Αρχική » , » Τα ποσά των αναδρομικών για 1,4 εκατ. συνταξιούχους

Τα ποσά των αναδρομικών για 1,4 εκατ. συνταξιούχους


12 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 1.886 ΕΥΡΩ.
Τα χρήματα δεν έχουν να κάνουν με το κοινωνικό μέρισμα, αλλά με επιστροφή εισφορών ασθενείας.
Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM στις 29 Νοεμβρίου μαζί με τη σύνταξη Δεκεμβρίου.

Ποσά αναδρομικών που κυμαί­νονται από 12 ευρώ ως και 1.886 ευρώ θα δουν στα ATM στις 29 Νοεμβρίου οι περισσότεροι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων από τις επιστροφές των κρατήσεων ασθενείας που μπήκαν ήδη στους λογαριασμούς τους και πληρώνονται μαζί με τη σύντα­ξη Δεκεμβρίου στο τέλος Νοεμβρίου.

Τις τελικές πληρωμές που έβγαλαν τα Ταμεία επανυπολογίζοντας τις κρα­τήσεις ασθενείας για το διάστημα από 1ης/1/2012 έως 30/6/2016 αποκαλύ­πτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος μέσα από έρευνα και αντιπροσωπευτικό δείγμα με πραγματικά στοιχεία συντα­ξιούχων από κάθε φορέα.

Πιστώσεις...

Οι πληρωμές στα ATM την 29η Νοεμ­βρίου δείχνουν ότι:

Τα λιγότερα από τα αναδρομικά της εισφοράς ασθενείας παίρνουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με ποσά από 44 ως 480 ευρώ. Οι περισσότεροι κινούνται κατά μέσο όρο στα 200 ευρώ και είναι οι «φτωχοί συγγενείς» σε σύγκριση με τους δικαιούχους άλλων Ταμείων. Ωστόσο, οι στρατιωτικοί και δικαστικοί θα λάβουν περισσότερα.

Οι συνταξιούχοι ΔΕΚΟ, με αρχική μικτή σύνταξη άνω των 2.300 ευρώ και με καθαρή σύνταξη σήμερα στα 1.300 με 1.380 ευρώ (όπως οι δύο περιπτώ­σεις συνταξιούχων της ΔΕΗ που παρα­θέτει ο «Ε.Τ.»), παίρνουν αναδρομικά ως και 1.886 ευρώ.

Συνταξιούχοι ΙΚΑ με καθαρή σύ­νταξη σήμερα 1.000 ως 1.280 ευρώ δικαιούνται από 12 ευρώ ως 586 ευρώ.

Συνταξιούχοι ΝΑΤ με μικτή σύντα­ξη ή και άθροισμα κύριας και επικουρι­κής άνω των 2.200 ευρώ και με 1.300 ευρώ σήμερα από κύρια και 200 ευρώ από επικουρική παίρνουν επιστροφή ως και 1.010 ευρώ.

Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ με καθαρή σύνταξη σήμερα 1.130 ευρώ έχουν επιστροφή ως 278 ευρώ.


Πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι δι­καιούνται τις επιστροφές αυτές γιατί μέ­χρι τις 30/6/2016 η εισφορά ασθενείας υπολογιζόταν στη μικτή κύρια σύνταξη και όχι στην πραγματικά καταβαλλόμενη που ήταν μικρότερη λόγω των μνημονιακών περικοπών. Αυτό είχε ως αποτέλε­σμα να ασκηθούν προσφυγές από συ­νταξιούχους και αρκετοί να δικαιωθούν δικαστικά με αναδρομική επιστροφή των εισφορών ασθενείας που πλήρωναν σε σύνταξη πολύ υψηλότερη από αυτή που έμενε μετά τις μειώσεις.

Δεν πρόκειται για «δώρο» όπως το εμφανίζει η κυβέρνηση, γιατί «ποιού­μενη την ανάγκη φιλοτιμία» πιστώνει τα αναδρομικά που δικαιούνται πλέον όλοι, καθώς όποιος προσφύγει δικα­στικά τα κερδίζει. Πέραν αυτών, επί ΣΥΡΙΖΑ η εισφορά ασθενείας από 4% αυξήθηκε στο 6% και αυτό το 6% επι­βαλλόταν ως τον Ιούνιο του 2016 στα μικτά ποσά και όχι στα καταβαλλόμενα μετά τις μειώσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που κατηγορεί τις προηγούμενες κυβερ­νήσεις έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και μάλιστα με αυξημένη εισφορά στο 6%, μέχρι που αναγκάστηκε να διορθώ­σει την κράτηση από 1ης/7/2016, αφού διαπίστωσε ότι η παρανομία δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα δικαστήριο.

Ανά κατηγορία

Στον πίνακα που αποκαλύπτει ο Ελεύ­θερος Τύπος με τις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις συνταξιούχων και με το τι έχει λαμβάνειν ο καθένας όταν θα πάει να πληρωθεί στις 29 του μήνα, αναγρά­φεται η κατηγορία (πολιτικός, στρατι­ωτικός. εκπαιδευτικός του Δημοσίου ή συνταξιούχος ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΑΕΕ), αλλά και το έτος συνταξιοδότησης.

Τα δε ποσά σύνταξης είναι τα κα­θαρά, αυτά που παίρνει σήμερα στην τσέπη μετά από φόρους, μειώσεις και κρατήσεις.

Τα ποσά των αναδρομικών διαφέ­ρουν γιατί εξαρτώνται αφενός από το ύψος των περικοπών και αφετέρου από την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι μειώσεις τόσο περισσότερα είναι τα αναδρομικά, ενώ όσο παλαιότεροι είναι οι συνταξιούχοι (προ του 2012) τόσο περισσότερα θα λάβουν από όσους αποχώρησαν το 2013, 2014 ή 2015.

Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ δεν είχαν καμία μείωση και η εισφορά ασθενείας, που ήταν αρχικά 4% και την αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στο 6%, επιβαλλό­ταν στο πραγματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Αν όμως είχε και επικουρική άλλα 250 ευρώ, άρα 1.250 ευρώ άθροισμα, είχε μείωση κατά 5% με το ν. 4093/12 και στην κύρια και στην επικουρική. Οπότε τα 1.000 ευρώ με μείωση 5% έπεφταν στα 950 ευρώ, αλλά η εισφο­ρά ασθενείας έμπαινε στα 1.000 ευρώ αντί για τα 950 ευρώ. Στο συγκεκριμέ­νο παράδειγμα η επιστροφή είναι πολύ μικρή της τάξης των 12-30 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι όμως που είχαν από κύρια και επικουρική 1.800 ή 2.000 ή και 2.500 ευρώ επωμίζονταν το 4% και μετέπειτα το 6% για ασθένεια σε αυτά τα ποσά, παρότι μετά τις μειώσεις τα πραγματικά ποσά σύνταξης δεν ξεπερνούν τα 1.400 ευρώ. Από τη στιγμή που η εισφορά ασθενείας επανυπολογίζεται στα 1.400 ευρώ σύνταξης, αντί για 2.400 ευρώ, οι διαφορές που προκύπτουν είναι μεγάλες.

Το... τρικ

Ο λόγος που οι συνταξιούχοι το Δημοσίου παίρνουν λιγότερα είναι επειδή οι κρατήσεις που τους επιστρέφονται αφορούν το διάστημα από 1ης/10/2013 ως 30/6/2016. γιατί μέχρι 30/9/2013 πλήρωναν την εισφορά ασθενείας 4% στην καταβαλλόμενη σύ­νταξη και όχι στα μικτά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 1.600 ευρώ μικτά και 1.200 καθαρά μετά τις μειώσεις πλή­ρωνε το 4% επί των 1.200 ευρώ, μέχρι 30/9/2013. Από 1ης/10/2013 όμως η κράτηση αποφασίστηκε να μπαίνει στο μικτό ποσό και στην ουσία ο ίδιος συ­νταξιούχος πλήρωνε το 4% στα 1.600 ευρώ αντί για τα 1.200 ευρώ.

Δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 οι μνημονιακές περικοπές αφαιρούνταν και μετά έμπαινε η κράτηση 4%, ενώ από 1ης/10/2013 οι μειώσεις δεν αφαιρούνταν και το 4% έμπαινε στην αρχική σύνταξη.

Για τους συνταξιούχους των άλλων Ταμείων (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, NAT, ΟΑΕΕ κ.ά) η κράτηση 4% έμπαινε στη μικτή σύνταξη και πριν αλλά και μετά τις μειώσεις.

Οι κρατήσεις που τους επιστρέφονται αφορούν όμως το διάστημα από 1ης/1/2012 γιατί επέρχεται παραγρα­φή διεκδικήσεων για το διάστημα πριν από το 2012, λόγω παρέλευσης της 5ετίας την 1η/1 /2017.

Τα αναδρομικά τους είναι για τους μήνες από 1ης/1 /2012 έως 30/6/2016 γιατί από 1ης/7/2016 και μετά επανήλ­θε για όλους η κράτηση ασθενείας στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, αφαιρουμένων των μνημονιακών περικο­πών. Η περικοπή όμως που δεν αφαιρεί η κυβέρνηση είναι η ΕΑΣ, με ποσοστά από 3% ως 14% σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Αν την αφαιρέσει αφενός θα πρέπει να επιστρέφει περισσότερα και αφετέρου θα αδειάσει τελείως τον κουμπαρά του ασφαλιστικού (ΑΚΑΓΕ) στον οποίο κατευθύνεται η ΕΑΣ. Βέ­βαια, από τον κουμπαρά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει το 2016 και το 2017 περί τα 750 με 800 εκατ. ευρώ για να κλείσει ελλείμματα των Ταμείων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-17/11/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger