Αρχική » » «Λουκέτο» (άμεσα) στα κέντρα εκπαίδευσης!

«Λουκέτο» (άμεσα) στα κέντρα εκπαίδευσης!


Στις μονάδες θα κατατάσσονται οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς.

Τέλος στα κέντρα εκπαιδεύσεως του Στρατού Ξη­ράς. Από την επόμενη σειρά (Β΄ ΕΣΣΟ 2018), του Μαρτί­ου, οι υπόχρεοι στράτευ­σης θα λάβουν χαρτί από τη Στρατολογία, προκειμένου να καταταγούν απευθείας στη μονάδα που θα υπηρε­τήσουν τη θητεία τους. Εκεί θα γίνει και η βασική εκ­παίδευσή τους, αφού προη­γουμένως περάσουν από 22 - 23 Σημεία Υποδοχής Οπλι­τών (ΣΥΠΟ), τα οποία θα δημιουργηθούν ανά την επικράτεια για να δώσουν και τα φύλλα πορείας.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «δημοκρα­τία», τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα είναι μονάδες που θα λειτουργήσουν εν είδει τοπικού κέντρου νεο­συλλέκτων, αλλά σε αυτά θα παραμείνουν οι στρατιώτες για μία ή δύο ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και επίση­μα η κατάταξή τους, να πε­ράσουν δηλαδή από ιατρικές εξετάσεις και να λάβουν τον ιματισμό τους.

Για παράδειγμα, στη Ρό­δο θα λειτουργήσει ένα ΣΥΠΟ, στο οποίο θα μεταβούν όλοι οι στρατιώτες που προ­ορίζονται να επανδρώσουν με τη σειρά του Μαρτίου όλες τις μονάδες του νη­σιού, αλλά και τις φρου­ρές-φυλάκια των γύρω νη­σιών, όπως το Καστελόριζο. Το ίδιο θα συμβεί και στην Κω, στη Χίο, στη Σάμο, στη Μυτιλήνη, στη Λήμνο και την Κρήτη.

Νησιά - Έβρος

Στα νησιά και στον Έβρο, όπου υπηρετεί η πλειονό­τητα των στρατιωτών, θα συσταθούν και θα λειτουργή­σουν τα περισσότερα σημεία υποδοχής. Ορισμένα ακό­μη θα λειτουργήσουν στην ηπειρωτική χώρα. Αμέσως μετά οι οπλίτες θα μεταφέρονται στις μονάδες τους για να περάσουν τη βασική εκ­παίδευσή τους και να ορκι­στούν, όπως συνέβαινε έως τώρα στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, και στη συνέχεια να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Να σημειωθεί ότι υπάρ­χει ήδη στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρα­τού ενότητα, όπου μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και επι­λέγουν Σώμα ή Όπλο, στο οποίο θέλουν να καταταγούν, ειδικότητα και μονάδα. Αυτά θα ληφθούν υπόψη, αλλά δεν είναι δεσμευτικά.

Πληροφορίες από το ΓΕΣ αναφέρουν ότι δεν θα κλείσουν και τα 13 Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέ­κτων που λειτουργούν τώ­ρα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Θα παραμείνει ένας μικρός αριθμός, όπως είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμε­ων και το Κέντρο Τεθωρα­κισμένων. Θα κλείσουν αυ­τά που υπάρχουν στην περι­φέρεια, όπως είναι του Ναυπλίου, της Καλαμάτας, της Λαμίας, της Άρτας και του Μεσολογγίου. Δεν επηρεά­ζονται τα κέντρα εκπαιδεύσεως των άλλων δύο κλά­δων, του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Όσα δεν κλεί­σουν θα χρησιμοποιηθούν ως άλλες μονάδες.

Το κλείσιμο των ΚΕΝ εντάσσεται σε ένα γενικότε­ρο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΓΕΣ επιδιώκει να αυξή­σει την επάνδρωση στις πα­ραμεθόριες περιοχές, αφού οι στρατιώτες θα βρίσκονται στις μονάδες για 30 έως 40 ημέρες περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες και προβλήματα, αν και πη­γές του ΓΕΣ σημειώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Άλλωστε, η υλοποίηση του σχεδίου έχει πάει πίσω αρ­κετές φορές. Είναι επίσης δεδομένο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες.

Τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως σήμερα
Κέντρο
Πόλη
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβα
Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού
Ναύπλιο
Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων
Μεγάλο Πεύκο
9ο Σύνταγμα Πεζικού
Καλαμάτα
547 Α/Μ Τάγμα Πεζικού
Ρέθυμνο
2/39 Σύνταγμα Ευζώνων
Μεσολόγγι
1ο Σύνταγμα Πεζικού, ΔΙΚΕ
Τρίπολη
Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού
Άρτα
Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών
Σπάρτη
586 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού
Γρεβενά
Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου
Λαμία
Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
Αυλώνας
Διακλαδικό Κέντρο
Τρίπολη

Ανδρέας Κούτρας-akoutras@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-19/01/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger