Αρχική » » Έρχονται και τα «e-δάνεια»

Έρχονται και τα «e-δάνεια»


■ VIVA ΚΑΙ REVOLUT, ΜΟΛΙΣ ΛΑΒΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ, ΘΑ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 
Λειτουργούν στο cloud χωρίς τα έξοδα της φυσικής παρουσίας και προ­σφέρουν με χαμηλά κόστη όλα τα πλεο­νεκτήματα της νέας τεχνολογίας. 

Από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος σε κανο­νικές τράπεζες μετατρέπονται, μόλις λάβουν τις σχετικές άδειες, τόσο η Viva όσο και η Revolut, με στόχο να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες πίστωσης, overdrafts και προσω­πικά και επιχειρηματικά δάνεια. 

Η Viva έχει κάνει αίτηση για να πάρει άδεια Digital Bank στη Μ. Βρετανία, ενώ η Revolut επέλεξε τη Λιθουανία για να λάβει εκεί την άδεια τραπεζικού ιδρύματος. Αφού λάβουν την αδειοδότηση στη χώρα αίτησης, στόχος των εταιρειών είναι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές και η Ελλάδα. Οι δύο εταιρείες, η ελληνική Viva και η διεθνής Revolut, είναι οι εκ­πρόσωποι της επανάστασης του Fintech στην Ελλάδα, μιας επα­νάστασης που παγκοσμίως απει­λεί τον τραπεζικό κλάδο, καθώς οι νέες ψηφιακές τράπεζες λειτουρ­γούν στο cloud χωρίς τα κόστη της φυσικής παρουσίας, προσφέροντας με χαμηλά κόστη όλα τα πλε­ονεκτήματα της νέας τεχνολογίας. Έχοντας την ευελιξία να αντα­γωνιστούν τις μεγάλες τράπεζες, προσφέρουν καινοτόμα τραπεζι­κά προϊόντα με μικρές χρεώσεις, με αποτέλεσμα να κερδίζουν την προτίμηση των καταναλωτών. Με όπλο την τεχνολογία, για πα­ράδειγμα η Revolut προσφέρει άμεσες ειδοποιήσεις δαπανών, βελτιωμένες αναλύσεις, κατηγοριοποίηση δαπανών, εργαλεία προϋπολογισμού και ισχυρά μέ­τρα ασφαλείας, όπως η δυνατό­τητα μπλοκαρίσματος της κάρτας σας και ενεργοποίησης της ασφά­λειας βάσει τοποθεσίας (location- based security). 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Η Viva Wallet είναι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για λειτουργία στις 31 χώρες­ του ΕΟΧ και επιπλέον Principal Member των οργανισμών Visa & MasterCard για υπηρεσίες εκκαθάρισης (acquiring) και έκδοσης καρτών (issuing), καθώς και ο πρώτος χρηματοοικονομικός οργανισμός σε όλη την Ευρώπη που βασίζε­ται εξ ολοκλήρου σε cloud υποδο­μές (Microsoft Azure). «Προχωρή­σαμε στην αίτηση για Digital Bank στο Λονδίνο, με στόχο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τα εμπό­δια που μας βάζουν οι τράπεζες και να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας», σημείωσε ο Γιάννης Λάριος, Business Development Director της Viva Wallet, εξηγώντας ότι ο στό­χος πλέον είναι η ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών σε όλη τη Ευρώπη. 

Διαθέτοντας επίσημη άδεια λει­τουργίας εντός του Ευρωπαϊκού Οι­κονομικού Χώρου, η Viva Wallet πρωτοπορεί στον κλάδο των χρη­ματοοικονομικών υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες πληρωμών και λογαριασμούς ΙΒΑΝ σε τρία νομί­σματα (€, £, LEU) και πέντε χώ­ρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μεγάλη Βρε­τανία, Βέλγιο και Ρουμανία), ενώ διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες. Στόχος της είναι να αναπτυχθεί σε 11 ευρωπαϊκές χώ­ρες, μεταξύ των οποίων οι Ισπα­νία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία. Σε κάθε χώρα η Viva θα προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος στη γλώσ­σα τους, με βάση τις τοπικές ανά­γκες και το τοπικό φορολογικό σύ­στημα. Με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της, έχει ολοκλη­ρώσει τη διαδικασία «passporting» της άδειάς της στις υπόλοιπες 29 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομι­κού Χώρου. 

Πρόσφατα, μειοψηφική θέση στο μετοχικό κεφάλαιο του γκρουπ Viva απέκτησε το επενδυτικό fund Diorama (συμφερόντων του επιχειρηματία Δ. Δασκαλόπουλου) έναντι 15 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά την τελευταία τριετία έχουν τοποθετηθεί στην εταιρεία 22 εκατ. ευρώ. 

Στα σχέδια της εταιρείας είναι νέα αύξηση κεφαλαίου στο πρώτο εξάμηνο του 2019, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προώθηση των υπηρεσιών της και την ανάπτυξη των μεριδίων της στην ευρωπα­ϊκή αγορά. Σήμερα, λίγους μήνες μετά το ξεκίνημά της στις ευρωπαϊ­κές χώρες, η δραστηριότητα από τις ευρωπαϊκές αγορές φτάνει στο 6% του συνόλου, ενώ εκτιμάται ότι σε 3 χρόνια θα φτάνει το 30%. 

REVOLUT 

Πρόκειται για μία από τις πιο γρή­γορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο του Fintech στην Ευ­ρώπη και ήδη δημιούργησε γρα­φεία στην Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες όπως άμεσες χρεώσεις, εξοικονόμηση χρημάτων, ταξιδιω­τική ασφάλιση με geolocation και κρυπτονομίσματα. 

Στη Revolut οι καταναλωτές μπο­ρούν να ανοίξουν έναν τρεχούμενο λογαριασμό σε λιγότερο από τρία λεπτά μέσα από τη δωρεάν εφαρμο­γή, όπου μπορούν να κάνουν δω­ρεάν μεταφορές χρημάτων αλλά και να ξοδεύουν στο εξωτερικό χω­ρίς καμία χρέωση, να λαμβάνουν τη μισθοδοσία τους και να κάνουν συνάλλαγμα σε 25 νομίσματα. 

Από την έναρξη λειτουργίας της το 2015, η Revolut έχει αποκτή­σει 1.700.000 χρήστες και διαθέ­τει πάνω από 70.000 Έλληνες πε­λάτες, ενώ στοχεύει να φτάσει τους 150.000 μέχρι το τέλος του έτους. Μετά την Ελλάδα, σειρά έχουν οι Ρουμανία, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκα­πούρη και Ιαπωνία. Αν η εται­ρεία αποκτήσει την άδεια ψηφια­κής τράπεζας που έχει αιτηθεί στη Λιθουανία, θα εξασφαλίσει στους πελάτες της εγγύηση για ποσά μέ­χρι 100.000 ευρώ, θα μπορούν να πληρώνουν δάνεια και ασφάλειες, αλλά και να λαμβάνουν προσωπικά δάνεια και overdrafts. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε δάνεια με προνομιακά επιτόκια σε σχέση με αυτά των τραπεζών και να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως είμαστε και με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ήδη», σημειώνει στο MoneyPro ο κ. Δ. Λιτσικάκης, country manager της εταιρείας στην Ελλάδα. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-protomarina@yahoo.gr 
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ_MONEYPRO-02/06/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger