Αρχική » » Τι τρέχει με την Τουρκία που στήνει σκηνικό επίθεσης στην Ελλάδα!

Τι τρέχει με την Τουρκία που στήνει σκηνικό επίθεσης στην Ελλάδα!


✓ Πολεμικά πλοία της Τουρκίας στη διάρκεια άσκησης.
✓ Τα γυμνάσια (και η επίδειξη δύναμης) με σχεδόν ολόκληρο τον στόλο της Άγκυρας στο Αιγαίο από την αρχή της εβδομάδας, οι πληροφορίες για έξοδο του «Πίρι Ρέις» και η διέξοδος από τα τεράστια προβλήματα των γειτόνων. 

Από τον Μάνο Ηλιάδη 

Τn γνωστή στρατη­γική «νίκη επί του αντιπάλου με το ξίφος στη θήκη», του Σουν Τζου, θυμίζει για ακόμη μία φορά η απόφαση της Τουρκίας να βγάλει για γυμνάσια σχεδόν ολόκλη­ρο τον στόλο της στο Αιγαίο από την αρχή της εβδομάδας, τη στιγμή που αντιμε­τωπίζει τεράστια προβλή­ματα και προκλήσεις ασφαλείας και αντιπαλότητες με μείζονες δυνάμεις σε ολό­κληρη την περιοχή. Όπως συμβαίνει σε κάθε τουρ­κική άσκηση,...
η οποία εί­ναι γνωστή στην ελληνική πλευρά βάσει των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, η σχετική ομάδα αναλύσεως στρατηγικών πληροφο­ριών της Ελλάδας συνήλ­θε την περασμένη Δευτέ­ρα με αντικείμενο τη με­γάλη τουρκική άσκηση και τη μελέτη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κά­θε ενδεχόμενο. 

Οι έρευνες 

Τούτο, εν όψει μάλιστα πληροφοριών ότι το γνωστό τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» έχει προ­γραμματιστεί να προβεί σε έρευνες στον βυθό του Αι­γαίου, ενώ θα περιβάλλε­ται από τουρκικά πολεμι­κά σκάφη. 

Την ίδια στιγμή όμως, τα προβλήματα της Τουρκίας σχεδόν σε ολόκληρο τον περίγυρο της εμφανί­ζουν μια μεγάλη όξυνση, με τα προβλήματα στον Νότο από τον πόλεμο της Συρίας να συνεχίζονται, μια νέα εστία εντάσεως στον Βορ­ρά που αφορά τους Τατάρους της Κριμαίας να προ­στίθεται στα προβλήμα­τα αυτά και τις σχέσεις της με σημαντικούς περιφερειακούς παίκτες, όπως το Ιράν και η Σαουδική Αρα­βία, να είναι στο χειρότερο σημείο τους από ποτέ. Τού­το, διότι το Ιράν υποστηρί­ζει τη Συρία που υπονομεύ­ει η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία είναι εναντίον της Μουσουλμανικής Αδελφότητας (την κήρυξε πρό­σφατα τρομοκρατική οργά­νωση), την οποία υποστηρίζει η Τουρκία κ.λ.π. Στον Βορρά η ανάγκη προστασίας των -τουρκικής καταγωγής- 200.000 Τατάρων της Κριμαίας την έφερε αντι­μέτωπη με τη Ρωσία, μετά την απόφαση της γενικής εισαγγελίας της Κριμαίας να ανοίξει τον φάκελο των Τατάρων, που κατηγορού­νται για εμπλοκή σε μαζι­κές και ριζοσπαστικές κι­νήσεις και εκδηλώσεις. Ο φόβος ότι μια ενδεχόμε­νη κλιμάκωση της κρίσεως στην Κριμαία σε εμφύλιο πόλεμο θα οδηγούσε αναγκαστικά την πληθυσμιακή αυτή ομάδα να καταλήξει σε ακόμη ένα κύμα προ­σφύγων προς την Τουρκία (μετά το 1.000.000 Σύριων προσφύγων) προκάλε­σε μια τηλεφωνική επικοι­νωνία Ερντογάν-Πούτιν τον περασμένο μήνα, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή το θέμα της διελεύσεως από τα Στενά πολεμικών πλοίων της NATOϊκής Συμμαχίας αποτέλεσε ακόμη μία εστία τριβής με τη Ρωσία, η οποία κατηγορεί την Τουρ­κία για παραβίαση της Συνθήκης του Μοντρέ. 

Στον Νότο οι συνέπειες για την Τουρκία των εξε­λίξεων της κρίσεως στη Συ­ρία περιγράφονται γλαφυ­ρά σε μια έκθεση του κυ­βερνήτη της επαρχίας Χατάι Τζελαλετίν Λεκεσίζ, την οποία απέστειλε στο υπουργείο Εσωτερι­κών τον περασμένο Μάρτιο και το περιεχόμενο της οποίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ο ίδιος μέχρι πρότινος ανέφερε επι­σήμως για την κρυφή βο­ήθεια της Τουρκίας προς τους Σύριους αντικαθεστωτικούς την οποία αρνιόταν επίμονα. 

Στην έκθεση, στην οποία αναφέρει τις κινήσεις και τις συνωμοτικές ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Αλ Σαμ (ISIS), περιγρά­φονται όλες οι επιθέσεις και οι απειλές που θέτει η εν λόγω οργάνωση για τις παραμεθόριες με τη Συρία περιοχές της Τουρκίας. 

Στην έκθεση περι­γράφεται με λεπτομέρεια που καταδεικνύει συλλογή πληροφοριών από τις τουρκικές υπηρεσίες ότι οι μαχητές του ISIS έρχο­νται στην Κωνσταντινού­πολη αεροπορικώς, έχοντας τα τηλέφωνα ατόμων που τους οδηγούν στη Συρία. Μετά την επαφή τους με αυτούς, οι ξένοι μαχητές μεταβαίνουν αεροπορικώς ή οδικώς στη Σανλιούρφα, στο Κιλίς στην Γκαζιαντέπ ή στο Χατάι, όπου συναντώνται με τοπικούς συνεργάτες τους. Όλοι αυτοί, που εισέρχο­νται νόμιμα στην Τουρκία, παραλαμβάνονται στη συ­νέχεια από διακινητές οι οποίοι τους προωθούν στη Συρία σε ομάδες των τριών ή πέντε ατόμων. 

Στην έκθεση αναφέρε­ται ακόμη ότι έχουν συλ­λεχθεί πληροφορίες για εντατικές προετοιμασίες του ISIS σχετικά με την κα­τασκευή αυτοκινήτων-βομ­βών, που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις για απαγωγές ατόμων εντός Τουρκίας και επιθέσεις εναντίον τουρκι­κών συνοριακών μονάδων. 

Τα εκρηκτικά 

Συγκεκριμένως, αναφέ­ρεται ότι στις 19 Ιανουαρί­ου δύο γυναίκες ζωσμένες με εκρηκτικά συνελήφθη­σαν στο Οντζουπινάρ από άνδρες του ελεύθερου συ­ριακού στρατού, τη στιγ­μή που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν βομ­βιστική επίθεση. Στις 29 Ιανουαρίου μαχητές του ISIS άνοιξαν πυρ εναντίον Τούρκων στρατιωτών στην παραμεθόρια περιοχή του Κιλίς οι οποίοι απάντη­σαν με πυρά πυροβολικού και αρμάτων μάχης. 

Στις 5 Φεβρουαρίου αναφέρεται ότι ελήφθη­σαν πληροφορίες ότι το ISIS επρόκειτο να προβεί σε βομβιστική επίθεση με χρήση αυτοκινήτου μέσα στην Τουρκία. 

Το αυτοκίνητο-βόμβα επέστρεψε στη Συρία στις 10 Φεβρουαρίου, λόγω αδυ­ναμίας του να περάσει τα σύνορα προς την Τουρκία. Το ίδιο όχημα, με τα ίδια άτομα, κατελήφθη λίγο με­τά στην πόλη Ιντλίμπ από μαχητές του ελεύθερου συριακού στρατού. Στις 25 Φεβρουαρίου ελήφθησαν πληροφορίες ότι το ISIS επρόκειτο να προβεί σε βομβιστική επίθεση στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας μία κόκκινη Μερσεντές. Το όχημα δεν μπόρεσε να μπει στην Τουρκία και στις 27 Φεβρουαρίου ανατινάχθη­κε στην αγορά της συριακής πόλεως Σιντζάν. 

«Χειρότερη από τον διάβολο» 

Τον Μάρτιο μαχητές του ISIS άρχισαν να συναθροίζονται στην πόλη Νταρκούς και στις 14 Μαρτίου μετακινήθηκαν στο Ζουρζούρ με λεωφορεία. Περίπου 150 έμειναν σε μία διπλή βίλα στο χωριό Κολτζουλάρ, που είναι το πλησιέστερο σημείο με την Τουρκία. Στις 15 Μαρτίου πέρασαν τα σύνορα με την Τουρκία από τέσσερα σημεία, χωρισμένοι σε ομάδες των 45 με 50 ατόμων, και μετέβησαν στο ξενοδοχείο «Κεντ» του Ρεϊχανλί. Οι 100 από αυτούς πήγαν στο Κιλίς για να μεταβούν στην περιοχή Ράκα της Συρίας. Οι υπόλοιποι 45 συνελήφθησαν, γεγονός που εξόργισε το ISIS, το οποίο χαρακτήρισε την Τουρκία «χειρότερη από τον διάβολο» και αποφάσισε να αναλάβει δράση εναντίον της. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-24/05/2014)  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger