Αρχική » » ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΊΑ: Τα αντικίνητρα για αποφυγή στρατεύσεως!

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΊΑ: Τα αντικίνητρα για αποφυγή στρατεύσεως!


Όσα πρόκειται να αλλάξουν με τη νέα νομοθεσία. 

ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ στην ολική αποφυγή στρατεύσεως των ανυπότακτων μεγάλης ηλικίας κα­θιερώνεται με τον νέο νόμο περί στρατολογίας. 

Ειδικότερα, σε αυτόν ορίζεται ότι οι ανυπότακτοι που συμπλη­ρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους εξαιρούνται... αναδρομικά από τις προσκλήσεις για κατάταξη για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότα­κτοι και εξαλείφεται με παραγρα­φή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους μόνο εφόσον καταταγούν στις Ενοπλες Δυνάμεις έως την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Βασική επιδίωξη της διατάξεως αυτής είναι να υπάρξει ίση αντιμετώπιση των ανυπότακτων ανεξαρτήτου ηλικίας, ενώ εκτιμάται ότι η κατάργηση της εκ των υστέρων τακτοποίησης της ανυπο­ταξίας θα λειτουργήσει ως αντικί­νητρο για την παραμονή των ανυ­πότακτων εκτός Ενόπλων Δυ­νάμεων έως τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους. 

Με τη ρύθμιση αυτή εξυπηρε­τείται ο σκοπός της παροχής κινήτρων σε ανυπότακτους μεγάλης ηλικίας να συνδεθούν με τις Ένοπλες Δυνάμεις και να μην αποκο­πούν από τον ελληνικό κορμό, διασφαλίζοντας ότι αυτή η κατηγο­ρία ανυπότακτων δεν θα αντιμε­τωπίζεται ευνοϊκά σε σχέση με τους υπόλοιπους ανυπότακτους ως προς την υποχρέωση καταβο­λής του προστίμου που επιβάλλε­ται λόγω μη κατατάξεως τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Οι μεγάλης ηλικίας 

Επισημαίνεται ότι για τους στρατεύσιμους μεγάλα ηλικίας διατηρείται ακέραια η δυνατότητα να υπηρετήσουν θητεία μικρού χρο­νικού διαστήματος με εξαγορά του υπόλοιπου χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας. Με άλλη τροπο­ποίηση, που περιλαμβάνεται στον νέο νόμο, καθορίζεται ότι οι ανυπό­τακτοι θα μπορούν να διακόπτουν την ανυποταξία τους, παρουσιαζό­μενοι σε οποιαδήποτε στρατιωτική Αρχή και όχι μόνο στις στρατολογικές υπηρεσίες και τις στρατιωτικές δικαστικές Αρχές, όπως ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά τη συγχώνευση πολλών στρατολογικών υπηρεσι­ών και με δεδομένο ότι σε ελάχιστες πόλεις υπάρχουν στρατιωτικά δικαστήρια. 

Επίσης, εναρμονίζεται η στρα­τολογική νομοθεσία με την πρακτική που έχει καθιερωθεί νομο­λογιακά και που ακολουθείται και σήμερα από τα στρατιωτικά δικα­στήρια. Σύμφωνα με αυτήν, η επί­δοση του σχετικού κλητηρίου θεσπίσματος γίνεται δεκτή ως διακο­πή της ανυποταξίας. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-15/08/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger