Αρχική » » Μια μεγάλη νίκη για το στράτευμα!

Μια μεγάλη νίκη για το στράτευμα!



Αποδεικνύεται τελικά ότι στην χώρα αυτή, υπάρ­χουν ακόμη κάποιες ηθικές αρχές. Αναφε­ρόμαστε στην αθώω­ση του Υπολοχαγού, από το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Για τον υπολοχαγό Μιλτιάδη Τοκατλίδη, ο οποίος αθωώθηκε ομο­φώνως, ακόμη και η ει­σαγγελέας πρότεινε την αθώωση του, κα­θώς κρίθηκε ότι η υπη­ρεσία την οποία αρνή­θηκε δεν εμπίπτει σε αρμοδιότητές του. Η δίκη του αρχιλοχία Ευάγγελου Φώτη, που αρνήθηκε να υπηρετή­σει στη δομή "ΑΛΕΞΥΛ" στο Δερβένι, αναβλήθηκε για τον Φεβρουά­ριο του 2018. Ως ένδει­ξη συμπαράστασης στους δύο στρατιωτι­κούς, αρκετοί πολίτες, από συλλογικότητες αλλά και ως άτομα πραγματοποίησαν από τις 9 το πρωί συγκέ­ντρωση μπροστά στην είσοδο του Στρατοδι­κείου στη Θεσσαλονί­κη. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν ελληνικές σημαίες και πανό, φώ­ναζαν συνθήματα ό­πως "Ελλάς Ελλάς, ή ταν ή επί τας" και ζη­τούσαν την αθώωση των στρατιωτικών. "Αρνήθηκα να υπηρε­τήσω στο κέντρο φιλο­ξενίας για λόγους πο­λιτικής ανυπακοής στο πολιτικό καθε­στώς, γιατί αυτά είναι στρατόπεδα εγκλωβι­σμού των προσφύγων στην Ελλάδα και σχέ­διο από την Ε.Ε για αλ­λοίωση του ελληνικού πληθυσμού", δήλωσε ο αρχιλοχίας Ευάγγε­λος Φώτης και πρό­σθεσε: "Πέρασα πει­θαρχικό και κινδυνεύω με απόταξη αλλά δεν μου δίνουν την από­φαση".

Όταν ο κ. Τοκατλίδης εξήλθε από το Στρατο­δικείο, οι συγκεντρω­μένοι τον επευφημού­σαν και τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο. Μέσα στην αίθουσα υ­πήρχε αρκετό ενδιαφέ­ρον καθώς επί της ου­σίας ο κατηγορούμε­νος υπολοχαγός στηρί­χθηκε από τους προϊ­σταμένους του. Είχε συγκεκριμένα πέντε μάρτυρες, τον διοικη­τή του και ακόμα 4 αξιωματικούς. Οι οποίοι είπαν ότι ο συγκεκριμέ­νος υπολοχαγός είχε διαφορετικό τομέα ευ­θύνης, ήταν στον συ­ντονισμό και δεν ήταν δουλειά του να κάνει… επιθεωρήσεις σε τουα­λέτες.

Ενώ το ΦΕΚ, με το ο­ποίο υποχρεωνόταν να "προσφέρει" είχε βγει για τις πρώτες 72 ώ­ρες ενώ τα καθήκοντα συνεχίστηκαν για μήνες.

Οι δύο στρατιωτικοί κατηγορήθηκαν για α­νυπακοή, διότι αρνήθη­καν να εκτελέσουν υ­πηρεσία σε καταυλι­σμό προσφύγων, κα­θώς αυτό δεν συνάδει με την στρατιωτική τους υπηρεσία. Τι ση­μαίνει επί της πράξης η αθώωσή τους; Ότι ο Ελληνικός Στρατός έ­χει το καθήκον της α­σφάλειας της Ελλάδας μας και όχι να εξυπη­ρετεί σκοπιμότητες, εί­τε πολιτικού είτε "αν­θρωπιστικού" χαρακτή­ρα. Οι Στρατιωτικοί Δι­καστές στάθηκαν επά­ξια στο καθήκον τους και δεν υποτάχθηκαν σε σκοπιμότητες. Κάτι το οποίο, ας το πούμε όσο πιο "ελαφριά" γίνε­ται, αφήνει έκθετο τον ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένο. Και όλους όσους "συ­νυπέγραψαν" στην με­τατροπή των Ελλήνων Στρατιωτικών σε "Φιλιππινέζες" των διαφό­ρων που θεώρησαν ότι η πατρίδα μας για κά­ποιο λόγο είναι υπο­χρεωμένη να τους δε­χθεί. Φυσικά το θέμα... θα θαφτεί. Και σιγά μην το "ανεβάσει" η Νέα Δημοκρατία.

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-01/12/2017)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger