Αρχική » » Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους λαθρομετανάστες. Χρήματα για τους λαθρομετανάστες πάντα υπάρχουν

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους λαθρομετανάστες. Χρήματα για τους λαθρομετανάστες πάντα υπάρχουν900.000 «επίσημοι» «πρόσφυγες» μόνο στην Αθήνα
75 ΜΚΟ δρουν επισήμως στην ελληνική πρωτεύουσα
Απαιτούν εθνικά κονδύλια για τους «πρόσφυγες» πέραν των Ευρωπάϊκών
Απευθείας πρόσβαση των ΜΚΟ στα κονδύλια της ΕΕ
Νέες «δομές» και αφαίρεση του ελέγχου από τα κράτη

Στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, έλαβε χώρα κοινή διάσκεψη εργασίας τριών Κοινοβουλευτικών Επιτρο­πών, και συγκεκριμένα της Επιτροπής Προϋ­πολογισμών (BUDG Committee), της Επι­τροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT Committee) και της Επιτροπής Πολι­τικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερι­κών Υποθέσεων (LIBE Committee), με θέμα την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών χρηματοδο­τήσεων για το μεταναστευτικό εντός της Ένω­σης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαί­σιο της προετοιμασίας του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού προγράμματος για τα έτη 2021-2027, που αναμένεται να συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Ιου­νίου τρέχοντος έτους. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι κατά την περίοδο της κρίσης η Αθήνα υποδέχθηκε 900.000 πρόσφυγες(!) και διαχειρίσθηκε περί τα 20 εκ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλή­ματος. Όπως είπε, με την βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ έχουν στεγασθεί στην πόλη ήδη 4.000 άτομα.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνι­κό Ταμείο, ο Δήμος προωθεί ένα νέο μοντέλο κοινωνικής ένταξης και συντονίζει 75 Μη Κυ­βερνητικές Οργανώσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Αδιαφάνεια στην διαχείριση των χρηματικών κονδυλίων

Η κα LAMARQUE της European Court of Auditors, διαπίστωσε την ύπαρξη πολλών ευ­ρωπαϊκών δομών χρηματοδότησης χωρίς όμως να υπάρχει η ύπαρξη μιας άλλης επιπλέ­ον δομής που να μπορεί να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα αυτών των χρηματοδο­τήσεων. Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχουν, επί­σης, δυσκολίες διάκρισης μεταξύ των προκα­ταβολών και των τελικών πληρωμών με απο­τέλεσμα την αδιαφάνεια και την έλλειψη αξιολόγησης της χρήσης των σχετικών κον­δυλίων.

Η κα ROIG-GRANJON (επικεφαλής του Τμήματος EU-GLOBAL ISSUES της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ) καταδίκασε την πρα­κτική με την οποία τα ευρωπαϊκά κονδύλια αντικαθιστούν εθνικά κονδύλια που τα κράτη- μέλη υποχρεούνται να διαθέσουν για τους ίδιους σκοπούς!. Υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότητα χω­ρίς νομιμότητα και ότι η διαχείριση των ευρω­παϊκών χρημάτων στις χώρες-μέλη πρέπει να γίνεται από εμπειρογνώμονες και όχι μέσω των υπουργείων οικονομικών!

Είναι δυνατόν τα θετικά από την μετανάστευση να είναι μεγαλύτερα από τα αρνητικά;

Ενώ εντείνονται, λοιπόν, οι προσπάθειες για την σύνταξη του νέου Δημοσιονομικού Προγράμματος για τα έτη 2021-2027 για την αντιμετώπιση κρίσεων, αυξάνονται οι φωνές των Οργα­νώσεων στα σχετικό ευρωπαϊκά κονδύλια, την ιχνηλασιμότητα όλων των κονδυλίων, αλ­λά και την δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ε.Ε για το μεταναστευτικό με αντίστοιχο προϋπολογισμό και τελικά μια νέα ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που «θα επικεντρώνεται περισσότερο στα οφέλη παρά στους κινδύνους της μετανάστευσης».

Το μείζον ερώτημα όμως που τίθεται εδώ, είναι ποια είναι στην πραγματικότητα τα «οφέ­λη» της μετανάστευσης και τι μπορούν πραγ­ματικά να προσφέρουν στους λαούς της Ευ­ρώπης; Έχει τελικά πραγματικά ανάγκη η Ευ­ρώπη τις μεταναστατευτικές ορδές που την κατακλύζουν και αν ναι, σε ποιους τομείς; Και υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτά τα μελλο­ντικά .. .οφέλη να είναι μεγαλύτερα από τους ήδη υπαρκτούς κινδύνους; Και για ποιους μπορούν τα «οφέλη» να είναι μεγαλύτερα; Για τους ολιγάρχες που χρειάζονται ακόμα πιο φτηνά εργατικά χέρια, ή για τον λαό ο οποίος βιώνει ΜΟΝΟΝ τα αρνητικά της λαθρομεταναστευτικής εισβολής, που μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η δραματική αύξηση της ανεργίας αλλά και η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα;

(ΕΜΠΡΟΣ-25/05/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger