολο­γία. Έδιναν έμφαση στον «σκεπτικισμό», διαμορφώνοντας παράλληλα την άποψη ότι η γνώση, η αλήθεια και οι αξίες είναι έννοιες σχετικές. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οι σοφιστές επιδόθηκαν στην διατύπωση σοφισμάτων, με τα οποία υποστήριζαν παράδοξες απόψεις, παραβιάζοντας τους νόμους της λογικής.

Ας δούμε τι δήλωσε ο Πάγκαλος στην τελευταία τηλεοπτική εκπομπή:

1. «η αλήθεια η θρησκευτική, η ηθική κλπ όπως ξέρετε δεν είναι δεδομένη, εξαρτάται από τον άνθρωπο και την κοινωνική ομάδα η οποία ανήκει».

2. «όμως εδώ έχουμε πραγματικές αλήθειες (!!?) δηλαδή το γεγονός ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους τον Μάιο ή πολύ-πολύ τον Ιούνιο είναι δεδομένο».

3. Δημοσιογράφος: «τους συμβασιούχους πυροσβέστες, η κυβέρνηση του 2011 τους είπε με νόμο ότι θα τους προσλάβει».

Πάγκαλος: «εμ Βλέπετε λοιπόν; απατεώνες ήταν αυτοί, απατεώνες και οι σημερινοί».

Δημοσιογράφος: «το 2011 εσείς κυ­βερνούσατε».

Πάγκαλος: «απατεώνες ήμασταν κι εμείς. Αυτό δεν ήταν η παραδοσιακή τακτική;» 

4. «η Ελλάδα χρεοκόπησε από τον τυ­ροπιτά που δεν κόβει απόδειξη κι όχι α­πό τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών της Siemens και Novartis».

5. «συνολικά ο λαός είναι διεφθαρμένος και η κοινωνία μας αντάλλαζε παροχές με ψήφους».

Είπε κι άλλα ο συμπαθής σοφιστής, αλλά αυτά είναι τα καλύτερα(= χειρότερα). Ναι για εμένα είναι συμπαθής !!

Όπως συμπαθής θα είναι, κι όποιος άλλος στυλοβάτης του συστήματος, σε μια προσπάθειά του να παραμείνει στην δημοσιότητα, μήπως και τα ξένα αφεντικά βρουν ξανά κάποια χρησιμότητα στο πρόσωπό του, εφαρμόσει την τακτική «ανοίγω το στόμα μου, εκθέτω τους πάντες και ταΐστε με για να σιωπήσω».

Γιατί αυτό ακριβώς κάνει, το πρώην μεγάλο-στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ο κ. Πάγκαλος δεν είναι όποιος κι όποιος.

Έχει την απαρχή της πολιτικής του ιστορίας στον περίφημο αναρχο-κομμουνιστικό Μάη του 1968 στη Γαλλία. Κατόπιν χρημάτισε υπουργός από την αρχή έως το τέλος του ΠΑΣΟΚ:

1982-84 Υφυπουργός Εμπορίου.

1984-85 Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ΕΟΚ.

1985-89 Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

1989-93 Αντιπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβου­λίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

1993-94 Αναπληρωτής Υπουργός Εξω­τερικών

1994-96 Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

1996-99 Υπουργός Εξωτερικών 

2000 Υπουργός Πολιτισμού 

2009-12 Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Δεν μιλάει λοιπόν ο πρώτος τυχών. Μιλά κάποιος που για τριάντα χρόνια διαχειρίστηκε την πολιτική ζωή του τόπου από πρωτοκλασάτες θέσεις. Γνωρίζει γεγονότα και παρασκήνια. Και ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του 2011, μας λέει λοιπόν ότι «ήμασταν απατεώνες».

Έ, όσο και να θυμώνει κάποιος μαζί του δεν μπορεί να μην του δώσει κάποιο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να μην αγανακτεί η κοινωνία, να μην ενεργοποιείται η δικαιοσύνη και να μην κάνουν δηλώσεις ως θιγόμενοι, όσοι συνάδελφοί του θίγονται άμεσα. 

Άνθρωποι σαν τον κ. Πάγκαλο ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κι εξαιρετικά χρήσιμοι για τα διεθνή ανθελληνικά συμφέροντα (το παραδέχεται μόνος του δηλώνοντας φεντεραλιστής) όσα χρόνια κυβέρνησαν. Αλλά σήμερα που δεν έχουν θεσμικό ρόλο, ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και εξαιρετικά άχρηστοι για τα διεθνή συμφέροντα.

Μας χρειάζονται πολλοί Πάγκαλοι. Να βγαίνουν στα αγαπημένα σας κουτιά αποβλάκωσης, να σας προσβάλλουν στα ίσια κι εσείς να τρίβετε τη κοιλιά σας αποχαυνωμένοι. Να σας λένε στα ίσια Ότι ο κλέβων τυρόπιτα είναι επιβλαβής κι ο κλέβων εξοπλιστικά συστήματα χρήσιμος. Να παραβιάζει τη λογική και την νοημοσύνη σας (αν σας έχει μείνει).

Μακάρι να έβγαιναν κι άλλοι σαν κι αυτόν. Μακάρι να μίλαγε κι η οικογένεια Παπανδρέου, οι Σαμαράδες κι οι Μητσοτάκηδες.

Ίσως τότε, ίσως, λέω, να κουνιόταν από τους κραδασμούς κάποιο γρανάζι στο μυαλοπλυμμένο κεφάλι αυτής της κοινωνίας, να ξύπναγε και να καταλά­βαινε, ποιοι είναι οι οργανωμένοι εγκληματίες, ποιοι οι γερμανοτσολιάδες, ποιοι οι φασίστες, ποιοι οι ψεύτες, ποιοι οι κλέφτες.

Ίσως τότε, ίσως λέω, να ύψωνε όλη η κοινωνία την δεξιά, όχι σαν χαιρετισμό, για αλλά να την κατεβάσει με δύναμη στον χοντρόπετσο σβέρκο όλων των τρωκτικών και κυνικών καλοταϊσμένων από τον ιδρώτα όλων μας, ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ
(ΕΜΠΡΟΣ-18/02/2017)

Μήνυμα Υποψηφίου Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΑΑΣ Υπτγου ε.α. Αριστομένη Αθ. Κράγκαρη

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
ΥΠΤΓΟΥ ε.α. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΚΡΑΓΚΑΡΗ

Αγαπητές Οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων & Αγαπητοί συνάδελφοι του Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ (τ. Χωροφυλακής), μέλη της Ε.Α.Α.Σ.,

Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της 19ης Φεβ 2017 για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., δεν ψηφίζουμε πολιτικά κόμματα ούτε πολιτικούς, ψηφίζουμε «ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ» οι οποίοι ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ πίσω από την ταμπέλα «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου», ψηφίζουμε συναδέλφους που έχουν την ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να ξεφύγουν από τον κατεστημένο τρόπο διεκδίκησης των πάσης φύσεως αιτημάτων μας, ψηφίζουμε συναδέλφους που έχουν ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ πολύ μεγαλύτερες από μια εφημερίδα, τις συνεστιάσεις στις ΛΕΣΧΕΣ ή τον παραθερισμό στα ΚΑΑΥ, ψηφίζουμε συναδέλφους που ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ και πάνω από όλα ψηφίζουμε συναδέλφους που έχουν την ΒΟΥΛΗΣΗ να αλλάξουν τα μέχρι τούδε κακώς κείμενα και να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ με όλη τους την ΨΥΧΗ ώστε να μπορούμε στο μέλλον να κοιτάμε τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.

Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι η ΔΥΝΑΜΗ μας, όσο πιο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ μελών προσέλθει στην κάλπη τόσο πιο ΔΥΝΑΤΑ θα ακουστεί η ΦΩΝΗ ΜΑΣ.

Με Σεβασμό και Συναδελφική Αγάπη,

Αριστομένης Αθ. Κράγκαρης
Υπτγος ε.α.

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ


Τα «φιλέτα», οι ενδιαφερόμενοι αλλά και οι δυσκολίες για έσοδα 300 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020.
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. “ΣΠΡΩΧΝΟΥΜΕ” ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ».
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 1.477 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 33 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

Με γοργά βήματα προχωρά η αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων -πρόκειται για πάνω από 250.000 στρέμματα ανά την επικράτεια- η οποία μπορεί να αποφέρει έσοδα για το δημόσιο ταμείο ακόμα και της τάξης των 300 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020! Αυτός ο στόχος προϋποθέτει, βεβαίως, μεγάλες επενδύσεις, το «νερό», ωστόσο, έχει ήδη μπει στο αυλάκι. Τα «Επίκαιρα» είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η αρμόδια Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) έχει κιόλας φέρει στη χώρα δύο πολύ μεγάλες επενδυτικές προτάσεις: μία για τις Φλέβες (ακατοίκητο νησί στα βόρεια του Αργοσαρωνικού Κόλπου, κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας) από το Άμπου Ντάμπι αλλά και από μεγάλο ελληνικό επενδυτικό όμιλο, καθώς και από Ισραηλινούς για την κατασκευή τεχνολογικού πάρκου στο ναυτικό οχυρό του Τούρλου στα βόρεια της Αίγινας. Προχωρημένες είναι όμως οι συζητήσεις και για τη δημιουργία «retreat resort» για συνταξιούχους σε ένα από τα στρατιωτικά ακίνητα στην Πρέβεζα.

Πέρα απ' όλα αυτά, μάλιστα, έτοιμα για να «βγουν» σε διαγωνιστική διαδικασία είναι ακόμα περί τα 20 μικρότερα ακίνητα που καλύπτουν όλα τα γούστα, η αξιοποίηση των οποίων θα είναι προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών. Ο λόγος για τουριστικά, τεχνολογικά, ενερ­γειακά και άλλα θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ, εμπορικά κέντρα, ξε­νοδοχεία όπως το «La Mirage» στην Ομόνοια, πολλά αστικά ακίνητα, όπως το παλιό Ειρηνοδικείο επίσης στην Ομόνοια που είναι κλειστά εδώ και χρόνια και έχουν καταντήσει «περιστερώνες», ακόμα και πέτρινη οικία 400 τ.μ. στην Καβάλα. Συνολι­κά μιλάμε για 1.477 ιδιοκτησίες, με­ταξύ των οποίων εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα ή και ενεργά με λίγους στρατιώτες (βλ. «Ζαφείρι» στη Σύρο, και όχι μόνο), πεδία βολής και απο­θήκες πυρομαχικών και σε σημεία - «φιλέτα», σημερινής αξίας όλα μαζί -κρατηθείτε!- λίγο πάνω από 33 δις ευρώ, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν λεηλατηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση των ακινήτων θα γίνει μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης για 99 χρόνια, η οποία δεν σχετίζεται με το Υπερ-ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, αφού τα έσοδα θα πηγαίνουν στον κρα­τικό προϋπολογισμό και όχι για την απόσβεση του δημόσιου χρέους. Ο Στρατός, άλλωστε, μπορεί να τα επι­τάξει σε περίπτωση ανάγκης για λό­γους εθνικής ασφάλειας την οποία διασφαλίζει και η απαραίτητη έγκρι­ση του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ) του Πενταγώνου, το οποίο θα ελέγ­χει εξονυχιστικά τον βίο και την πο­λιτεία των υποψήφιων επενδυτών.

Χάρη στην ΥΠΑΑΠΕΔ

Τίποτα όμως απ' όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό αν η συσταθείσα μόλις τον Μάρτιο του 2015 με πρωτοβου­λία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, ΥΠΑΑΠΕΔ δεν είχε ολοκληρώσει την οργάνωση των σχετικών αρχείων, την ταξινό­μηση της περιουσίας και τον «κα­θαρισμό» των ακινήτων από κάθε είδους διεκδικήσεις. Κι αυτό μολο­νότι το ΦΕΚ που καθόρισε τη λει­τουργία της Υπηρεσίας και της επέτρεψε να στελεχωθεί δημοσιεύτηκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο και μέχρι τότε απασχολούνταν μόνο μερικοί σύμβουλοι του υπουργού και υπαξιωματικοί που «πρόσφερε» το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Παρ' όλα αυτά, η ΥΠΑΑΠΕΔ έχει προλάβει να συμμετάσχει και σε σημαντικά επενδυτικά φόρουμ, όπως το Capital Link της Νέας Υόρκης και το Lloyd's House στο Σίτι του Λον­δίνου, όπου, μάλιστα, πήγε πολύ καλά. Σύντομα επίσης θα είναι σε θέση να δίνει ένα σακάκι σε κάθε υποψήφιο επενδυτή, στο οποίο θα απεικονίζονται και θα περιγράφονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια όλα τα ακίνητα, κατόρθωμα καθό­λου αμελητέο για μια υπηρεσία που ξεκίνησε τη λειτουργία της από ένα μικρό γραφείο και κλήθηκε να βάλει τάξη σε μια περιουσία διάσπαρτη σε έξι Ταμεία, τρία «κανονικά» και τρία μετοχικά, δίχως ταυτοχρόνως να επηρεάσει το ιδιοκτησιακό κα­θεστώς τους, προκαλώντας αχρεία­στα προβλήματα.

Όχι κάτω από το 5% της αντικειμενικής το τίμημα

Φυσικά, δεν είναι όλα ρόδινα. Παρ' όλες τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, η γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να «κολλήσει» μια επένδυση και για παραπάνω από μία δεκαετία, δεν έχει «πεθάνει» και η υποχρέωση για Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθυστερεί διαδικασίες που θα έπρεπε να «τρέχουν». Οι υπεύθυνοι, μάλιστα, αναγκάζονται να... καλλωπίζουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης στους υποψή­φιους επενδυτές για να μην τους αποθαρρύνουν. Τώρα, πάντως έχει έρθει το κατάλληλο προσωπικό και ολοκληρώνεται η προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ - θα δημοσιοποιεί τους διαγωνισμούς της ΥΠΑΑΠΕΔ και στο δικό της πελατολόγιο) για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημο­πρασιών, όπως άλλωστε, πράττει και για το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθε­σία, το τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5% της αντικειμε­νικής αξίας του ακινήτου, με τον στόχο, βεβαίως, να είναι πολύ υψη­λότερος. Γι΄ αυτό τον λόγο, εξάλ­λου, προσλήφθηκαν ως εξωτερικοί συνεργάτες η Πειραιώς Real Estate, η Attika Bank Properties, καθώς και μεγάλα μεσιτικά γραφεία. Παραλλήλως, η ΥΠΑΑΠΕΔ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς της αγοράς σε κάθε πόλη και χωριό. Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, για παράδειγμα, συζητά την παραχώρηση στρατοπέδου σε συνεταιρισμό που παράγει κομπό­στες, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε δυνατό εξαγωγικό φορέα. Στις Σέρρες πάλι, το τοπικό Επιμελητή­ριο έχει διατυπώσει την επιθυμία να πραγματοποιεί την ετήσια έκθε­σή του στο στρατόπεδο «Κολοκοτρώνης».

«Δεχόμαστε "καθαρά" χρήματα απ' όλο τον κόσμο»

«Κάνουμε καλή προετοιμασία για να μην κηρυχθούν άγονοι οι διαγωνισμοί'. "Σπρώχνουμε'' τους επενδυ­τές να καταλάβουν ότι έχουν έναν σύμμαχο στο πρόσωπό μας και στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Γι' αυτό, άλλωστε, οργανώνουμε συ­ναντήσεις τους και με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Είναι πολύ ευχα­ριστημένοι που συνδιαλέγονται με έναν φορέα μόνο, ο οποίος, μάλιστα, μιλάει τη "γλώσσα” τους, και δεν ανη­συχούν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Φοβούνται, ωστόσο, το ελληνικό κράτος - θέλουν να τηρεί τις δεσμεύσεις του ανεξαρτήτως κυβέρ­νησης. Επιπλέον, θέτουν ερωτήματα για τη φορολόγηση και αναρωτιού­νται ορισμένοι γιατί, για παράδειγμα, να κατασκευάσουν τεχνολογικό πάρ­κο στην Ελλάδα και όχι στη Λιθουανία, όπου οι φόροι είναι χαμηλότεροι. Πρέπει να αλλάξει η δημόσια διοίκη­ση, να γίνει πιο ευέλικτη, γιατί ο ιδιω­τικός τομέας είναι ο τροφοδότης του δημόσιου. Οι Φλέβες, π.χ., είναι μια επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 2 δις ευρώ, επομένως ενδέχεται να χρειαστεί ειδικός νόμος. Οι επενδύ­σεις, ασφαλώς, μπορούν να γίνουν και από Έλληνες που σήμερα έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό ή και ομογενείς, όπως, άλλωστε, συμβαί­νει ήδη. Δεχόμαστε "καθαρά" χρή­ματα απ' όλο τον κόσμο. Γα όλα αυτά χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων», υπογραμμίζει με νόημα στα «Επίκαιρα» ο επικε­φαλής της ΥΠΑΑΠΕΔ, Γιώργος Ζησιμάτος. 

Όλη η προς αξιοποίηση ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων.(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-03/02-16/02/17)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger