Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Νέα βόμβα 2,5 δισ. σε τράπεζες και Προϋπολογισμό


Η αποπληρωμή των δανείων προκαλεί έντονο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο. 
Οι θεσμοί ζητούν από την κυβέρνηση να αποπληρώσει τα φέσια με κρατική εγγύηση, κάτι που μαζί με τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για τους συνταξιούχους μπορεί να εκτροχιάσει τον στόχο για πλεόνασμα 3,5% στο τέλος του έτους. 

Μια νέα βόμβα καθυστερούμενων δανείων άνω των 2,5 δισ. ευρώ είναι έτοιμη να εκραγεί στους ισολογισμούς των τραπεζών. Πρόκειται για τα δάνεια που έχουν δοθεί προς ιδιώτες-φυσικά πρό­σωπα, επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, με την εγγύ­ηση του Ελληνικού Δημοσίου, η πλειονότητα των οποίων είναι σε καθυστέρηση. 

Το πρόβλημα είναι μεγάλο για τουλάχιστον δύο εγ­χώρια πιστωτικά ιδρύματα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν πάρει τις αναλογούσες προβλέψεις, ενώ και η πίεση των εποπτικών αρχών για την διευθέτησή τους είναι πλέον ασφυκτική. 

Τα εν λόγω δάνεια έχουν δοθεί σε ευπαθείς ομάδες όπως σεισμόπληκτοι ή πυρόπληκτοι, αλλά αφορούν και δάνεια είτε προς ιδιώτες σε παραμεθόριες περιοχές είτε προς κτηνοτρόφους ή αγροτικές επιχειρήσεις. 

Όλα αυτά οι θεσμοί ζητούν από την κυβέρνηση να εξο­φληθούν εδώ και τώρα -για την ακρίβεια έως τα τέλη Ιουνίου- από τον εγγυητή, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Αντ’ αυτού, όμως με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης στις αρχές του μήνα ανανέωσε την δυνατότητα ρύθμισης τους σε μια ύστατη προσπάθεια να «αναστηθούν» κάποια από αυτά. Η αναφορά, ωστόσο, ήταν συγκεκριμένη σε μια παράγραφο της σελίδας 40 της Έκθεσης Ενισχυμένης Επιτήρησης που δημοσίευσαν οι θεσμοί τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε παρατηρούσαν ότι «υπάρχει καθυστέρηση στην πλη­ρωμή από το Γενικό Λογιστήριο (GAO) των απαιτήσεων των τραπεζών με κρατικά δάνεια (εγγύηση τον Δημοσίου)», πρό­σθετε δε ότι θα έπρεπε το Γενικό Λογιστήριο να εφαρμόσει δράσει για την εξάλειψη των καθυστερημένων απαιτήσεων των τραπεζών. «Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές καλούνται να αναθεωρήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και τις ικανότητες για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτίμηση και καταβολή των απαιτήσεων στο πλαίσιο δανείων με εγγύηση τον Δημοσίου, το αργότερο, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμή­νου τον 2019», κατέληγε το κείμενο. Το ποσό που πρέπει να πληρωθεί ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του Προϋπο­λογισμού απειλώντας ευθέως μαζί με τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για τους συνταξιούχους, την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% στο τέλος του έτους. 

Το όλο ζήτημα προκαλεί πονοκέφαλο και στα τραπεζικά επιτελεία, καθώς οι επισφάλειες των συγκεκριμένων δανείων υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο των καθυστερήσεων, φτάνοντας ακόμα και το 80%, εγείροντας εύλογα θέμα κατά­πτωσή εγγυήσεων. Μπροστά στην αδυναμία του Δημοσίου να πληρώσει τις εγγυήσεις που έχει αναλάβει, οι τράπεζες επιχειρούν να κρατήσουν τεχνητά στη ζωή τα εν λόγω δάνεια. Επί της ουσίας ανακυκλώνουν εδώ και χρόνια τις ρυθμίσεις τους, επιμηκύνοντας τον χρόνο αποπληρωμής, με αβέβαιη όμως κάθε προοπτική εξυπηρέτηση τους, εξ ου και θεωρεί­ται εκ των προτέρων ότι θα αποβεί ατελέσφορη και η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης μέσω της απόφασης Χουλιαράκη. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων έχει εξαιρεθεί και από τη δυνατότητα πώλησής τους σε funds, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές διαχείρισης τους. Βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης τότε ήταν ο κίνδυνος για τον Προϋπολογισμό από τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων. 

Οι εγγυήσεις 

Η χορήγηση δανείων με τη μορφή εγγύησης από την πλευ­ρά του Κράτους αποτελούσε πάγια πρακτική των κυβερνή­σεων κατά το παρελθόν και τα κριτήρια βάσει των οποίων δίνονταν δεν συνδέονταν πάντα με κοινωνικούς σκοπούς. Σε αρκετές περιπτώσεις δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δίνονταν στη λογική του πελατειακού κρότοι^ και εξυπηρετούσαν ακόμη και προεκλογικέ8 σκοπιμότητες Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κρά­τους οι εγγυήσεις για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρ­χονται σε 2,086 δισ. ευρώ και για πληγέντες φυσικών κατα­στροφών σε 1,934 δισ. ευρώ. Στα τέλη του 2017 συνολικά η αξία του ανεξόφλητου χρέους με κρατική εγγύηση ήταν 11,5 δισ., ενώ για το 2018 παρότι η πρόβλεψη ήταν ότι θα περιο­ριστεί στα 103 δισ. εκτιμάται ότι τελικά θα πλησιάσει τα 12 δισ. ευρώ. Ήδη τον Νοέμβριο του 2018 το ανεξόφλητο των κρατικών εγγυήσεων έφτασε τα 10,5 δισ. ευρώ. Αναντίστοιχες της πραγματικότητας ήταν και οι προβλέψεις για πιθανές καταπτώσεις εγγυήσεων. Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε ότι το 2018 οι καταπτώσεις θα περιορίζονταν στα 88,7 εκατ. ευρώ, αλλά στο 11μηνο είχαν φτάσει τα 937 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 911 εκατ. αφορούν δάνεια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το Δημόσιο έχει εγγυηθεί δάνεια προς επιχει­ρήσει που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή το Δημόσιο έχει ποσοστό σε αυτές και είναι κυρίως οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις το αεροδρόμιο και η Αττική οδός Από τις εγγυήσεις αυτές που έχουν παρασχεθεί δεν έχουν- καταπέσει κάποιες καθώς τα δάνεια εξυπηρετούνται κανο­νικά. Το μεγαλύτερο ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο δα­νείων έχει η ΔΕΗ με 1,932 δισ. ευρώ και ακολουθούν ο Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών με 295,6 εκατ., ο ΔΕΣΦΑ με ανεξόφλη­το εγγυημένο υπόλοιπο 222 εκατ., ο ΑΔΜΗΕ με 200 εκατ. και η εταιρεία Αττική Οδός με εγγυημένα δάνεια 60,1 εκατ. ευρώ. 

Στα εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια περιλαμβάνονται και αρκετές κρατικές επιχειρήσεις, όπως η Αττικό Μετρό (2,031 δισ. ευρώ), ο ΟΣΕ (2,289 δισ. ευρώ), η Ελληνικά Αμυ­ντικά Συστήματα (235 εκατ.) η Ελληνική Αεροπορική Βιομη­χανία (55 εκατ.) η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (108 εκατ.). 

Οι διαθέσεις των θεσμών είχαν φανεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν με την ψήφιση του νόμου 4549/18 προβλεπόταν ο περιορισμός των νέων εγγυήσεων που μπορεί να παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο σε ετήσια βάση στο 1,5% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, από 3% που ήταν μέχρι τότε. Σε αυτή τη διάταξη είχε συμπεριληφθεί και η δυνατότητα νέων ρυθμίσεων παλαιότερων δανείων, αλλά με στενό κορσέ για τον δανειολήπτη. 

Του Νίκου Φιλιππίδη 
(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-17/02/2019)

Σκληραίνει με νόμο στο Κογκρέσο η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τουρκία


Με την τροπολογία που συνδέει τους S-400 με τους Patriot και τα F-35, η κυβέρνηση Τραμπ εξαναγκάζεται να καθορίσει τις κυρώ­σεις που θα επιβάλει στην Τουρκία εάν συνεχίσει την «ιστορία αγάπης» με τη Μόσχα. 

Η ΝΕΑ τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Κογκρέσου, και η οποία συνδέει την αγορά από την Τουρκία χου ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 με την πα­ράδοση των αμερικανικών μαχητικών F-35 και με κυρώσεις εναντίον της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο, ήταν αναμενόμενη για όσους γνωρίζουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. 

Για τους Τούρκους, αλλά και τους απολογητές τους στην Αθήνα και τη Λευκωσία, πρόκειται για μια κίνηση που δεν προσφέ­ρει στις προσπάθειες που υποτίθεται ότι γίνονται για να «ημερέψει» το τουρκικό θηρίο. Υπονοώντας, προφανώς, ότι πίσω από αυτή βρίσκονται «ριζοσπαστικά» στοιχεία της Ομογένειας μας που δεν επιθυ­μούν την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία, βεβαίως, προκαλεί μονίμως η Τουρ­κία. 

Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που εισάγουν αυτές τις τροπολογίες το κάνουν επειδή διατηρούν φιλική σχέση με πατριώτες Ελληνο-αμερικανούς, οι οποίοι συνε­χίζουν να πιστεύουν στις αρχές της δημοκρατίας και στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνουν αυτοί οι ομογενείς, χωρίς να βλέπουν πάντα τη δράση τους τα φώτα της δημοσιότητας. Τις περισσότερες φορές ζητούν από τους δημοσιογράφους να μη γράψουν τίποτα. Διότι σημασία έχει να επιτευχθεί ο σκοπός, όχι να κερδίσουν κάποιοι εύσημα. 

Οι σχέσεις της Τουρκίας και των Ηνω­μένων Πολιτειών είναι σαν τα μανιασμένα κύματα εν μέσω βαρέος χειμώνος. Και θα συνεχίσουν έτσι μέχρι να τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η υπόθεση της εγκατάστασης των ρωσικών S-400. 

Με τη νέα τροπολογία οι Αμερικανοί νομοθέτες τι ακριβώς επιδιώκουν; Να πιέσουν την κυβέρνη­ση του Ντόναλντ Τραμπ να γίνει πιο σκληρή απέ­ναντι στην αναξιόπιστη Τουρκία, που έχει προδώσει την Αμερική για τα «μάτια» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πιστεύουν ότι με τον «μαλακό» τρόπο που χρησιμοποιεί ο Λευκός Οίκος οι Τούρκοι δεν θα ακυρώσουν την αγορά των S-400, διότι πιστεύουν όχι δεν είναι στην πραγματικότητα πρόβλημα και ότι δικαιούνται να αγοράσουν και τους αμερικα­νικούς Patriot. 

Πρόκειται για την απόλυτη απαξίωση της Αμε­ρικής και του κ. Τραμπ, που υποτίθεται ότι δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του. 

Με την τροπολογία που συνδέει τους S-400 με τους Patriot και τα F-35, η κυβέρνηση Τραμπ εξα­ναγκάζεται να καθορίσει τις κυρώσεις που θα επιβάλει στην Τουρκία εάν αυτή συνεχίσει την «ιστορία αγάπης» με τη Μόσχα και να μην παραδώσει τα F-35, ακυρώνοντας την όποια συμφωνία. Και να ακυρώσει, επίσης, τις παραδόσεις όλων των αμερικανικών οπλι­κών συστημάτων στην κατοχική δύναμη. Άρα, η πρόταση των βουλευτών και γερου­σιαστών, που σίγουρα θα γίνει νόμος του κράτους, δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκαθαρίσει μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, η οποία συ­μπυκνώνεται στα εξής: Η Τουρκία, η οποία έχει ευεργετηθεί από την Ουάσιγκτον και τους δυτικούς συμμάχους στον υπερθετικό βαθμό, έχει μετατραπεί σε όργανο της Ρω­σίας και του Ιράν στη Δύση, και ειδικά μέ­σα στο ΝΑΤΟ. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά και τα δυτικά συμφέροντα. 

Την ίδια στιγμή βρίσκεται απέναντι στα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Συρία και στο Ιράκ, ενώ προκαλεί τους γείτονές της και δύο πιστούς συμμάχους της Αμερικής, την Ελλάδα και την Κύ­προ, έχοντας συγχρόνως σχέσεις ορ­γής και με δύο άλλες χώρες που ταυτίζο­νται με τις ΗΠΑ: το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Οι Αμερικανοί έχουν υποβαθμίσει τη διεθνή τους θέση και έχουν υπονομεύσει το διεθνές ανάστημά τους, δικαιολογώντας όλες αυτές τις αντιαμερικανικές και αντισυμμαχικές ενέργειες της Τουρκίας. 

Με το νομοσχέδιο αυτό έχουν πλέον την εσω­τερική «πίεση» που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρ­νηση του κ. Τραμπ να τιμωρήσει την κατοχική δύναμη και τον Ταγίπ Ερντογάν. Πράττοντας το αυτονόητο, θα κάνουν χαρούμενους πολλούς αν­θρώπους που ζουν στην ευρύτερη γειτονιά της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής... ·

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ-mignatiou@aol.com
(ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-17/02/2019) 

Επίθεσις Θεοδωράκη κατά Ενόπλων Δυνάμεων γιά τα ΊμιαΈδωσε εύσημα σε Σημίτη - ΗΠΑ γιά τό «όχι στρατεύματα, όχι σημαίες, όχι πλοία»!

ΤΊΣ προϋποθέσεις γιά νά άποτελέσει ή προχθεσινή συνέντευξίς του στόν «Άντέννα» μία άπό τίς καλύτερές του τά τελευταΐα χρόνια είχε ό πρόεδρος τού Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης.

Μιλώντας γιά τά παιδικά του χρόνια καί γιά τίς ή μέρες πού ξυπνούσε μαζί μέ τόν πα­τέρα του νά πάνε νά πουλήσουν μαζί κουλούρια στό Αρσάκειο γιά τόν έπιούσιο, γιά τόν κόπο πού έκανε ό ϊδιος μέ έξηντάω- ρα γυρίσματα στην τηλεόραση, προκειμένου να έχουν οι εκπομπές του άρτιο αποτέλε­σμα, γιά τόν τρόπο πού διαχειρίσθηκε τήν προσωπική περι­πέτεια υγείας του, γιά τόν τρό­πο πού μεγάλωσε στό σχολείο μαζί μέ τήν γιαγιά του καί τίς άδελφές του, έδωσε τήν εικό­να ενός άνθρώπου πού, πα­ρά τά λάθη του, τίς αποτυχίες του καί τίς προδοσίες πού ύπέ- στη εσχάτως άπό στενούς συ­νεργάτες του, εξακολουθεί νά πατά στό έδαφος καί νά αφή­νει άποτύπωμα. Εϊτε αύτό είναι εκπομπές (Πρωταγωνιστές) εϊτε επιχειρήσεις (Άλάτσι) εϊτε κόμματα (Ποτάμι). Ακό­μη καί ή αιχμή του (κατά των Άλέξη Τσίπρα καί Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα μέ τούς συνεργάτες του), ότι «έγώ δέν παρέλαβα τό άπολυτήριό μου στό σπίτι ή στό Πεντάγωνο άλλά στό Διδυμότειχο», έδειχνε έναν άνθρωπο άπελευθερωμένο.

Φεΰ όμως, σέ μερικά πράγ­ματα ό άνθρωπος δέν άλλάζει. Όλη ή έντύπωσις αύτή γκρεμί­στηκε μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο παρουσιαστης της εκπομπής Γρηγόρης Άρναούτογλου τού είπε μέ άφορμή τό Σκοπιανό, ότι οί σύμμαχοι δέν μάς φέρθηκαν καλά, μάς προ- δώσανε. Τότε ό πρόεδρος τού Ποταμιού έδωσε μια απάντηση αδιανόητη. Είπε: «Στα ’Ίμια, τώρα πού λές, δέν μάς προδώσανε οί Σύμμαχοι. Τώρα, δέ, θέλω νά σού πώ γιά τόν Έλληνα άρχη­γό ΓΕΕΘΑ καί είναι γραμμένα αυτά στήν ιστορία, είπε “έβρεχε, ήταν βράδυ καί φύσαγε”. Αντιλαμβάνεσαι ότι οί έλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατά τόν έκεΐ ΓΕΕΘΑ, μπορούν νά μεγαλουργούν μόνο όταν έχει ήλιο καί δέν φυσάει, καί δέν βρέχει. Μάς κατέλαβαν ένα νησί τότε. Μάς κατέλαβαν γιατί κάποιοι Έλληνες στρατιωτι­κοί, αξιωματοΰχοι εννοώ, δέν έκαναν καλά τήν δουλειά τους. Καί γιά νά σταματήσει αυτή ή ίστορία, ό Σημίτης καί ή Άμερική είπανε έως έδώ.  Όχι σημαίες, όχι στρατεύματα. Άρα, ψάχνε πίσω άπό κάθε πρόβλη­μα μία δική σου άδυναμία».

Περισσότερες άνακρίβειες συγκεντρωμένες σέ μία φράση δέν θά μπορούσαν νά ύπάρξουν μαζί. Καί περισσό­τερες προσβολές στό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους άνδρες και τις γυναΐκες που έφυγαν ντροπια­σμένοι άπό ελληνικό έδαφος εκείνη τή νύκτα παίρνοντας μαζί τους καί τήν ελληνική σημαία. Έστω καί άν ό κύριος Θεοδωράκης υποστηρίζει ίδιωτικώς ότι στόχος του ήταν μό­νο ό έν ζωή ναύαρχος Λυμπέρης και όχι οι άνδρες και οι γυ­ναίκες των Ενόπλων Δυνάμε­ων. Είναι, βεβαίως, πολλοί πού θά ήθελαν νά άθωωθεΐ πλήρως ό κύριος Σημίτης καί οί ΗΠΑ γιά όσα συνέβησαν εκείνο τό βράδυ καί νά γραφτεί μέ μαύρα γράμματα στήν ιστορία ό Στρατός ώς ύπεύθυνος. 'Όπως ύπάρχουν καί μερικοί (Θόδωρος Τσουκάτος) πού θέλουν νά μας πείσουν ότι καραβιές μάρκα τής Siemens έμπαιναν στά τα­μεία τού ΠΑΣΟΚ άλλά ό κύρι­ος Σημίτης δέν γνώριζε τίπο­τε.‘Ωστόσο, ή άλήθεια είναι διαφορετική καί, πάντως, δέν έχει σχέση μέ όσα δήλωσε ό Σταύρος Θεοδωράκης στον Γρηγόρη Άρναούτογλου.

Ξέχασε ό πρόεδρος τού Ποταμιού να μας πει ποιος Ύπουργός ζήτησε άπό τόν ναύαρχο Λυμπέρη νά πάρει τήν σημαία άπό τά ’Ίμια καί νά Ισχυρισθεΐ ψευδώς ότι «δέν γίνεται να πούμε οτι την πηρε ό άέρας;». Ξέχασε ό Σταύρος Θεοδωράκης νά πει ότι ή κρί­σιμη σύσκεψις τού ΚΥΣΕΑ έγινε στήν Βουλή καί όχι στό Πεντάγωνο, άπό όπου οί άρχηγοί θά είχαν πλήρη έπιχειρησιακή εϊκόνα. Ξέχασε ό Σταΰρος Θεοδωράκης νά πει ότι ό πρωθυπουργός είχε άποκλείσει άπό τήν σύσκεψη τόν άρχηγό τής ΕΥΠ, ό όποιος είχε τήν κρίσιμη πληροφόρηση από τήν περιοχή. Καί, βεβαίως; ξέχασε νά πει τί δεσμεύσεις ανέλαβε ή Ελλάς μέ τήν αποχώρηση τών στρατευ­μάτων της άπό τήν περιοχή.

Υπάρχουν όλα δημοσιευ­μένα στό βιβλίο τών Ίγνατίου-Έλλις, στά απόρρητα τηλεγραφήματα τών ΗΠΑ, όπου φαίνεται ποιές δεσμεύσεις άνέλαβε καί εκπλήρωσε μέ τήν Μαδρίτη και το Ελσίνκι τήν βραδυά εκείνη η κυβερνησις Σημίτη. Συνέπειες από την απόφα­ση αυτή παράγονται μέχρι σήμερα! Στό 1,5 μιλι κατάφερε προσφάτως νά προσεγγίσει μέ σκάφος ό περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στά ’Ίμια, γιά νά άποθέσει στε­φάνι στήν μνήμη των ηρώων Βλαχάκου - Καραθανάση - Γιαλοψοΰ. Όλοι, δέ, υποψιάζονται από ποιες δυνάμεις έγιναν οι παρεμβολές στό ελικόπτε­ρο πού πετοϋσε πάνω από τά ’Ίμια καί έδινε συνεχώς εικόνα στό Πεντάγωνο για τις τουρκικές κινήσεις γύρω από τα ’Ίμια. Λάθος λοιπόν, κύριε Θεοδωρά­κη, νά ενοχοποιείτε τόν Λυμπέρη καί νά αθωώνετε τόν πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Όλοι έκαναν επί μέρους λάθη αλλά ή συνολική ευθύνη βαρύνει τόν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εφθασε νά ευχαριστήσει τίς μεγάλες δυνάμεις, επειδή έπόπτευσαν μέ διαπραγματεύ­σεις τήν εκχώρηση τής ελληνικής κυ­ριαρχίας στούς Τούρκους.

(ΕΣΤΙΑ-15/02/2019)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» ΕΦΥΓΕ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΕΙΝΑΝ


Ο ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ TON ESM ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΩΣ (ΤΥΧΑΙΟ;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Στην πραγματική οικονομία ο δανεισμός είναι με διψήφια επιτόκια και η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει τις αδιάφορες χαμηλού τζίρου συνεδριάσεις. 

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την «επιτυχία» της πρώ­της μεταμνημονιακής έκδοσης ομολόγου άφησαν αδιάφορη την πραγματική οικονομία, που εξακολουθεί να δανείζε­ται με διψήφια επιτόκια και τη χρηματιστηριακή αγορά, που συνέχισε τις αδιάφορες χαμηλού τζίρου συνεδρι­άσεις, αναζητώντας κατεύθυνση. 

Μία μέρα μετά τον θρίαμβο του 5ετούς δανεισμού με επιτόκιο 7πλάσιο του αντίστοιχου πορτογαλικού ομολόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, που απλώς ήρθε να επι­βεβαιώσει τα αντίστοιχου περιεχομένου μηνύματα που εξέπεμψε χθες το ΙΟBE. 

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Ιανουάριο του 2019 στις 99,6 μονάδες, δηλαδή 1,3 μονάδα χαμηλότερα σε σχέ­ση με τον Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών. 

Ενώ τα μηνύματα από τη δευτερογενή αγορά των ομολόγων είναι αισιόδοξα και δεί­χνουν προσδοκίες επιστροφής σε μια κάποια κανονικότητα, η προσοχή των αγορών είναι πλέον στραμμένη στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. Όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση συγκεντρώ­νει τα αποθεματικά των δημόσιων και κρατικών φορέων, γιατί θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να εγγυηθεί και να χρηματοδοτήσει τον νέο φορέα SPV ή APS που θα απαλλάξει τις τράπεζες από μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων τους, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν πάλι την οικονομία. 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Για τις διοικήσεις των τραπεζών το 5ετές κρατικό ομόλογο λειτουργεί ως πυξίδα για το δικό τους ταξίδι στις αγορές ομολόγων. Σε αντίθεση με το Δημόσιο, οι εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό και από το πλάνο μείωσης των κόκκινων δανείων τους μεμονωμένα ανά πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τις πληρο­φορίες, δύο από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας ετοιμάζονται άμεσα για έκδοση ομολόγων (καλυμμένων), ενώ δεν θα αργήσουν να εκδηλω­θούν ανάλογες προθέσεις και από τις υπόλοιπες. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, Κλάους Ρέγκλινγκ, έσπευσε να υπενθυμίσει εμφατικά ότι οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης περνούν από τον ESM απευθείας στις δικαιούχες χώρες και έφερε ως (τυχαίο;) παράδειγμα την Ελλάδα η οποία εξοικο­νομεί τόκους ύψους 7% του ΑΕΠ, από τη φθηνή χρηματοδότηση του ESM. 

«Από το 2011, τα ταμεία διάσωσης της Ε.Ε. έχουν εκταμιεύσει 295 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Κύπρο. Σήμερα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος έχουν μεγάλη ανάπτυ­ξη και ταχέως μειούμενα ποσοστά ανεργίας και μπορούν εύκολα να αναχρηματοδοτηθούν και πάλι στην αγορά. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στη σωστή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει πρόθυμη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις», είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ. 

Να σημειωθεί ότι με όρους κεντρικής διοί­κησης το ελληνικό χρέος έχει εκτιναχθεί στα 356,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 253 δισ. προέρχονται από τα δάνεια του ESM, του EFSF και μερικά διακρατικά. Το ελληνικό χρέος σε απόλυτα μεγέθη δεν έχει ούτε στο ελάχιστο μειωθεί, αντιθέτως... αυξήθηκε. Στην αγορά ομολόγων τα επιτόκια έπεσαν. Αυτοί που αγόρασαν προχθές το νέο 5ετές ομόλογο στο 99,3% της ονομαστικής του αξίας το είδαν χθες να ανεβαίνει στο 100,3 και με τον τρόπο αυτό επιβραβεύθηκαν με λογιστικά κέρδη της τάξης της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση ενός ακόμη 5ετούς ή 7ετούς ομολόγου μέχρι τον Απρίλιο, για να αποδείξουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ομαλότητα και παρεμπιπτόντως να αντικαταστήσουν το ομόλογο της κυβέρνησης Σαμαρά. Το 4ετές ομόλογο λήξεως 30 Ιανουάριου 2023 προσφέρει απόδοση 2,932% και το ομόλογο λήξεως 30 Ιανουάριου 2028 καταγράφει απόδοση 3,926%. 

Στο βιβλίο προσφορών της προχθεσινής έκδοσης εγγράφηκαν 292 επενδυτές. Από αυ­τούς, το 67,3% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, το 19% τράπεζες, το 11% hedge funds και το 2,3% ασφαλισπκά/συνταξιοδοτικά ταμεία. Η συμμε­τοχή των αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών, που εισέπραξαν και το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής των 31,3 εκατ. ευρώ ως «προμήθεια», ήταν καθοριστική. Οι περισσότερες συμμετεί­χαν μέσω θυγατρικών τους εταιρειών από τη Βρετανία (42% των προσφορών). Το 13% των εγγεγραμμένων επενδυτών είχε έδρα τη Γερμανία και την Αυστρία, το 11% την Ιταλία, το 10,5% την Ελλάδα, το 8,5% τις ΗΠΑ, το 6% τη Γαλλία, το 4,5% σκανδιναβικές χώρες, το 4% εδρεύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης και το υπόλοιπο 0,5% σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε. 

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει να δανείζεται με ακριβούς όρους και μικρά μόνο ποσά, μη μπορώντας να εκδώσει ομό­λογο μεγάλης διάρκειας, που αποτελεί ορόσημο για τις αγορές. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα απαιτούν υψηλά επιτόκια, αλλιώς προτιμούν να απέχουν. 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ 
(ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ-31/01/2019)

Νά «άλώσει» καί τον Στρατό επιχειρεί η Αριστερά


Κατέρρευσε γιά δεύτερη φορά ό νέος Α/ΓΕΣ πού έντέλλεται νά κάνει κομματικές κρίσεις.

Η ΒΙΑΣΥΝΗ τής Κυβερνήσεως να προχωρήσει σε έκτα­κτες κρίσεις άξιωματικών άναδεικνύει τήν σαφή πρόθεση τής Αριστεράς νά πατήσει «πό­δι» στό θεωρούμενο γιά αυτήν άβατο τών Ένόπλων Δυνάμεων, πού παραδοσιακά άπεχθάνετο και υποτιμούσε. Τούτο έπιβεβαιώνεται τόσο άπό τήν επιλογή τού αντιστράτηγου Γεωργίου Καμπά γιά τήν θέση τού αρχηγού ΓΕΣ (στήν περιοχή ευθύνης τού όποιου οί Τούρκοι συνέλαβαν έν καιρώ ειρήνης δύο 'Έλληνες στρατιωτικούς) όσο καί άπό τήν διαφαινομένη πρόθεση τής πολιτικής ήγεσίας τού Πενταγώνου, οί κρίσεις νά άρχίσουν άπό τό ΣΑΓΕ, άκόμη καί εις βάρος τής υγείας τού νέου άρχηγού, ή όποία έμφανίζεται κλονισμένη. Πράγματι, άν καί ό κ. Καμπας έξήλθε μόλις τό Σάββατο άπό τό Πανεπιστήμιακό Νοσοκομείο Αλέξανδρουπόλεως, όπου υπεβλήθη σέ τοποθέτηση stend κατόπιν έπεμβάσεως στήν καρδιά του, καί την Κυριακή παρείχετο διαβεβαίωσις γιά τήν καλή κατάστα­ση τής υγείας του, χθές, κατά τήν διάρκεια τής τελετής άναλήψεως καθηκόντων του νέ­ου άρχηγοϋ ΓΕΕΘΑ πτεράρ­χου Χρίστου Χριστοδούλου, ό αρχηγός τού ΓΕΣ παρουσίασε έντονη άδιαθεσία καί απαιτήθη­κε νά τύχει ιατρικής φροντίδος. 

Ειναι προφανές ότι ή προαγωγή του στήν ηγεσία τού Στρατού δέν ξεκίνησε μέ τούς καλύτερους οιωνούς: Πρόκειται γιά άνθρωπο μέ κλονισμένη ύγεία. Όμως αύτό δέν άπασχολεΐ ιδιαίτερα τόν ΣΥΡΙΖΑ πού δέν διστάζει νά τόν χρησιμοποιήσει γιά νά φθάσει στούς σκοπούς του. Έν τέλει, ή κατάστασίς του άποδεικνύεται άρκετά σοβαρή. 'Όταν είσήχθη στό νοσοκομείο Άλεξανδρουπόλεως, διεδόθη ότι ύπέστη καρδιακό έπεισόδιο «άπό τήν χαρά του», μόλις έπληροφορήθη τήν προαγωγή του. Τό καρδιακό άπεδείχθη σοβαρό έμφραγμα... Άπό τό γραφείο του έξεδόθη τήν Κυριακή τό πρωί ένα άτυπο ένημερωτικό δελτίο γιά τήν κατασταση της υγείας του, στο όποιο άνεφέρετο: «O Αρχηγός τού Γενικού Επιτελείου Στρα­τού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, μετά άπό μία άνευ ουσίας καί σοβαρότητας άδι­αθεσία, έξήλθε άπό τό Νοσο­κομείο καί ήδη άπό σήμερα τό πρωί έχει άναλάβει τά υπηρεσι­ακά του καθήκοντα». Τό κατά πόσον ή άδιαθεσία ήταν «άνευ σοβαρότητος» μπορεί νά τό κρίνει κανείς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τίς πληροφορίες συμφώνως πρός τίς οποίες εξήλθε του νοσοκομείου υπό ίδιαν ευθύνην. Πράγματι, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι οι ιατροί ζήτησαν να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της προώρου εξόδου του. Και το έπραξε. 

Ήκολούθησε τό χθεσινό περιστατικό κατα τήν παράδοση-παραλαβή καθηκόντων άρχηγού ΓΕΕΘΑ στόν χώρο τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Διαρκούσης τής τελετής ό άρχηγός ΓΕΣ παρουσίασε σημεία άδιαθεσίας, μέ άποτέλεσμα νά άναλάβει πρωτοβουλία ό καρδιοχειρουργός τού Ναυτικοϋ, υποναύαρχος Άν. Σπανός, ό όποιος εύρίσκετο άκριβώς πίσω του στήν παράταξη. Τόν μετέφερε στό θεραπευτήριο τής Σχολής, άπό όπου έξήλθε λίγο άργότερα. 

Παρά τό δυσάρεστο αύτό περιστατικό, ούδεμία άλλαγή επήλθε στό πρόγραμμα συνεδριάσεως τού Συμβουλί­ου Αρχηγών Γενικών Επιτε­λείων, τό όποιο θά άρχιζε τίς έκτακτες κρίσεις! Έως άργά τό βράδυ, ή συνεδρίασις δέν είχε άναβληθεΐ. Ό ΣΥΡΙΖΑ δέν μπορεί να περιμένει. Βιάζεται νά δημιουργήσει τον δικό του «στρατό μέσα στόν στρατό». Καί θεωρεΐ ότι τώρα, μετά τήν άποχώρηση Καμμένου άπό τήν Κυβέρνηση, μπορεί νά τό πράξει. Αύτό, βεβαίως, προϋποθέτει νά γίνουν οΐ κρίσεις μέ βαθειές τομές στήν έπετηρίδα καί νά άποστρατευθεί μεγάλος άριθμός άνωτάτων άξιωματικών, οί όποιοι απλώς δέν είναι άρεστοί στήν άριστερή Κυβέρνηση, 

Κατά τούτο, ό ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αξιοποιήσει τήν συγκυ­ρία καί νά έφαρμόσει ένα μέρος τού σχεδίου του, κάνοντας τώρα τίς έκτακτες κρίσεις. Τό υπόλοιπο μπορεί νά τό άφήσει γιά τόν Μάρτιο, όπότε θά διεξαχθούν οι έτήσιες τακτικές κρίσεις. Ελπίζουν έτσι ότι ή άλωσις των Ενόπλων Δυνάμε­ων θά περάσει άπαρατήρητη. Γι΄ αύτό καί βιάζονται. Γι’ αύτό καί δέν άκολουθούν τήν φωνή τής λογικής, πού άπαιτεΐ νά γί­νει τώρα μόνον ή στοιχειώδης κάλυψις κενών θέσεων. Θέλουν νά έπαναλάβουν δύο φορές τήν διαδικασία, νά προβούν σέ άποστρατείες εις διπλοΰν, και προ αυτού τού στόχου άδιαφορούν καί για τήν κατάσταση τής υγείας τού έκλεκτοΰ τους άρχηγού τού ΓΕΣ. Ή διαδικα­σία αυτή κινείται στά όρια τής νομιμότητος καί σαφώς έκτός ορίων θεσμικής δεοντολογίας. Ή όποία, ούτως ή άλλως, ούδέποτε άπετέλεσε τροχοπέδη γιά την Άριστερά. 

(ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ-29/01/2019)

__________________
Υ.Γ.: Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 22 ΙΑΝ 2019


ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α/ΓΕΣ. 

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής. Αρχικά ο Αρχηγός συμμετείχε στην εκπαίδευση «μηχανοδήγηση άρματος Μ48Α5 MOLF». Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τη Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), όπου πραγματοποίησε ομιλία στους εκπαιδευόμενους Ανθυπίλαρχους Τάξης ΣΣΕ/2018 «Αντιστράτηγος (ΜΧ) Κωνσταντίνος Κάλλαρης», του τμήματος βασικής εκπαίδευσης, στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε: 

- Να εστιάσουν στην άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση, που αποτελεί σημαντική παράμετρο στη σταδιοδρομική τους εξέλιξη. 
- Το πάθος, το ενδιαφέρον, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη και τη σκληρή δουλειά, που αποτελούν «συνταγή» για την επαγγελματική τους καταξίωση. 
- Να καταβάλουν προσπάθεια για την εξεύρεση αποτελεσματικών και συχνά ανατρεπτικών λύσεων, μέσω της «πλάγιας σκέψης»( «Thinking Out of the Box»), ξεκλειδώνοντας τους ορίζοντες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
- Να θέτουν όραμα και στόχους και να εστιάζουν την προσπάθεια τους στην υλοποίηση αυτών. 
- Να συμβάλουν στη δημιουργία Πνεύματος Μονάδας και να προσπαθούν να εμπνέουν τους συνεργάτες τους. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. 

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του ΓΕΣ, στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» από την Διεύθυνση Τεχνικού(ΓΕΣ/ΔΤΧ), ενημέρωση με θέμα «Δράσεις του ΓΕΣ για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Στρατιωτικών Εργοστασίων ΤΧ». Σκοπός της ενημέρωσης, ήταν η παρουσίαση των δράσεων που έχουν αναληφθεί από το ΓΕΣ, για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Στρατιωτικών Εργοστασίων με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους και την επιτάχυνση του παραγόμενου έργου τους σε όλους τους τομείς, στο πλαίσιο του υφιστάμενου οικονομικού ελιγμού και της μετεξέλιξης τους σε ένα διακλαδικό περιβάλλον. 

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Η ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ. 

Η Αστυφύλακας Ρετσινά Μελαχροινή του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων αστυνομικών, στην εκδήλωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα '' Ελληνική Αστυνομία: Χθες-Σήμερα-Αύριο'', που πραγματοποιήθηκε την 14.1.2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α/ΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. 

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε τη Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ) στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου πραγματοποίησε ομιλία στους εκπαιδευόμενους Ανθυπολοχαγούς Πυροβολικού(ΠΒ) Τάξης ΣΣΕ/2018 «Αντιστράτηγος (ΜΧ) Κωνσταντίνος Κάλλαρης», του τμήματος βασικής εκπαίδευσης. Στην ομιλία του στους νέους Ανθυπολοχαγούς ο Αρχηγός τους επισήμανε τα παρακάτω: 

- Να πιστέψουν πως ο καθένας από αυτούς, δύναται να κάνει τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα. 
- Να εστιάσουν στην ακαδημαϊκή τους επιμόρφωση και την επαγγελματική τους κατάρτιση.
- Να τους χαρακτηρίζει καθημερινά η αγάπη, το ενδιαφέρον και η ανιδιοτέλεια. 
- Το μυστικό της επιτυχημένης Ηγεσίας, που δεν είναι άλλο από το ΠΑΘΟΣ για το στρατιωτικό επάγγελμα, που πηγάζει από την αγάπη για την Πατρίδα. 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. 

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι πρωινές ώρες την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, Υπαξιωματικός της φρεγάτας ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ κατά τη διάρκεια προετοιμασίας απόπλου υπέστη τραυματισμό αριστερού άκρου ποδός. Ο ανωτέρω Υπαξιωματικός μεταφέρθηκε συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού πλοίου σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Βηρυτού για άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας μετά την ολοκλήρωση της οποίας επέστρεψε στο πλοίο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και για το περιστατικό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. 

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-22/01/2019)

Άγριο παρασκήνιο ενόψει ΚΥΣΕΑ


Κατ’ αρχάς αν ο νέος Α/ΓΕΕΘΑ είναι νεότερος -σε τάξη- από τους τρεις αρχηγούς Όπλων, αυτό θα συμπαρασύρει ευρύτερες αλλαγές, αφού πιθανώς θα αλλάξουν όλοι. Και πάμε τώρα στα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ: Κατ' αρχάς ο υπαρχηγός σήμερα ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώ­ρος. Με μετεκπαίδευση σε ΗΠΑ στις Ειδικές Δυνάμεις και με διακρίσεις. Εί­ναι αυτός που συνόδευσε τον Γιώργο Κατρούγκαλο κατά την αποφυλάκιση των δύο ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη. Επίσης ο αρχηγός ΓΕΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Χαμηλών τόνων, με ελάχιστες παρεμβατικές δη­λώσεις και με επιχειρησιακό προφίλ. 

Αλλά και ο Α/ΓΕΝ Νίκος Τσούνης με διοικητική εμπειρία. Βεβαίως, στα ονό­ματα συγκαταλέγεται και αυτό του Α/ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή. Πάντως, χθες, επιθεώρησε τα τεθωρακισμένα στον Αυλώνα και μάλιστα φωτογραφίστηκε σε άρμα. Να πω ότι το όνομά του ακουγόταν για υπηρεσιακός Α/ΓΕΕΘΑ, όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Αποστολάκης αντιμετώπισε θέμα υγείας - αν και το σενάριο μάλλον ανακινήθηκε από άσπονδους εχθρούς του Στεφανή που στόχευαν έτσι να τον «κάψουν» μέχρι τις επόμενες κρίσεις. 

(ΤΑ ΝΕΑ-18/01/2019)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger