Αρχική » » ΤΡΙΠΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΡΙΠΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ


• Ταχεία διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τρεις άνδρες.
• Με εντολή του ΓΕΣ έχει δεσμευτεί ολόκληρη η «μερίδα» στην οποία ανήκε το μοιραίο βλήμα. 
• Απαγορεύτηκαν οι βολές με όλμους των 81 χιλιοστών στις ασκήσεις μέχρι νεωτέρας. 
• Με την τιμητι­κή διάκριση του «Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως το τε­λευταίο αντίο στους άτυχους νέους. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ 
Isblaveris@gmail.com 

Με ταχύτατους ρυθμούς και προς τρεις κατευ­θύνσεις διεξάγονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων (άρα και των υπευθύνων) του τραγικού δυστυχήμα­τος που συνέβη την Τρίτη στο πε­δίο ασκήσεων «Γλαφυρών», έξω από τον Βόλο, και είχε ως αποτέλε­σμα τον ακαριαίο θάνατο των δύο επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) λοχιών (ΠΖ), Γεώργιου Ορφανίδη και Αναστάσιου Μεζάλα, κα­θώς και του στρατεύσιμου δεκανέα (ΠΝ) Φωτίου Ανδρικόπουλου, και τον σοβαρό τραυματισμό του υπολοχαγού τους. Κ.Β., όλων του 505 Τάγματος Πεζοναυτών, στη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαι­δευτικής δραστηριότητας της μονά­δας τους, όταν εξερράγη ο σωλήνας του όλμου των 81 χιλιοστών στη διάρκεια βολής.

Ταυτοχρόνως, και επειδή από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το δυστύχημα οφεί­λεται σε έκρηξη του...
πυροσωλήνος του βλήματος μέσα στον σωλήνα του όλμου, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, με εντολή του ΓΕΣ έχει δεσμευτεί ολόκληρη η «μερίδα» στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο μοιραίο βλήμα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η έρευνα που θα καταδείξει αν ευθύνεται το βλήμα η όχι. Σε περίπτω­ση που όντως το βλήμα ευθύνεται για το δυστύχημα, δηλαδή πρόκει­ται για «αστοχία υλικού», τότε οι ειδικοί πυροτεχνουργοί θα ερευνή­σουν ένα προς ένα όλα τα χιλιάδες βλήματα όλμου της συγκεκριμένης προβληματικής μερίδας που έχουν αποσταλεί σε μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια, για να εντο­πίσουν αν υπάρχουν και άλλα με την ίδια «αστοχία υλικού». Μετά τον έλεγχο αυτό, η συγκεκριμένη μερίδα θα αποδεσμευτεί εκ νέου. Βεβαίως, το ίδιο θα γίνει και αν αποδειχτεί από την έρευνα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα «αστοχίας υλι­κού» κάτι όμως που -ως προελέχθη- από τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται να ισχύει. 

ΕΙΔΙΚΟI. Με εντολή των υπεύθυ­νων του ΓΕΣ πρόκειται επίσης να πραγματοποιηθεί ο ειδικός έλεγ­χος ασφαλείας (με τη χρήση ειδι­κού οργάνου) του εσωτερικού των σωλήνων όλων των όλμων των 81 χιλιοστών, για να διαπιστω­θούν τυχόν παραμορφώσεις, γε­γονός που θα συνεπάγεται τη μειωμένη ασφάλειά τους. Μέχρι να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν πρόκειται να χρησι­μοποιηθούν στις ασκήσεις των μο­νάδων όλμοι των 81 χιλιοστών. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσι­ών διενεργούνται προς τρεις κατευθύνσεις: 

α) Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθούν οι αι­τίες του τραγικού συμβάντος. Αυτή προχωρά γρήγορα, ώστε συνακό­λουθα να προχωρήσουν επίσης γρήγορα τα γραφειοκρατικά θέμα­τα για συντάξεις στους δικαιούχους κ.λ.π. 

β) Προανάκριση, της οποίας θα προΐσταται ο στρατιωτικός εισαγγε­λέας και στην οποία θα ενταχθεί ως τμήμα της και η πραγματογνωμοσύ­νη. Για την προανάκριση έχει δο­θεί εντολή να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς όμως αυτό να είναι σε βάρος του τελικού αποτελέσματος της. γ) Έρευνα από πλευράς του Γραφεί­ου Υγιεινής και Ασφαλείας της Γενι­κής Επιθεωρήσεως Στράτου. 

ΤΟ «ΑΝΤΙΟ». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξόδιοι ακολουθίες για τους τρεις πεζοναύτες τελέστηκαν στις 8 του μηνός στον Βόλο για τους δύο ΕΠΟΠ λοχίες και στα Πετρωτά Αχα­ΐας για τον 19χρονο δεκανέα, με πλήρεις στρατιωτικές τιμές για τους ήρωες. Μάλιστα, στον Βόλο η τελε­τή έγινε παρουσία του καταδρομέα αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Χρή­στου Μανωλά, και αμέσως μετά το πέρας του θρησκευτικού μέρους και μέσα στον ναό, μετά την ανάγνωση της διαταγής του υπουργού Εθνικής Αμύνης, Δημήτρη Αβραμοπούλου, με την οποία απονεμόταν σε όλους τους νεκρούς ήρωες το «Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως», ο αρχηγός καρφίτσωσε τη μεγαλύτερη ηθική αμοι­βή για στρατιωτικό εν ειρήνη στο ει­δικό, βελούδινο μαξιλαράκι με τις τιμητικές διακρίσεις του καθενός μπροστά από το φέρετρο του! 

Στα Πετρωτά Αχαΐας και παρουσία του Α' υπαρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Νικολάου Δεβετζή, πραγμα­τοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του 19χρονου δεκανέα (ΠΝ) Φω­τίου Ανδρικόπουλου, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ είχε μεταφερ­θεί από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης, με πλήρεις στρατιωτικές τιμές, με ένα μεταφορικό αεροσκά­φος C-271 Spartan της 354 Μοί­ρας Τακτικών Μεταφορών της ΠΑ, από την Αεροπορική Βάση Λαρίσης στην αντίστοιχη του Αράξου, για τη νεκρώσιμη ακολουθία στο χωριό του. Στον νεαρό ήρωα, ο οποίος ήταν γιος εν ενεργεία αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, η αντί­στοιχη απονομή θα πραγματοποι­ηθεί στη διάρκεια ειδικής τελετής, λίαν συντόμως. 

Οι τραγωδίες εν καιρώ ειρήνης 

Ο θλιβερός κατάλογος με τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που έπεσαν την ώρα του κα­θήκοντος εν καιρώ ειρήνης: Στις 5/2/1991 πτώση αεροσκά­φους C-130Η στο όρος Όθρυς. Θάνατος 63 ανδρών (5 πλή­ρωμα και 56 επιβαίνοντες αε­ροπόροι). Το 1991, στη διάρ­κεια ασκήσεως «Παρμενίων», στη βολή αυτοκινούμενου πυ­ροβόλου, το βλήμα εξερρά­γη μόλις εξήλθε από την κάννη. Τρεις νεκροί καταδρομείς και άλλοι τρεις τραυματίες. Στις 6/11/1996 το επιβατηγό «Σάμαινα» εμβόλισε και βύθισε την ΤΠΚ «Κωστάκος». Νεκροί τέσσερα μέλη του πληρώμα­τος. Στις 20/12/1997 αεροσκά­φος C-130Η, που συμμετείχε στις έρευνες για την ανεύρε­ση του ουκρανικού Γιάκοβλεφ, προσέκρουσε στην κορυφή του όρους Πάστρα. Νεκροί και τα πέντε μέλη του πληρώματος. 

Στις 8/4/2004 στο ακριτικό φυ­λάκιο «Μανίτσα», στην Κορνοφωλιά του Έβρου, σκοτώθηκαν πέντε στρατιώτες από ηλεκτρο­πληξία, όταν, προσπαθώντας να μεταφέρουν τον μεταλλι­κό ιστό της σημαίας του φυλα­κίου, ακούμπησαν τα ηλεκτρο­φόρα καλώδια της ΔΕΗ. Στις 11/9/2005 κατέπεσε ελικόπτε­ρο Chinook, που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας στα ανοικτά του Άθω. Σκοτώθη­καν 17 επιβαίνοντες (4 πλήρω­μα και 13 επιβάτες). Τον Ιούλιο του 2010 επιθετικό ελικόπτε­ρο Longbow Apache έπεσε στα Μέγαρα. Νεκροί και οι δύο χει­ριστές του. Στις 7/10/2014 εξερράγη όλμος στη διάρκεια ασκήσεως του 505 ΤΠΝ. Τρεις νεκροί πεζοναύτες και ένας σο­βαρά τραυματίας. Ο κατάλο­γος είναι μακρύς. Συνολικώς, από τη μεταπολίτευση και μετά περισσότεροι από 150 στρατι­ωτικοί έχουν σκοτωθεί σε δυ­στυχήματα κατά την εκτέλεση διατεταγμένων αποστολών. Ο προαναφερθείς κατάλογος εί­ναι ενδεικτικός και σε αυτόν περιλαμβάνονται πιλότοι μας που έχασαν τη ζωή τους στη δι­άρκεια πτήσεων. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-11/10/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger