Αρχική » , , , » Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Ατασθαλιών και σκανδάλων (ΑΟΟΑ)

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Ατασθαλιών και σκανδάλων (ΑΟΟΑ)


Καταγγελίες και εξώδικο απόστρατων αξιωματικών για υπερκοστολόγηση κατά 1.403.000 ευρώ των διαμερισμάτων που αγόρασαν από τον Οργανισμό!
Το οικόπεδο-φιλέτο στου Παπάγου και το ενδιαφέρον του τοπικού δήμου να το αγοράσει σε «τιμή ευκαιρίας».
Προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων χωρίς διαγωνισμό και προκηρύξεις.
Οι νουθεσίες προς τον υπουργό Άμυνας από τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου - Υπάλληλων και πολιτευτή των ΑΝ.ΕΛΛ.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ

Καθεστώς ανομίας στις πρακτικές και τις αποφάσεις του ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών). Μεταξύ άλλων σχετίζεται με τη συστηματική αδιαφάνεια στα οικονομικά, τη μη τήρηση ή παράκαμψη της νομοθεσίας για το κατασκευαστικό του πρόγραμμα και τις σχέσεις εργασίας με συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων

Η καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους τομείς του δη­μόσιου βίου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Εφ.Συν.», τρανταχτή εξαίρεση και αρνητι­κό παράδειγμα στην κυβερνητι­κή διακήρυξη για τη μάχη κατά της διαπλοκής σε κάθε επίπεδο συνιστά μια υπηρεσία των Ενό­πλων Δυνάμεων, ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξι­ωματικών (ΑΟΟΑ). Κύριο αντι­κείμενό του είναι η κάλυψη και η παροχή διευκολύνσεων για τις στεγαστικές ανάγκες των στρα­τιωτικών.

Ο εν λόγω Οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου -σύμφωνα με τις καταγγελίες των μελών και το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας- συντηρεί επί χρόνια ένα καθεστώς ανομίας στις πρακτικές και τις αποφάσεις του, που μεταξύ άλλων σχετίζεται με τη συστηματική αδιαφάνεια στην οικονομική του κατάσταση και τη μη τήρηση ή την παράκαμ­ψη της νομοθεσίας για το κατα­σκευαστικό του πρόγραμμα και τις σχέσεις εργασίας με συγκε­κριμένες κατηγορίες εργαζομέ­νων.

Την ίδια στιγμή, διάφορα κέ­ντρα με προσβάσεις ή παρελθόν στον ΑΟΟΑ παρατηρείται ότι επιχειρούν να επηρεάσουν και να παραπλανήσουν την πολιτι­κή ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, εμφανίζοντας όσα ύποπτα συμβαίνουν στον Οργανισμό ως προσπάθεια νεαρών στην ηλικία αξιωματικών -μη μελών του ΑΟΟΑ- να «αμαυρώσουν» το «θεάρεστο» έργο του!

Υποδεικνύουν δε στον Πάνο Καμμένο -γεννώντας εύλογα ερωτήματα για τη σπουδή τους- να προβεί σε άμεση απομάκρυν­ση των στρατιωτικών αυτών που θεωρούνται εμπόδιο, προ­φανώς επειδή αρνούνται να πα­ρανομήσουν, και στη θέση τους να συγκροτηθεί «άτυπο συμ­βούλιο» από παλιά στελέχη και πρώην υπαλλήλους του ΑΟΟΑ...

Οικονομικά στο σκότος

Αλλά ας πάρουμε τα πράγμα­τα με τη σειρά: Κατ' αρχάς, μια από τις σκανδαλώδεις πρωτο­τυπίες του Αυτόνομου Οικοδο­μικού Οργανισμού είναι το γε­γονός ότι δεν συντάσσει και δεν δημοσιοποιεί ισολογισμούς, δη­μιουργώντας ένα πέπλο μυστη­ρίου για την αξιοποίηση και κα­τάληξη των πόρων του, οι οποίοι προέρχονται από τις εισφορές των μελών-αξιωματικών.

Όσο κι αν ψάξει κανείς, οικο­νομικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες, την καταγεγραμμένη περιουσία και τις υποχρεώσεις προς τρίτους δεν πρόκειται να βρει. Κι αυτό διότι η διοίκη­ση έχει να υποβάλει ισολογισμό προς έγκριση τουλάχιστον έξι χρόνια, ενώ την αδικαιολόγη­τη αυτή συσκότιση φαίνεται να έχει εντοπίσει η Διεύθυνση Οι­κονομικού του ΓΕΣ σε ελέγχους που διενήργησε το 2014 και το 2015.

Διαμερίσματα από χρυσάφι!

Ωστόσο, το ομιχλώδες τοπίο γύρω από τα οικονομικά ενδε­χομένως να έχει την εξήγησή του... Όπως προαναφέραμε, ο ΑΟΟΑ είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ΝΠΔΔ και έχει σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάζει διάφορα οικήματα σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας (όχι πάντοτε, όπως θα αποδειχθεί στη συ­νέχεια) καλύτερες τιμές στους ασφαλισμένους του.

Μια από τις πολυκατοικίες που έχτισε λοιπόν, ήταν στη Λάρισα (επί των οδών Ιουστινιανού, Κομνηνών και Μιαούλη Γαλάτη) με δικαιούχους 28 ανώτατους στρατιωτικούς εν αποστρατεία, οι οποίοι συμφώ­νησαν να λάβουν από ένα δια­μέρισμα, αποπληρώνοντας το τίμημα με μηνιαία παρακράτη­ση από τη σύνταξή τους.

Προς έκπληξή τους όμως, διαπίστωσαν στην πορεία ότι η κατασκευή είχε υπερκοστολογηθεί κατά 1.403.000 ευρώ! Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με το εξώδικο που απέστειλαν (Ιούλιος 2016) προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, επικαλούμενοι πληροφορίες από τον εργολάβο που είχε αναλάβει να κατασκευάσει το κτίριο, το κόστος ανέγερσης ανήλθε σε κάτι λιγότερο από 3.000.000 ευρώ (περίπου 2.900.000 ευρώ). Ωστόσο, ο ΑΟΟΑ χρέωσε στους δικαιούχους του ποσό 4.303.000 ευρώ, δηλαδή 1.403.000 ευρώ πάνω από το κανονικό κόστος.

Οι εξαπατηθέντες στρατιω­τικοί, κατόπιν όλων αυτών, με οργή και απογοήτευση, δηλώ­νουν εμβρόντητοι στο ίδιο εξώ­δικο που έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.», καταγγέλλοντας τον «δημόσιου, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς σκοπού» Ορ­γανισμό τους ότι καρπώθηκε σε βάρος τους «απροκάλυπτα υπέρμετρα χρηματικά ποσά, προσμετρώντας στην κοστολόγησή τους, αυθαίρετα και ασύμβατα προς τον νομοθετικό κανονισμό κοστολόγησης ενός έργου, παράνομα και κραυγαλέα αδικαιολόγητα κονδύλια που παραβιάζουν τις νομοθετικές διατάξεις».

Είχαν προηγηθεί αλλεπάλλη­λες απόπειρες συνεννόησης και συμβιβασμού με τη διοίκηση του ΑΟΟΑ, οι οποίες όμως απέβησαν άκαρπες, αφού απορρι­πτόταν το αίτημα της μείωσης του κόστους και της δόσης για τα διαμερίσματα. Έτσι, απεστάλη εξώδικο, όπου ζητούνται η επανακοστολόγηση της αξίας, η μείωση των δόσεων και ο συμψηφισμός όσων χρημάτων είχαν ήδη καταβληθεί, με την ελπίδα εκ μέρους των διαμαρτυρομένων η απαίτησή τους να μην έχει την τύχη των προηγούμενων οχλήσεων προς τον Οργανισμό τους.

Καλαμαριά όπως Λάρισα;

Η «πανάκριβη» πολυκατοικία της Λάρισας δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε εγείρει ο τρόπος κατασκευής ανάλογου οικήματος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με τη μέθοδο της εξωτερικής εργολαβίας μέσω σύμβασης δημόσιου έρ­γου. Η ανέγερση, με βάση το μητρώο ηλεκτρονικών συμβάσεων, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015. Παρ' όλα αυτά, τρεις μήνες αργότερα δεν είχε φανεί ούτε μπουλντόζα στην περιοχή, κάτι που σημαίνει ότι το έργο δεν καλυπτόταν από την προ­θεσμία του ενός μήνα που ορίζει ο νόμος.

Εφόσον η καταγγελία ευσταθεί, γιατί ο εργολάβος δεν κηρύχθηκε έκπτωτος, ώστε το έργο να πάει στον επόμενο; Έχει σημασία να τονιστεί ότι την επίμαχη σύμβαση υπέγραψε ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρε­σιών του ΑΟΟΑ, ο οποίος πα­ρεμπιπτόντως έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί από το 2011 λόγω του νομοσχεδίου για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα που αφορούσε υπαλλή­λους με σχέση εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου αορίστου χρόνου, αλλά παραμένει ώς σήμερα στη θέση του. 

Το οικόπεδο-φιλέτο

Εξάλλου, ποικίλες συζητήσεις προκαλεί το θέμα ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ορ­γανισμού στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (όπου εδρεύει ο ΑΟΟΑ), για το οποίο πριν από περίπου πέντε χρόνια ο τοπικός δήμος είχε ενδιαφερ­θεί να το αγοράσει καταβάλλο­ντας τίμημα ύψους 5 εκατ. ευρώ με την αντικειμενική αξία του ακινήτου να είναι σχεδόν δι­πλάσια. Η αγοραπωλησία όμως δεν προχώρησε, διότι το ποσό κρίθηκε χαμηλό εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού.

Εσχάτως, ο δήμος επανήλθε και όπως αποδεικνύεται μέσω της Διαύγειας, η προσφορά που κατέθεσε φτάνει μόλις τα 800 χιλ. ευρώ, σχεδόν έξι φορές μικρότερη από το τίμημα της προηγούμενης προσπάθειας αγοράς. Τι θα πράξει λοιπόν τώρα ο ΑΟΟΑ; Υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να πουλήσει το οικόπεδο έναντι του εν λόγω ποσού, όταν πριν από μερικά χρόνια απέρριπτε το εξαπλάσιο;

Άμεση σύνδεση με τις κα­ταγγελλόμενες παραλείψεις, παρατυπίες και ατασθαλίες έχει εξ αντικειμένου η Διεύ­θυνση Δικαστικού του ΑΟΟΑ, η οποία αριθμεί τέσσερις υπαλ­λήλους που λογικά θα όφειλαν να διερευνήσουν το νομικό σκέλος των προαναφερθεισών υποθέσεων. Κατά πόσο δηλαδή υπηρετεί τη νομιμότητα ένας δημόσιος οργανισμός που συστηματικά δεν δημοσιοποιεί τα έσοδα και τα έξοδά του ή ποια νομική συμβουλή έδωσαν για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε ό,τι αφορά π.χ. την αντιδικία με τους εν αποστρατεία αξιω­ματικούς και την υπερκοστολό­γηση των διαμερισμάτων τους. 

Τι γίνεται όμως αν οι «υπηρέτες» του νόμου είναι παρά­νομοι; Κανονικά θα υπήρχε πρόβλημα, εκτός αν πρόκειται για τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών... Στη διάρκεια της έρευνάς μας, ανατρέξαμε στον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία του, «ανακαλύπτοντας» ότι δεν προβλέπεται πουθενά θέση νομικού συμβούλου παρά μόνο για τρεις δικηγόρους.

Εκ πρώτης όψεως, νομίζει κανείς ότι η διάκριση ανάμεσα σε νομικό σύμβουλο και δικηγό­ρο είναι ασήμαντη λεπτομέρεια, δεν είναι όμως έτσι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πρόσληψης σε ένα ΝΠΔΔ, καθώς με βάση τον «κώδικα περί δικηγόρων», οι δικηγόροι προσλαμβάνονται έπειτα από προκήρυξη και δια­γωνισμό, οι δε υποψηφιότητες κρίνονται από ειδική πεντα­μελή επιτροπή. Αντιθέτως, ο νομικός σύμβουλος προσλαμ­βάνεται απευθείας! Μάλλον γι’ αυτό, ενώ δεν προβλέπεται θέση νομικού συμβούλου στον Οργανισμό, με αυτή την πατέ­ντα (άνευ διαγωνισμού) έχουν προσληφθεί όχι ένα αλλά δύο άτομα!

Από το «παράθυρο» προσελήφθησαν πάντως και οι άλλοι δύο δικηγόροι, αφού η απαιτούμενη προκήρυξη αγνοείται, παρά τη σαφέστατη νομοθεσία που ρητά αναφέρει ότι αν δεν τηρηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, οι συμβάσεις ακυρώ­νονται, οι δικηγόροι διώκονται πειθαρχικά και το διοικητικό όργανο που τους προσέλαβε διώκεται ποινικά, με βάση άρθρο του Ποινικού Κώδικα περί παράβασης καθήκοντος.

Ως προς τους μισθούς, επισημαίνεται ότι η αμοιβή κάθε δικηγόρου για αντίστοιχες θέ­σεις σε άλλα ΝΠΔΔ, τα οποία ακολούθησαν τη νόμιμη οδό για τις προσλήψεις, είναι περίπου 2.000 ευρώ μηνιαίως. Άρα, για τους τέσσερις του ΑΟΟΑ, 8.000 ευρώ και κατ’ έτος 96.000 ευρώ.

Ο πολιτευτής και η σύζυγος-δικηγόρος

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, έχει αξία να υπενθυ­μίσουμε όσα γράφαμε στην αρχή του ρεπορτάζ σχετική με την ύπαρξη αποπροσανατολιστικών πιέσεων προς την πολιτική ηγεσία του υπουρ­γείου Άμυνας, υποτίθεται για το καλό του Οργα­νισμού. Οι πιέσεις αυτές αποδεικνύεται άτι μόνο τυχαίες και άδολες δεν είναι και αυτό διότι προ­έρχονται από παράγοντες με άμεσο προσωπικό συμφέρον.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του πρώην προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων και πολιτευτή των ΑΝ.ΕΛΛ. στον Νομό Φωκίδας προς τον Πάνο Καμμένο, με την οποία νουθετεί τον υπουργό για τις δέουσες ενέργειες που θα γλιτώ­σουν τον ΑΟΟΑ από τη διάλυση και την απαξίωση. Ανάμεσα στις «σωτήριες» προτάσεις του, που κινούν το ενδιαφέρον, συγκαταλέγεται η θέσπιση άτυπου οργάνου με απόστρατους για να συμβου­λεύουν τον υπουργό και να τον «προστατεύουν» από κακόβουλους αξιω­ματικούς (άραγε περιλαμ­βάνει και τον εαυτό του στο συμβούλιο σοφών ο πολιτευτής των ΑΝΕΛΛ;) και επίσης η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Δικαστικού με την ταυτόχρονη διασφάλιση του προσωπικού της. Τονίζει δε -επί τούτου- ότι επιτελεί άριστα το έργο της και είναι «το Α και το Ω» στην εξυπηρέτηση των μελών του Οργανισμού.

Εκείνο που παραλείπει να δηλώσει ο συνταξιού­χος πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων είναι ότι μία εκ των δικηγόρων είναι η σύζυγός του, για το εργασιακό μέλλον της οποίας δείχνει να αγωνιά.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ΑΟΟΑ δεν απασχο­λεί για πρώτη φορά τα μέσα ενημέρωσης, ενώ φαίνεται ότι αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για το υπουργείο Άμυνας, το οποίο φέρεται να έχει γνώση για πολλά από τα κακώς κείμενα, χωρίς όμως -μέχρι τώρα- να τα αντιμετωπίζει. Είναι ενδεικτικό ότι πρόσφατα ο Πάνος Καμμένος απάντησε σε ερώτηση με θέμα την οικονομι­κή διαχείριση του Οργανισμού που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από δημοσιεύματα (www.stokokkino.gr) στα οποία γινόταν λόγος για σοβαρές ατασθαλίες και παραλείψεις.

0 υπουργός ενημέρωνε (Μάιος 2016) ότι έδωσε εντολή για διενέργεια ΕΔΕ και έστειλε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Στρατοδικεί­ου Αθηνών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έδωσε εντολή να εμπλακεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Άμυνας, ώστε να διερευνηθούν όσα είχαν αποκαλυφθεί ώς τότε. Από τα δεδομένα που είχαν δημοσιοποιηθεί, τον όγκο και τη σο­βαρότητα των καταγγελλομένων, οι ελεγκτές θα πρέπει να είχαν πολλά να καταγράψουν και να συμπεριλάβουν στο πόρισμά τους...

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάνει μετά και τα νεότερα αυτά στοιχεία ο κ. Καμμένος αλλά και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που έχουν κηρύξει ανένδοτο στη διαφθορά, θα κά­νουν τα στραβά μάτια; Είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις στο απυρόβλητο; Πάντως, για την «Εφ.Συν.», το κεφάλαιο ΑΟΟΑ δύσκολα θα κλείσει με το σημε­ρινό δημοσίευμα..

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ-21/11/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger