Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

«Δεν θα πατήσετε ποτέ ξανά με πλοία στα Ίμια»


Τήν μυστική επαίσχυντη συμφωνία Σημίτη - Χόλμπρουκ θυμίζει ό πρέσβυς Πάιατ.

ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ επέτειο τής θλιβερής εθνικής τραγωδίας στά ’Ίμια, ή όποία έδωσε έρεισμα στίς τουρκικές άπαιτήσεις γιά έγερση ζητήματος γκρίζων ζωνών στό Αιγαίο, έπέλεξε ό πρέσβυς τών ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, γιά νά θυμίσει στήν κυβέρνηση Τσίπρα τις δεσμεύσεις πού έχει άναλάβει έναντι τών συμμάχων μας ή κυβέρνησις Σημί­τη.Ή ανησυχία πού διετύπωσε ό Αμερι­κανός πρέσβυς στόν τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑϊ περί ενδεχομένου ναυτικού άτυ­χήματος, εξ αιτίας τής παρουσίας πλοί­ων τού ελληνικού καί τού τουρκικού πο­λεμικού ναυτικού στήν περιοχή, τήν επαύριον μάλιστα τού επεισοδίου μέ τήν ρίψη στεφάνου από τόν ύπουργό Άμύνης Πάνο Καμμένο, μόνο τυχαία δέν είναι.

Τυπικώς, ό κ. πρέσβυς έξέφρασε άνθρωπίνως τήν ανησυχία του γιά τό ενδεχόμενο άτυχήματος στήν θάλασσα καί αυτό έκ πρώτης όψεως μοιάζει άπόλυτα λογικό, δεδομένου μάλιστα ότι Ελλάς, Τουρκία καί ΗΠΑ άνήκουν στό ΝΑΤΟ. «Η ανησυχία μου, ό φόβος μου είναι το ατύχημα» τόνισε χαρακτηριστικώς καί προσέθεσε: «Όσο έχετε αυτά τά φονικά περίπλοκα στρατιωτικά συστήματα πού λειτουργούν σέ κοντινή άπόσταση τό ένα άπό τό άλλο, υπάρχει πάντα ό φοβερός κίνδυνος άτυχήματος, τό όποιο θά προκαλέσει μεγάλες περιπλοκές στίς σχέσεις σας».

Καλά ένημερωμένοι διπλωματικοί παρατηρητές, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι ο πρέσβυς στην πραγματικότητα κάλεσε τήν Ελλάδα νά εφαρμόσει την επαίσχυντη συμφωνία Σημίτη-Τσιλέρ-Χόλμπρουκ τήν βραδυά των Ίμίων, μετά τήν κατάληψη τών ανατολικών Τμίων άπό άνδρες τών τουρκικών δυνάμεων. Ή συμφωνία αυτή, ή όποία άποτυπώνεται σέ έγγραφα τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τά όποια έφερε στό φώς τής δημοσιότητος μέ βιβλίο του ό δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, περι­έχει τέσσερεις όρους, τρείς γνωστούς καί έναν έν πολλοις άγνωστο. Οί τρεις γιά τήν έπιστροφή στό status quo ante ήταν «no ships, no flags, no troops». Δηλαδή «όχι πλοία, όχι σημαίες, όχι στρατεύματα». Ό τέταρτος, ό όποιος είναι καταγεγραμμένος στά άρχεΐα τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ, είναι «δέ θά ξαναπατήσετε έκεΐ ποτέ». Ό άγνωστος αυτός όρος πού συμφωνήθηκε άπό τούς υπουργούς ’Εξωτερικών Θόδωρο Πάγκαλο καί Μαντλήν Ώλμπράιτ καί επικυρώθηκε σέ άνώτατο έπίπεδο άπό τούς Σημίτη-Χόλμπρουκ-Τσιλέρ -συμφώνως πρός όσα άναφέρονται στό βιβλίο- έμοιαζε νά είχε άτονήσει, λόγω τής συχνής πα­ρουσίας ελληνικών άλλά καί τουρκικών πλοίων στήν θαλάσσια περιοχή τών Ίμίων. 

Τό πρόσφατο επεισόδιο μέ τήν κα­νονιοφόρο «Νικηφόρος» θορύβησε τόν πρέσβυ. Επίσης, όλα όσα συνέβησαν κατά τήν παρουσία τού *Έλληνος υπουρ­γού Αμύνης τόν κινητοποίησαν καί άπεφάσισε νά παρέμβει πρός τήν Κυβέρνη­ση, ή όποία φαίνεται ότι έλαβε τό μήνυ­μα. Ό υπουργός Εξωτερικών Νϊκος Κοτζιάς, ό όποιος έχει διαβάσει έπιμελώς όλους τούς φακέλους μέ τίς μυστικές δεσμεύσεις Σημίτη, όταν ρωτήθηκε σχετικώς στήν ΕΡΤ, άπήντησε ότι πρέ­πει νά φύγουν τά πλοία άπό τήν περιο­χή . Συγκεκριμένως, ρωτήθηκε εάν οί Τούρκοι μέ τό επεισόδιο Καμμένου, έχουν παραβιάσει τήν «κόκκινη γραμμή», πού έχει θέσει ό ίδιος. Καί ό υπουργός άπήντησε: Η συνεννόηση πού είχα μέ τούς Τούρκους ήταν νά κατέβουν οί τόνοι καί νά άποσυρθούν τά πλοΐα. Όταν δέν έχουμε τέτοιες συνεννοήσεις, βάλτε μου το ερώτημα».

Είναι προφανές ότι ή συμφωνία Σημίτη-Χόλμπρουκ ισχύει στό άκέραιο: «Δέν θά ξαναπατήσετε ποτέ στά ’Ίμια»...

(ΕΣΤΙΑ-31/01/2018)

Τα Ίμια δεν είναι πια ελληνικό έδαφος - Αυτό δείχνουν οι πράξεις μας


Η παραπάνω εικόνα πολύ φοβάμαι ότι αποτυπώνει μια πραγματικότητα με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Ότι τα Ίμια, δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά σίγουρα όχι ελληνικό έδαφος.

- Αν παραμένουν ελληνικό έδαφος που είναι το μνημείο των πεσόντων; 

- Αν παραμένουν ελληνικό έδαφος γιατί παρεμποδίζονται εδώ και 22 χρόνια όσοι Έλληνες επιχειρούν να προσεγγίσουν;

- Αν παραμένουν ελληνικό έδαφος γιατί ο Πάνος Καμμένος δεν τολμά να πατήσει το πόδι του πάνω σε αυτά αλλά πότε ρίχνει στεφάνια από τον αέρα και πότε στα ανοικτά τους; Γιατί εντάξει, να δεχθούμε ότι πάει στο στίγμα του ελικοπτέρου, αλλά ποιος ο λόγος να μην κάνει ένα τρισάγιο στη μνήμη τους στο νησί;

- Αν παραμένουν ελληνικό έδαφος τότε γιατί μεταξύ του ελληνικού πλοίου και των ελληνικών βραχονησίδων παρεμβάλλονται ένα σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής και του τουρκικού ναυτικού;

Ποιον οφελούμε ρίχνοντας στεφάνια από απόσταση; Τον εαυτό μας; Σίγουρα πάντως όχι τη διεθνή εικόνα της χώρας δείχνοντας τους Τούρκους πιο κοντά στις βραχονησίδες και εμάς, που μας ανήκουν, να πετάμε ένα στεφάνι ως δισκοβόλοι εκ του μακρώθεν.

Του Στρατή Μαζίδη-Freepen.gr

Τα φρέσκα παραμύθια του υπουργού Άμυνας και οι εκλογές


Όλη n αλήθεια για τα δάνεια που λέει ότι θα μειώσει ο Πάνος Καμμένος.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάντα αποτελούσε το μήλον της Έριδος μεταξύ των πρωτοκλασάτων στελεχών όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Οι λόγοι ευνόητοι. Πολύς κόσμος (στρατιωτικό, πολιτικό προσωπικό και απόστρατοι), καμιά αντίρρηση ή απεργιακή κινητοποίηση, επαγγελματική ευσυνειδησία και τρομερή πειθαρχία. Έτσι λοιπόν ανέκαθεν, όλοι βολιδοσκοπούσαν και ξερογλείφονταν να αναλάβουν αυτό το μεγάλο και πολύ σημαντικό υπουργείο.

Ο Πάνος Καμμένος, λάτρης όλων αυτών και προπάντων των πολεμικών παιγνίων, γνώριζε και συνεχίζει να πιστεύει ότι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, οι εν αποστρα­τεία συνάδελφοί τους και το πολιτικό προσωπικό με τις οικογένειές τους αριθμούν πάνω από 300.000 ανθρώπους, δεμέ­νους μεταξύ τους και επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό ο ένας τον άλλον. Προεκλογικά, είναι αλήθεια, σπ ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ ψηφίστηκαν από έναν μεγάλο αριθμό εν ενεργεία στρατιωτικών και αποστράτων, οι οποίοι πίστεψαν τις αντιμνημονιακές του κραυγές, τις θέσεις του για την εκκλησία, τους λαθρομετανάστες και προπάντων τη σκληρή στάση του υπουργού απέναντι στους δανειστές τοκογλύφους.

Τα μετεκλογικά παραμύθια του «στρατάρχου», που έθαψαν τους ένστολους

Η στάση του μετά τις εκλογές: Ήταν πρωταγωνιστής στην ψήφιση των μνημονίων και των σκληρών μνημονιακών μέτρων κατά του στρατιωτικού προσωπικού και στη λαθρομετανάστευση, βάζοντας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να γίνουν βοηθητικό προσωπικό στους λαθρομουσουλμάνους, ξοδεύοντας ένα κάρο χρήματα για τη διαμονή και σίτισή τους, αδιαφορώντας για τα στελέχη του υπουργείου Άμυνας. Παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του, ότι θα επιστρέψει τα χρήματα που χωρίς λόγο κόπηκαν από τους εν αποστρατεία στρατιωτικούς, οι οποίοι δικαιώθηκαν από το ΣτΕ, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει να υλοποιεί η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα με τους νέους νόμους που ψήφισε (ν. Κατρούγκαλου) αυτοί θα χάσουν μέχρι τρεις συντάξεις από τον νέο χρόνο. Τώρα που βλέπει τον Χάρο με τα μάτια του και τον πολιτικό του θάνατο να πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς σκέφτηκε ένα ακόμα παραμύθι.

Το νέο παραμυθάκι με την αγορά δανείων

Και ποιο είναι αυτό; Μα η ελάφρυνση από το δάνειο για το κεραμίδι που κάθε Έλληνας έχει πάρει και τώρα έχει γίνει θηλιά στον λαιμό του, εξαιτίας της αναλγησίας των κατοχικών κυβερνήσεων να του μειώσουν, με το έτσι θέλω, το εισόδημα κατά 50 ή 60%.

Αυτό σκέφτηκε ο πολυμήχανος Πάνος ή τον συμβούλευσαν οι σύμβουλοί του και να σου τώρα τον υπουργό Άμυνας, να βγαίνει και να προαναγγέλλει κάτι για το οποίο όλοι σκύβουν το κεφάλι, ενώ όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ο Καμμένος πιστεύει σπ μιλάει σε παιδάκια που παίζουν με τα παιδικά τους πιστολάκια και τ’ αεροπλανάκια και συμπεριφέρεται σε αυτούς σαν μικρά παιδιά που περιμένουν να φάνε, ακούγοντας το παραμύθι του. 

Θα αγοράσουμε, λέει, όλα τα δάνεια, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα των εν ενεργεία αποστράτων και του πολιτικού προσωπικού στις τιμές που τα παίρνουν τα ξένα κοράκια και έτσι θα μειώ­σουμε τα δάνεια για τους ανθρώπους που... μας ψηφίζουν.

Γνωρίζει, όμως, πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, αλλά επειδή είναι πανούργος Οδυσσέας που ψάχνει την Ιθάκη του, δηλαδή τα ψηφαλάκια, υπόσχεται ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου θα ψάξουν, θα υπολογίσουν και θα πράξουν. Χρονικό ορίζοντα βέβαια -όπως πάντα- δεν έδωσε, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι μέχρι να γίνουν όλα αυτά θα τον προλάβουν οι εκλογές και θα πάει με αυτό το τυράκι στα... "ποντίκια" λέγοντας ότι, "αν με ξαναψηφίσετε ή αν είμαι στην επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσουμε από εδώ που μείναμε", και θα τα βάλει στη φάκα. Παραμύθια της Χαλιμάς, όπως όλα τα προεκλογικά αλλά και όπως όλα τα μετεκλογικά πυροτεχνήματα, όταν τρία χρόνια τώρα στην κυβέρνηση, σαν υπουργός και σαν κυβερνητικός εταίρος, είχε και έχει υποσχεθεί. Ό,τι ακριβώς έκανε και στην ψήφιση για τη νομιμοποίηση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης", όπως και σε όλα τα θέματα μέχρι τώρα. Δικαιολογία καμιά. Αν θέλει να γίνει πιστευτός ο Καμμένος, εδώ και τώρα, να προβεί στην αγορά όλων των δανείων από τις συστημικές τρά­πεζες και το Παρακαταθηκών και τότε θα τον χειροκροτήσουμε και θα του πούμε μπράβο. Κάθε καθυστέρηση σημαίνει παραμύθι. Κάθε άλλη δικαιολογία σημαίνει κοροϊδία. Και του υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές έρχονται και ο χρόνος είναι χρήμα.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-24/01/2018)

Η ενδοτική ασάφεια της ΝΔ


Πώς λέγεται η αλανιάρα ξαδέρφη του «οικονομικού πατριωτισμού».

Του ΦΑΗΛΟΥ Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΏΤΗ*

Από την Αριστερά, το εναπομείναν ΠΑΣΟΚ της Φώφης, τους μπακακαίους του Σταύρου και τη μαζικώς λιπστακτήσασα «διανόηση»-πού λέει ο λόγος- δεν περιμέναμε και τίποτα διαφορετικό. Τούτη η στάνη τέ­τοιο γάλα βγάζει. Κομμένο. Αυτοί πάντα με τους άλλους είναι. Στο Βορειοηπειρωτικό με τους Αλβανούς, στα Ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό με τους Τούρκους και στο Σκοπιανό με το VMRO, τους βουλγαρόφωνους που υποδύονται τους «Μακεδόνες» από τα Lidl. Δεν υπάρχει αντίπαλος του Έθνους για τον οποίο να μην έχουν μια καλή κουβέντα.

Ο σοβινισμός των άλλων τους γοητεύει, τους έλκει, πά­ντα βρίσκουν δικαιολογίες για πάσης φύσεως και εθνικό­τητας ολοκληρωτικούς, γενοκτόνους και καθάρματα. Από τον Στάλιν, τον Κεμάλ και τον Εμβέρ Χότζα, ως τον Ιβάν Μιχαήλοφ και τον Ερντογάν. Κατανοητόν για την ποικιλό­χρωμη Αριστερά. Στην ντουλάπα της, μαζί με τα κόκαλα των σφαγμένων ομήρων κα του συνόλου των θυμάτων της κομμουνιστικής χωριστικής ανταρσίας, υπάρχουν τα πρω­τοσέλιδα του «Ριζοσπάστη», που επέχαιραν για τη Μικρασιατική Καταστροφή, που υπόσχονταν ανεξαρτησία και δικαίωση «του μακεδονικού λαού».

Υπάρχει η συμμετοχή ΣΝΟΦιτών στην κυβέρνηση του Μάρκου, η κατάπτυστη απόφαση της 5ης Ολομέλειας, η Μεραρχία των σλαβόφωνων του ΔΣΕ, που ούτε Δημοκρατικός ούτε Στρατός ούτε Ελληνικός ήταν, που με διοικητή τον Φλωράκη είχε κατέβει ως τη Ρούμελη, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες ακόμη και Ελλήνων κομμουνιστών. Υπάρχει η αλήθεια πως, όταν έπεφτε ο Γράμμος, με την Αριστερά απόβλητη από τις συνειδήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, το 75% των υπερασπιστών του ήταν σλαβόφωνοι. Πολλά τα γραμμάτια και τώρα οι απόγονοι των μεν, που φύγανε κυνηγημένοι κακείθεν και στερημένοι της ελληνικής ιθαγένειας ως προδότες, ζητούν την εξόφληση τους από τους απογόνους των ένθεν συμμάχων τους, που η τύχη και η πολιτική παραπλάνηση των ψηφοφόρων, τούς έφερε στην εξουσία.

Η ηγεσία όμως της ΝΔ; Παρακολουθώ μια κωμικοτραγική ενδοτική ασάφεια. Η οικογένεια Μητσοτάκη σύσσωμη δεν δίνει δεκάρα. Ο αφανής, λόγω ποινικής εκκρεμότητας, αναπληρωτής πρόεδρος της ΝΑ, campaign manager του Κυριάκου για την κομματική προεδρία, εκ των λογογράφων του και με καθημερινή συνεργασία μαζί του, ο Νίκος Γεωργιάδης, είναι αυτός που είχε πει πριν από χρόνια «το Μακεδονικό είναι μια μπούρδα». Ο αείμνηστος Κ. Μητσοτάκης είχε πει «σε 10 χρόνια δεν θα το θυμάται κανείς». Είκοσι έξι κι ακόμη το συζητάμε. Ο Σαολίν Κουμουτσάκος τοποθετήθηκε υπέρ της σύνθετης ονομασίας, ο Κυριάκος το ίδιο. Όλοι μάλιστα προσπαθούν να κα­λυφθούν πίσω από το Βουκουρέστι, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα και τη στάση του Κ. Καραμανλή. Βγήκε ο Καράογλου και με Μακεδονικό πόνο τοπο­θετήθηκε υπέρ της υποχώρησης. Προηγήθηκε ο Άδωνις, καθώς πρόβαρε κουστουμιά για τα εγκαίνια του τζαμιού στον Βοτανικό, τοποθετούμενος υπέρ του γονυπετώς και εξηγώντας γιατί δεν θα πάει στο συλλαλητήριο. Ακολούθησε η οδηγία διά της Διοικούσας Θεσσαλονίκης προς τις Νομαρχιακές να μην πάνε στο συλλαλητήριο, να μην υπογράφουν κείμενα κατά της συνθέτης ονομασίας κ.λ.π. Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ σήκωσε το θέμα, έπειτα από ενημέρωση από οργισμένα στελέχη της ΝΔ στη Μακεδονία. Ένα τσουνάμι από «γαλλικά» έσκασε πάνω στα τηλέφωνα της Πειραιώς, των οργανώσεων της Β. Ελλάδας και των βουλευτών. Τους έπιασαν από τον γιακά. Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των μελών έγινε μαζική ανυπακοή. Τότε άρχισαν οι αεροπλανικές τούμπες και δικαιολογίες. Ο Καράογλου έκανε πρώτα μια αγωνιστική δήλωση πατριωτικής αδιαλλαξίας;, καταπίνοντας τον πρότερο εαυτό του και ακολούθως δήλωσε πως θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο. Καλή επιλογή, φίλτατε Θόδωρε. Δεν σου πάει το μαύρισμα.

Ο Κυριάκος, δαγκώνοντας την κολεγιακή γραβάτα του, διέψευσε τις οδηγίες και θυσίασε την πρόεδρο της Διοικούσας, την κυρία Ευταξά, ως Ιφιγένεια, ενώ ο Άδωνις έκανε ολυμπιακό ρεκόρ τούμπας, διπλό loop το λένε αεροπόροι μας, κι από απολογητής της δι­πλής ονομασίας, τώρα μιλάει πάλι για περήφανη στάση κ.λ.π. Βέβαια στο συλλαλητήριο είπε ότι δεν θα πάει, γιατί έχει... δουλειά, είναι και ακριβές, εκτός εποχής, οι ντομάτες. Γνωστόν, άλλωστε, πως οι νεοφιλελέδες δεν σέβονται την κυριακάτικη αργία, όπως εμείς οι συντηρητικοί Δεξιοί πατριώτες. Όλοι μαζί πάντως στην Πειραιώς ρίχνουν πλέον καμιά πατριωτική κορόνα, αλλά πάντα επιφυλάσσονται να δουν την «ενιαία θέση της συγκυβέρνησης». Ενδοτική ασάφεια λέγεται η αλανιάρα ξαδέρφη του «οικονομικού πατριωτισμού.

Τώρα που με διαβάζετε είμαι με πολλά στελέχη και μέλη της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ στον Λευκό Πύργο, στη συγκέ­ντρωση, ως απλοί πολίτες, μαζί με τους «εθνικολαϊκούς», «άφρονες», «ηλίθιους», «εθνικιστές» του 80%, με αδερφούς από όλη την Ελλάδα, που δεν γνώρισαν διαφωτισμό και δεν έπαθαν φεντεραλισμό και ευρωμαλάκυνση από το πολύ ΕΣΠΑ. Καθαρός ελληνικός αέρας.

* Πρόεδρός της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-21/01/2018)

«Λουκέτο» (άμεσα) στα κέντρα εκπαίδευσης!


Στις μονάδες θα κατατάσσονται οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς.

Τέλος στα κέντρα εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξη­ράς. Από την επόμενη σειρά (Β΄ ΕΣΣΟ 2018), του Μαρτί­ου, οι υπόχρεοι στράτευ­σης θα λάβουν χαρτί από τη Στρατολογία, προκειμένου να καταταγούν απευθείας στη μονάδα που θα υπηρε­τήσουν τη θητεία τους. Εκεί θα γίνει και η βασική εκ­παίδευσή τους, αφού προη­γουμένως περάσουν από 22 - 23 Σημεία Υποδοχής Οπλι­τών (ΣΥΠΟ), τα οποία θα δημιουργηθούν ανά την επικράτεια για να δώσουν και τα φύλλα πορείας.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «δημοκρα­τία», τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα είναι μονάδες που θα λειτουργήσουν εν είδει τοπικού κέντρου νεο­συλλέκτων, αλλά σε αυτά θα παραμείνουν οι στρατιώτες για μία ή δύο ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και επίση­μα η κατάταξή τους, να πε­ράσουν δηλαδή από ιατρικές εξετάσεις και να λάβουν τον ιματισμό τους.

Για παράδειγμα, στη Ρό­δο θα λειτουργήσει ένα ΣΥΠΟ, στο οποίο θα μεταβούν όλοι οι στρατιώτες που προ­ορίζονται να επανδρώσουν με τη σειρά του Μαρτίου όλες τις μονάδες του νη­σιού, αλλά και τις φρου­ρές-φυλάκια των γύρω νη­σιών, όπως το Καστελόριζο. Το ίδιο θα συμβεί και στην Κω, στη Χίο, στη Σάμο, στη Μυτιλήνη, στη Λήμνο και την Κρήτη.

Νησιά - Έβρος

Στα νησιά και στον Έβρο, όπου υπηρετεί η πλειονό­τητα των στρατιωτών, θα συσταθούν και θα λειτουργή­σουν τα περισσότερα σημεία υποδοχής. Ορισμένα ακό­μη θα λειτουργήσουν στην ηπειρωτική χώρα. Αμέσως μετά οι οπλίτες θα μεταφέρονται στις μονάδες τους για να περάσουν τη βασική εκ­παίδευσή τους και να ορκι­στούν, όπως συνέβαινε έως τώρα στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, και στη συνέχεια να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Να σημειωθεί ότι υπάρ­χει ήδη στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρα­τού ενότητα, όπου μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και επι­λέγουν Σώμα ή Όπλο, στο οποίο θέλουν να καταταγούν, ειδικότητα και μονάδα. Αυτά θα ληφθούν υπόψη, αλλά δεν είναι δεσμευτικά.

Πληροφορίες από το ΓΕΣ αναφέρουν ότι δεν θα κλείσουν και τα 13 Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέ­κτων που λειτουργούν τώ­ρα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Θα παραμείνει ένας μικρός αριθμός, όπως είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμε­ων και το Κέντρο Τεθωρα­κισμένων. Θα κλείσουν αυ­τά που υπάρχουν στην περι­φέρεια, όπως είναι του Ναυπλίου, της Καλαμάτας, της Λαμίας, της Άρτας και του Μεσολογγίου. Δεν επηρεά­ζονται τα κέντρα εκπαιδεύσεως των άλλων δύο κλά­δων, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Όσα δεν κλεί­σουν θα χρησιμοποιηθούν ως άλλες μονάδες.

Το κλείσιμο των ΚΕΝ εντάσσεται σε ένα γενικότε­ρο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΓΕΣ επιδιώκει να αυξή­σει την επάνδρωση στις πα­ραμεθόριες περιοχές, αφού οι στρατιώτες θα βρίσκονται στις μονάδες για 30 έως 40 ημέρες περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες και προβλήματα, αν και πη­γές του ΓΕΣ σημειώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Άλλωστε, η υλοποίηση του σχεδίου έχει πάει πίσω αρ­κετές φορές. Είναι επίσης δεδομένο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες.

Τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως σήμερα
Κέντρο
Πόλη
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβα
Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού
Ναύπλιο
Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων
Μεγάλο Πεύκο
9ο Σύνταγμα Πεζικού
Καλαμάτα
547 Α/Μ Τάγμα Πεζικού
Ρέθυμνο
2/39 Σύνταγμα Ευζώνων
Μεσολόγγι
1ο Σύνταγμα Πεζικού, ΔΙΚΕ
Τρίπολη
Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού
Άρτα
Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών
Σπάρτη
586 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού
Γρεβενά
Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου
Λαμία
Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
Αυλώνας
Διακλαδικό Κέντρο
Τρίπολη

Ανδρέας Κούτρας-akoutras@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-19/01/2018)

Μήνυμα Τσίπρα σε... Καμμένο;


Ποιον είχε αποδέκτη η χθεσινή αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Τζανακόπουλου στην περίοδο του συμβουλίου αρχηγών το 1992 για τα Σκόπια; Τη Ν.Δ. ή τον Π. Καμμένο; Διότι ο κ. Τζανακόπουλος, θέλοντας να δείξει ότι τότε η Ν.Δ. πήγε με δύο γραμμές στο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, με δύο διαφορετικές εισηγήσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε, μάλλον το μήνυμα πηγαίνει προς τον κυβερνητικό εταίρο, Π. Καμμένο. 

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζοντας ως ειρωνικό το γεγονός πως στη Ν.Δ. μιλούν για διγλωσσία, τόνισε πως «μια εισήγηση είχε κάνει ο τότε πρωθυπουργός, ο Κ. Μητσοτάκης. και μια εντελώς διαφορετική εισήγηση ο υπουργός ο οποίος χειριζόταν το θέμα διαπραγματευτικά, ο κ. Σαμαράς ως υπουργός Εξωτερικών». Όμως η εξέλιξη τότε ήταν συγκεκριμένη. Ο κ. Σαμαράς βρέθηκε εκτός κυβέρνησης. Οπότε, αυτή η δήλωση του κ. Τζανακόπουλου τι ακριβώς σημαίνει; Ότι αν ο κ. Καμμένος έχει διαφορετική θέση, θα τεθεί εκτός;

Β.Β.
(ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ-19/01/2018)

Εκτύπωση ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ στελεχών ΕΔ-ΣΑ με κωδικούς taxisnet (ΦΩΤΟ-ΒΗΜΑΤΑ)

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών ΕΔ-ΣΑ), των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α και β βαθμού, μπορούν να τυπώσουν το ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣτους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, έχοντας άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων. Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν και αναδρομικά στοιχεία της μισθοδοσίας τους από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μπείτε ΕΔΩ και επιλέξτε την Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ:


2. ή απευθείας ΕΔΩ και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password):


3. Επιλέξτε Είσοδο:


4. Επιλέξτε το Έτος και το Μήνα και στη συνέχεια πατήστε Προβολή ή Εκτύπωση:


5. Τυπώστε το ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ σας:staratalogia.blogspot.gr

ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ «ΚΑΠΗΛΕΥΤΟΥΝ» ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;


Ο λαός πρέπει να μιλήσει και όχι ο κάθε τυχάρπαστος «μαϊντανός»!

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... Η «αυτοαποκαλούμενη» Συντονιστική Επιτροπή τού Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, ενόψει του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε πως στις 21 Ιανουάριου, στον Λευκό Πύργο, θα υπάρξουν... ομιλητές! Στη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ονόματα του Στρατηγού ε.α. Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ, Φραγκούλη Φράγκου, του Στρατηγικού Συμβούλου, Νίκου Λυγερού και του δημοσιογράφου - διευθυντή προγράμματος του «Βεργίνα TV», Στέργιου Καλόγηρου.

Εάν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν των συγκεκριμένων κυρίων, τότε θα καταλάβει -πολύ εύκολα- τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την... επιθυμία τους να είναι ομιλητές στο συλλαλητήριο, την ίδια ώρα που ορισμένοι στη Βόρειο Ελλάδα ανακινούν σενάρια δημιουργίας νέου πατριωτικού κόμματος! Πήξαμε, κύριοι, στους πατριώτες πια.. .

Ειδικότερα, η περίπτωση του Φράγκου Φραγκούλη είναι γνωστή. «Κολλητός» του Αντώνη Σαμαρά, που κάποιοι τον θέλουν να ηγείται του κόμματος που προαναφέρθηκε, έγινε... γνωστός για τις τοποθετήσεις του αμέσως μετά την αποστρατεία του! Όσο ήταν «εντός», δεν μιλούσε! Δεν έλεγε τίποτα!

Δεν μίλησε ούτε καν για τα δημοσιεύματα που έγραψαν για την κόρη του και τις υπέρογκες αμοιβές που έπαιρνε στην ΕΡΤ!

Δεν χρειάζεται επίσης να γράψει κάποιος ποιος είναι ο Νίκος Λυγερός... Και αυτός «κολλητός» του Σαμαρά που τον συμβούλευε επί πρωθυπουργίας του, λέγοντας πως το Αιγαίο κρύβει 1,3 τρισ. δολάρια ορυκτό πλούτο... Στην Κύπρο, ξέρουν περισσότερα...

Και «τελειώνουμε» με τον... δημοσκόπο Στέργιο Καλογήρου, ο οποίος, μέσα από τις μετρήσεις που έκανε στο «Βεργίνα TV», έβγαζε πάντα πρώτο τον Αντώνη Σαμαρά...

Αυτοί είναι οι... πατριώτες που θα μιλήσουν.

Το «Μακελειό» επιμένει και λέει: Στο συλ­λαλητήριο τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πρέπει να έχει ο κόσμος. Αυτός «πρέπει» να μιλήσει. Και να υψώσει τη φωνή του απέναντι σε όλους. Ακόμα και σε αυτούς τους Έλληνες... πατριώτες που θέλουν να καπηλευτούν το ίδιο το συλλαλητήριο.

Κυρίες και κύριοι: Πλημμυρίστε τον Λευκό Πύργο. Αυτούς τους καραγκιόζηδες μην τους ακούτε. Αυτούς τους βάλανε τα πολιτικά τσουτσέκια να αρπάξουν καμιά ψήφο.

Κάντε το καθήκον σας, αλλά μακριά από αυτούς τους καρνάβαλους.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-18/01/2018)

Αναστήθηκε για να ξεπουλήσει το όνομα Μακεδονία, ο Αρούλης!


Έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε με άριστα! Βγήκε για 5 περίπου λεπτά στο πρωινό του ΣΚΑΪ, όχι γιατί θέλησε να προκαλέσει, αλλά για να δώσει μήνυμα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι εδώ, πιστός στρατιώτης του μεσαίου χώρου!

Ο Αρούκος ή Αρούλης, όπως τον φώναζαν κάποτε, -αρχές του 2000 στη Ρηγίλλης- έκανε δυναμική τηλεοπτική επανεμφάνιση. Δεν ξέρουμε αν τελείωσαν τα χρήματα των δικαστικών αγωγών που είχε κάποτε κερδίσει, και από τα οποία είχε ο ίδιος ομολογήσει ότι βιοπορίζεται. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι προκάλεσε, και δεν εννοούμε μόνο με την εξωτερική του εμφάνιση (βλέπε και γι αυτο στον ΚΟΥΚΟ, στη σελ.11).

Εντύπωση προκάλεσε το ότι την ώρα που ο Κούλης Μητσοτάκης σημείωσε πως δεν εμπιστεύεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ο ίδιος δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι αρκετά ώριμη να φέρει το θέμα και να το λύσει. Επίσης, ο κ. Σπηλιωτόπουλος άφησε αιχμές για τη στάση της ΝΔ στο θέμα, λέγοντας πως η Ν.Δ δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον Καμμένο. «Η αντιπολίτευση θα στηρίξει λόγω της γραμμής Καραμανλή το 2008 και γιατί είναι υπεύ­θυνη δύναμη. Να αφήσουμε τις ανοησίες και να σταθούμε ώριμα και σοβαρά. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι τα Σκόπια, σήμερα, τα λένε Μακεδονία! Κατά την εντύπωσή μου το να υπάρχει ένας προσδιορισμός στο όνομα, ο οποίος να αναφέρεται και στο όνομα Μακεδονία δεν είναι λάθος».

Αναφορικά με τα δικά του πολιτικά σχέδια δήλωσε «παρών» στην κεντρική πολιτική σκηνή και θύμισε πως παραιτήθηκε και δεν απορρίφθηκε από τον λαό. Από το ρεπορτάζ μας, για την ώρα, δεν προκύπτει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, προωθεί την άλλοτε «Σαλώμη» του. Ποτέ όμως δεν μπορείς να ξέρεις.

Με τις ευλογίες σας!

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-17/01/2018)

Φρ. Φράγκος: Λύση μόνο με δημοψήφισμα


ΟΥΤΕ ένα ούτε δυο αλλά... 375 τουριστικά λεωφο­ρεία από όλη την Ελλάδα έχουν ναυλωθεί για να με­τακινηθούν όσοι επιθυμούν να βρεθούν στον Λευκό Πύργο την ερχόμενη Κυριακή και να βροντοφωνάξουν πως «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Οι διοργα­νωτές του συλλαλητηρίου έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα των ομιλητών του.

Ανάμεσά τους είναι ο στρατηγός ε.α. και επίτι­μος αρχηγός ΓΈΣ Φραγκούλης Φράγκος και ο στρα­τηγικός σύμβουλος Νίκος Λυγερός. Μιλώντας στη «δημοκρατία», ο κ. Φράγκος αναρωτιέται ποιος έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να πουλήσει το όνο­μα της Μακεδονίας. Ο ίδιος ζητά δημοψήφισμα προ­τού υπάρξει απόφαση. «Να ρωτηθεί ο κόσμος εάν δέ­χεται να υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας» σχολιάζει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ.

«Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε άρον άρον» συμπληρώ­νει. «Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση τη χρήση του όρου Μακεδονία. Εάν το αποδεχτεί η κυβέρνηση, θα είναι ακόμα ένα μνημόνιο παράδοσης της χώρας» τονίζει. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι επιφα­νείς θεσσαλονικείς υποστηρίζουν το συλλαλητήριο.

«Θα πάω ως πολίτης, όπως οι περισσότεροι. Όχι οργανωμένα ως επιμελητήριο» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Θα είμαι εκεί γιατί με νοιάζει η ονομασία να μην είναι σε βάρος της Ελλάδας» λέει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Ζορπίδης. Στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία καλεί τον επιχειρηματικό κό­σμο και ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλο­νίκης «Νέοι Ορίζοντες».

Β.Σ.
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-16/01/2018)

Η ευκαιρία του Φραγκούλη Φράγκου να ηγηθεί πατριωτικού κόμματος


Όταν ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε, σε επίπεδο παρασκηνιακών ζυμώσεων, το Σκοπιανό ήταν δύσκολο να μην υποψιαστούν οι περισσότεροι ότι, στις στρατηγικές στοχεύσεις του Πρωθυπουργού κυριαρχούσε και η δημιουργία εσωκομματικού προβλήματος στη Νέα Δημοκρατία.

Άλλωστε, με τον πρωταγωνιστή του μοιραίου 1993 Αντώνη Σαμαρά παρόντα και μάχιμο στην πολιτική ζωή και την Κεντροδεξιά, είναι δύσκολο για τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και γιο του “θύματος” εκείνης της περιόδου, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη, να χειριστεί το όλο θέμα με την άνεση που θα του επέτρεπε μια διαφορετική συγκυρία.

Οι χειρισμοί της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μέχρι σήμερα λανθασμένοι. Δεν φτάνουν ωστόσο, και δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία “περίεργου” κλίματος, τόσο στο εσωτερικό του κόμματος, όσο και ευρύτερα στα… δεξιά της Κεντροδεξιάς.

Κι αν πολλοί βλέπουν μια ευκαιρία για τον Απόστολο Τζιτζικώστα, να διορθώσει το προσωπικό πολιτικό χαρακίρι που έκανε, με τη στάση του στην εσωκομματική μάχη για την ηγεσία, πριν από 2 χρόνια, οι περισσότεροι… ψαγμένοι βλέπουν στην κατεύθυνση του στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου, ως του προσώπου το οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί μιας νέας κίνησης. Και, σε κάθε περίπτωση, να πρωταγωνιστήσει.

Ο στράτηγος άρχισε ήδη να παρεμβαίνει δημοσίως, για να αξιοποιήσει το κύμα της συγκυρίας. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, θα μετρήσει δυνάμεις και θα ζυγίσει τις εξελίξεις. Έχει άλλωστε το προνόμιο να βρίσκεται εκτός πολιτικής, και επομένως να μην έχει ‘δεσμεύσεις”.

Προσθέστε στα παραπάνω και το γεγονός ότι, το όνομα του Φραγκούλη Φράγκου “σέρνεται” σε σενάρια και φημολογίες για να ηγηθεί πατριωτικού κόμματος στον χώρο της Δεξιάς, από το 2011 κιόλας.

Κάποια στιγμή βέβαια… ο καιρός γαρ εγγύς.

(Του Λάζαρου Καλλιανιώτη-ysterografa.gr)

Οι Έλληνες στρατιώτες βοηθάνε τον λαό στα σύνορα


Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινω­νικής προσφοράς Ενόπλων Δυνάμε­ων, ιατρικό προσωπικό τής 30ης Μ/Κ ΤΑΞ - «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» επισκέπτεται σήμερα Πέμπτη 11 Ιανουάριου πέντε χωριά τού Δήμου Διδυμοτείχου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: Το Δ' Σώμα Στρατού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιη­θούν επισκέψεις ιατρικού προσωπικού της 30 Μ/Κ ΤΑΞ-«ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ», στα χωριά:

Λαγό από ώρα 08:00 μέχρι 08:45,
Θυρέα από ώρα 09:00 μέχρι 09:45,
Ελληνοχώρι από 10:00 μέχρι 10:45,
Καρωτή από ώρα 11:00 μέχρι 11:45,
Μάνη από ώρα 12:00 μέχρι 12:45 του Δήμου Διδυμοτείχου, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2017, για δωρεάν υγειονομική εξέταση χωρίς τη δυνατότητα συνταγογράφησης. Παρακαλούμε για την ενημέ­ρωση Υκαι προσέλευση των επιθυμούντων κατοίκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25530 26601 (εσωτ. 1121, ώρες γραφείου).

Μπράβο στα παιδιά. Τελικά ο Στρατός κάνει τα πάντα, είναι παντού και είναι εγκληματικό λάθος να χρησιμοποιείται σε επιβοηθητικές ενέργειες, που δεν έχουν ως στόχο την αρωγή σε 'Έλληνες πολίτες και την επιστράτευσή τους σε οτιδήποτε δεν αφορά το Έθνος, όπως γίνεται κατά κόρον στην παρουσία τους σε λαθροφω­λιές και εμετικά παραπήγματα λαθραίων και μεταναστών, που έρχονται στη χώρα για να κλέψουν και να λησταρχεύσουν.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-11/01/2018)

Πάρτε βαθιές ανάσες!


Μια συμβουλή... μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η οποία συμφωνία για την πΓΔΜ (αν ανακοινωθεί), μην πιστεύετε κανένα δημοσίευμα και καμία «φερόμενη» συμφωνία.

Τέτοιες ειδήσεις είναι 99% από διαρροές που γίνονται επίτηδες για βολιδοσκόπηση αντιδράσεων και δημιουργία πιέσεων προς κάθε πλευρά. Είναι κλασική τακτική σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Ακούμε ότι έχει ανοίξει το θέμα για το όνομα των Σκοπίων και ξεκινά η διαπραγμάτευση.

Από την άλλη, δεν έχω ακούσει κανέναν επίσημο φορέα στην Ελλάδα -κυβέρνηση, αντιπολίτευση, κόμματα, υπουργό Εξωτερικών- που να προτείνει κάποιο όνομα. Υπάρχει η περιγραφή, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, ο ένας, με ιστορικό ο άλλος, όνομα όμως πουθενά.

Τι διαπραγμάτευση λοιπόν κάνουμε; Τους λέμε να επιλέξουν... άνω, μέσα... σε ποια ονόματα; Δεν είναι λογικό αυτοί να θέλουν να λέγονται Άνω Βόρεια, nova, cosmote, wind, makedonia και εμείς να τους λέμε π.χ. Σκόπια ή ψευτο-Μακεδονία και η διαπραγμάτευση να καταλήξει κάπου; Διότι αν συζητάτε ανάμεσα σε δυο τρία ονόματα, που αυ­τά έχουν μέσα τη λέξη Μακεδονία, αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση είναι εξυπηρέτηση. Των Σκοπιανών φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων δεν μπορεί να δεχτεί όνομα με δεύτερο συνθετικό τη λέξη Μακεδονία. 

Γι’ αυτό κοιτάξτε να έχετε μια καλή δικαιολογία όταν θα το ψηφίσετε στη Βουλή, για να μην κλαίτε με κροκοδείλια δάκρυα εκ των υστέρων. Πόσο γελοίο τελικά υποκείμενο είναι αυτός ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Σήμερα το πρωί, σε ρεπορτάζ στην πρωινή εκ­πομπή τού Σκάι, τον είδα να μιλάει στο δημοτικό συμβούλιο για το Σκοπιανό και να δίνει εξηγήσεις γιατί κάλεσε τον Σκοπιανό πρωθυπουργό να περάσει την Πρωτοχρονιά στο σπίτι του (δικαίωμα του καθενός βέβαια είναι να καλεί όποιον θέλει σπίτι του) και στο δεξί πέτο του σακακιού του είχε καρφιτσωμένες προκλητικά τις σημαίες Σκοπίων και Τουρκίας!!! Έλεος πια, τι άλλο θέλετε λοιπόν, εσείς οι Θεσσαλονικείς, για να τον κάνετε μια μπουκιά, όπως ακριβώς με τα ωραία γεμιστά τσουρέκια με κάστανο!

Με τις ευλογίες σας

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-10/01/2018)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ!Τους ξεβράκωσε ο Μυλωνάκης στο «Εκρηκτικό Δελτίο»! Σε βίντεο από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Καρατζαφέρη το 2004 στη Θεσσαλονίκη, κατά της ονομασίας των Σκο­πίων με το Όνομα Μακεδονία, ντυμένοι στα μαύρα, Άδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης (τότε στελέ­χη του ΛΑΟΣ), έδιναν όρκο τιμής να μην προδώσουν ποτέ τον αγώνα για τη Μακεδονία μας και ότι δεν θα δώσουν ποτέ το όνομα της Μακεδονίας!

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-08/01/2018)

Η Ιστορία γράφει, δεν ξεχνά


ΠΟΛΛΑ ακούγονται, λέγονται και γράφο­νται αυτόν τον καιρό σχετικά με την ονομα­σία του γειτονικού μας κρατιδίου, το οποίο, χρόνια τώρα, προσπαθεί να οικειοποιηθεί έν­νοιες και ονομασία που δεν του ανήκουν.

Κυβέρνηση αλλά και άλλοι, που σκοπό έχουν «να ξεμπερδεύουν» με το Μακεδονι­κό, πιστοί στην άποψη ότι «έπειτα από 10 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε», καλλιερ­γούν ήδη κλίμα για αποδοχή μιας ονομασί­ας που θα περιέχει «μπασταρδεμένο» έστω το «Μακεδονία»...

Βεβαίως, το κλίμα έχει αλλάξει. Βεβαί­ως, ο ελληνικός λαός έχει φάει τόσο ξύλο και τόσα Μνημόνια κατακέφαλα, που τον έχουν εξουθενώσει.

ΒΕΒΑΙΩΣ η ιντελιγκέντσια του τόπου (η ηλι­κιωμένη) σιωπά, ενώ η νεότερη έχει ξενιτευτεί.

Βεβαίως, δεν υπάρχει πρόσωπο ικανό να συνεγείρει εθνικά τους Έλληνες. Από τη μια, οι πλείστοι από τους βουλευτές των κυβερνώντων, που έχουν «γραμμένο» το θέμα της ονομασίας.

Από την άλλη, οι πολλοί των άλλων παρατάξεων, που θα έβλεπαν με μεγάλη ανα­κούφιση την κυβερνητική πλειοψηφία «να τελειώνει με το θέμα, με όποιον τρόπο κι αν γίνει αυτό»...

Κι εμείς; Ο λαός που δεν θέλει να ξεπου­λήσει τα ιερά και τα όσια; Ο λαός που έφτυσε καταγής, όταν είδε όσα συνέβησαν στα Ίμια, όταν βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή που το σημιταριό έβαλε την ουρά στα σκέλια και είπε και «thank you veiy much» στους Αμερι­κανούς, τι κάνουμε;

Εντάξει, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε μι­σθό και σύνταξη μετά τις 20 κάθε μήνα, μας δουλεύουν απροκαλύπτως κρατούντες και φιλοδοξούντες να τους αντικαταστήσουν, καθώς απολαμβάνουν μισθουλάρες και προ­νόμια (ή πορνόμια) που εμείς πλέον τα βλέ­πουμε στον ύπνο μας. Και λοιπόν;

Είχαν, ρε, λεφτά οι πατεράδες μας όταν εί­παν «Όχι» το 1940 ή μήπως νόμιζαν ότι θα κερ­δίσουν τον πόλεμο; Για τον εαυτό τους το είπαν το «Όχι» και για την Ιστορία! Γιατί όσο π... να κι αν είναι, η Ιστορία γράφει και δεν ξεχνά­ει! Και η Ιστορία έχει ήδη γράψει τόσο για τον Λεωνίδα όσο και για τον Εφιάλτη, για να εξηγούμεθα. Κανέναν δεν αφήνει παραπονεμένο!

Και να τ’ αφήσουν αυτά τα τσιράκια των διαφόρων, που έχουν ξαναρχίσει το τροπάριο για την οικονομία της περιόδου του Κώ­στα Καραμανλή.

ΕΚΕΙΝΟ που έχει καταγραφεί είναι ένα τε­ράστιο «Όχι» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τότε που ο Κώστας Καρα­μανλής δεν χαμπάριασε από τις πιέσεις του Μπους και της Μέρκελ και έθεσε βέτο στην ένταξη των αναιδών γειτόνων μας στην Ατ­λαντική Συμμαχία.

Μήπως δεν ήξερε ο Κώστας Καραμαν­λής τι μπορούσε να γίνει στη συνέχεια; Και μήπως δεν έγινε; Αλλά, είπαμε, η Ιστορία γρά­φει. Και δεν συγχωρεί...

Η ΑΚΙΣ-akis@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-08/01/2018)

Γιατί «ποντάρει» στο Μακεδονικό


Να ανεβάσει κι άλλο τους τόνους γύρω από το Μακεδονικό αναμένεται, όπως πληροφορούμαστε, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέν­της. Ως παλιά... αλεπού στην πολιτική, ο κ. Λεβέντης γνωρίζει καλά ότι το κόμμα του μπορεί στη Μακεδονία να ανεβάσει τα ποσοστά και επενδύει πολλά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλότε­ρα ποσοστά που πήρε το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές ήταν στη Θεσσαλονίκη, που άγγιξε το 7,5%, ενώ σε συνομιλητές του φέρεται να λέει ότι στις επόμενες εκλογές στις περιοχές της Μακεδο­νίας μπορεί να αγγίξει και το 10%. Όπως φαίνεται, ο πρό­εδρος της Ένωσης Κεντρώων τα... ποντάρει όλα στο Μακε­δονικό, προκειμένου να ξανά είναι στα έδρανα της Βουλής.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-05/12/2018)

Τη Μακεδονία θα τη δώσουμε με σακούλα ή χωρίς;


Το σκίτσο του Θοδωρή Μακρή είναι μάλλον το κορυφαίο. Οι Σκοπιανοί θα πάρουν τη Μακεδονία με ή χωρίς σακούλα; Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Η σακούλα είναι για τα δικά μας μάτια.

Π.χ ο γεωγραφικός προσδιορισμός ή η θεωρία περί αλυτρωτισμού. Η ουσία είναι μια. Είτε Άνω, είτε Κάτω, είτε Νέα, είτε Βόρεια, είτε Πέρα είτε οτιδήποτε, το ζουμί είναι η Μακεδονία.

Οι Σκοπιανοί αυτό επιζητούν. Όλα τα άλλα είναι μια σακούλα, μια πολύ μεγάλη σακούλα για να μας αποσπάσει την προσοχή από το περιεχόμενο.

Εμείς λοιπόν θα ανεμίσουμε μια "σακούλα" που δε θα δώσουμε, αλλά οι Σκοπιανοί θα φύγουν με το όνομα στις αποσκευές τους.

Freepen.gr

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger