Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Αναδρομικά σε 3 δόσεις για τα ειδικά μισθολόγια (ΠΙΝΑΚΕΣ)


 ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.
 Τι δικαιούνται ένστολοι και πανεπιστημιακοί. Απρόσμενο δωράκι στους ιατρούς του ΕΣΥ εν όψει εκλογών.

Από το «υπερπλεόνασμα» του φετινού Κρατικού Προϋπολο­γισμού θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε εκατοντάδες χιλιάδες λειτουργούς του Δημοσίου που αμεί­βονται με ειδικά μισθολόγια.

Η πληρωμή των ποσών, το συνο­λικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών που αναλογούν στους συνταξιούχους, θα γίνει το αρ­γότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους, είτε εφάπαξ τον Δεκέμβριο είτε σε τρεις μηνιαίες δόσεις, από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο.

Η κυβέρνηση αποφάσισε όχι απλά να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγμα­τικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν από τον Αύγουστο του 2012 στις αποδοχές των αμειβομένων με ειδι­κά μισθολόγια, αλλά να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που επιδίκασε το ΣτΕ.

Προεκλογικά δώρα

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι συναρμόδιοι υπουργοί έλαβαν πρόσφατα την απόφαση να καταβληθούν και στους ιατρούς του ΕΣΥ αναδρομικά τουλά­χιστον 4 ετών και ενός μηνός, από τον Οκτώβριο του 2014 και μετά, παρά το γεγονός ότι η απόφαση που είχε εκδώσει γι’ αυτούς το ΣτΕ επι­τρέπει την καταβολή αναδρομικών από τον Μάρτιο του 2018 και μετά. Κι όλα αυτά βεβαίως μόνο και μόνο επειδή το 2019 είναι έτος εκλογών, καθοριστικό για το μέλλον των συγκυβερνώντων κομμάτων.

Με αφορμή λοιπόν τις αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2013, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017, σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν βάσει ειδικών μισθολογίων, στρατιωτικοί, αστυνο­μικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, καθη­γητές ΑΕΙ και ιατροί του ΕΣΥ αναμέ­νεται να εισπράξουν εντός του έτους 2018 αναδρομικά που αντιστοιχούν σε πολλούς μήνες.

Ειδικότερα, βάσει των αποφάσε­ων που έχει εκδώσει το ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν με τον ν. 4093/2013 στα ειδικά μισθολόγια, αλλά και σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της κυβέρ­νησης:

1. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες δικαιώθηκαν πλήρως και έχουν ήδη λάβει σε μηνιαίες δόσεις τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στο 50% των περικοπών που επιβλήθηκαν από την 1η-8-2012 με το νόμο 4093/2013. Επιπλέον, το Δημόσιο οφείλει να τους καταβάλει ακαθάριστα ποσά αναδρομικών τα οποία αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% των περικοπών σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που τους επιβλήθηκαν την περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017 με το ν. 4093/2013.

Παράλληλα δικαιούνται πλέον και προσαύξηση των «προσωπικών διαφορών» που λαμβάνουν κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου ανα­δρομικά από την 1η-1-2017), κατά τα ακαθάριστα ποσά μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν για την περίοδο από 1η-8-2012 έως 31-12-2017, εξαιτίας της επιβεβλημένης πλήρους αποκατά­στασης των αποδοχών τους στα επίπε­δα του Ιουλίου του 2012. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τους ένστολους, η αποκατάσταση των αποδοχών πρέπει να γίνει αναδρομικά από τότε που ξεκίνησαν οι αντισυνταγ­ματικές περικοπές του ν.4093/2013, δηλαδή από την 1η-8-2012 για συνο­λικό χρονικό διάστημα 75 μηνών.

2. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευ­νητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα λάβουν τα ποσά των αποδοχών που έχασαν αναδρομικά όχι από την 1η-8-2012, ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι αντισυνταγματικές περικοπές του ν.4093/2012 στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματά τους, αλλά από την 1η-1-2015, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΣτΕ με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή τριών καθηγητών κατά των περικοπών του ν.4093/2013. Μόνο οι τρεις καθηγητές που προσέφυγαν δικαιούνται πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους, δηλαδή αναδρομικά από την 1η-8-2012!

3. Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, τα πράγ­ματα άλλαξαν πρόσφατα. Ενώ με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ οι εν λόγω λειτουργοί του Δημοσίου δεν δι­καιούνταν καθόλου αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 28η-2-2018, αλλά μόνο από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, η κυβέρνη­ση έλαβε πολιτική απόφαση να δώσει και σ’ αυτούς αναδρομικά για πολλούς μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αναδρομικά γι΄ αυτούς ενδέχεται να «μετρήσουν» από τον Οκτώβριο του 2014, όπως ακριβώς και για τους 4 ιατρούς που προσέφυγαν στο ΣτΕ και δικαιούνται από τότε να λάβουν ανα­δρομικά.

Το σκεπτικό

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ιατρών του ΕΣΥ το ΣτΕ δικαιολόγησε την απόφασή του να μην επιτρέψει την καταβολή αναδρομικών στο σύνολο των αδικηθέντων δημόσιων λειτουρ­γών της συγκεκριμένης κατηγορίας επι­καλούμενο το «δημόσιο συμφέρον» και ειδικότερα «την οξυμμένη δημοσιονομι­κή κρίση και την κοινώς γνωστή ταμεια­κή δυσχέρεια του ελληνικού κράτους». Το ανώτατο δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων του Δημοσίου με τις οποίες γνωστο­ποιήθηκε εγγράφως ότι ο αριθμός των ιατρών του ΕΣΥ ανερχόταν σε 21.300 στο τέλος του 2014 και σε 18.019 τον Σεπτέμβριο του 2015 και, βάσει των στοιχείων αυτών, έκρινε ιδιαίτερα υψηλό το δημοσιονομικό κόστος τυχόν αποκατάστασης των αποδοχών όλων των ιατρών του ΕΣΥ αναδρομικά από την 1η-8-2012!

Εντός του έτους η επιστροφή του υπόλοιπου 50% που δικαιούνται οι ένστολοι από τις παράνομες περικοπές του ν. 4093/2013.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ:   https://staratalogia.blogspot.com/2018/09/50_22.html     

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ-gpalaitsakis@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-22/09/2018)

ΕΡΕΥΝΑ: ΧΑΜΗΛΗ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ


Tην εξαιρετικά χαμηλή εμπιστο­σύνη των Ελλήνων στα πολι­τικά κόμματα καταγράφει έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Όπως προκύπτει, μόνο το 7,2% των πολιτών φαίνεται να εμπι­στεύεται τα πολιτικά κόμματα, ενώ μόλις διπλάσιο (14,1 %) έχει εμπιστο­σύνη στα τηλεοπτικά κανάλια. Ένας στους 3 Έλληνες θεωρεί ότι η πολιτική είναι κάτι «σημαντικό για τη ζωή», σε αντίθεση με τη θρησκεία, τον ελεύ­θερο χρόνο, την εργασία, τους φίλους και την οικογένεια, που αξιολογούνται ως σημαντικά για πάνω από το 85% των ερωτηθέντων. 

Μάλιστα, το 20% των πολιτών ανησυχεί ότι στις εκλο­γές οι ψήφοι δεν καταμετρούνται με δίκαιο τρόπο και σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι οι υπεύθυνοι των εκλο­γών δεν είναι αμερόληπτοι. Επίσης, ένας στους 3 πιστεύει ότι οι πλούσιοι εξαγοράζουν τις εκλογές και πως οι ψηφοφόροι δωροδοκούνται. Στον αντίποδα, το 82,4% εμπιστεύεται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ εξίσου μεγάλο ποσοστό (80,2%) εμπιστεύεται τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μεγάλη αποδοχή φαίνεται πως έχουν και οι αστυνομικές δυνάμεις με 70,7%. Το 81,4% δηλώνουν ότι είναι θρησκευ­όμενοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους νέους ανέρχεται στο 70%. Το 99,5% των πολιτών δηλώνει πως εμπιστεύεται άτομα της οικογένειάς του, το 83% ανθρώπους που γνωρί­ζει προσωπικά, το 61 % τους γείτονές του, αλλά μόνο 1 στους 5 εμπιστεύε­ται «ανθρώπους άλλης εθνικότητας» ή άλλης θρησκείας. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα αξιών World Values Survey (WVS), οι μισοί Έλληνες πι­στεύουν πως οι μετανάστες έχουν αρ­νητική επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας και 7 στους 10 πιστεύουν ότι η μετανάστευση αυξάνει την εγκληματικότητα, 64% πιστεύει πως αυξάνει τον κίνδυνο τρομοκρατίας και 63,5% ότι αυξάνει την ανεργία. 

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-24/09/2018)

Το κόλπο Τσίπρα για να αποφύγει τον «σκόπελο» της δεδηλωμένης
 Ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος για να πέσει η κυβέρνηση. 
 0 πρωθυπουργός θα επικαλεστεί το άρθρο 36, παρ. 2 του Συντάγματος, που απαιτεί σχετική και όχι αυξημένη πλειοψηφία για έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Από τον Τάκη Κάμπρα* 

«Οι μεν βροντές τρομάζουν τα παιδιά και οι απειλές τους ανόητους» έλεγε ο Σωκράτης και γίνεται ακόμα μια φορά ο λόγος του επίκαιρος. Μπορεί, λοιπόν, ο Πάνος Καμμένος να απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση, εάν και όποτε φέρει στη Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως το ερώτημα είναι να μας πει και τον τρόπο που θα το κάνει, δεδομένου ότι ο αριθμός των βουλευτών του κόμματός του δεν έχει την απαιτούμενη θεσμική ισχύ για να θίξει τη συνταγματική θέση της κυβέρνησης. Ο μόνος τρόπος που γνωρίζου­με είναι ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει να ψηφίσει «ναι». Κάτι, βέβαια, που έχει απορρίψει έω5 σήμερα, ισχυριζόμενος ότι δεν θα ματαιώσει την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευμάρεια που βρίσκονται στο κατώφλι της πόρτας των πολιτών! 

Από την πλευρά της η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διασφαλίσει την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο τρόπος για να το κάνει είναι ένας. Και εξηγούμαι: 

Η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει τον σκόπελο της αυξημένης πλειοψηφίας των 3/5 (180 ψήφοι, - άρ­θρο 28 παρ. 2**, ή έστω την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθ­μού των βουλευτών (151) 28 παρ. 3, Σύνταγμα), προφανώς θα επιλέξει να εισαγάγει προς συζήτη­ση και ψήφιση τη λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών με τη διαδι­κασία του άρθρου 36 παρ. 2* του Συντάγματος. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περί­πτωση θα απαιτηθεί η πλειοψηφία της ψήφισης τυπικού νόμου, δηλαδή έως και σχετική πλειοψηφία. Ο προβληματισμός, ωστόσο, εν προκειμένω, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής συγκυρίας, έχει ως εξής: 

Κόμμα της συμπολίτευσης (ΑΝ.ΕΛ.) έχει δηλώσει σαφώς ότι θα καταψηφίσει την εν λόγω συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, θα προκύψει προφανώς διακοπή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης του εν λόγω κόμματος της συμπολίτευσης προς την κυβέρνηση και κατά συνέπεια διακοπή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση. Είναι αδιάφορο εάν η διακοπή αυτή θα είναι προσωρινή ή μη, δεδομένου ότι αρκεί και η στιγμιαία ύπαρξή της. Και αυτό διότι η κυβέρνηση συνιστά διαρκές όργανο, το οποίο λειτουργεί ανά πάσα στιγμή υπό την προϋπόθεση της δεδηλωμένης πλειοψηφίας της Βουλής. Εξάλλου, η διαπίστωση της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84 του Συντάγματος, πραγμα­τοποιείται είτε έπειτα από πρόταση δυσπιστίας, αν αυτή δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, είτε με ψήφο εμπιστοσύνης έπειτα από πρόταση της ίδιας της κυβέρνησης, οπότε η σχετική πρόταση πρέ­πει να λάβει την ψήφο της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων βουλευτών, που δεν επιτρέ­πεται να είναι κατώτερη από τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών (120). 

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για κυβέρνηση που μπορεί να στηριχθεί στην «ανοχή της Βουλής, εφόσον λάβει πλειοψηφία των παρό­ντων βουλευτών ίση προς τα 2/5 (120) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών (300). 

Εάν όμως το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας είναι 120 υπέρ, 119 κατά και 31 «παρών», η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, αφού το Σύνταγμα απαιτεί για απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που οι ψήφοι κατά και υπέρ της κυβέρνησης είναι ίσες (120 και πάνω), απουσιάζουν δε οι λοιποί βουλευτές. 

Η περίπτωση, ωστόσο, απουσίας ή καταψήφισης από τμήμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας της εν λόγω συμφωνίας, όχι όμως και απόσυρσης της εμπιστοσύνης τους προς την κυβέρ­νηση, δεν έχει συνταγματική συ­νέπεια ως προς την κυβερνητική σταθερότητα. Συνεπώς, η ως άνω θεωρούμενη διακοπή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση δεν συνιστά συνταγματική υποχρέωσή της προς παραίτηση. Ωστόσο, έχει γίνει αποδε­κτό από τη θεωρία του Συνταγματικού Δικαίου ότι η υποχρέωση αυτή υπαγορεύεται από τις αρχές της οφειλόμενης πολιτικής ηθικής και των αρχών του αστικού ήθους. Και αυτό γιατί η πολι­τική ζωή δεν καθορίζεται μόνο από ρητές συνταγματικές επιταγές αλλά και από άγραφους κανόνες που, αν και δεν διατυπώνονται, προσδιορίζουν το πολιτικώς φέρεσθαι και πράττειν, συνθέτοντας το περιεχόμενο και προβάλλοντας το αίτημα της αξιόπιστης πολιτικής συμπεριφοράς. 

Η ορθότητα της άποψης αυτής αναδεικνύεται περαιτέρω στην περίπτωση υποβολής πρότασης δυσπιστίας, αφού τότε θα αναφερόμασταν, ενδεχομένως, σε «υβριδική εμπιστοσύνη» της Βουλής προς την κυβέρνηση και σε ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας της αρχής της δεδηλωμένης, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία στις περιπτώσεις άσκησης του κυβερνητικού έργου, αφενός, και πρότασης δυσπιστίας, αφετέρου θα είχε διαφορετική προέλευση. 

Τι προβλέπεται για τις διεθνείς συνθήκες 

* Άρθρο 36: (Διεθνής παραστάτης, δι­εθνείς συνθήκες) 

§2. Οι συνθήκες για εμπόριο, φορο­λογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμ­φωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτα δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει. 

** Άρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί) 

§2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπο­ρεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργα­νισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Πα την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτό τη συν­θήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοφηφία των 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 

§3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυ­τη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύμα­τος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

* Ο Τάκης Κάμπρας (Kampras@parliament.gr) είναι δημο­σιογράφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας truestory.gr 
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-23/09/2018)

ΣΚΟΠΙΑΝΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Κατήφορος


Ο πρωθυπουργός ανανέωσε τους δεσμούς πίστης με Καμμένο έως τον Μάρτιο - Ζήτησε για μία ακόμη φορά τη στήριξη Μέρκελ, πάει στις ΗΠΑ να δει τον Ερντογάν και με το μακάβριο επιχείρημα του θανάτου των συνταξιούχων επιχειρεί να πείσει τους δανειστές να συναινέσουν στην ακύρωση της μείωσης των συντάξεων. 
Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση ότι πλανάται η ανταλλαγή «δώστε τις συντάξεις, να σας δώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών» συντηρείται εμμέσως από τις κινήσεις της κυβέρνησης. Και δεν αποκλείεται να συνοδεύει και την πενθήμερη επίσκεψη που ξεκινάει την Κυριακή ο πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. 

Σε ένα ιδιότυπο πινγκ πονγκ με τους δανειστές έχει επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση, με φόντο την υπόθεση-βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις, αυτή των συντάξεων, την ώρα που ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναζητά εκ νέου την αμερικανική στήριξη, ευρισκόμενος από αυτή την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. 

Η προσπάθεια των κυβερνώντων να αποφύγουν το μέτρο που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει όσον αφορά τις μει­ώσεις από την 1η Ιανουάριου του 2019 αποκτά ακόμα και μακάβρια διάσταση: μετά τον πρωθυπουργό ήρθε την περασμένη Παρασκευή και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος να πει στους δανειστές ότι το πρόβλημα με τους συνταξιούχους που παίρνουν, κατά την άποψη των θεσμών υψηλές συντάξεις θα «λυθεί» σχετικά σύντομα διά του... φυσικού τρόπου, δηλαδή της... αποβίωσης! 

Παράλληλα με το ανατριχιαστικό επιχείρημα περί της απώλειας των γηραιότερων και άρα της μείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να έχει επιστρατεύσει και την έμμεση απειλή περί του πολιτικού θανάτου της ίδιας της κυβέρνησης εξαιτίας των διαφωνιών ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητους Έλληνες για το θέμα των Σκοπίων. 

Το περίεργο όσο και συνεχές παιχνίδι που εξελίσσεται μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, πότε με την έξαρση των συγκρούσεων και πότε με τον κατευνασμό τους, πονη­ρεύει πλέον όλο και περισσότερους που βλέπουν μάλλον ένα πολιτικό κακοσκηνοθετημένο θέατρο παρά μια πραγματική πιθανότητα να πέσει σύντομα η κυβέρνηση εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. έχουν μεν εντελώς αντίθετες απόψεις για το Σκοπιανό, αλλά είναι απίθανο αυτή η διαφωνία να προκαλέσει ρήγμα που θα ρίξει την κυβέρνηση, προτού έρθει η συμφωνία στην Ελλη­νική Βουλή, δηλαδή καλό Φεβρουάριο. Το συμφώνησαν, άλλωστε, όπως διέρρευσε από το Μέγαρο Μαξίμου και οι κύριοι Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος σε μια αιφ­νίδια μυστική συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρα­σκευή, μετά από διάφορες δημόσιες αντεγκλήσεις στελεχών τους, αφήνοντας εκτεθειμένο τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά που είχε σχολιάσει επιτιμητικά τους ΑΝ.ΕΛ. 

Η μόνη περίπτωση να υπάρξει νωρίτερα οποιαδήποτε ανατροπή αυτής της πορείας είναι να προκύψει αξεπέραστο πρόβλημα με τις συντάξεις - αυτός είναι και ο φόβος της κυβέρνησης. Η Αθήνα ματαίως αναμένει μια ξεκάθαρη στάση από το Βερολίνο, την ώρα που το Eurogroup αδυνα­τεί να εξετάσει τελεσίδικα το θέμα πριν από τον Δεκέμβριο. 

Τόσο ο κ. Τσακαλώτος αρχικά, με τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογο του Ολαφ Σολτς, όσο και ο κ. Τσίπρας, με την άκαρπη προσπάθεια του να αποσπάσει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Σάλτσμπουργκ κάποια ρητή -έστω και παρασκηνιακή- δέσμευση για ακύρωση των μειώσεων βλέπουν ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε μαρτύριο της σταγόνας. 

Το πρόβλημα αυτής της εκκρεμότητας είναι ότι η κυ­βέρνηση πρέπει να αποφασίσει στο μεταξύ εάν το προ­σχέδιο, αλλά και αργότερα το σχέδιο του Προϋπολογισμού, θα περιλαμβάνει ή όχι τις προβλεπόμενες μειώσεις. 

Σαν να μη φτάνουν αυτά ήρθε την περασμένη Πέμπτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διαμηνύσει ότι οι μειώ­σεις είναι διαρθρωτικό και όχι δημοσιονομικό μέτρο και άρα, όσο υψηλές εισπράξεις φόρων και να κάνει η κυβέρ­νηση, δεν αρκεί για να μείνουν οι συντάξεις στα σημερινά επίπεδα! 

Γι' αυτό ίσως να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα σε­νάρια περί κυβερνητικής κρίσης στην Αθήνα, λόγω των τριβών ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. για το Σκοπιανό, κυκλοφόρησαν την ίδια ώρα που το ΔΝΤ έριχνε την «τορπίλη» του. Η μία ερμηνεία είναι ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα εκνευρισμού στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου. Η άλλη όμως μοιάζει πιο ακριβής ακόμα κι αν δεν είναι εξαρχής προσχεδιασμένο, το Μαξίμου φαίνεται να αντιπαρατάσσει στη δυσκαμψία των δανειστών να αποδεχθούν έγκαιρα τη μη εφαρμογή των μειώσεων στις συντάξεις τον κίνδυνο να προκληθεί στην Ελλάδα πολιτικό πρόβλημα που δεν θα επιτρέψει την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία τόσο επιθυμούν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι τα σενάρια πρόωρων εκλογών άρ­χισαν να τροφοδοτούνται ήδη από τις ημέρες της ΔΕΘ μέσω δηλώσεων του ίδιου του πρωθυπουργού και υπουργών πιθανόν ως απάντηση στην παρατεταμένη «σιωπή του Βερολίνου», για την οποία έκανε λόγο με εμφανή δυσφορία ο κ Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. 

Ο κ Τσίπρας μεταβαίνει στις ΗΠΑ για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με ξένους επενδυτές αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Των Γιάννη Μακρυγιάννη, Ελένης Στεργίου - jmdkriqiannis@protothema.gr elstergiou@gmail.com 
(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-23/09/2018) 

Με νέα όπλα κατά του καρκίνου (Ημερίδα στο 401 ΓΣΝΑ)

Αισιόδοξα μηνύματα σε ημερίδα με θέμα τις εξατομικευμένες ακτινοθεραπείες

Οι εξατομικευμένες αποτελεσματικές θεραπείες, που «στοχεύουν» τις γονιδιακές βλάβες των νεοπλασματικών κυττάρων του καρκινοπαθούς και επιτρέπουν πλέον στους επιστήμονες να δηλώνουν αισιόδοξοι, βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας που συνδιοργανώνουν σήμερα το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αττικής (ΓΣΝΑ) και η μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΚΟΣ, και η οποία άρχισε τις εργασίες της το πρωί στο αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ. Τίτλος της είναι «Εξατομικευμένη θεραπεία στον ογκολογικό ασθενή: θεραπεία σώματος και ψυχής» και διεξάγεται στο πλαίσιο της συμφωνίας των κοινών δράσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και της ΑΚΟΣ, μετά την απόφαση του ΥΠΕΘΑ να ανακηρύξει το 2018 Ετος Μέριμνας για το Προσωπικό. 

Η πρόεδρος της ΑΚΟΣ, ογκολόγος -ακτινοθεραπεύτρια δρ Δέσποινα Κατσώχη, με αφορμή την επιστημονική ημερίδα σημειώνει: «Η εξατομικευμένη προσέγγιση στην ακτινοθεραπεία διασφαλίζει ακρίβεια στη στόχευση και αποτελεσματικότητα στη θεραπεία. Οι σύγχρονες θεραπείες επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι: από τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, μαστού, προστάτη και το μελάνωμα έως μορφές καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου, του νεφρού. Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου έχουν αποκτήσει νέα διάσταση, χάρη και στα σύγχρονα φάρμακα που στοχεύουν τις γονιδιακές βλάβες των νεοπλασματικών κυττάρων, ακόμα και για ασθενείς με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο». 

Οι επιστήμονες κατανόησαν σε σημαντικό βαθμό τους μηχανισμούς που οδηγούν στην ογκογένεση μέσω της αποκωδικοποίησης του γονιδίου και τον προσδιορισμό της μοριακής ταυτότητάς του. Η μοριακή ανάλυση του όγκου έχει ανοίξει νέους δρόμους στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου και του γονιδιακού προφίλ του, με ορατά τα θεραπευτικά οφέλη που, αφενός, αυξάνουν τον χρόνο επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών και, αφετέρου, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στη θεραπεία του καρκίνου. Πρόκειται για μία πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση μέσω φαρμάκων που φαίνεται ότι μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Από τη Ρίτα Μελά
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-21/09/2018)

Αυτοί είναι οι λόγοι που οι ξένοι «καίγονται» για την ονομασία των Σκοπίων
Πως οι κομμουνιστές και ο κύριος «πάρτε τα όλα», Αλέξης Τσίπρας, εξυπηρετεί τα σχέδια των Αμερικανών και των ξένων δυνάμεων Κατοχής και υποτέλειας. 
Σαν... σοκολατάκι βλέπει τα Σκόπια στα Βαλκάνια ο αμερικανός πρόεδρος. 
Κράτος ίσο με μια βαλίτσα δολάρια. 

Ζούμε σε μια εποχή, όπου η πίστη στον Θεό, η πίστη προς τις παραδόσεις και η πίστη στην Ιστορία της πατρίδας μας, είναι έννοιες οπισθοδρομικές. Αυτό διατρανώνουν με τη στάση τους οι κομμουνιστές που κυβερνούν τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίηρας είναι ο άνθρωπος που ξεπούλησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτός που αποδέχθηκε άνευ όρων τις εντολές των ξένων. Αυτά ακριβώς είναι τα γεγονότα που εκμεταλλεύονται οι ξένες χώρες, που καίγονται να κλείσει το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. 

Γιατί όμως οι ξένες δυνάμεις θέλουν διακαώς να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του ονόματος στους Σκοπιανούς; Ακόμα και ο Μπους παρενέβη χθες, στέλνοντας επιστολή στους πολίτες των Σκοπίων να ψηφίσουν «ναι» στο δημοψήφισμα. 

Οι λόγοι είναι καθαρά γεωπολιτικοί και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία βασικά της Αμερικής και κατ’ επέκτασης της Ευ­ρώπης, χώρες, που αν μπορέσουν και ελέγχουν το κέντρο των Βαλκανίων, ήτοι τα Σκόπια, ελέγχουν συνολικά τα Βαλκάνια, αποδυναμώνοντας στην περιοχή, ισχυρούς παίχτες όπως η Ρωσία. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι και στο παρελ­θόν προσπάθησαν να παραχωρήσουν την εθνική μας κληρονομιά, αλλά στάθηκε αδύνατο, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έκαναν οι τότε ελληνικές κυβερνήσεις, στις οποίες ασκούνταν η ίδια πίεση από τους ξένους. 

Ο διακαής πόθος για ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ 

Η προηγούμενη κυβέρνηση των Σκοπίων, του Ν. Γκρουέφσκι, είχε συζητήσεις με τη Ρωσία, σε προχωρημένο επίπεδο, που θα διασφάλιζαν τη συνεργασία των δύο κρατών στον ενεργειακό και στρατιωτικό το­μέα, ουσιαστικά θα «άνοιγαν τον δρόμο» για μόνιμη παρουσία της Ρωσίας στα κεντροδυτικά Βαλκάνια. Μάλιστα, η κυβέρνηση Γκρουέφσκι συζητούσε και το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί έδαφος για τη δημιουργία ρωσικής στρατιωτικής βάσης κοντά στα Σκόπια. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν εύλογη ανησυχία στις ΗΠΑ, που αξιοποίησαν την ισχυρή αλβανική μειονότητα των Σκοπίων και έτσι σχηματίστηκε η Κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, με τη συνεργασία των αλβανικών πολιτικών κομμάτων. 

Για να δούμε, λοιπόν, γιατί οι Αμερικανοί επιθυμούν τόσο πολύ να αναγνωριστούν τα Σκόπια: 

Θέλουν να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο διαμελισμός τους παραμένει πάντα μια προοπτι­κή και αυτό ακριβώς δημιουργεί φόβο για ανάφλεξη στην περιοχή. 

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα φέρει και την ενσωμάτωση των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η μόνη χώρα που κατά κάποιο τρόπο παραμένει ανεξέλεγκτη θα είναι η Σερβία αλλά έτσι όπως θα έχουν μετατραπεί τα Βαλκάνια, δεν θα μπορεί να κάνει και πολλά. Άλλωστε, αν τα Σκόπια ενταχθούν στην ΕΕ, σειρά θα πάρει και το Κόσοβο, εξέλιξη που θα δυσαρεστήσει έντονα τη Σερβία, που δεν έχει συμφιλιωθεί ακόμη με την απώλεια και αρνείται να αναγνωρίσει το Κόσοβο, προκαλώντας εντά­σεις ανάμεσα στην αλβανική πλειοψηφία και τη σέρβική μειοψηφία της χώρας. Να σημειωθεί άτι, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τις επιδρομές τού ΝΑΤΟ, για την απομάκρυνση των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων από το Κόσοβο, περίπου 4.000 νατοϊκά στρατεύματα βρίσκονται ακόμη εκεί για να διατηρούν την ειρήνευση στην περιοχή. 

Μετά την ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, τα Βαλκάνια δυτικοποιούνται, παίρνοντας ξεκάθαρες πλέον αποστάσεις από τη Ρωσία. 

Αν και εφόσον επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, τότε οι Αμερικανοί δεν αποκλείεται να έχουν εντάξει στα μελλοντικά τους σχέδια και τη δημιουργία μίας βάσης στα Σκόπια, η οποία θα τους επιτρέπει να ελίσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η διάλυση του 1991 

Όλα άρχισαν τον Ιούνιο του 1991, όταν πρώτα η Κροατία και η Σλοβενία κήρυξαν με ενθάρρυνση της Γερμανίας την απόσχισή τους από τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Την επομένη ακριβώς, η Βουλή συζήτησε το ζήτημα της απόσχισης και των Σκοπίων. Οι πρώτες πολυκομματικές εκλογές έλαβαν χώρα στις 11 και 25 Νοεμβρίου 1990 και η πρώτη επίσημη σύγκληση της νέας Βουλής τον Ιανουάριο του 1991. Λίγες μέρες αργότερα, ο παλαίμαχος κομμουνιστής Γκλιγκόροφ ανέλαβε την προεδρία του νέου κράτους και η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» κατοχυρώθηκε με την ψήφιση του Συντάγματος. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με τη συμμετοχή και του τότε υπουργού Εξωτερικών, Αντώνη Σαμαρά, αποδέχθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1991 τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ανα­γνώρισε την κρατική οντότητα της Κροατίας, της Σλοβενίας και των Σκοπίων. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα Σκόπια 

Παρά τις αποφάσεις της Συνόδου Κο­ρυφής, άτι δεν θα αναγνώριζε κράτος που οικειοποιείται το όνομα «Μακε­δονία», η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξέπεμπε αντιφατικά μηνύματα, ενώ δεν φαινόταν να έχει ξεκάθαρη στρατηγική για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονταν στα Βαλκάνια. Πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση μπήκε στη μέγ­γενη των διεθνών πιέσεων, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες, βλέποντας την πολιτική ρευστότητα στη βαλκανική και φοβούμενες διολίσθηση των Σκοπίων στην αναρχία, απειλούσαν με αναγνωρίσεις της ΠΓΔΜ. Το πρώτο πακέτο επίλυσης ήρθε από την Ευρώπη, το λεγόμενο «πακέτο Πινέιρο», το οποίο πρότεινε σύνθετη ονομασία (Νέα Μακεδονία), κάτι που όμως ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τα συμφωνηθέντα από τους πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα. Ο Γκλιγκόροφ άφηνε να εννοηθεί ότι θα το αποδεχόταν, αλλά χωρίς να δεσμευθεί. Τελικά το απέρριψε η Ελλάδα, η οποία χρεώθηκε και το ναυάγιο. Οι τριβές ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα έγιναν πιο έντονες και οδήγησαν λίγες μέρες μετά στην απομάκρυνση Σαμαρά από το ΥΠΕΞ, ύστερα από νέο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, στο οποίο επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της Ελλάδας να μην αναγνωρίσει τα Σκόπια με ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. 

Ο Γκλιγκόροφ, ο Γρυλλάκης, το ρόλεξ και το εκατομμύριο 

Η τότε ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να εξαγοράσει τον Γκλιγκόροφ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου. «Σε μία συζήτηση πληροφορήθηκα άτι ο στρατηγός Γρυλλάκης βρισκόταν στα Σκόπια γιατί είχε φύγει κρυφά από την Ελλάδα, προκειμένου να μην δικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών σε πο­λιτικά πρόσωπα της Ελλάδας και ζήτησα από τον υπουργό Εσωτερικών να εγκαταλείψει ο κ. Γρυλλάκης άμεσα τη χώρα. Ύστερα από δύο εβδομάδες ένας φίλος με πληροφόρησε ότι ο κ. Γρυλλάκης εξακολουθούσε να βρίσκεται στα Σκόπια και μάλιστα να συναντιέται με διάφορους δικούς μας και να συλλέγει πληροφορίες. Ξανακάλεσα τον υπουργό Εσωτερικών στο γραφείο μου και σε έντονο ύφος τού ζήτησα να εγκαταλείψει ο απόστρατος Έλληνας στρατηγός τη χώρα μέσα σε 24 ώρες», είπε σε συνέντευξή του. 

Όπως έλεγε ο Γκλιγκόροφ: «Όχι μόνο δεν το εγκατέλειψε, αλλά άρχισε να μου στέλνει και «δώρα»... Πρώτα ένα χρυσό ρολόι Rolex. Εγώ αντέδρασα. Ύστερα από τρεις εβδομάδες, έφτασε ένα μεγάλο πακέτο. Το ανοίγει και βλέπω έκπληκτος έναν αρχαίο αμφορέα ανυπολόγιστης αξίας. «Τον ψάρεψαν από βάθος 2.000 μέτρων», μου είπε ο υπουργός, συμπληρώνοντας: «Ένα μικρό δώρο από τον κ. Γρυλλάκη για τη βοήθεια που του παρέχουμε». Εγώ βέβαια έβαλα τις φωνές, λέγοντάς του πως δεν εξαγοράζομαι και ότι οι ενέργειες του Έλληνα στρατηγού αποτελούν προσβολή για το πρόσωπό μου. Με σκυμμένο το κεφάλι, ο υπουργός μου πήρε τον αρχαίο αμφορέα και έφυγε από το γραφείο μου, για να επιστρέφει ξανά σε δύο εβδο­μάδες. Με έναν χαρτοφύλακα ασφαλείας. Έρχεται, τον αφήνει στο γραφείο μου, ρυθμίζει τον κωδικό, ανοίγει τη βαλίτσα και μου λέει: «Έχετε ξαναδεί τόσα χρήματα στη ζωή σας, κύριε πρόεδρε;». Μέσα στον χαρτοφύλακα υπήρχε 1 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Πήρε με τις δύο χούφτες του χαρτονομίσματα και τα σκόρπισε στον αέρα. «Γιατί δεν τα αποδέχεσαι;», με ρώτησε. Εγώ είχα κοκκινίσει από το κακό μου. Του απάντησα, λοιπόν: «Μάζεψέ τα και σήκω φύγε. Ο πρόεδρος δεν εξαγοράζεται. Αυτή την ώρα παραβιάζεις το Σύνταγμα».» 

Προκλητική παρέμβαση Μπους για το Σκοπιανό 

«Μακεδόνες ψηφίστε «ναι» στο δημοψήφισμα» 

Κάλεσμα στους «πολίτες της Μακεδο­νίας» να ψηφίσουν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους ο νεότερος. 

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένας γενναίος και δίκαιος συμβιβα­σμός», αναφέρει στο γράμμα του προς τους Σκοπιανούς ο Τζορτζ Μπους. «που θα βάλει τη Μακεδονία σε μια πορεία για να εισέλθει στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ». Μάλιστα, υπερτονίζει τον ρόλο των ΗΠΑ στην πορεία επί­λυσης του ζητήματος, αναφέροντας ότι «αισθάνθηκα υπερήφανος όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν τη Δημοκρατία της Μακεδονίας με το συνταγματικό της όνομα το 2004». Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον εκλιπόντα πρώην πρόεδρό των Σκοπίων, Μπόρις Τραικόφσκι -τον οποίο αποκαλεί «φί­λο του»- για τις προσπάθειές του να γίνει πραγματικότητα το όραμά του για ένταξη των Σκοπιών σε ΕΕ και ΝΑ­ΤΟ, ενώ καταλήγει, λέγοντας προς τους πολίτες της ΠΓΔΜ, πως η Βορει­οατλαντική Συμμαχία «κρατά μια θέση για τη γη που αγαπάτε, ώστε να γίνει το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ», Ο Μπόρις Τραικόφσκι, τον οποίο μνημόνευσε ο Τζορτζ Μπους στην επιστολή του, ήταν πρόεδρός της ΠΓΔΜ, όταν σκο­τώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. 

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-20/09/2018)

Νέο φάρμακο από τα εργαστήρια του Ελληνικού Στρατού


Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στο ανθρώπινο δυναμικό του. 

Υπόδειγμα καινοτομίας, υψηλού επαγγελματισμού και εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού της 441 Αποθήκης Βάσης Υγειονομικού Υλικού (441 ΑΒΥΥ), είναι η παρασκευή του νέου προϊόντος «ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗ και ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ». 

Η παραγωγή του στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνατότη­τες των στρατιωτικών φαρμακευτικών εργαστηρίων της 441 ΑΒΥΥ. Το συγκεκριμένο προϊόν, μετά την ολο­κλήρωση της ανάπτυξης του από το επιστημονι­κό δυναμικό και των μελετών σταθερότητας του, υποβλήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) από τον οποίον και χορηγήθηκε άδεια παραγωγής αποκλειστικά για το Στρατό. 

Το νέο φαρμακευτικό προϊόν, συνδυασμός δραστικών ουσιών, χρησιμοποιείται ως μυο-χαλαρωτικό: 

Σε καταστάσεις που συνοδεύονται από μυϊκό σπασμό ποικίλης αιτιολογίας. 
Στη συμπτωματική ανακούφιση επώδυνων μυϊ­κών συσπάσεων τοπικής αιτιολογίας (τραυματισμοί, κήλη μεσοσπονδυ­λίου δίσκου, κ.λπ.). 

Η 441 ΑΒΥΥ, προμηθεύει τις Ένοπλες Δυνά­μεις με πλήθος προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε διάφορες μορφές, όπως κάψουλες, δισκία, υγρά, ημιστερεά, κόνεις εξωτερικής χρήσης, κα­θώς και επιδεσμικό υλικό, επιτυγχάνοντας πέραν των άλλων σημαντικό οικονομικό όφελος. 


(ΤΑ ΝΕΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-19/09/2018)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger