Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ: «ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ»


Όπως αναφέρουν απόλυτα ασφα­λείς πηγές, η στρατιωτική ηγεσία προχώρησε στην υποβολή πρότασης προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας αρχικά, και εν συνεχεία, μαζί με τον υπουργό Π. Καμμένο, η πρόταση τέθηκε υπ’ όψιν του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αφορά την ικανοποίηση της ανάγκης να ενισχυθεί άμεσα ο χαρακτήρας της Εθνο­φυλακής με την μαζική χορήγηση οπλισμού σε μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι θα έχουν μαζί στα σπίτια τους αποθηκευμένα και τα απαραίτητα πυρομαχικά! 

Η πρόταση αφορά μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. 

Ακόμα και τώρα να ληφθεί η απόφαση δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει να υλο­ποιείται πριν το ερχόμενο φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια περίπου... 

Η πρόταση είναι απόλυτα συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη σε πέντε βασικές παραμέ­τρους: 

Ανεπαρκής επάνδρωση των μονάδων πρώτης γραμμής του Ελληνικού Στρατού. 
Αρνητική προοπτική για την απόδοση στρατευσίμων στις επόμενες κλάσεις την ερχόμενη πενταετία λόγω δημογραφικού. 
Δεδομένη αδυναμία αποστολής ενισχύ­σεων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά σε περίπτωση μείζονος «θερμής» κρίσης με τη Τουρκία. 
Αδυναμία διανομής οπλισμού και πυρομαχικών ώρες πριν από πιθανή επερχόμενη κρίση λόγω αντικειμενικών προβλημά­των επιμελητείας. 
Αδυναμία αποτελεσματικής χρήσης των όπλων ακόμα και αν μοιραστούν σε συν­θήκες κρίσης λόγω μη εκπαίδευσης των πολιτών. 

Τα Επιτελεία (όλα τα Επιτελεία, το καθένα για τους δικούς του λόγους), ζητούν να ανοίξουν οι αποθήκες, να μοιραστούν σε πολίτες βάσει συγκεκριμένου και οργανω­μένου σχεδίου που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την ηλικία, την εκπαίδευση, το επάγγελμα και την δυνατότητα επιχειρησιακής αξιο­ποίησής τους, 50.000-100.000 αυτόματα τυφέκια G-A3/A4 που έχουν παραχθεί από την τότε ΕΒΟ την δεκαετία του ‘80 και είναι αχρησιμοποίητα. 

Υπάρχουν και 15.000 αυτόματα επιθετικά τυφέκια FN/FAL, τα οποία παλαιότερος σχεδιασμός προέβλεπε να διατεθούν στον εξοπλισμό ισάριθμων εφέδρων που έχουν περάσει εκπαίδευση από τις ειδικές δυνά­μεις, στην Δυτική Θράκη. 

Για το κάθε όπλο από τα παραπάνω θα δοθούν 100 φυσίγγια και θα είναι υποχρέ­ωση του κάθε έφεδρου η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και φυσικά η διατήρη­σή τους ενσφράγιστα εντός της οικίας του κάθε πολίτη. Προβλέπονται τακτικοί έλεγ­χοι για να διαπιστώνεται η κατάσταση των όπλων και η διατήρηση των πυρομαχικών. Το σημαντικότερο όλων: Προβλέπεται η εκ­παίδευσή τους μία εβδομάδα κάθε χρόνο. Κανονική εκπαίδευση. 

Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας έχει λάβει την πρόταση, αλλά διατηρεί σοβαρές επιφυλά­ξεις. 

Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε η Εθνοφυ­λακή προκάλεσε προβλήματα ασφάλειας στη χώρα, είναι δύσκολο να πειστεί για την σκοπιμότητα της κίνησης. 

Πάντως οι Αρχηγοί είναι όχι απλώς υπέρ, αλλά το τεκμηριώνουν. Π.χ. η ηγεσία του Ναυτικού σημειώνει ότι «Θα είναι πολύ δύ­σκολο, αν όχι ακατόρθωτο να μεταφερθούν ενισχύσεις από θαλάσσης», η ηγεσία της Αεροπορίας αναφέρει ότι «Χωρίς απόλυτη αεροπορική υπεροχή είναι αδύνατον να με­ταφέρουμε προσωπικό και έχουμε το πρό­βλημα της φύλαξης των αεροδρομίων». 

Η απόφαση είναι στα χέρια του Τσίπρα. 

pronews.gr

Θέλεις να γίνει «Έλληνας»;


Ισραηλινοί στρατιώτες στη λωρίδα της Γάζας.
Αν μας ενδιαφέρει η διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, το παράδειγμα του Ισραήλ είναι σχετικό. 

Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος

Αν ένα επιχείρημα που θέλεις να υποστηρίξεις δεν είναι και τόσο δυνατό, ίσως συμφέρει να το παρουσιάσεις ως μια γενικώς αναγνωρισμένη αλήθεια ή ως δεδομένο και να επιχειρηματολογήσεις σαν αυτό που στην πραγματικότητα είναι το ζητούμενο να είναι η βάση από την οποία πρέπει να αρχίσει η κοινή συζήτηση. 

Έτσι, για παράδειγμα, ο κ. Μαυρίδης στο Liberal θα γράψει ότι «οι αριθμοί λένε την απόλυτη αλήθεια: η Τουρκία θα έχει το 2050 100.000.000 κατοίκους και η Ελλάδα λιγότερους από 10.000.000» συμπληρώνοντας: «θα πέσουμε ως ώριμο φρούτο, αν δεν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε γενναίες πολιτικές. Χρειαζόμαστε “νέο αίμα”». 

Βεβαίως και οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά αυτή η σημασία είναι σχετική. Για παράδειγμα, το Ισραήλ είναι μια χώρα που πλησιάζει σε πληθυσμό τα 9.000.000. Αυτή η χώρα των 9.000.000 είναι υπό τη συνεχή απειλή ενός αραβικού κόσμου με συνολικό πληθυσμό που ξεπερ­νά τα 420.000.000. Δηλαδή, σήμερα, οι Ισραηλινοί αντιμε­τωπίζουν μια πληθυσμιακή αναλογία που είναι περισσότε­ρο από τέσσερις φορές χειρότερη από αυτήν που θα έχου­με να αντιμετωπίσουμε εμείς το 2050. 

Μπορεί ο κ. Μαυρίδης να παραβλέπει το παράδειγμα του Ισραήλ και τη σημασία του, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι οι παραβλέψεις του κ. Μαυρίδη πολλαπλασιάζονται. Παρα­βλέπει το γεγονός ότι τα ιστορικά παραδείγματα αφο­μοίωσης που αναφέρει έχουν να κάνουν με πολιτικές πολιτισμικής ένταξης, που σήμερα θα ήταν από παρά­νομες μέχρι πολιτικά μη ορθές. Παραβλέπει την τουρκοποίηση των μουσουλμάνων της Θράκης και το τι σημαίνει αυτό για τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και για τις επιδιώξεις των γειτόνων μας. Παραβλέπει μια σειρά πολιτι­κών από την Ε.Ε., που σκοπό έχουν οι Ευρωπαίοι να αφομοιωθούν στην κουλτούρα και στις παραδόσεις αυτών οι οποίοι καθημερινά εισβάλλουν κατά χιλιάδες. Παραβλέπει την αποτυχία ενταξιακών πολιτικών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Αν το θέμα είναι ο γεωγραφικός χώ­ρος που λέγεται Ελ­λάδα να έχει κατοίκους, αυτό δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα. Η τοποθεσία είναι εξαιρετική και θα έχει πάντα κατοίκους. Αν το θέ­μα είναι να βρούμε μερικούς ακόμα λόγους, προσπαθώ­ντας να δικαιολογήσουμε την πολιτική ανοιχτών συνόρων, και αυτό περιττό φαίνεται. 

Αν πραγματικά όμως μας ενδιαφέρει η διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού και της ταυτότητας, τότε το παράδειγμα του Ισραήλ, και γενικότερα αυτό της εβρα­ϊκής φυλής, είναι το πλέον σχετικό. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα αντικρούει όλη την αριστερή μπαρουφολογία περί έθνους, θρησκείας, οικο­γένειας και οικονομίας. 

Και εδώ είναι το πρόβλημα για τον κ. Μαυρίδη: η λύ­ση στο ζήτημα διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας ση­μαίνει επιστροφή στις παραδοσιακές και τις συντηρητι­κές αξίες και αρχές που δημιούργησαν το μοντέρνο ελ­ληνικό έθνος. Συμπέρασμα δύσκολο, αν έχεις υιοθε­τήσει ολοσχερώς την αριστερή μπαρουφολογία, όπως ο κ. Μαυρίδης. 

* Τραπεζικός στη Νέα Υόρκη 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-26/02/2018) 
__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.Τίναξε στον αέρα τον Ταγίπ, ο Νότης


«Επιβολή εμπάργκο της ΕΕ στην Τουρκία εδώ και τώρα». Η πρόταση βόμβα του ανεξάρτητου Έλληνα ευρωβουλευτή, Νότη Μαριά, που τίναξε στον αέρα τα θεμέλια του Ευρωκοινοβουλίου και προκαλεί σοκ στο στρατόπεδο του Ερντογάν. 

Η στήλη σάς παρουσιάζει σήμερα όλη την πρότα­ση του Έλληνα ευρωβουλευτή, που όλα τα μέσα ενημέρωσης επέλεξαν να φιμώσουν. 

Συμπυκνώνοντας την πρόσφατη επιθετική συμπε­ριφορά τής Τουρκίας σε ομιλία του, αρχές Φεβρου­άριου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου στο Στρασβούργο, ο Νότης Μαριάς επισήμανε ότι βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές, «με την Τουρκία να επιτίθεται σε Κούρδους, να φυλακίζει χιλιάδες αντιφρονούντες, να υποθάλπει τους δου­λεμπόρους και να γεμίζει τα νησιά τού Αιγαίου με χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Ζητά αναθεώρηση της Συνθή­κης της Λωζάννης και διεκδικεί δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο αν δεν δοθούν στην Τουρκία δεκαοκτώ ελ­ληνικά νησιά. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, παραβιάζονται τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αποκλείονται τα Ίμια». Κάπου εδώ αρχίζει ο πονοκέφαλος για τον Ερντογάν. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αφήσει τα λόγια και να περάσει στα έργα». Ο Νότης Μαριάς μίλησε ευθέως για επιβολή εμπάργκο στις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Από τη φαρέτρα του εκσφενδόνισε 6 μέτρα σοκ και δέος. 

1. Άμεση διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύ­σεων ΕΕ-Τουρκίας. 
2. Άμεση διακοπή χρηματοδότησης της Τουρκίας από την ΕΕ. 
3. Επιβολή οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. 
4. Εμπάργκο στις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένω­ση τουρκικών αγροτικών προϊόντων. 
5. Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της τουρκικής κυβερνητικής ελίτ, που βαρύνεται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
6. Απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τούρκων αξιωματούχων που βαρύνονται. 

Πολύ περίεργο ρε παιδιά! Δεν πήρε κανένας είδηση την ομιλία Μαριά στην Ευρωβουλή; Όλοι με τη Νοβάρτις ασχολούνται; 

ΒΙΝΤΕΟ:


Με τις ευλογίες σας 

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-26/02/2018)

Quo Vadis; Πού (μας) πάτε, κύριοι;


ΤΗΝ ώρα που στο Κοινοβούλιο είχαμε ακό­μα μια τρύπα στο νερό, έφευγε από τα νερά της Κύπρου το ιταλικό γεωτρύπανο και ο νεοσουλτάνος Ερντογάν πετύχαινε ακόμα μία νίκη εις βάρος του Ελληνισμού. 

Την ώρα που η κυβέρνηση απειλούσε με φυλακή ακόμη και τον Παναγιώτη Πικραμμένο, και η αντιπολίτευση ανέσυρε από τα θυ­λάκιά της Ειδικά Δικαστήρια, η Μέρκελ υπο­δεχόταν τον «Μακεδόνα» πρωθυπουργό των Σκοπιανών. 

Την ώρα που οι αλληλοκατηγορίες και οι κραυγές δεν άγγιζαν το φιλοθεάμον κοι­νό (προτίμησε μπάλα και «Σαρβάιβορ»), ο υπουργός μας των Εξωτερικών μιλούσε για «γάμο» με τους γείτονες, οι οποίοι έχουν ήδη ένα επίθετο (Μακεδονία) και τώρα πρέπει να πάρουν και το επίθετο του ανδρός τους! Πά­λι καλά που μας κατέταξε στο ανδρικό φύλο και δεν σκαρφίστηκε κανένα άλλο περίεργο... 

ΚΑΙ, καθώς πλησιάζει το Πάσχα, θυμάμαι τον τίτλο εκείνης της σπουδαίας ταινίας, την οποία βλέπαμε κάθε χρόνο στα συνοικιακά σινεμά, όπου ο κόσμος σχημάτιζε ουρές για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο. «Quo Vadis;» (Στα λα­τινικά: «Πού πηγαίνεις;») 

Ήταν μια επική ταινία, με αντικείμενο το θείο Πάθος, με έναν Ρωμαίο αξιωματικό που ερωτεύεται χριστιανή, ασπάζεται τη νέα θρη­σκεία και καταλήγει στα λιοντάρια ταυ Νέρω­να! Η ταινία γυρίστηκε το 1951, με πρωταγω­νιστές τον Ρόμπερτ Τέιλορ και την Ντέμπορα Κερ, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ σε ένα σύντομο πέ­ρασμά ως χριστιανή κρατουμένη στην αρένα και με σύντομη παρουσία από τους -άσημους τότε- Σοφία Λόρεν και Μπαντ Σπένσερ. Μο­ναδικός ήταν ο Πίτερ Ουστίνοφ ως παρανοϊ­κός Νέρων! Σπουδαία ήταν η μουσική του Μίκλος Ρόζα. 

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Απλώς για λό­γους εγκυκλοπαιδικούς. Τον τίτλο θέλω να δα­νειστώ και να τον απευθύνω στους πολιτικούς που κρατούν (τι να κάνουμε; Αυτή είναι η αλή­θεια...) τις τύχες μας στα χέρια τους. 

Quo Vadis; Πού πάτε, κύριοι; Έχετε αντιληφθεί (σας επιτρέπουν, δηλαδή, να πείτε ότι το έχετε αντιληφθεί) πού βρισκόμαστε; 

Έχετε καταλάβει ότι στην Τουρκία αναβι­ώνει το οθωμανικό «σαράκι» ; Έχετε αντιληφθεί ότι το 82% των Τούρκων θεωρεί πως η Ελλάδα θα είναι για ακόμα μία φορά (όπως το 1821) η θρυαλλίδα που θα προκαλέσει μεγά­λα προβλήματα στην «αυτοκρατορία»; Έχετε αντιληφθεί ότι οι γείτονες θεωρούν τη Δύ­ση επικίνδυνη για τη χώρα τους; 

ΕΧΕΤΕ καταλάβει ότι τα Σκόπια «αλωνί­ζουν» στα σαλόνια της ευρωπαϊκής διπλωμα­τίας, ενώ εμείς απλώς ακολουθούμε και ψελλίζουμε κάτι περί αλλαγής ονομάτων στο αε­ροδρόμιο και σε κάποιες πράσινες πινακίδες των δρόμων τους; 

Έχουμε καταλάβει ότι μέχρι και ο επικεφαλής της χώρας των χασισεμπόρων Ράμα γελά εις βάρος μας; 

Quo Vadis, παιδιά; Quo Vadis; 

Η ΑΚΙΣ-akis@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-24/02/2018)

Η ανύπαρκτη αλληλεγγύη της Ευρώπης


Γράφει ο Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης* 

Η ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας είναι δικές μας αλλά ταυτόχρονα ανήκουν στην ευρύτερη σφαίρα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων, αφού ο κύριος καταναλωτής των ενεργειακών πηγών που έχουν βρεθεί, όταν γίνει η εκμετάλ­λευσή τους, θα είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. 

Πού είναι λοιπόν η αληθινή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε κάτι τόσο σημαντικό, όταν οι τραμπουκικοί τραμπουκισμοί εκδιώκουν την ιταλική πλατφόρμα εξόρυξης; Πουθενά. Ανύ­παρκτο το παρδαλό ιερατείο των χρυσοκάνθαρων των Βρυξελλών. Γιατί; Μα γιατί αυτή η διεφθαρμένη ελίτ υπονομεύει τις αληθινές ευ­ρωπαϊκές αξίες, δεν υπερα­σπίζεται τα ευρωπαϊκά έθνη, την ελευθερία τους, την ταυ­τότητά τους, τα σύνορα και τις ΑΟΖ τους, εκτός αν θιγόταν π.χ. η Γερμανία, αυτή που η καγκελάριος της καλωσόρισε τον «πρωθυπουργό της Μα­κεδονίας», ρίχνοντάς μας άλ­λη μια μικρή μαχαιριά στην πλάτη. 

Η ΕΕ, λέγε με Γερμανία, θεωρεί πως στα ανατολικά η Ευρώπη έχει μια «τρύπα». Δεν υπάρχουν σύνορα, τα ελληνικά, που να τα θε­ωρεί ευρωπαϊκά και τα οποία να είναι αποφα­σισμένη να προστατεύσει με αυστηρότητα, κυ­ρώσεις ή και στρατιωτικά μέτρα. 

Διότι παραδίπλα υπάρχει η αγορά των 80.000.000, που ενδιαφέρει την παρακμιακή Ευρώπη περισσότερο από το Διεθνές Δίκαιο, την ακεραιότητα της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλα εξωτικά. 

Διαθέτουν λεπτομερέστατους νόμους και κανονισμούς και δισεκατομμύρια για να εποι­κίσουν τις πόλεις μας και τις πόλεις τους, σε μια αυτοκτονική πολιτική εξισλαμισμού της Ευρώπης και ισοπέδωσης του μεγαλύτερου πλούτου της ηπείρου μας, των εθνών της. Όμως δεν κουνάνε ούτε το μικρό τους δάχτυ­λο, δεν διαθέτουν ούτε ένα ευρώ, ούτε έναν άνθρωπο, για έμπρακτη αλληλεγγύη προς δύο εταίρους, την Ελλάδα και την Κύπρο, που βρί­σκονται αντιμέτωποι με τον τουρκικό σωβινι­σμό και επεκτατισμό, με το κράτος-συμμορία, που κάνει το μεγαλύτερης κλίμακας trafficking σε όλο τον πλανήτη, σε αγαστή συνεργασία με την εγκληματική οργάνωση που συγκροτούν τα δίκτυα του Σόρος. 

Αυτή η ωμή πραγματικότητα μάς υπενθυ­μίζει πως για την ασφάλεια όλου του Ελληνισμού υπεύθυνοι είμαστε εμείς και μόνον εμείς και πρέπει να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρώ­πη, όπως έχει σήμερα. 

Η Νέα Δεξιά υπογραμ­μίζει την ανάγκη για μια τε­ράστια αλλαγή πολιτικής, με γενναία αύξηση της στρατιωτικής θητείας, αύξηση των κονδυλίων για την Άμυνα, στήριξη της Αμυντικής Βιομηχανίας, αντί για καταστροφή της με κελεύσματα των δανειστών, αύξηση της παρα­γωγής ποιοτικών οπλικών συστημάτων, αυξη­μένη μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ελλά­δας στην Κύπρο και στην ΑΟΖ της, μαζί με ισραηλινές, αιγυπτιακές και αμερικανικές δυνά­μεις, επιδιώκοντας μια δυναμική συμμετοχή σε μια νέα συμμαχία. Κυρίως όμως εκπέμποντας το σταθερό αυστηρό μήνυμα της αποτρο­πής. Και αυτό δεν γίνεται με παρλαπίπες και κωλόχαρτα από Ταλλεϋράνδους από τα Lidl. 

* Πρόεδρος της Νέας Δεξιάς-www.neadexia.gr

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-24/02/2018)

Δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς


«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η πα­τρίδα σου για σένα, σκέψου τι μπορείς να κάνεις εσύ για την πατρίδα σου», Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, πρόεδρος των ΗΠΑ. 

του Υποναύαρχου Βασίλειου Πολίτη* 

Στην περίπτωση όμως των ομογενών της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Γερμανίας και του Καναδά, φαίνεται ότι, ενώ εκείνοι προσπα­θούν να κάνουν τα πάντα για την πατρίδα, πληρώνουν αμείωτα φόρους, στέλνουν συνάλλαγ­μα, καταβάλλουν τον ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια που έχουν κληρονομήσει από τους γονείς τους, η πατρίδα δεν θέλει να κάνει τίποτα για αυτούς και μάλιστα κάτι πολύ απλό, που, ενώ είναι συν­ταγματική επιταγή από το 2001, οι εκάστοτε κυ­βερνήσεις το αγνοούν επιδεικτικά. 

Χρόνιο αίτη­μα της πλειοψηφίας των 6 εκατ. συμπατριωτών μας που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερι­κό ήταν και είναι το δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά της πατρίδας, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκάστοτε πολιτικές/βουλευ­τικές εκλογές με επιστολική ή ηλεκτρονική ψή­φο, ή ακόμα και με ψήφο στα κατά τόπους ελλη­νικά Προξενεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή και υπουργού Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου ο τότε υφυπουρ­γός Εσωτερικών Χρ. Ζώης κατέθεσε στη Βουλή το καλοκαίρι του 2009 σχέδιο νόμου για το δι­καίωμα ψήφου των ομογενών, δυστυχώς όμως η νέα κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, που ανέ­λαβε το 2010, έβαλε την υπόθεση στο χρονον­τούλαπο και από τότε μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει τολμήσει να φέρει ξανά το θέμα στο προ­σκήνιο. 

Παρόλο που η πλειοψηφία των κρατών- μελών της ΕΕ, σε σύνολο 36 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ αυτών και η Κύπρος, 13 χώρες της Βο­ρείου και Νοτίου Αμερικής, 21 αφρικανικές χώρες, 15 ασιατικές και 6 χώρες στον Ειρηνικό (Ιαπωνία, Αυστραλία κ.λπ.) έχουν αποφασίσει να δώσουν δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς τους, η καθεμιά με διαφορετικές προϋποθέσεις, η Ελλάδα αρνείται πεισματικά έστω και να το συ­ζητήσει. Οι ομογενείς που ζουν και εργάζονται σε σημαντικές χώρες του κόσμου -όπως η Γερ­μανία, η ισχυρότερη της Ευρώπης, και η Αμερι­κή, η ισχυρότερη του κόσμου- αποτελούν ση­μαντικές «γέφυρες» και κανάλια επιρροής στα διεθνή κέντρα αποφάσεων, έχουν χρήσιμες δι­δακτικές προσλαμβάνουσες και είναι σίγουρο ότι είναι άνθρωποι που, σε μεγάλο βαθμό, θα ψήφιζαν πάντα με γνώμονα το καλό της μητέρας πατρίδας και του Έθνους γενικότερα. 

Η Ελλάδα μόνο οφέλη μπορεί να αποκομί­σει με την εμβάθυνση των δεσμών της με την Ομογένεια. Η συμμετοχή των ομογενών στην λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας, στη διαχείριση των κοινών καθώς και στην ανάδει­ξη κυβερνήσεων αναμφίβολα θα προσδώσει στην πολιτική ζωή του τόπου μία άλλη διάσταση και ποιότητα υπερκομματικής και οικουμενικής διακυβέρνησης, που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος τα τελευταία χρόνια. 

* ε.α. στρατηγικός αναλυτής
MADSS, MA -bpolitis@otenet.gr

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-24/02/2018)

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!


Οι Συριζαίοι τρελαίνουν κόσμο! Αποδεικνύεται όμως με όσα λένε πως είναι και επικίνδυνοι! Βγήκε χθες ο βουλευτής τον κυβερνώντος κόμματος, Σάκης Παπαδόπουλος και πρότεινε να γίνει συλλαλητήριο για τα Ίμια! Ναι, καλά διαβά­σατε! Για να αποδειχθεί ότι είναι ... ελληνικά! Δεν υπάρ­χουν αυτά που ζούμε! Είναι επι­κίνδυνοι!

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-21/02/2018)

_________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ «ΑΙΓΑΙΟ- ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»


 «Ετοιμαστείτε για πόλεμο»

Βόμβες... μεγατόνων» είχε πετάξει σε συ­νέντευξή του, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Στρατηγός ε.α, Χρήστος Μανωλάς... Από το 2016. Καλώντας τότε σε εγρήγορσή και επαγρύ­πνηση τον Ελληνισμό, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο μέσα στα επόμενα χρόνια να χρεια­στεί να πολεμήσουμε με την Τουρκία για Αιγαίο, Κύπρο και τη Θράκη. Συγκεκριμένα, ο επίτιμος Α/ΓΕΣ, που μόνο τυχαίος δεν είναι, διαπιστώνει μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρ­κίας, προς το παρόν σε επίπεδο φρασεολογίας, καλώντας σε εγρήγορση και επαγρύπνηση, προκειμένου να μην απολεσθούν για τον Ελληνισμό, Θράκη και Κύπρος, προσθέτοντας ακόμα μία εθνική καταστροφή στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Παράλληλα, κάνει και μια δυσοίωνη πρόβλεψη, λέγοντας πως μέσα στα επόμενα χρόνια υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία, με περιστατικά που θα ξεπερνούν κατά πολύ ποσοτικά και ποιοτικά αυτό που αποκαλούμε ως «θερμό επεισόδιο», προκειμένου η Ελλάδα να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα έναντι της τουρκικής επι­θετικότητας στον άξονα Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος. 

«Πρέπει να αποκτήσουμε νοοτροπία Ισραήλ. Για να επιβιώσουμε ως κράτος και έθνος, θα χρεια­στεί να πολεμήσουμε», αναφέρει χαρακτηριστι­κά ο Στρατηγός Μανωλάς. Σύμφωνα με τον Επίτιμο Αρχηγό τού Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα σύννεφα για την Ελλάδα πυκνώνουν στη γειτονιά της, καθώς μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών εξελίξεων έχουν ωθήσει την τουρκική πλευρά να αισθάνεται πιο σίγουρη για τον εαυτό της. Κάτι το οποίο εκφράζεται έντονα και με την εντεινόμενη προκλητικότητα και από πλευράς Αλβανίας, πιστής συμμάχου του Ερντογάν στα Βαλκάνια και η οποία ενδεχομένως να δράσει εκ Δυσμών, σε μια περίπτωση ελληνο­τουρκικής σύρραξης, κάτι που θα εμπλέξει σε έτι περαιτέρω άνισο αγώνα τις ελληνικές δυνάμεις, διασπώντας τις σε ακόμα ένα μέτωπο, πέραν του άξονα Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος. Παράλληλα, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ αναφέρει πως η αύξηση των τουρκικών εξοπλισμών, με ναυπήγηση αεροπλανοφόρου και απόκτηση των πρώτων 5ης γενεάς ημι-stealth μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, η οικονομική γιγάντωση της Τουρκίας αλλά και η συνεχής ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που δί­νουν στη γείτονα χώρα αυτοπεποίθηση που ωθεί σε κλιμάκωση της προκλητικότητας της.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-21/02/2018)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

Τα Ίμια είναι γκρίζα ή κόκκινα;


Η Τουρκία απέκλεισε τα Ίμια, επιχειρώντας μία κατά κάποιον τρόπο ντε φάκτο προσάρτησή τους

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (Τετάρτη απόγευμα), η νέα κρίση των Ιμίων είναι σε μία στατική φάση. Ενώ από το 1996 στην περιοχή υπήρχε «ισορροπία δυνάμεων», τις τελευταίες εβδομάδες τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής είχαν σχεδόν αποκλείσει τα Ιμια, μη επιτρέποντας την προσέγγιση ελληνικών πλωτών μέσων, κάτι που είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο ίδιος ο Ελληνας υπουργός Αμυνας, όταν επιχείρησε να ρίξει στεφάνι στη μνήμη των τριών ηρώων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της κρίσης των Ιμίων.

Με άλλα λόγια, αυτές τις εβδομάδες η Τουρκία απέκλεισε τα Ίμια, επιχειρώντας μία κατά κάποιο τρόπο ντε φάκτο προσάρτησή τους.

Η κατάσταση και το κλίμα έντασης στο Αιγαίο και στα Ιμια άρχισε να επηρεάζεται από την απόφαση της Τουρκίας να αποκλείσει τον πλου του πλοίου-εξέδρας Saipem 12000 της ιταλικής ΕΝΙ προς το κοίτασμα «Στούπα», στο Οικόπεδο 3 της κυπριακής ΑΟΖ.
Εκεί η Τουρκία έστειλε 11 πλοία του πολεμικού ναυτικού της για να παρεμποδίσουν την πορεία του Saipem 12000 στον προορισμό του, το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο εν αναμονή οδηγιών.

Να σημειώσουμε ότι της επιχείρησης αποκλεισμού του Οικοπέδου 3 της κυπριακής ΑΟΖ προηγήθηκε επίσκεψη του αρχηγού του τουρκικού γενικού επιτελείου στη Στρατιά Αιγαίου, ο οποίος, αφού υπογράμμισε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις (ΤΕΔ) έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να διοικούν τρεις επιχειρήσεις με σύγχρονες μεθόδους σε ένα κέντρο διοίκησης και αφού τόνισε ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν όλη την ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, κατέληξε ως εξής: «Μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρο το Αιγαίο, όχι μόνο τα Καρντάκ (Ιμια), έχουμε την εξουσία να λειτουργούμε στο Αφρίν και να ελέγξουμε ταυτόχρονα την ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο».
Αρα, μπορούμε να εικάσουμε ότι, προτού αρχίσει ο αποκλεισμός του Οικοπέδου 3 της κυπριακής ΑΟΖ, το τουρκικό γενικό επιτελείο κατέστρωσε ένα πλήρες σχέδιο, το οποίο είχε διάφορα σενάρια, ένα από τα οποίαπροέβλεπε την εμπλοκή της Ελλάδας και την επέκταση της κρίσης στο Αιγαίο, εξ ου και οι δηλώσεις Ακάρ.

Πάμε τώρα στον εμβολισμό της ναυαρχίδας του Λιμενικού Σώματος.

Δεν έχει διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιον λόγο έπλευσε εκείνο το βράδυ στην περιοχή. Το πώς και το γιατί αξίζει να διευκρινιστεί, όπως αξίζει να διευκρινιστεί αν είχε προηγηθεί προειδοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης σε πολιτικό επίπεδο, καθώς και γιατί αυτό το σοβαρό γεγονός που ακολούθησε την προειδοποίηση δεν αναφέρθηκε άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στον... κ. Καρανίκα, όπως και στο ΥΠΕΞ, οι οποίοι φέρεται ότι ενημερώθηκαν από ιστοσελίδες για το γεγονός.

Πάντως, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την επομένη του επεισοδίου:

«Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στις 13 Φεβρουαρίου υποστηρίζεται ότι ο γ.γ. του ελληνικού ΥΠΕΞ προχώρησε σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας σε σχέση με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή των Ιμίων. Δυστυχώς η ελληνική πλευρά ως συνήθως παραπληροφορεί και διαστρεβλώνει τα γεγονότα... Η αλήθεια είναι πως ο γ.γ. του υπουργείου μας χθες το βράδυ κάλεσε τον γ.γ. του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και τον ενημέρωσε πως στα (Καρντάκ) Ιμια, τα οποία ανήκουν στη χώρα μας, υπάρχει έντονη παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον αέρα και στη θάλασσα. Του ανέφερε πως δεν θα ανεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές, πως δεν συμφέρει η ένταση τις δύο χώρες και ζήτησε να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη στάση». Δεν υιοθετούμε την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, αλλά σημειώνουμε ότι, αν έγινε η προειδοποίηση, ακολούθησε ο πλους της ναυαρχίδας του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή και ο εν ψυχρώ εμβολισμός του.

Άρα, το μήνυμα που δόθηκε στην Ελλάδα με την πράξη αυτή είναι ξεκάθαρο και είναι το εξής: «Τα νησιά Ίμια είναι τουρκικά και τα νερά γύρω από αυτά είναι τουρκικά χωρικά ύδατα και όποιος από τούδε και στο εξής αποτολμήσει να προσεγγίσει θα βυθίζεται».

Και για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην πήρε το μήνυμα η ελληνική πλευρά, την άλλη μέρα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ που προαναφέραμε αλλά και η δήλωση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι τα Ιμια «είναι τουρκικά».

Άρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Τουρκία προχωρά σε ντε φάκτο προσάρτηση των Ιμίων, ενέργεια που θα υποστηρίξει το ερχόμενο διάστημα με τη στρατιωτική βάση που κατασκευάζει στο παρακείμενο Γκιουμουσλούκ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι το 1996 για να καταλάβουν τη μικρή Ίμια.

Με άλλα λόγια, ο Σημίτης έκανε γκρίζα τα Ιμια και ο Τσίπρας, με τον κ. Καρανίκα, τα έκανε κόκκινα, δηλαδή τουρκικά. Πικρή είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει να λέγεται. Αλήθεια, τι έκαναν τους κυβερνώντες στην αρχαιότητα όταν έχαναν εθνικό έδαφος;

Από τον Σάββα Καλεντερίδη
(ΚΥΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-18/02/2018)

Η ελληνική κοινωνία προσπερνά το πολιτικό σύστημα της χώρας!


Γράφει ο Νίκος Νικολόπουλος*

Η πέρα από τις προσδοκίες εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων πολιτών στα συλλαλητήρια της Θεσσαλο­νίκης και της Αθήνας, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία των Σκοπίων, ξεπερνά κατά πολύ τον καβγά γύρω από τα νούμερα και τον όγκο τους και υποδεικνύεται ότι, παρά την προσπά­θεια της πολιτικής ηγεσίας, του Προκαθήμενου της Εκ­κλησίας της Ελλάδος και ενός πολιτικού σκηνικού που παραμένει εγκλωβισμένο στη σκόπιμη ισοπέδωση της ιστορίας, της κληρονομιάς και κάθε ηθικής αξίας των εθνών, κρατών, από το σύστημα μιας στρεβλής παγκο­σμιοποίησης, υπάρχει ακόμη Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες, λίγο πριν από το βήμα στην άβυσσο, σπάνε την οκνηρία τους και κά­νουν αισθητή την παρουσία τους. Η δυ­ναμική παρουσία των Ελλήνων σε Θεσ­σαλονίκη και Αθήνα υπερβαίνει πολιτι­κές ιδεολογίες, μικροπολιτικές τακτικές και δείχνει ότι σιωπηρά αλλά σταθερά αρ­χίζει να διαμορφώνεται ένα ρεύμα επιστροφής στις ρίζες, την ιστορία, την κλη­ρονομιά και τις αξίες της Ελλάδας.

Ένα ρεύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη και σε κάθε χώρα και έχει τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Ένα ρεύμα σιωπηρής, μέχρι αυτήν τη στιγμή, αγανάκτησης το οποίο αρχίζει να μορφοποιείται και τείνει πολύ σύντομα να καταγράψει πλει­οψηφικές τάσεις διεθνώς.

Η πολιτική ηγεσία στην ουσία αισθάνθηκε αμή­χανα από την παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλή­νων στα συλλαλητήρια. Με μια και μοναδική εξαίρεση (που δεν έχει αλλάξει θέση εδώ και δεκαετίες), οι Έλληνες πολιτικοί προσπάθησαν πριν και απέτυχαν και αντέδρασαν κατόπιν χωρίς να καταλάβουν.

Η ηγεσία της Εκκλησίας, με όλο τον σεβασμό, εί­ναι, όπως δείχνουν τα γεγονότα, αποκομμένη από το ποί­μνιο και εάν συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο θα το απολέσει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για το Έθνος στιγμή. Τα μέσα ενημέρωσης, για μία ακόμη φορά, αποδείχτηκαν κατώτε­ρα των περιστάσεων, αδυνατώντας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσουν το χρέος τους, που είναι η αμερόληπτη παρουσίαση της είδησης με την έκ­φραση της άποψης να είναι καθόλα θεμιτή, αλλά να ακο­λουθεί την είδηση. Οι λαοθάλασσες ξεπέρασαν τα στενά όρια της ονομασίας των Σκοπίων και ας προσπάθησαν κάποιοι να τις περιορίσουν, να τις μεταφράσουν στρεβλά και να τις αγνοήσουν. Αυτό που έγινε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα δείχνει ότι οι Έλληνες πολίτες κατανοούν ότι πέρα από τα μνημόνια, που έχουν εξουθενώσει την κοινωνία και έχουν οδηγήσει τη χώρα στο να απολέσει μεγά­λο μέρος της εθνικής της κυριαρχίας, ο κίνδυνος που αν­τιμετωπίζουν η χώρα και το έθνος αρχίζει να αγγίζει τα όρια της ύπαρξης και της επιβίωσης. Το γεγονός ότι, πριν καν αρχίσει η διαπραγμάτευση, η Ελλάδα έχει δώσει το «φιλέτο» του ονόματος αποτε­λεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρόκειται για την αρχή ενός ντόμινο με πολλές δυσμενείς εξελί­ξεις. Και πρέπει όλοι μας να αναρωτηθούμε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ηττοπά­θεια; Πόσο βαρύ θα είναι στο τέλος το τίμημα; Τα Βαλκάνια «βράζουν». Η δολοφονία του μετριοπαθούς Σέρβου πολιτικού ηγέτη, η υποβόσκουσα εκρηκτική κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο, το «βρόμικο» παιχνίδι της Αλβανίας, η εμπλοκή της Ρωσίας και τα σχέ­δια της Ουάσινγκτον δεν αποτελούν καν θέματα έστω και απλής συζήτησης στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, το ένστικτο επιβίωσης του Έλληνα, όπως έδειξαν τα δύο συλλαλητήρια, παραμένει ζωντανό και ισχυρό, ξεπερνώντας το άνευρο και άοσμο πολιτικό σύστημα, το οποίο, εγκλωβισμένο στη δίνη του Eurogroup, της λογιστικής των μνημονίων και των χρυσοκάνθαρων των Βρυξελλών, αδυνατεί να προσφέρει ηγεσία και όραμα. Είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς με βεβαιότητα και ένα μόνο γεγονός δεν μπορεί να το εξασφαλίσει, αλ­λά είναι πολύ πιθανό ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας περίπτωσης που η κοινωνία θα προηγηθεί των πολιτικών και, εάν αρνηθούν να πάρουν το μήνυμα, θα τους ξεπεράσει. Η Ελλάδα είναι ζωντανή. Ισχύει το ίδιο για το πο­λιτικό της σύστημα; Μένει να το δούμε...

* Ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-16/02/2018)

Η εθνική τραγωδία των Ιμίων


Τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Ιμίων μάς θύμισε με δηλώσεις του στις 31 Ιανουάριου 2018 ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάϊατ. Στόχος των δη­λώσεων του κ. Πάϊατ, σε πρώτη ανάγνω­ση, ήταν η αποφυγή «ναυτικού ατυχήμα­τος» εξαιτίας της παρουσίας ελληνικών και τουρκικών πολεμικών πλοίων στην πε­ριοχή των Ιμίων. «Όσο έχετε αυτά τα φο­νικά περίπλοκα στρατιωτικά συστήματα, που λειτουργούν σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο», δήλωσε στο κανάλι Σκάϊ ο κ. Πάϊατ, «υπάρχει κίνδυνος ατυ­χήματος, το οποίο θα προκαλέσει μεγά­λες περιπλοκές στις σχέσεις μας».

Ο φόβος λοιπόν ενός ατυχήματος μεταξύ δύο συμμάχων χωρών ήταν εκ πρώτης όψεως ο στόχος των δηλώσεων του Αμερικανού πρέσβη. Ωστόσο, πλέον έγκυροι πολιτικοί αναλυτοί πιστεύουν ότι απώτερος στόχος του ήταν να υπενθυ­μίσει στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και στον ψωροπερήφανο και κομπορρήμονα υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Καμμένο την επαίσχυντη και μελανή για την Ιστο­ρία της χώρας συμφωνία μεταξύ του τό­τε πρωθυπουργού της Ελλάδος Κώστα Σημίτη, της πρωθυπουργού της Τουρκί­ας Τανσού Τσιλέρ και του Αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, το βράδυ της 31ης Ιανουάριου 1996, όταν Τούρκοι κομάντος κατέλαβαν τη μικρότερη νήσο των Ιμίων.

Την επαίσχυντη αυτή συμφωνία, η οποία είναι άγνωστη στη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού και η οποία βρίσκεται στα έγγραφα του State Department των ΗΠΑ, έφερε στο φως της δημοσιότητος, με βιβλίο του, ο γνω­στός δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου. Η συμφωνία συνοψίζεται σε τέσσερις όρους. Οι πρώτοι τρεις είναι λίγο πολύ γνωστοί και απαγορεύουν στα δύο κρά­τη να έχουν στα Ίμια πλοία, στρατό και ση­μαίες. «No ships, no troops, no flags». O τέταρτος όρος, όμως, ο οποίος συμφωνήθηκε από τους υπουργούς Εξωτερι­κών της Ελλάδος και των ΗΠΑ Θεόδω­ρο Πάγκαλο και Μαντλίν Ολμπράϊτ, και ο οποίος ήταν εντελώς άγνωστος ακόμη και στους ασχολούμενους με τα σχετικά θέματα, είναι και ο πλέον εξευτελιστικός για τη χώρα. Τι προβλέπει; «Δεν θα ξαναπατήσετε ποτέ εκεί (στα Ίμια)».

Κλείνοντας, εκφράζω τη λύπη και τον αποτροπιασμό μου για τη θλιβερή, ηττο­παθή και ανιστόρητη πολιτική ηγεσία, η οποία άσκησε την εξουσία μετά τη Μετα­πολίτευση και οδήγησε τη χώρα από ήτ­τα σε ήττα, άλλοτε με το ηττοπαθές σύν­θημα «Η Κύπρος είναι μακράν», άλλοτε με το βολικό «Μη πόλεμος» και άλλοτε με το προδοτικό «Μην ξαναπατήσετε πο­τέ στα Ίμια».

Γεώργιος Β. Κσσσαβέτης
επισμηναγός(Ι) ε.α., τ. κυβερνήτης Ο. Α.

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-17/02/2018)

Μια φωτογραφία από το συλλαλητήριο, που λέει πολλά


Κύριε διευθυντά,

Κυριακή, 4 Φεβρουάριου 2018. Πραγματοποιήθηκε στην Αθή­να μεγαλειώδες συλλαλητήριο για το θέμα του ονόματος του κρατιδίου των Σκοπιών. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, από όλες τις γωνιές της πατρίδας μας και όχι μόνο, συμμετείχαν για έναν και μόνο σκοπό. Να διαμηνύσουν προς κάθε κατεύ­θυνση, προς το εξωτερικό και ειδικά προς το εσωτερικό, ότι: «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΜΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

Εκατομμύρια φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδί­κτυο και στα ΜΜΕ που δεί­χνουν την ανθρωπογεωγραφία του συλλαλητηρίου, το πλήθος που συμμετείχε, τον παλ­μό που υπήρξε και πάρα πολλά χαρακτηριστικά, από τα οποία ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Κι αυτά που δείχνει μια γνήσια φωτογραφία δεν μπορούν να διαψευσθούν από κανέναν πα­ραχαράκτη της Ιστορίας. Θα ασχοληθώ με μια φωτογραφία που τράβηξα εγώ ο ίδιος, γιατί συμμετείχα κι εγώ μαζί με μέ­λη και άλλους φίλους των απόστρατων αξιωματικών του Παραρτήματος Ξάνθης. Ταξιδέ­ψαμε 1.500 χλμ., επί 20 ώρες, με μισθωμένο τουριστικό λε­ωφορείο, μη σκεπτόμενοι κό­πο, ταλαιπωρία, έξοδα για να δώσουμε το «παρών» και να σταθούμε δίπλα στην πατρίδα μας. Ήταν χρέος μας. Η φωτο­γραφία είναι τραβηγμένη από το κέντρο της πλατείας Συ­ντάγματος 100μ. από την εξέ­δρα της εκδήλωσης, στις 14.46.

Άρα έχουν αρχίσει οι ομιλίες και ο πολύς κόσμος που ήταν να έρθει, έχει ήδη φθάσει. Τι μας λέει, λοιπόν, αυτή η φωτο­γραφία;

Μας λέει το ποιοι συμμε­τείχαν. Παρατηρώντας τον κό­σμο που εμφανίζεται, διακρί­νουμε τρείς ναζί, πέντε εθνικιστές, τέσσερις φασίστες, δύο χρυσαυγίτες, οκτώ καραγκιόζηδες, 12 γραφικούς και μερικούς περίεργους.

Μας λέει τον αριθμό αυ­τών που συμμετείχαν. Επειδή ήθελα να έχω προσωπική άπο­ψη για τον αριθμό των συμμετεχόντων, έκανα τους δικούς μου υπολογισμούς. Μέτρησα με μετροταινία τις διαστάσεις από τα πλακάκια της πλατείας Συντάγματος, υπολόγισα πόσα τέτοια πλακάκια καλύπτουν την πλατεία και πόσοι άνθρω­ποι μπορούν να χωρέσουν σε κάθε πλακάκι. Συνυπολόγισα και κάποια σκαλιά στα οποία κάθονταν μερικοί, καθώς και τους πέριξ δρόμους της πλα­τείας, που και εκεί βρίσκονταν μερικοί. Εφαρμόζοντας τα νέα μαθηματικά που έμαθα μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτοί που συμμετείχαν δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τους 1.400. Τι είπατε; Ξέχασα μερι­κά μηδενικά; Μα τα μηδενικά δεν έχουν αξία. Έτσι με έμαθαν αυτοί που έκαναν τους υπολογισμούς για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται, έκρι­ναν από τον εαυτό τους.« Εξ ιδί­ων κρίνεις τα αλλότρια».

Μας λέει όμως και κάτι, που κατά την ταπεινή μου γνώμη εί­ναι σοβαρό. Αν παρατηρήσουμε τη φωτογραφία, και όχι με πολ­λή προσοχή, θα δούμε το κτί­ριο του ελληνικού Κοινοβου­λίου. Τον ναό της δημοκρατίας μας. Εκεί όπου οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο, αυτοί που έχω περιγράφει παραπά­νω, έχουν ψηφίσει και έχουν στείλει τους αντιπροσώπους τους να τους εκπροσωπούν και να αποφασίζουν γι' αυτούς, και που κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία απείχαν. Δεν εί­ναι τυχαία η επιλογή του τό­που όπου έγινε το συλλαλη­τήριο. Ήταν πολύ προσεγμέ­νη. Στο κέντρο της πρωτεύουσας, απέναντι από το ελληνικό Κοινοβούλιο, για να ακούσουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι αυτοί που τους ψήφισαν και τουδς έβαλαν εκεί ΔΕΝ θέ­λουν με καμία δύναμη να χαρί­σουν και να ξεπουλήσουν, στον βωμό οποιωνδήποτε συμφερό­ντων, το όνομα «Μακεδονία».

Αν προσέξουμε, όμως, λίγο καλύτερα τη φωτογραφία και το κτίριο της Βουλής, θα παρατη­ρήσουμε ότι τα πορτοπαράθυ­ρα της είναι ερμητικά κλειστά. Γιατί; Σαν να μας λένε «δεν σας ακούμε. Λέτε ό,τι θέλετε, εμείς θα κάνουμε αυτό που μας συμ­φέρει προσωπικά και αυτό που μας λένε τ' αφεντικά μας. Καταλάβετέ το, αφεντικά μας δεν είστε εσείς». Γιατί; Μήπως φο­βούνται τους Έλληνες; Τους Έλληνες τους φοβούνται μό­νο οι εχθροί τους. Μήπως αυτοί που βρίσκονται μέσα στη Βου­λή αισθάνονται και είναι εχθροί των Ελλήνων;

Η φωτογραφία, λοιπόν, αυ­τή μάς λέει κάτι πολύ συγκε­κριμένο:

ΠΑΡΩΝ στο συλλαλητήριο των Αθηνών, για να διαδηλώσει την αντίθεσή του στο ξεπούλη­μα της πατρίδας μας, ο ελληνικός λαός!

ΑΠΟΝΤΕΣ, οι εθνοπατέρες μας!

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΜΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ».

Αργύριος Ανδριώτης
Ταξίαρχος ε.α.
(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-17/02/2018)

Μετά το στραπάτσο στα Ίμια, ο Τσίπρας συγχαίρει τους λιμενικούς για την ψυχραιμία τους


Τους έδωσε και συγχαρητήρια! Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνέχαρη τα μέλη του πληρώματος του πλοίου του Λιμενικού «Γαύδος», μετά το στραπάτσο στα Ίμια.

«Δείξατε ψυχραιμία και η ψυχραιμία είναι γενναιότητα», είπε ο πρωθυπουργός στο πλήρωμα του πλοί­ου, το οποίο ενεπλάκη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και αποτέλεσε στόχο της τουρκικής ακτοφυλακής στα Ίμια. «Βέ­βαια, ο ρόλος σας δεν είναι αποτρεπτικός. Αποτρεπτικός είναι ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων. Εσείς φυλάσσετε τα ευρωπαϊκά σύνορα με επαγγελματισμό, ψυχραι­μία και νηφαλιότητα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου και παρευρέθηκαν οι λιμενικοί. Αλήθεια, τι πήγαν να κά­νουν; Να συνδράμουν στην ημέρα ντροπής τού Λιμενικού Σώματος με την παρουσία τους; Ο πλωτάρ­χης κυβερνήτης του «Γαύδος» δήλωσε μάλιστα ότι «ήταν μια ημέ­ρα με μεγάλη ένταση εκ του αποτελέ­σματος όλα πήγαν καλά». Τι ακριβώς πήγε καλά; Τα αποτελέσματα τα βλέπου­με τώρα, που δεν μπορούμε να δούμε ούτε από κιάλια τα Ίμια, αφού οι Τούρκοι δηλώνουν πλέον ανοιχτά ότι τα Ίμια είναι δικά τους! 

Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια και τα χαχανητά τού πρωθυπουργού, ενώ μιλού­σε με τα μέλη τού πληρώματος του «Γαύδος», τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης διατήρησαν τη σοβαρότητά τους. Έχουμε γράψει βέβαια ότι ο πρωθυ­πουργός δεν πρέπει να στέκει και πολύ στα καλά του και γι’ αυτό έχει μόνιμα ένα χαμόγε­λο «εγκεφαλικού» στα χείλη του, είτε πάει σε γάμο είτε πάει σε κηδεία. Πολλοί ειδικοί βέβαια αλλά μέχρι και ξένα δημοσιεύματα έχουν ασχο­ληθεί με το «φαινόμενο» Τσίπρα, του οποίου η συμπεριφορά ποτέ δεν συνάδει με τη σοβαρότη­τα της κάθε κατάστασης που πρέπει να αντιμετω­πίσει. Ντροπή σε όλους, που μας κάνουν να ζούμε ξανά τις μέρες του 1996!

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-16/02/2018)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΚΙΚΙΛΙΑΣ, Ο «ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ» ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ!


ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, ο Βασίλης Kικίλιας είναι ο αρμόδιος τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ. Αυτός δηλαδή που δίνει όλες τις πληροφορίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν και δεν μιλάει απευθείας με τον Πάνο Καμμένο (σπάνια το κάνει) έχει τους... πληροφοριοδότες του. Είναι στελέχη του υπουργείου Εθνικός 'Άμυνας που τον τροφοδοτούν με πληροφορίες, όπως διαρρέεται πέριξ της Πει­ραιώς. Μάλιστα, είναι... κρυψίνους! Τι εννοούμε; Πληροφορεί τον πρόεδρο της ΝΔ, μέσω κλει­στών συνδιασκέψεων (σ.σ. μη ανακοινώσιμες ούτε για το περι­εχόμενό τους ούτε για τη συμμέ­τοχή σε αυτές)! Πάντως, τον «τσεκάρει» συνεχώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ­σης, καθώς έχει και εκείνος τις δικές του πηγές, τις οποίες «κρατάει» για τον εαυτό του!

Ο Παπαδημούλης έγινε ... Τούρκος!

ΤΙ ΖΟΥΜΕ, ΘΕΕ ΜΟΥΙ Εντάξει, ο Δημήτρης Πσπαδημούλης κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του, ώστε να κάνει τη... διαφορά. Και φυσικά να ακούγεται στο Μαξίμου πως, ενόψει εκλογών, είναι «πα­ρών»! Τι έκανε; Έστειλε μήνυμα όχι σε μία ούτε σε δύο αλλά σε τρεις γλώσσες, με αφορμή τα όσα δια­δραματίζονται τις τελευταίες μέρες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία: Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά! Δεν σχολιάζουμε άλλο!

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-16/02/2018)


Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.


Πέμπτο κλάδο στα λύκεια για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές προτείνει ο Καμμένος


Πρόταση προς το υπουργείο Παιδείας να υπάρξει πέμπτος κλάδος κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Λύκειο, τον οποίο όποιος επιλέγει θα πρέπει να έχει ως μόνη επιδίωξη την είσοδό του στις στρατιωτικές σχολές, έχει ήδη καταθέσει το υπουργείο Εθνι­κής Άμυνας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, Πάνος Καμμένος. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 190 χρόνων λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής, στη Βάρη Αττικής, ο κ. Καμμένος τόνι­σε πως «με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δ. Βίτσα, κάνουμε μία προσπάθεια και ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε να αλλάξει ο τρόπος εισόδου στη Σχολή Ευελπίδων και στις στρατιωτικές σχολές».

Με την ευκαιρία του εορτασμού, ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας μελλοντικός στρατιωτικός ηγέτης, διαπιστώνοντας πως το επιχειρησιακό περιβάλλον «έχει πλέον μόνο μια σταθερά: Τη συνεχή αλλαγή».

«Ο αξιωματικός που εκπαιδεύουμε σήμερα, ο μελλοντικός αρχηγός του 2050, πρέπει να διαθέτει μια πολυδιά­στατη προσωπικότητα. Πέρα από τις πολεμικές αρετές, τη φιλοπατρία, τη σωματική και ψυχική αντοχή, πρέπει να γνωρίζει τα της πολεμικής τέχνης, τη στρατιωτική τεχνολογία η οποία προηγείται σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής, να μπορεί να μελετά διαρκώς το εξελισσόμενο επιχειρη­σιακό περιβάλλον, να προσλαμβάνει τα μηνύματά του, να τα προσαρμόζει και να προσαρμόζεται» πρόσθεσε ο υπουργός. «Αλλά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Να υποστηρίζει τις αξίες και το ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια στρατιωτική παιδεία ευρύτα­του φάσματος, που δεν σταματά με το πέρας της σχολής, ούτε καν με την αποστρατεία, καθώς αργότερα ο αξιωματικός συνεχίζει να προσφέρει έργο στην υπηρεσία και την κοινωνία, μόνο και μόνο με το ήθος, την παρουσία και τη διαχρονική του αξία» κατέληξε.

(ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-14/02/2018)

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ: Μη φοράτε στρατιωτική στολή, γιατί θα φάτε ξύλο!

 

Όπως συχνά έχει επισημανθεί, είναι τέ­τοια η κυριαρχία των μπολσεβίκων από το 1996 που τους άφησε ανεξέλεγκτους ο Εβραίος Σημίτης, που συμβαίνει το εξής: Εδώ και 20 χρόνια είναι αδύνατον να κυκλοφορήσεις σε μεγάλο μέρος της Αθήνας με στρατιωτική στολή, με ρούχα που φέρουν επάνω τους την Ελληνική Σημαία ή πατριωτικά συνθήματα κλπ.

Πριν λίγες ημέρες, συνέβη το εξής αδιανόητο: Το μπολσεβικοκρατούμενο Πάντειο Πανεπιστή­μιο απέστειλε σύσταση προς τους Έλληνες αξιωματικούς που παίρνουν κάποιον μεταπτυ­χιακό τίτλο από το Πάντειο, προκειμένου ΝΑ ΜΗ ΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ κατά την τελε­τή της απονομής, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυ­νος να ξυλοκοπηθούν άγρια από τους περιφε­ρόμενους αλήτες της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς!.. Μάλιστα, η Πρυτανεία του Παντείου υπενθυμίζει στους αξιωματικούς τον πρόσφατο ξυλοδαρμό του καθηγητή Αγγέλου Συρίγου μέσα στην Πάντειο, όταν τόλμησε να κάνει συστάσεις σε αναρχομπολσεβίκους που κολλούσαν παράνομες αφίσες...

Μόνο η χθεσινή «Εστία» έχει αφιερώσει μέχρι τώρα (στο χθεσινό της φύλλο) ένα μικρό σχολιάκι σε αυτή την φρικτή είδηση που αποδεικνύει περίτρανα πως εμείς οι Έλληνες βρισκό­μαστε υπό διωγμόν μέσα στην ίδια μας την Χώ­ρα... Όλος ο άλλος Τύπος την έχει «θάψει», για να μην αντιληφθεί ο Λαός την συντριπτική κυ­ριαρχία των τραμπούκων της Αριστεράς σε όλα τα Πανεπιστήμια... ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ να είχε συστή­σει το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις μουσουλμάνες αποφοίτους του να μη φοράνε μαντίλα κα­τά την Τελετή της Απονομής, για να μην ξυλο­κοπηθούν; Ή να είχε συστήσει στους Εβραίους αποφοίτους του να μη φοράνε κιπά κατά την Τελετή, ή στους κίναιδους αποφοίτους να ντύ­νονται σεμνά και πάει λέγοντας; Το θέμα θα είχε γίνει πρώτη είδηση κι όλα τα Κανάλια θα μιλούσαν για τον Ελληνικό Ρατσισμό προς το Ισλάμ, προς τον Ιουδαϊσμό και προς το Κίνημα των Ομοφυλοφίλων... Τώρα που η σιωπηρή απαγόρευση του Παντείου αφορά την τιμημένη στολή του Έλληνα αξιωματικού, οι πάντες σιω­πούν και το θεωρούν φυσιολογικό. ΑΣ ΤΟ ΠΟΥ­ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ: Η Αριστερή Παράνοια πιστεύει πως είναι ρατσιστικό να δηλώνεις Έλληνας και η ελεγχόμενη από τους μπολσεβίκους Πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου θεωρεί φυ­σιολογικό πως όσοι δείχνουν πως είναι Έλλη­νες, πρέπει να ξυλοκοπούνται!..

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΟΥΣ

Εμπιστοσύνη ΜΟΝΟ στον Ελληνικό Στρατό!

Σε αντιδιαστολή με την αδιανόητη προτροπή της Παντείου παραθέτουμε το παραπά­νω πίνακα για να δείτε γιατί τρέμουν τον Στρατό οι ξεπουλημένοι... και οι άπλυτοι χρήσιμοι ηλίθιοι τους... 88% εμπιστοσύνη στον Ελληνικό Στρατό από τους Έλληνες και μάλιστα σε έρευνα που έκανε για την... Αυγή« γνωστή εταιρεία και δημοσιεύθηκε για να προκαλέσει αίσθηση... Αδιανόητο το νούμερο όπως και η ανακοίνωση της Πα­ντείου αλλά καταγράφει αυτό που ισχύει και συνεχίζει να τους κάνει δύσκολη την ζωή και να βραχυκυκλώνει τους νοσηρούς εγκεφάλους τους... Για όσους διαθέτουν!

(ΣΤΟΧΟΣ-15/02/2018)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

Είναι επικίνδυνος και το χειρότερο κυκλοφορεί ελεύθερος...


Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη χθεσινή ομιλία του Α. Τσίπρα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται «πίσω από τις γραμμές», όπως συνηθίζεται να λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις...

Το πιο βασικό απ’ όλα που «επιβεβαίωσε», μέσα από όλες αυτές τις λεκτι­κές περιπλανήσεις και αντιστροφές, λοιπόν δεν είναι άλλο από το ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του θα χρησιμοποιή­σουν το σκάνδαλο της Νοβάρτις για να «σκεπάσουν» αφενός τις προδοτικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα και αφετέρου τα νέα ‘’μεταμνημονιακά" δεινά, που έρχονται από τους επόμενους μήνες για τη χώρα. Μίλησε για «οριστική έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, χωρίς πιστοληπτική γραμ­μή», αλλά άρχισε να τα μασάει όταν αναφέρθηκε στο καθεστώς που θα ισχύσει για τη χώρα μας μετά τον Αύγουστο. Τόσα ψέματα μαζεμένα σε λίγες λέξεις...

Το τι μας περιμένει δεν το φαντάζεται κανένας

Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη κι αν δεν ζητηθούν νέα μέτρα, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης εκεί γύρω στο Πάσχα, αυτή η «εποπτεία» έχει συμφωνηθεί και ψηφιστεί ήδη και είναι πολύ βαριά. Θα συνοδεύεται από πρόγραμμα τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, που έχει προβλέψει τα υπέρογκα πλεονάσμα­τα της τάξης του 3,5% κάθε χρόνο, τις νέες περικοπές σε συντάξεις και ­αφορολόγητο από του χρόνου το 2020 και σφιχτή θηλιά για το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Όλα αυτά, που είναι «κλειδωμένα» σε βάρος της χώρας μας με την υπογραφή της κυβέρνησης, χαλάνε την εικόνα... Παραδείσου που καλλιεργείται για την «καθαρή έξοδο». Γι΄ αυτό και ο κ. Τσίπρας δεν είχε στη χθεσινή ομιλία του να πει τίποτε σχετικό παρά μόνο να μοιράσει ψεύτικες και αόριστες ελπίδες για «δίκαιη ανάπτυξη, αύξηση των μισθών και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

Κι από την Πρωτομαγιά, σε μερικές εβδομάδες, η εφορία ξεκινά κι αυτή τους πλειστηριασμούς, με 17.000 για αρχή. Και τα σκάνδαλα είναι μια χαρά επικοινωνιακό αντί­δοτο για να μετατοπιστεί το ενδια­φέρον...

Το Σκοπιανό 

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και ... ειδικότερα το Σκοπιανό, ο κ. Τσίπρας δεν επιβεβαίωσε απλώς την πρόθεσή του να ξεπουλήσει τη Μακεδονία, έκανε και ανιστόρητες και επικίνδυ­νες ερμηνείες και παραδοχές που -αν δεν κυριαρχούσαν τα σκάνδαλα στην επικαιρότητα- θα προκαλούσαν σεισμό. «Εάν το αίτημα είναι να μη δώσουμε το όνομα Μακεδονία, αυτό είναι εκτός πλαισίου πραγματικότητας», είπε την ώρα που υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται, και μάλιστα με το επιχείρημα ότι «ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε καμία από το 1992 ή μετά δεν αντιμετωπίζει το δίλημμα να δώσει αστό το όνομα, διότι η Ελλάδα το έχει αποδεχτεί πολλά χρόνια». Αναφερόταν κυρίως στο «ΠΓΔΜ», εξομοιώνοντας κατά τρόπο αρνητικό για τα εθνικά μας συμφέροντα την προσωρινή ονομασία με μια μόνιμη και οριστική, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Κι αυτά, την ώρα που ο Ζάεφ όχι μόνο αρνείται κάθε αλλαγή πλέον έστω και στο Σύνταγμα αλλά προκλητικά χαρακτηρίζει και την Τουρκία ως έναν από τους μεγαλύτερους φίλους της χώ­ρας του και έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές οπλικών σύστημά των της...

Αφιλότιμος

Η απόλυτη υποκρισία τού κ. Τσίπρα φάνηκε και με το θέμα των συλλαλητηρίων. Στην αρχή, την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος, είπε ότι ήταν «μεγάλη συγκέντρωση» στην Αθήνα και ότι ο καθένας «δικαιούται να εκ­φράζει ελεύθερα τη γνώμη του», αλλά λίγο αργότερα έκανε απαξιωτικά λόγο για «ετερόκλητους όχλους των συλλαλητηρίων». Αυτό επιβεβαίωσε πόσο τον πό­νεσαν και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη δικογραφία της Νοβάρτις...

Ακόμη και γι' αυτό καθαυτό το σκάνδαλο, το νέο στοιχείο όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνη­σης είναι ότι θέλει να «αφαιρέσει» -τουλάχιστον στα λόγια και για τις εντυπώσεις- το αδίκημα της δωροδοκίας από την παραγραφή, όπως ισχύει και για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έβαλαν τον κ. Τσίπρα να πει -γιατί ο ίδιος ούτε από αυτά γνωρίζει- ότι όσα «δεν εντάσσονται στην άσκηση καθηκόντων» των υπουργών έχουν την παραγραφή που ορίζει ο ποινικός κώδικας, υιοθετώντας έτσι την ερμηνεία ότι η δωροδοκία είναι εκτός καθηκόντων.

Και «μόνος αρμόδιος να το κρίνει για λογαριασμό της Βουλής δεν είναι άλλος από την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης», με τη διαφορά ότι τελικώς αποφαίνεται το Ειδικό Δικα­στήριο. Και ήδη υπάρχει απόφαση από προηγούμενες υποθέσεις ότι παραγράφεται για τους υπουργούς και η δωροδοκία. Ο κ. Τσίπρας όμως αυτό απέφυγε να το πει, όπως απέφυγε να πει -έστω και σαν... ψέμα- ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση του επαίσχυντου νόμου περί ευθύνης υπουργών, που επιτρέπει αυτή την ατιμωρησία των πολιτικών. Διότι εκεί βρίσκεται η ταμπακιέρα. Πίσω από τις «γραμμές» λοιπόν: Ο κ. Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει αυτό το, όντως κολοσσιαίο σκάνδαλο, αλλά μόνο και μόνο για να κάνει τα δικά του παιχνίδια και όχι για να λάμψει η αλήθεια και να καθαρίσει η βρωμιά...

[ΜΑΚΕΛΕΙΟ-13/02/2018 (Αποκαλύπτει ο Μαυρογιαλούρος)]

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger