Αρχική » , , , , , , » ΤΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΤΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ


■ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ.
■ Παράγοντες της αγοράς επιβεβαιώνουν ότι το 1/5 των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πωληθεί σε funds, ενώ μόλις το 1/3 θα μπορέσει να ρυθμιστεί και να αποπληρωθεί.

Η Ελλάδα αποτέλεσε πιλοτικά και θα αποτελέσει διευρυμένα το πεδίο εφαρμογής των νέων ερ­γαλείων για την αντιμετώπιση του πανευ­ρωπαϊκού φαινομένου των μη εξυπηρε­τούμενων -κοινώς «κόκκινων»- δανείων, σύμφωνα με το έγγραφο-οδηγό της Ευ­ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Στο προσχέδιο της ΕΚΤ αναφέρονται τρόποι και μεθοδολογία για την αποτελεσματική διαχείριση και αντι­μετώπιση του προβλήματος που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι απειλεί τη Γηραιά Ήπειρο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα «κόκ­κινα» δάνεια είναι συνολικού ύψους 1 τρις ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προ­έδρου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Αντρέα Ενρία.

Στο έγγραφο δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς μπορούν οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων να καθορίσουν στρατηγική και πολιτική μέσω λειτουργικού πλαισίου ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους από τη μη εξυπηρέτηση δανεί­ων όλων των κατηγοριών. Το έγγραφο της Φρανκφούρτης επικεντρώνεται σε τρία βα­σικά σημεία, όπως είχε προαναγγείλει και η κυρία Νουί, επικεφαλής του ενιαίου εποπτι­κού μηχανισμού της Κεντρικής Τράπεζας: στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, στην εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτι­κών και στην υιοθέτηση κοινών κατευθυ­ντήριων γραμμών για τις προβλέψεις.

Η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτι­κών στόχων ανά χαρτοφυλάκιο και ένα αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής. Στην υπό δι­αβούλευση οδηγία υποδεικνύονται τρόποι υπολογισμού της απομείωσης των δανείων και των διαγραφών μέρους ή του συνόλου αυτών, της διαδικασίας δημοσιοποίησης για την εκτίμηση ακινήτων που διακρατούνται ως εξασφαλίσεις, της αξιολόγησης του εξωτερικού περιβάλλοντος και των εσωτε­ρικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση του δανείου και πολλά ακόμη.

Κάποια από τα παραπάνω οι αναγνώστες των «Επικαίρων» πιθανώς να τα διάβασαν στα πολλά οικονομικά sites που, για ευνό­ητους λόγους, δημοσίευσαν την είδηση. Σε κανένα όμως από αυτά δεν διάβασαν ότι και σε αυτό το μείζονος σημασίας ζήτημα για τη συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας η χώρα μας, οι χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπαιξαν τον ρόλο του πειραματόζωου, καθώς πρώτα εδώ εφαρμόστηκαν πιλοτικά οι «εμπνεύσεις» των «σοφών» της Φρανκφούρτης, παρότι αυτό περιγράφεται καθαρά στη σελίδα 13 του draft της ΕΚΤ.

Ανακάλυψαν τη «χρυσή συνταγή»

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΚΤ, στην Ελλάδα έγινε το προηγούμενο διάστημα χρήση των νέων «εργαλείων», εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα διαχείρισης και... ανακαλύφθηκε η «χρυσή συνταγή» για το κοκτέιλ «κουρέματος» -πώλησης (σε funds)- ζημίας των δανείων που χαρακτηρίζονται από προβληματικά μέχρι «κόκκινα».

Όπως σημειώνεται, στο ελληνικό παράδειγμα -χωρίς να καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δόθηκε το «δοκιμαστικό φάρμακο»- εφαρμόστηκαν σημαντικά εργαλεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι υψηλοί κίνδυνοι λόγω του εκτεταμένου προβλήματος των «κόκκινων» δανείων σε όλα τα βασικά χαρτοφυλάκια. Η εξέλιξη του πειράματος παρακολουθούνταν στενά, με τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε τριμηνιαία βάση στη διάρκεια του πρώτου έτους δοκιμής. Για τον καθέναν από τους στόχους αυτούς υπήρχε ένα αυξανόμενης έντασης σύστημα ελέγχου, το οποίο καθοριζόταν από διάφορους παράγοντες. Ο άμεσος στόχος ήταν η μείωση του όγκου των προβληματικών δανείων (με καθυστέρηση εξυπηρέτησης κάτω των 90 ημερών) και των «κόκκινων» δανείων (υπερέβαιναν τις 90 μέρες) μέσω ενός συνδυασμού ρύθμισης, εκκαθάρισης και πώλησης ορισμένων εξ αυτών. Ο επόμενος στόχος αφορούσε στη διαχείριση των δανείων που ρυθμίζονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο πιο μακρόχρονος στόχος εστιαζόταν στην παρακολούθηση και διαχείριση δανείων που βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση (άνω των δυο ετών), καταγγελλόμενων δανείων που είναι σε εξέλιξη νομικές ενέργειες, «κόκκινων» δανείων που δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προβληματικών επιχει­ρηματικών δανείων που έχουν χορηγηθεί από περισσότερες της μίας τράπεζας (κοινοπρακτικά).

Βασισμένο στη λεπτομερή καταγραφή των δεδομένων και στην αυστηρή παρακολούθηση, σε ένα ασφυκτικό τριμηνιαίο πλαίσιο, το μοντέλο μπορεί να αποδώσει και να επιτύχει βάσει των στόχων που έχουν τεθεί για τη χώρα μας, δηλαδή τη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40% περίπου μέσα σε τρία χρόνια, μέχρι το 2019. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που πρόλαβαν να διαβάσουν διαγώνια το draft της ΕΚΤ, επιβεβαιώνονται οι τραπεζικές διαρροές ότι περίπου το ένα πέμπτο των «κόκκινων» δανείων θα πωληθεί σε funds, ενώ το ένα τρίτο εξ αυτών θα μπορέσει να ρυθμιστεί και να αποπληρωθεί από τους δανειολήπτες.

Εμπνεύστρια του οδικού χάρτη για τα «κόκκινα» δάνεια της Ευρώπης φέρεται να είναι η Σάρον Ντόνερι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, η οποία φέρεται και να πρωταγωνίστησε στη διάσωση των τραπεζών της πατρίδας της και στην επιστροφή του «κέλτικου τίγρη» στις αγορές. Γύρω από αυτή χτίστηκε μια ομάδα έμπειρων τραπεζικών και οικονομολόγων - αναλυτών με γνώση όλων των τραπεζικών συστημάτων αλλά και με δυνατότητες μεσο-μακροπρόθεσμης προβολής δεικτών οικονομίας. Η εφαρμογή του ελληνικού μοντέλου θα επεκταθεί άμεσα στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-16/09-22/09/16)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger