Αρχική » » Υποναύαρχος Μπουμπουλίνα

Υποναύαρχος Μπουμπουλίνα


Κύριε Διευθυντή, 

Ή κυβέρνηση γιά «πατρι­ωτικούς» (προεκλογικούς δη­λαδή) λόγους προήγαγε τή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα σέ ...υποναύαρχο. 

Είναι άντιληπτό πώς μιά μεταχρονολογημένη, καί με­τά δύο ...αιώνες στρατιωτι­κή προαγωγή σέ ιστορικούς ήρωες του μεγέθους τής θρυ­λικής ήρωίδας μας δέν προ­σφέρει τίποτε, ούτε στήν τι­μώμενη άλλά ούτε καί στήν Πατρίδα. Ψιθυρίζεται μάλι­στα πώς θά άκολουθήσουν κι άλλες «ανέξοδες» προα­γωγές. Λέτε, μέ τήν ευκαι­ρία τού Σκοπιανού, νά προαχθεΐ κι ό Μέγα-Άλέξανδρος σέ ...άντιστράτηγο; Ναι άλλά τότε καί τά πληρώματα των τριήρεων τής Ναυμαχίας τής Σαλαμίνας δέν θά πρέπει νά προαχθούν κι αυτά σέ ...υπο­κελευστές β' τουλάχιστον; 

Δέν θά ’ταν όμως προτιμό­τερο άντί γιά τίς προαγωγές αυτού τού τύπου, πού προκαλοϋν μόνο θυμηδία, νά φρό­ντιζε τό κράτος π.χ. νά μήν βανδαλίζεται τό άγαλμα τής Μπουμπουλίνας στό πεδίο τού Άρεως ή νά έβγαινε άπό τήν αποθήκη, πού βρίσκεται κρυμ­μένος άπό τό 1993, ό άνδριάντας τού Μ. Αλέξανδρου καί νά στηνότανε στό πιό κεντρι­κό σημείο τής Αθήνας, καί τέ­λος νά έπόπτευε γιά τήν καθα­ριότητα τού χώρου τού μνη­μείου των Σαλαμινομάχων στήν Κυνοσούρα; 

Μέ τιμή 

Φρίξος Δήμου 
Πλοίαρχος Ε.Ν. 

(ΕΣΤΙΑ-08/05/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger