Αρχική » » Ποιοτική αναβάθμιση για τις ΣΜΥ

Ποιοτική αναβάθμιση για τις ΣΜΥ


Ποιες είναι οι κυριότερες διοικητικές ρυθμίσεις 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ την ποιοτική ανα­βάθμιση της εκπαιδεύσεως στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωμα­τικών (Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών-ΑΣ-ΣΥ) ώστε να καταστούν και επί της ουσίας ισότιμες των άλλων ανώτερων σχολών (ΤΕΙ), η φοί­τηση σε αυτές θα επεκταθεί από τα δυο στα τρία έτη. 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σχετικές μελέτες από τα Γενικά Επιτελεία, τα οποία έχουν συ­νεκτιμήσει το... γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων του τρίτου ακαδημαϊκού έτους- τις απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπι­κό και τις δυνατότητες των υφι­στάμενων υποδομών καθώς και τυχόν απαίτηση για δημιουργία νέων. 

Η αλλαγή αυτή συνεπάγε­ται και μια σειρά από διοικητι­κές ρυθμίσεις, κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 Η εναρμόνιση της επετηρίδας των μόνιμων υπαξιωματικών με βάση την υφιστάμενη και τη μελ­λοντική κατάσταση. 
 Η αναθεώρηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που δι­έπει τους μόνιμους υπαξιωματικούς.
 Η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουρ­γία των ΑΣΣΥ (Νόμοι, Οργανι­σμοί Σχολών, Κανονισμοί Οργανώσεως Λειτουργίας, Κανονι­σμοί Εκπαιδεύσεως κ.λπ.). 

Παράλληλα θα προσδιορι­στούν οι μεταβολές που θα κρι­θούν απαραίτητες όσον αφορά τα στοιχεία και τις απαιτήσεις των υποψηφίων που θα συμμε­τέχουν εφεξής στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Σχολές Υπαξι­ωματικών. 

Τροποποίηση 

Μετά την αρχική έγκριση του προγράμματος αυτού από την πολιτική ηγεσία του υπουργεί­ου Εθνικής Άμυνας, το θέμα συζητήθηκε στο ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων), όπου διαπιστώθηκε ότι δεν απαι­τείται η εκπόνηση νέου σχεδίου νόμου, αλλά αρκεί η τροποποί­ηση των υφιστάμενων οργανι­σμών των σχολών, που προσδιο­ρίζουν τη χρονική διάρκεια των σπουδών στα δύο έτη. 

Τέλος, θα εξεταστούν και οι δυνατότητες αναγνωρίσεως και ισοτιμίας των πτυχίων των ΑΣΣΥ, κυρίως όσον αφορά τις τεχνικές ειδικότητες, ώστε σε περίπτω­ση εξόδου των στελεχών από τις Ένοπλες Δυνάμεις το πτυχίο της σχολής να τους παρέχει δικαιώ­ματα ασκήσεως σχετικού επαγγέλματος. 

Στόχος της ηγεσίας είναι όλες οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί ως τον Μάιο του 2015 και η τριετής φοίτηση να εφαρμοστεί από τους εισακτέους του ακαδη­μαϊκού έτους 2015-2016. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-27/07/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger