Αρχική » » Απειλή για την εθνική ασφάλεια

Απειλή για την εθνική ασφάλειαΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟPOYN NA ΕΞΑΣΦΑ­ΛΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ. 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΙΑ ΦΟΒΙΣΜΕ­ΝΗ, ΑΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΕΛΛΗ­ΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ANTIΔΡΩΝΤΑΣ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ, ΑΝΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΑ. 

Του Δρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΔΡΟΥΓΟΥ* 

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε δύσκολες στιγμές στα εθνικά μας θέματα. Παρα­κολουθούμε από τη μια μεριά κάθε γείτονα να διεκδικεί όσο περισσότερα μπορεί σε μια (σχε­δόν;) ενορχηστρωμένη επίθεση από κάθε πλευρά και κατεύθυνση. Από την άλλη, παρακολουθούμε μια φοβισμέ­νη, άβουλη και ανίκανη ελληνική κυ­βέρνηση να άγεται και να φέρεται από τις εξελίξεις, αντιδρώντας σπασμωδι­κά, ανούσια και άστοχα στις εκάστοτε απαιτήσεις, προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες των γειτόνων μας... Των κα­λών μας γειτόνων, που κατάλαβαν ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή για δι­εκδικήσεις και ζητούν όλο και μεγα­λύτερο μερτικό από την κληρονομιά μας. Τον χορό άνοιξαν οι Σκοπιανοί, σε λίγο μπαίνουν μέσα και οι Αλβα­νοί, ενώ πάντοτε οι Τούρκοι είναι παρόντες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δική μας ιδεοληπτική κυβέρνηση θεωρεί ότι τώρα είναι κατάλληλη εποχή για διαπραγματεύσεις και για να κλείσουν εθνικά θέματα, με το επιχείρημα ότι «πρέπει» να κλείσουν επειδή χρο­νίζουν! Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι. 

Το ακόμα δυστυχέστερο, όμως, είναι ότι όλοι αυτοί οι εξωτερικοί κίνδυνοι δεν είναι οι μόνοι κίνδυνοι που αντι­μετωπίζει η χώρα μας. Υπάρχουν και κίνδυνοι στο εσωτερικό, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την εσωτερική μας ασφά­λεια. Φυσικά, δεν υπάρχει η δυνατό­τητα να αναλυθούν σε ένα άρθρο όλοι αυτοί οι κίνδυνοι. Αν λάβουμε όμως υπόψη μας ότι η εγχώρια τρομοκρα­τία δεν έχει δώσει αφορμές εδώ και αρκετό καιρό και ότι η διεθνής τρομο­κρατία δεν έχει στοχοποιήσει (ακόμη) τη χώρα μας, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την εσωτερική μας ασφά­λεια είναι η λαθρομετανάστευση. 

Δεν θα εμμείνω στα τετριμμένα επιχειρήματα των δήθεν προοδευτι­κών, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύνο­ρα και τις αγκαλιές μας στους ταλαί­πωρους πρόσφυγες, που δικαιούνται μια καλύτερη ζωή. Και με αυτό το επι­χείρημα τσουβαλιάζουν στο ίδιο σακί πραγματικά ταλαιπωρημένους ανθρώ­πους, που καταστράφηκε η ζωή τους, μαζί με επιτήδειους λαθρομετανάστες που είδαν φως και μπήκαν. Και από πάνω χαρακτηρίζουν φασίστα, ρατσι­στή, ακροδεξιό, σκοταδιστή και με ένα σωρό άλλους ευφάνταστους χαρακτηρισμούς όποιον δεν συμφωνεί με τη δική τους προσέγγιση. Αν θέλουμε όμως να είμαστε αντικειμενικοί, για το αν και κατά πόσον η λαθρομετανά­στευση αποτελεί πρόβλημα, θα πρέ­πει να εξετάσουμε και να αναλύσου­με προσεκτικά την επίδραση που αυτή έχει στη χώρα και στην κοινωνία μας. Τα προβλήματα, λοιπόν, που προκαλεί η λαθρομετανάστευση είναι: 

1. Υπερφόρτωση του κρατικού μηχανισμού. Ο κρατικός μηχα­νισμός της Ελλάδας δομήθηκε για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, και μάλιστα σε αυτό ποτέ δεν ήταν επαρκής. Αυ­τός ο ήδη ανεπαρκής κρατικός μηχα­νισμός, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώ­ματα Ασφαλείας, οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα σχο­λεία, οι παραγωγικοί φορείς, η οικονομία της χώρας, έπρεπε επιπλέον να υποστηρίξουν και τις αυξημένες ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων απότομα και μαζικά νεοφερμένων ανθρώπων που κουβαλούσαν μαζί τους μόνο τα προβλήματά τους, με συνέπεια να επι­βαρυνθεί η λειτουργία τους και να μει­ωθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ειδι­κά. μάλιστα, στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων, η παροχή υποστήριξης σε θέματα λαθρομετανάστευσης εξελί­χθηκε από πάρεργο σε κύριο έργο, και μάλιστα με την ένοχη ανοχή της ηγεσί­ας, που προτίμησε να «δείξει προσαρμοστικότητα» και να παραμείνει στη θέση της, παρά να υψώσει το ανάστη­μα και να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα μπορούσε, ή καλύτερα θα έπρεπε, να καταστήσει σαφές ότι η εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε τέτοιον βαθμό στα θέματα λαθρομετανάστευσης θα είχε αρνητικές (για να μην πω ολέθρι­ες) επιπτώσεις στην κύρια αποστολή τους και στο ηθικό των στελεχών, που άρχισαν να αισθάνονται ως υπηρέτες λαθρομεταναστών και προσφύγων, αντί ως ο συνεχώς διατυμπανιζόμενος από την πολιτική και στρατιωτι­κή ηγεσία «μεγαλύτερος πολλαπλασι­αστής ισχύος» μας. 

2. Κοινό έγκλημα. Οι λαθρομετανά­στες και οι πρόσφυγες, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουν το ένστικτο της αυ­τοσυντήρησης και θέλουν να ζήσουν. Εφόσον δεν μπορούν να εξασφαλί­σουν με άλλον τρόπο τα προς το ζην, είναι αναμενόμενο να στραφούν προς το κοινό έγκλημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, είτε ατομικά είτε με τη σύσταση συμμοριών. Έτσι έχουν αυ­ξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα δι­αρρήξεων σε σπίτια και καταστήμα­τα, κλοπών (από τσάντες, πορτοφόλια και κινητά τηλέφωνα μέχρι μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα), εξαπάτησης (π.χ., μέσω της γνωστής μεθόδου που τηλεφωνούν ως το παιδί που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα χρήματα για να ξεμπλέξει), βια­σμών κ.λπ. 

3. Οργανωμένο έγκλημα. Για τους ίδιους λόγους είναι εύκο­λη η στρατολόγηση λαθρομετανα­στών και προσφύγων από το οργα­νωμένο έγκλημα, είτε με την ένταξή τους σε ήδη υπάρχουσες συμμορί­ες νονών της νύχτας είτε με τη συγκρότηση νέων ομάδων οργανωμέ­νου εγκλήματος, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία από το σχε­τικό πρότερο παράνομο βίο κάποιων εξ αυτών. Έτσι πολλοί βρίσκουν κερ­δοφόρα απασχόληση σε λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και πετρελαιοειδών, λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτι­κών, λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών, σωματεμπόριο, εκβιασμούς και «προστασία» επιχειρηματιών και κα­ταστηματαρχών, απαγωγές, εκτέλεση συμβολαίων θανάτου κ.λπ. 

4. Επαιτεία. Άλλος ένας τρόπος από­κτησης χρημάτων που απευθύνε­ται στα φιλάνθρωπο αισθήματα και στην ευαισθησία του μέσου Έλληνα. Είναι γνωστό σε όλους το πινακιδάκι με το συνήθως ανορθόγραφο «Πει­νάω», με το οποίο δεκάδες χιλιάδες νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες ζη­τιανεύουν σε φανάρια, δρόμους, πλα­τείες, καφετέριες, εκκλησίες, παντού. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν κάποιος βγάζει μόνο 5 ευρώ την ώρα (που συνήθως βγάζουν πολύ πε­ρισσότερα), τότε κερδίζει τουλάχιστον 50 ευρώ την ημέρα, περίπου 1.500 τον μήνα (σαφώς περισσότερα από τους περισσότερους εργαζόμενους) και κο­ντά στις 20.000 τον χρόνο. Και αν ανα- λογιστούμε ότι αυτό το κάνουν μόνο 10.000 άτομα (που προφανώς είναι πολύ περισσότεροι), καταλαβαίνει κα­νείς ότι μιλάμε κατ' ελάχιστον για ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρί­ων ευρώ ετησίως, μετρητά και αφορο­λόγητα. Απλώς, να σημειώσω ότι αυτό το ποσό συγκρίνεται με ποσά που οδή­γησαν σε περικοπές μισθών και συντά­ξεων, σε κατάργηση του ΕΚΑΣ, σε πε­ρικοπές δαπανών για τη συντήρηση των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κ.λπ. 

5. Παρεμπόριο. Σε κάθε περιοχή εί­ναι πλέον οικείο το θέαμα δεκάδων μεταναστών που είτε απλώνουν πάνω σε μια κουβέρτα είτε μεταφέρουν πάνω τους ένα ολόκληρο κατάστημα και που­λάνε παπούτσια, τσάντες, ρολόγια, γυα­λιά. παιχνίδια, μικροαντικείμενα και κάθε είδους εμπορεύματα, χωρίς να πληρώνουν κανένα έξοδο και κανέναν φόρο. Πέραν της τριτοκοσμικής εικό­νας που δημιουργείται (και που για λό­γους αποβλάκωσης ονομάζεται ethnic), με αυτό το παρεμπόριο πλήττονται οι τοπικές αγορές και οδηγούνται σε από­γνωση νόμιμοι καταστηματάρχες που πληρώνουν ενοίκια, λογαριασμούς, μι­σθούς υπαλλήλων, ασφαλιστικές ει­σφορές, δημοτικά τέλη, φόρους και ένα σωρό άλλα έξοδα, προκειμένου να βγά­λουν οι ίδιοι ένα εισόδημα απ’ ό,τι πε­ρισσέψει, αλλά και να προσφέρουν ερ­γασία σε κάποιους υπαλλήλους. Και παρά τις εκκλήσεις του εμπορικού κό­σμου, οι αρμόδιοι κωφεύουν προκλη­τικά, ανεχόμενοι αυτή την κατάσταση. 

6. Μαύρη εργασία. Πολλοί πρόσφυ­γες και μετανάστες βρίσκουν αδή­λωτη και μαύρη εργασία, κυρίως στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των κατασκευών και της οικοδομής. Με αυτόν τον τρόπο Έλληνες άνεργοι χά­νουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε αυτά τα επαγγέλματα, ενώ και τα ασφα­λιστικά ταμεία χάνουν μεγάλα ποσά από τις προβλεπόμενες εισφορές. Και στο επιχείρημα ότι οι Έλληνες προτι­μούν να μην εργάζονται παρά να κά­νουν αυτές τις δουλειές, είναι αστείο να σκέφτεται κανείς ότι Έλληνες τεχνίτες δεν επιθυμούν να εργασθούν στον το­μέα της οικοδομής, ενώ δεν δοκιμάσθη­κε η προθυμία Ελλήνων να εργασθούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχο­λίες. Και αν αυτό ίσχυε την περίοδο της φούσκας του Χρηματιστηρίου, δεν εξυπακούεται ότι θα ισχύει για πάντα, ιδι­αίτερα δε αυτή την περίοδο της οικονο­μικής κρίσης που διανύουμε. Σημειώνω ότι οι αρμόδιες Αρχές δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο στο να διαπιστώσουν και να πατάξουν με μέγιστη αυστηρότητα τα κρούσματα μαύρης εργασίας από Έλληνες ανέργους, ενώ κλείνουν τα μάτια στις περιπτώσεις μαύρης εργασίας από πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. 

Οι επιπτώσεις όλων των ανωτέρω απο­τελούν σημαντικές εσωτερικές και ευρύτερες απειλές και κινδύνους για την εσωτερική και ευρύτερη ασφάλεια της χώρας μας. 

*Διεθνολόγου - Στρατηγικού αναλυτή 
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-21/07/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger