Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ


Μια αιμομικτική ελίτ τρώει ανεξέλεγκτη τις σάρκες της Ελλάδας


Από τον
Μανώλη Κοττάκη


Εδώ και καιρό επιμένουμε σταθερά ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η οικο­νομία της, αλλά οι θεσμοί της. Η ορ­γάνωση της Πολιτείας. Αυτή φρε­νάρει τη χώρα, αυτή βλάπτει την οικονομία, αυτή αποτελεί τον ανασταλτικό παρά­γοντα λήψης αποφάσεων. Σοβαροί άνθρωποι υπο­στηρίζουν ότι η λήξη της εκκρεμότητας με την αξι­ολόγηση θα μετατοπίσει προσεχώς το ενδιαφέρον των πολιτών, από την αέναη συζήτηση για την οι­κονομία, στο ζήτημα της λειτουργίας των Θεσμών.

Αφορμές υπάρχουν καθημερινά δεκάδες. Όσο όμως ο δημόσιος διάλογος γίνεται ασύντακτα, πώς να καταστεί κοινή συνείδηση ότι η από­φαση του ΣτΕ, με βάση την οποία ακυρώνονται πρόστιμα μεγαλοφοροφυγάδων, οι αποκαλύ­ψεις στις εξεταστικές για Υγεία - ΜΜΕ, οι βαλτωμένες δίκες για τα ναρκωτικά, η υπονόμευση ιδι­ωτικών επενδύσεων είναι όψεις του ίδιου προβλή­ματος; Η έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου, θωρακισμένου με συνταγματικούς κανόνες, και η απουσία ηγεσίας με συνταγματικώς κατοχυρωμέ­νη ισχύ επιτρέπει σε μια αιμομικτική ελίτ να τρώ­ει ανεξέλεγκτη τις σάρκες της χώρας. Πολιτικοί, σύζυγοι πολιτικών, πεθερές, κόρες, υιοί, γαμπροί, εξαπτέρυγα, με κοινό γνώρισμα την «αστική» κα­ταγωγή τους, τις κοινές σπουδές και την ιδεολογική όσμωση έχουν έγκατασταθεί διακομματικά για δεκαετίες μέσα στους θεσμούς και τους λυμαίνονται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν κράτος, αλλά χαλαρή παρέα. Η «κοινότης» είχε ερείσματα παντού: στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα ΜΜΕ, στην Εκκλησία, στην αγορά και, δυστυχώς, στη Δικαι­οσύνη, που στο παρελθόν αναλάμβανε να τους πα­ραδώσει άσπιλους σε όποιον ήθελε να υπαινιχθεί κάτι για τον βίο και την πολιτεία τους. Το απόστη­μα αυτό σπάει σιγά σιγά στη συνείδηση του Έλληνα, ο οποίος δεχόταν αφελώς να είναι το γιουσουφάκι τους και να τους εκχωρεί την απαράμιλ­λης ισχύος δύναμη του, αυτήν της ψήφου του, ένα­ντι κάποιου ευτελούς ρουσφετιού. Όσο ο Έλληνας διαβάζει σε καθημερινή βάση ονόματα στο διαδίκτυο -παρά την προσπάθεια των πάντων να κρύ­ψουν τις διακομματικές πομπές τους- τόσο συνει­δητοποιεί ότι το πρόβλημα δεν είναι η οικονομία, αλλά το υπόδειγμα μιας Πολιτείας που καμώνε­ται τη συντεταγμένη, όμως κατά βάθος είναι οίκος ανοχής. Συντελείται ευρεία απονομιμοποίηση θε­σμών αυτή την εποχή στη συνείδηση των πολιτών.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η ενασχόληση τους με το Σύνταγμα, που επέτρεπε σε δαύτους να θε­σπίζουν δικές τους παραγραφές, που επιτρέπει σε επίορκους υπαλλήλους να επιστρέφουν στις υπη­ρεσίες τους, που έδινε την άνεση στη Δικαιοσύνη να «εξυπηρετεί» -δυστυχώς σε κάποιες περιπτώ­σεις- και ιδιωτική συμφέροντα. Η αίσθηση ότι πο­λιτικοί, μιντιάρχες, διανοούμενοι, επιχειρηματίες, κάποιοι δικαστές μπορούσαν να αποτελούν μεγά­λη παρέα και όχι διακριτικές θεσμικές υποστάσεις θα σαρώσει τα πάντα. Εδώ είστε, εδώ είμαστε.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-29/06/2017)

Παρέδωσαν την Ελλάδα στις ΗΠΑ χωρίς αντίκρισμα


Του Κυριάκου Βελόπουλου*

Όσο εμείς εδώ, στην Ελλάδα, ασχολούμαστε με τις μικροκομματικές κόντρες, που μόνο για επικοινωνιακούς λόγους γίνονται, αλλάζουν όλα στην ευ­ρύτερη περιοχή μας και κατά συνέπεια η Ελλάδα οφείλει να προετοιμάζεται.

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως οι ΗΠΑ μεταφέρουν περίπου το 75% των δυνάμεών τους από το Ιντσιρλίκ. Μία κίνηση με τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Όλες οι πληροφορίες συγκλί­νουν στο ότι επιθυμούν να λάβουν από την Ελλάδα στρατιωτική βάση και αεροδρόμιο στη Βόρειο Ελλά­δα, ίσως έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ελλεί­ψει μεγάλου στρατιωτικού αεροδρομίου, έχει προταθεί και η χρήση του αεροδρομίου «Μακεδονία», για χρήση από τα μεγάλα μεταγωγικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Αμερικής. Παράλληλα, φαίνεται πως υπάρχει αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης στη Σούδα της Κρήτης, που όμως δεν επαρκεί από μόνη της. Η Β. Ελλάδα είναι κρίσιμος κόμβος για τις ΗΠΑ.

Φυσικά, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γε­γονός πως γεωστρατηγικά η Μακεδονία είναι κόμ­βος και ενεργειακός, για τους ρωσικούς (Turk- stream) και γερμανικούς (TAP) αγωγούς. Κοινώς, η Αμερική βάζει τοποτηρητές στην περιοχή, υπενθυμί­ζοντας συνεχώς πως δεν πρέπει κανείς να τους αμε­λεί. θέλουν η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος υπό την αίρεση της δικής τους έγκρισης.

Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγο­νός πως οι ΗΠΑ έχουν σύμμαχό τους τον Πάνο Καμμένο, που ήδη έχει συμφωνήσει μαζί τους στο να γί­νει η Ελλάδα μία απέραντη Νατοϊκή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται και η απόφαση της Ρωσίας, πύραυλοί της που μέχρι τώρα στόχευαν πε­ριοχές εκτός Ελλάδας να στραφούν προς εμάς. θέ­λουν η πυραυλική τους ομπρέλα να καλύπτει όλο τον ελλαδικό χώρο, φυσικά με αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία περιδίνηση. Σε μία κα­τάσταση ρευστή, όπου βρισκόμαστε στην «κινούμε­νη άμμο» των γεωστρατηγικών εξελίξεων.

Ούτε η ρευστή κατάσταση στα Βαλκάνια βοηθά. Το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας οδηγεί τη χώρα σε επιθετική πολιτική, ενώ τα Σκόπια βρίσκονται στο όριο της διάλυσης. Οι Αμερικανοί επιθυμούν να υπάρχει έντονη στρατιωτική τους παρουσία στην πε­ριοχή, ώστε να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Με τη στρατιωτική τους παρουσία υποκύπτουν τη Σερβία, που στηρίζεται από ιη Ρωσία, από τη δυνατότητα επέμβασης. Συνεπώς, η «απέραντη Νατοϊκή βάση» που λέγεται Ελλάδα γίνεται το πάτημα της πλήρους αμερικανοποίησης των Βαλκανίων.

Πρέπει να τονιστεί εδώ πως η αμερικανική πα­ρουσία στην Ελλάδα δεν συνιστά παράγοντα ασφαλείας για τη χώρα μας. Σκεφτείτε απλά πως η Κρήτη έχει μετατραπεί, ήδη, στο μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, χωρίς αυτό να εμ­ποδίζει τους Τούρκους να παραβιάζουν συνέχεια τα σύνορά μας.

Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα διμέτωπο πόλεμο, εδώ και μήνες. Από τη μία η Αλβανία του Ράμα, από την άλλη η Τουρκία του Ερντογάν και στη μέση η Ελ­λάδα. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει τεράστιες στρατιωτικές συμφωνίες, με την Ελλάδα στη μέση. Σκοπός τους, ο έλεγχος της περιοχής μας.

Η χώρα μας έχει ανέβει πλήρως πάνω στο «άρ­μα» των ΗΠΑ. Τα έχουμε δώσει όλα στον ενεργειακό τομέα, δίνουμε και τα πάντα στον στρατιωτικό τομέα. Απομονωνόμαστε πλήρως από δυνητικούς συμμάχους (Ρωσία, Κίνα), χάνουμε τους ενεργειακούς μας πόρους (συμφωνία ΕΛ.ΠΕ. και Exxon Mobil) και δεν έχουμε καμία εγγύηση για την ασφάλεια μας.

Αυτό δεν είναι διπλωματία ή συμμαχία. Είναι ξε­πούλημα.

*Ο κ. Βελόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-27/05/2017)

Οι «πατέρες του Έθνους» πληρώνουν 40 φορές μικρότερο φόρο από όλους


Λαμόγια, «τρωκτικά» και φίδια στην ίδια τρύπα.
Λένε πως θα καταργηθούν τα προνόμια! Τους πιστεύετε;
Αυτή είναι η φορολογία των «βολευτών» μας... βγάλτε μαντήλι!!


Από την εποχή που θυμόμαστε τους εαυτούς μας ως πολιτικά όντα στη δύσμοιρη αυτή χώρα, ένα πράγμα μας δημιουργεί τα χειρότερα συναισθήματα. Οι μισθολογικές και φορολογικές διαφορές των Ελλήνων βουλευτών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Και μη μας πείτε όχι! Διαβάστε μόνο τις συγκριτικές διαφορές της φορολογίας ενός, εν' ενεργεία βουλευτή, σε αντιδιαστολή με έναν ιδιωτικό υπάλληλο και με ένα ελεύθερο επαγγελματία στο ίδιο ποσό εισοδήματος!

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, σε ένα εισόδημα 109.458 ευρώ το χρόνο, ο φόρος που καλείται να πληρώσει ο βουλευτής ανέρχεται σε 1.212 ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,11%, ενώ ένας μισθωτός θα πρέπει να καταβάλλει 41.2032 ευρώ φόρο, ήτοι ποσοστό 37,67% και ο ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται να πληρώσει 47.935 ευρώ στην εφορία, δηλαδή ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 43,79%.

Από το παραπάνω καταλαβαίνουμε το εξαιρετικά απλό: Οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου πληρώνουν 40 φορές λιγότερο φόρο από τους υπόλοιπους φορολογούμενους πολίτες αυτής της χώρας.

Λένε πως θα καταργήσουν τα προνόμια των βουλευτών αλλά ποιος τους πιστεύει;

«Ψαλίδι» στα φορολογικά προνόμια των βουλευτών βάζει το 4ο μνημόνιο, σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει τις εντυπώσεις ως προς την προνομιακή αντιμετώπιση των βουλευτών. Το Μαξίμου λοιπόν -λέει - καταργεί την έκπτωση στη φορολογία που είχαν έως σήμερα οι βουλευτές με το 25% των δηλωθέντων εισοδημάτων τους να είναι αφορολόγητο. Έτσι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1/1/17 οι βουλευτές θα φορολογούνται όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι πολίτες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ετήσια αύξηση των εσόδων από την κατάργηση της έκπτωσης στους βουλευτές υπολογίζεται από το 2018 και έπειτα στα 44 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο με διάταξή του βάζει φρένο στον υπερδανεισμό των πολιτικών κομμάτων, με χορήγηση στις τράπεζες ως εγγύησης ποσοστού της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε δικαιούχους της κρατικής χρηματοδότησης με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού μεγαλύτερου του 50% από την ετήσια κρατική χρηματοδότηση του τρέχοντος οικονομικού έτους.

«Δώστε και σε εμάς». Τα 15 προνόμια σου απολαμβάνουν οι «πατέρες του Έθνους»

0Ι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ακαθάριστες απολα­βές κάθε βουλευτή ανέρχονται από 7.670 ευρώ μέχρι 8.198 ευρώ.

ΑΝΑΛΟΓΑ
με την εκλογική περιφέ­ρεια, οι βουλευτές λαμβάνουν από 738,88 έως 935,88 ευρώ για την οργάνωση του γραφείου τους.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ δικαιούνται δωρε­άν κινητό και η Βουλή καλύπτει λογαριασμούς έως και 200 ευρώ. Αν υπερβούν το όριο, καταβάλλουν οι ίδιοι τη διαφορά.

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ οκτώ σταθερές γραμμές τηλεφωνίας (μέχρι 12.000 ευρώ).
.
0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του λεκανοπεδίου Αττικής δικαιούνται αυτοκίνητο έως 1.400 κυβικά εκατοστά και έως 750 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα. Για τους βου­λευτές περιφέρειας προβλέπεται αυτοκίνητο έως 1.800 κ. εκ. και 1.200 ευρώ μίσθωμα.

ΔΩΡΕΑΝ διαμονή σε κεντρικό ξενο­δοχείο για τους βουλευτές της επαρχίας ή ρευστό, κατά μέσο όρο 1.000 ευρώ, σε όσους επιθυμούν να μεί­νουν σε διαμέρισμα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ, ένα προνόμιο που υπολογίζεται σε 909,31 ευρώ.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ έχουν στη διάθεση τους 104 αεροπορικά εισιτήρια τον χρόνο για να πηγαίνουν στις εκλογικές τους περι­φέρειες. 52 αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής για το νομό τους, εφόσον αυτός απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ έχει στην υπη­ρεσία του τέσσερις υπαλλήλους. Οι δύο είναι μετακλητοί και πληρώνο­νται από τις υπηρεσίες τους και οι άλλοι δύο οι επιστημονικοί συνεργά­τες από τη Βουλή.

Οικογενειακή παροχή και εργοδο­τική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ περίπου 350 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και θερινά τμήματα. Το ποσό αυτής της έξτρα αποζημίωσης μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Προβλέπονται 75 ευρώ ανά συνεδρίαση μετά τις περικοπές. ΑΣΥΛΙΑ από όλα τα ποινικά και αστικά αδικήματα.

ΟΛΟΙ 0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκο δάνειο από τη Βουλή σε 48 μηνιαίες δόσεις μέσω παρακράτησης του ποσού που τους αναλογεί από το μισθό τους.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ πηγαίνουν δωρεάν στον παιδικό σταθ­μό της Βουλής.

0Ι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ έχουν το δικαίωμα να ψωνίζουν από το συγκρότημα εξυπηρέτησης προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-18/05/2017)

Bloggers Γερά!


«Χαιρετισμός» του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου

Καθώς γιορτάζουμε σήμερα 2 Μαΐου σε παγκόσμια κλίμακα την ημέρα που είναι αφιερωμένη στους bloggers απευθύνω έναν θερμό, ειλικρινή και εγκάρδιο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ στους φίλους bloggers μαζί με την προτροπή μου:

Bloggers, γερά!

Κρατείστε ψηλά το επίπεδο της ενημέρωσης κόντρα στα συστημικά ΜΜΕ που πλέον απροκάλυπτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους Λαούς όλης της γης μετατρέποντάς τους σε άβουλα όντα στα χέρια της μικρής ομάδας που μεθοδικά εισάγει την Νέα Τάξη Πραγμάτων.

AΠΕΧΩ από τα ελληνικά Τηλεοπτικά παράθυρα και ραδιοφωνικά μπαλκόνια εδώ και πολλά χρόνια αλλά συνεχίζω να δημοσιοποιώ τη γνώμη μου φιλοξενούμενος στα blogs!

Η Ελλάδα μπορεί να διαλύσει την Τουρκία χωρίς πόλεμο


του Κυριάκου Βελόπουλου*

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες και έχουν, πάντα, το εθνικό συμφέρον από πίσω. Εν προκειμένω, έχουν τους αγωγούς Ενέργειας και τα τεράστια ποσά και οφέλη που μπορεί να αποκομίσει h κάθε χώ­ρα. θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια τα γεωστρατηγικά παιγνίδια που παίζονται και ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας, ώστε να επιτευχ­θεί ο στόχος της απομόνωσης και εν τέλει της πλήρους αποδυνάμωσης της Τουρκίας.

Το ζήτημα της Συρίας δεν λύνεται, διότι τα συμφέ­ροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με τις χώρες-δορυφόρους τους, είναι αντικρουόμενα. Αν μπορούσαμε να το πούμε με δύο λέξεις, αυτές θα ήταν... East-Med. Ο γνω­στός σε όλους αγωγός που εμπλέκει και την Ελλάδα, αλ­λά αποτελεί και τη μεγάλη ευκαιρία της. Ο σχεδιαζόμε­νος αγωγός των 2.000 χιλιομέτρων θα συνδέσει τα κοι­τάσματα αερίου κοντά στο Ισραήλ και στην Κύπρο με την Ελλάδα και πιθανόν με την Ιταλία, με κόστος έως 6 δισ. ευρώ. Αυτός είναι ένας αγωγός που συμφέρει από­λυτα την Ελλάδα και τη βάζει στο κέντρο των εξελίξεων. Την καθιστά ενεργειακό παίκτη πανευρωπαϊκού επιπέ­δου, με όλα τα οφέλη που θα τη συνοδεύουν. Η σημασία του αγωγού αυτού είναι πως, εκτός από ελληνική ανα­βάθμιση, απομονώνει ενεργειακά την Τουρκία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που με κάθε τρόπο προσπα­θεί να αποτρέψει τη δημιουργία του.

Εδώ είναι που η Τουρκία έχει ως προσωρινό σύμ­μαχο τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν επιθυμεί τη δημιουργία του East-Med (επί του παρόντος), καθώς γνωρίζει πως θα είναι εκτός κερδών. Εκτός διότι οι αμερικανο-ισραηλινές εταιρείες θα είναι μέσα και δεν επιτρέπουν σε Ρώ­σους επενδυτές είσοδο στον αγωγό. Είναι σαφές και λο­γικό βέβαια, πως αν άνοιγαν το παιχνίδι ώστε και οι ρω­σικές εταιρείες, με προεξάρχουσα την Gazprom, να έχουν δυνατότητα εισόδου, τότε ουδεμία αντίρρηση θα είχαν στο Κρεμλίνο. Με τα τωρινά δεδομένα, οι Ρώσοι επιθυμούν έναν αγωγό που θα περνούσε από τα Κατεχόμενα της Κύπρου και μέσω Τουρκίας θα ανέβαινε στη Βουλγαρία και από εκεί προς την Ευρώπη. Αυτό είναι το σημείο που εκμεταλλεύεται η Τουρκία και αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει η Ελλάδα.

Έχουμε δύο, de facto, στρατόπεδα. Ισραήλ - Κύπρος, με κάλυψη των ΗΠΑ, και Τουρκία - Ρωσία με σύμμαχο το Κατάρ. Αυτό είναι το κομβικό σημείο, το οποίο δημι­ουργεί και κίνδυνο για την Κύπρο μας. Ήδη φαίνεται η επιθετικότητα των Τούρκων στην περιοχή, λόγω της ψευδαίσθησης παντοδυναμίας που αισθάνονται. Το σε­νάριο προβοκάτσιας-θερμού επεισοδίου είναι εξαιρετι­κά πιθανό, καθώς διακυβεύεται το μέλλον, όχι πια του Ερντογάν, αλλά της ίδιας της Τουρκίας.

Ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί ο Ερντογάν είναι να απομονωθεί ενεργειακά. Να πάψει να είναι κόμβος και στη θέση του να αναδειχθεί η Ελλάδα μας. Αυτό πρέ­πει να γίνει με άμεση κινητοποίηση όλων των ελληνι­κών δυνάμεων προς τη δημιουργία του αγωγού. Είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να μπορέσει να ανα­βαθμιστεί ο ρόλος της. Με τον East-Med και πετυχαίνει οικονομικά κέρδη και την εδαφική της ακεραιότητα προ­στατεύει και, κυρίως, αποδυναμώνει πλήρως την Τουρκία στο σημείο της οικονομικής εξόντωσης. Όλα αυτά, δε, χωρίς πόλεμο!

Η Ελληνική Λύση, όπως έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, πιστεύει στο εθνικό-ελληνικό συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμφέρον της χώρας είναι, πάση θυσία, η δημιουργία του East-Med. Χωρίς ιδεολογικά κωλύματα και αυταπάτες, η ελληνική πλευρά πρέ­πει πάση θυσία να κινηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με με­σολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ώστε και η Gazprom να εισέλθει στο παιγνίδι και, φυσικά, με διερεύνηση όσων άλλων κρατών επιθυμούν τη δημιουργία του.

Ως βουλευτής ήδη από το 2008 τόνιζα από τα κοινο­βουλευτικά έδρανα πως ο East-Med είναι ζωτικής σημα­σίας για την Ελλάδα. Για την εθνική της ασφάλεια, την εδαφική της κυριαρχία, την οικονομική της ανάπτυξη και την ενεργειακή της αυτάρκεια.

* Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-22/04/2017)

Πες τα Χρυσόστομε!


Σήμερα θέλω να κάνω μία δήλωση. Από αυτές που μένουν στην Ιστορία. Γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα εισαγωγικά: «Στο πλεόνασμα κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφω στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρεία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων».

Εντάξει! Θα είναι άδικο να κλέψω την πατρότητα αυτής της δήλωσης. Δεν την έκανα εγώ, αλλά ο Πανμέγιστος πρωθυπουργός μας, Αλέξης ο Μεταρρυθμιστής ή Ελευθερωτής, στις 21 Μαρτίου του 2014 στα Ιωάννινα. Τότε που τα πλεονάσματα έσταζαν αίμα, καθώς η πολιτική Σαμαρά τσάκιζε την μεσαία τάξη. Σήμερα είναι αλλιώς, επειδή η μεσαία τάξη έχει εξαφανιστεί. Ο κ. Τσίπρας περιφέρει τους αριθμούς με υπερηφάνεια και παρουσιάζει αυτή την γενοκτονία ως μεγάλη του επιτυχία.

Η αλήθεια είναι μπροστά μας! Η παντελής έλλειψη κινήτρων για εργασία οδηγεί την Οικονομία σε ασφυξία. Η φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του ελληνικού λαού θα είναι η κατάσταση που θα χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία για πολλές δεκαετίες. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως οξυγόνο και νέες πολιτικές και όχι πλασματικά πλεονάσματα που είναι απόδειξη της μεγάλης δυστυχίας που έχει ήδη οδηγήσει έναν ολόκληρο λαό σε κατάθλιψη.

Είχα ασκήσει σκληρή κριτική στα πλεονάσματα Σαμαρά. Θα ήταν παράλογο να μην την επαναλάβω σήμερα, που τα πλεονάσματα Τσίπρα κάνουν εκείνα του Σαμαρά να μοιάζουν ασήμαντα!

Τα πλεονάσματα δεν είναι κάτι που από μόνο του είναι κακό ή καλό. Πρέπει να υπάρχουν ως αποτέλεσμα οικονομικής ευμάρειας και προόδου. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, της Ελλάδας της κρίσης, τα πλεονάσματα είναι προϊόν της επιβολής υπερβολικών φόρων και ενός κράτους – απατεώνα που «ξεχνάει» ότι έχει αντίστοιχα και οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των πολιτών του. Μπορεί ο κ. Τσίπρας να έχει συγκεντρώσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, οκταπλάσιο πλεόνασμα από εκείνο που του ζητούσαν οι... τοκογλύφοι, αλλά την ίδια ώρα το ελληνικό δημόσιο έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται δα και για κάποιο κατόρθωμα! Κι οι αδελφοί Ντάλτον ήσαν καλοί ληστές…

Θα θέλαμε οι ξένοι να θαυμάζουν τον Αλέξη Τσίπρα για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και όχι για την ευκολία με την οποία βάζει φόρους που δεν θα τολμούσε άλλος πολιτικός σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα το «πείραμα Ελλάδα» έχει μπει σε μία νέα εποχή. Άραγε μπορεί να ζήσει μία χώρα με τους πολίτες της να ξυπνάνε και να κοιμούνται με μόνο τους μέλημα να ταΐζουν ένα αχόρταγο, αδίστακτο και ανάλγητο κράτος;

Γι' αυτό πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας; Είχε υποσχεθεί ότι θα έφερνε πίσω στη χώρα το χαμόγελο. Βλέπετε κάποιον στον δρόμο να χαμογελάει; Ο κ. Τσίπρας δεν χρειάζεται τα εύσημα των δανειστών, αλλά των πολιτών. Κι οι πολίτες είναι θυμωμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τις πολιτικές του. Αν το πλεόνασμα Σαμαρά έκρυβε το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, την καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα εκατομμύρια των ανέργων, τις λιποθυμίες των παιδιών από ασιτία, την ζωή εν τάφω στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρεία και στα άσυλα ανιάτων και τις χιλιάδες παγωμένες νύκτες και πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων, το δικό σας πλεόνασμα, κύριε Τσίπρα, τι κρύβει;

Θανάσης Μαυρίδης
liberal.gr

Η μεγάλη πολιτική νίκη του Καμμένου σε βάρος του Τσίπρα


Ο Πάνος Καμμένος μπαίνοντας στην κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 φαίνεται πως έκανε εξαιρετικές επιλογές ως προς τα κυβερνητικά πόστα τα οποία κατέλαβε, είτε προγνώριζε την ταπεινωτική συνθηκολόγηση του Ιουλίου, είτε όχι.

Οι ΑΝΕΛ μπορεί να έχουν ψηφίσει τα πάντα από το Δημοψήφισμα και μετά, ωστόσο δεν ακούγονται στις θέσεις που προκαλούν φθορά. Ο Πάνος Καμμένος έχει το βολικότατο υπουργείο Εθνικής Άμυνας που του ταιριάζει γάντι, ο Κουίκ είναι υφυπουργός Εξωτερικών, η Κουντουρά στο Τουρισμού και η Κόλλια στο Μακεδονίας - Θράκης. Με άλλα λόγια; Υπουργεία με θετικό πρόσημο και δίχως κυβερνητική φθορά.

Οι εύστοχες επιλογές του Καμμένου σε ακίνδυνα υπουργεία επιβεβαιώθηκαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 όταν κατάφερε να περάσει το 3%, να ξαναμπεί στη Βουλή και να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Ο Καμμένος μπορεί να κατάπιε αμάσητα κάτι νομοσχέδια περί ιθαγένειας, να μην αντιστάθηκε στο άνοιγμα των συνόρων και όλα όσα παρουσίαζε ως κόκκινες γραμμές για την παρουσία του στην κυβέρνηση, ωστόσο η όποια φθορά του δεν του στέρησε τη Βουλή.

Η παρουσία του στο Πεντάγωνο, η στήριξη των στρατιωτικών, η αντίστασή του στις επιταγές των αμυντικών περικοπών, του έχουν δημιουργήσει μια γερή βάση.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκτός από κρίσιμο, είναι άκρως επικοινωνιακό. Την ώρα που Τσακαλώτοι, Σκουρλέτηδες, Αχτσιόγλες και Σταθάκηδες φθείρονται γδέρνοντας τον κόσμο, ο Καμμένος με τα "άι σιχτίρ" στον Τούρκο ελεγκτή, τις πτήσεις με ελικόπτερα, τις διανυκτερεύσεις στα φυλάκια και τα "αν ανέβετε στα Ίμια, να δούμε πως θα φύγετε" φαίνεται ότι τον συντηρούν και τον διατηρούν σε θέση βολής από τη Βουλή.

Συνεπώς η περιορισμένη φθορά που έχει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, με τις όποιες αναλογίες λόγω δυναμικότητας, συνιστά μια πολιτική νίκη του κυβερνητικού εταίρου. Οι ΑΝΕΛ συγκυβερνούν αλλά εισπράττουν λόγω των θέσεων τους μια πολύ πιο περιορισμένη φθορά καθώς απέναντί τους έχουν ένα εκλογικό σώμα που δεν αναλύει σε βάθος και πολλές φορές αποφασίζει με ό,τι βλέπει στην επιφάνεια.

Του Στρατή Μαζίδη
Freepen.gr

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger