Αρχική » » Ρουσφέτια σε ημετέρους από ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο

Ρουσφέτια σε ημετέρους από ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο


■ «Μετακομίζει» στο εξωτερικό το γραφείο του Π. Καμμένου - Τακτοποιεί αξιωματικούς εκτός Ελλάδας.
Με ένα κρεσέντο «φωτογραφι­κών» ρυθμίσεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δείχνει να «τα­κτοποιεί» εκτός Ελλάδος μια σει­ρά από δικούς του ανθρώπους.

Έντονες συζητήσεις έχουν προκληθεί τις τελευταίες εβδομά­δες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις προνομιακές -όπως χαρακτηρίζονται στους διαδρόμους του Πενταγώνου- μεταθέ­σεις σε «πολυτελή» πόστα του εξωτερικού αξιωματικών και υπαξιωματικών που κατείχαν σημαντικές θέσεις στο γραφείο του Πάνου Καμμένου.

Με ένα κρεσέντο «φωτογραφικών» ρυθμίσεων, ο Π. Καμμένος δείχνει να «τακτοποιεί» εκτός Ελλάδος μια σειρά από δικούς του ανθρώπους, όπως συνηθί­ζουν να κάνουν μέλη κυβερνήσεων που βρίσκονται σε αποδρομή, γνωρίζοντας πως πλησιάζει η ώρα να αποχαιρετήσουν την υπουργική τους καρέκλα Τα «Π» αποκαλύπτουν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που αφο­ρούν το τελευταίο διάστημα και συζητούνται έντονα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της τοποθέτησης σε νεοσυσταθείσα θέση στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον του υπασπιστή του από την Πο­λεμική Αεροπορία, σμηνάρχου(Ι) Χαρά­λαμπου Νικηφορίδη. Η θέση, η οποία δημιουργήθηκε για τον υπασπιστή του κ. Καμμένου, περιγράφεται ως βοηθού του αεροπορικού ακολούθου, ο οποί­ος είναι επίσης σμήναρχος (I). Ο μόνος λόγος για τη σκανδαλώδη αυτή «φωτο­γραφική» ενέργεια, ιδιαίτερα στις ημέ­ρες της κρίσης που περνάει η χώρα μας, ήταν -όπως σχολιάζεται- για να τοποθε­τηθεί στο εξωτερικό και στη χώρα που τον «εξυπηρετούσε» ο στενός συνεργά­της του υπουργού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον μόνο από την Πολεμική Αεροπορία υπη­ρετούν ήδη πέντε ανώτεροι αξιωματικοί (ένας ιπτάμενος, ένας μηχανικός, δύο εφοδιαστές, ένας οικονομικός) και η μόνη θέση βοηθού που προβλεπόταν είναι στο γραφείο του ακολούθου άμυνας, με βαθμό αρχιλοχία. Επιπροσθέτως, στις ΗΠΑ υπη­ρετούν και άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ως σύνδεσμοι στα προγράμ­ματα ανάπτυξης και συντήρησης οπλι­κών συστημάτων στα αντίστοιχα τεχνι­κά γραφεία και εργοστάσια.

ΘΕΣΗ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ

Ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση προκαλεί στο στράτευμα η δημιουργία θέσης-φάντασμα στις Βρυξέλλες για την τοποθέ­τηση του διευθυντή του γραφείου του κ. Καμμένου, συνταγματάρχη Αλέξανδρου Χατζηαλεξανδρή. Συγκεκριμένα, πρό­κειται για τη θέση «Συνδέσμου ΥΕΘΑ - ΣΑ/ΣΕΒΑΣ (Στρατιωτική Αντιπροσωπία-Στρατιωτική Επιτροπή Βορειοατλαντικού Συμφώνου). Κι αυτό γιατί η υπη­ρεσία αυτή είναι εθνική, υπάγεται στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και έχει συνολικά την ευ­θύνη συντονισμού με όλους τους φορείς του ΥΠΕΘΑ ο στρατιωτικός αντιπρόσω­πος και οι επιτελείς (επτά στον αριθμό, πέραν του διοικητικού - υποστήριξης προσωπικού) που υπηρετούν στο γραφείο του, όπως περιγράφεται στην απο­στολή του ΣΑ/ΣΕΒΑΣ. Δεδομένου ότι ο κ. Χατζηαλεξανδρής είχε τα μόρια για να τοποθετηθεί σε μία από τις υφιστάμενες προκηρυχθείσες θέσεις του εξωτερικού σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε., στο Πεντάγωνο συζητείται έντονα ότι προχώρησαν σε δημι­ουργία νέας εθνικής θέσης για να αποφύγει ο ενδιαφερόμενος τις εξετάσεις ελέγχου γνώσης που διενεργούν οι ορ­γανισμοί στο νεοαφιχθέν προσωπικό. Ανάλογη ήταν πέρυσι η τοποθέτηση επί­σης στο γραφείο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ του επισμηνία (ΕΠ.ΟΠ. - Επαγγελματίας Οπλίτης) Κων. Βρετού. Αφενός μεν οι ΕΠ.ΟΠ. δεν έχουν οργανικές θέσεις στο εξωτερικό και αφετέρου ήταν τελείως «φωτογραφι­κή» η διάταξη για την τοποθέτηση του εν λόγω επισμηνία. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος είχε νυμφευθεί πρόσφατα την ιδιαιτέρα γραμματέα του κ. Καμμένου, η οποία υπηρετεί ακόμη στο γρα­φείο του.

ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

Τέλος, «φωτογραφικές» μεθοδεύσεις έγι­ναν φέτος και για την περίπτωση του επισμηναγού (οπλουργού) Ιωάννη Ριτσώνη, ο οποίος τοποθετείται από το γραφείο υπουργού για δεύτερη φορά στην Κύπρο μέσα σε λίγα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος το υπουρ­γείο προέβη σε μία πρωτοφανή για τα χρονικά «ανέντιμη» ενέργεια όσον αφο­ρά συνολικά τις μεταθέσεις-μετακινήσεις. Κάθε χρόνο με βάση την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, που έχει εκδοθεί τουλάχιστον από το προηγούμενο έτος, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου συντάσσονται και εγκρίνονται οι επίσημες κατα­στάσεις μοριοδότησης του προσωπικού για την αξιολόγηση και υλοποίηση των επιθυμιών τους προς κάλυψη των υφι­στάμενων απαιτήσεων. Φέτος και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύ­νταξης των καταστάσεων, στις 6 Φεβρουαρίου ο κ. Καμμένος υπέγραψε νέα Υπουργική Απόφαση που ουσιαστικά τις ακύρωνε, αφού καθόριζε νέες διαδικασί­ες μοριοδότησης του προσωπικού από τις μεταθέσεις του 2018. Με τις ενέργειές του αυτές το υπουργείο δημιούρ­γησε ένα τεράστιο κομφούζιο και σοβα­ρά προβλήματα σε όλο το προσωπικό των Ε.Δ. και στα γραφεία Διοικητικού των Μονάδων, που προσπαθούσαν να τους ενημερώσουν για το τι ισχύει -εκ των υστέρων- για τις φετινές μεταθέσεις, ανατρέποντας έτσι όλο τον σχεδιασμό (προσωπικό- οικογενειακό) και την προετοιμασία τους. Αντικειμενικός σκοπός, όπως αποδείχθηκε, ήταν να μετα­κινηθούν και να εξυπηρε­τηθούν κατά το δοκούν άτομα του περιβάλλο­ντος και του κομματι­κού μηχανισμού των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Του ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- papavasileiou@parapolitika.gr
 (ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ- 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger