Αρχική » » ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ


✓ Μείζον θέμα ασφάλειας η από θαλάσσης παράνομη είσοδος μεταναστών στη χώρα. 
✓ Ο σχεδιασμός των Ενόπλων Δυ­νάμεων για τη σύγ­χρονη απειλή που προκαλούν οι μετα­κινήσεις προσφύγων λόγω συρράξεων σε Αφρική και Μέση Ανατολή. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblaveris@gmail.com 

Η προ ημερών (στις 4 Αυ­γούστου) αστραπιαία και απολύτως επιτυχής επι­χείρηση της κανονιοφό­ρου του Στόλου «Νικηφόρος», που μέσα στη νύχτα εντόπισε και διέσωσε σε χρόνο-ρεκόρ και τους 25 λαθρομετανάστες οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία, αλλά βυθίστηκε το φου­σκωτό τους σκάφος ευθύς μόλις πέρασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ανοικτά του Φαρμακονησίου, φέρει στην επικαιρότητα ένα μείζον πρόβλημα εθνικής σημασίας. 

Αυτό της από θαλάσσης παρανόμου εισόδου στη χώρα μας πολιτών από χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατο­λής και... της Αφρικής, το οποίο αναμένεται να ενταθεί τις μέρες που θα ακολουθήσουν εξαιτίας των όσων τραγικών συμβαίνουν στην ευρύ­τερη περιοχή της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, σε Γάζα, Συρία, Ιράκ και φυσικά στη Λιβύη, της οποίας οι εμφύλιες συγκρού­σεις ξαναφούντωσαν. Τα θερμά αυτά μέτωπα που προα­ναφέρθηκαν «απειλούν» την Ελλά­δα από Νότο και Ανατολάς, μέσω της Τουρκίας, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται -αν και προς το παρόν δεν υφίσταται- παρόμοιο πρόβλημα εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που εδώ και μήνες υπάρ­χει σε πλήρη εξέλιξη στις ανατολι­κές περιοχές της Ουκρανίας, που συνορεύουν με τη Ρωσία. Και επει­δή στην Ουκρανία υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό τμήμα του αποδή­μου Ελληνισμού -κυρίως στη νό­τια-, που το υπουργείο Εξωτερικών υπολογίζει σε περίπου 100.000 άτομα, αν η κατάσταση χειροτερέ­ψει ή οι συγκρούσεις επεκταθούν και προς νότο και στο κέντρο της χώρας -πράγμα που δεν φαίνεται προς το παρόν-, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή όποιων εκ των ελληνικής καταγω­γής Ουκρανών θελήσουν να επα­ναπατρισθούν . 

ΑΙΓΑΙΟ. Ασφαλώς, η διάσωση Ελλήνων από εμπόλεμες ζώνες είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση από αυτήν της εισόδου παρανόμων μεταναστών στο ελληνικό έδαφος διά θαλάσσης, κυρίως στο Αιγαίο. Σήμερα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει το σοβα­ρό αυτό πρόβλημα κατά βάση στη θαλάσσια περιοχή με την Τουρκία, στα νησιά του Ανατο­λικού Αιγαίου, που έχουν πολύ μικρή απόσταση από τις έναντι αυτών τουρκικές ακτές. Η είσο­δος λαθρομεταναστών από τα σύνορα του Έβρου έχει μειωθεί κατακόρυφα, μετά τα μέτρα που ελήφθησαν εκεί από την Ελλη­νική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή FRONTEX και βεβαίως τον Ελληνικό Στρατό. Η εν λόγω μείωση ξεκίνησε κυρίως από όταν άρχισε να υλοποιείται το έργο του λεγόμενου «φράκτη του Έβρου», τμήμα του οποίου κατασκεύασε ο Ελληνικός Στρα­τός, με το Μηχανικό του Δ' Σώματος Στρατού, από τότε που ήταν αρχηγός ΓΕΣ και μετέπει­τα υπουργός Εθνικής Αμύνης ο στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος. 

Έκτοτε, το κύμα εισόδου λαθρο­μεταναστών έχει μετατοπιστεί νοτιότερα, στα ανατολικά θαλάσ­σια «σύνορα» Ελλάδος και Τουρ­κίας, που έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. 

ΑΠΕΙΛΗ. Στην αντιμετώπιση αυτής της σύγχρονης απειλής, την Ελληνική Αστυνομία (στο χερσαίο σκέλος) και το Λιμενι­κό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (στο αντίστοιχο θαλάσσιο) συνδράμουν αποφασιστικώς και με κάθε μέσο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τόσο σε τακτικό επί­πεδο, αφού έχουν εισαγάγει και εντάξει στις απειλές που οφεί­λουν να αντιμετωπίσουν και την παράνομη είσοδο μεταναστών ως σύγχρονη «ασύμμετρη απει­λή», όσο και σε καθαρά επιχειρη­σιακό πεδίο, με τον Στρατό Ξη­ράς στην ξηρά και το Πολεμικό Ναυτικό πρώτιστα και την Πολε­μική Αεροπορία δευτερευόντως στη θάλασσα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο τρέχων σχεδιασμός και η συμμετοχή των Ε.Δ. στην αντιμετώπιση της προαναφερθείσας «ασύμμετρου απειλής», σύμφωνα με ανώτατη πηγή του ΓΕΕΘΑ που ερωτήθη σχετικώς, συνίστανται στα εξής: 

Συμμετοχή των παρατηρητηρί­ων στα νησιά του Σ.Ξ και του Π.Ν στην έρευνα του ανατεθέντος στο καθένα από αυτά τομέα για την είσοδο λαθρομεταναστών. Η έρευνα γίνεται ημέρα και νύχτα με αντίστοιχα όργανα παρα­τηρήσεως. 

Συμμετοχή των σκαφών επιτηρήσεως του ΠΝ (κανονιοφόροι, περιπολικά κ.λ.π.) που, με βάση κάποιο μεγάλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου το καθένα, περι­πολούν σε αντίστοιχους τομείς. Βεβαίως, όποτε αυτό απαιτηθεί, η επιτήρηση και η περιπολία με­τατρέπονται αυτόματα σε επιχεί­ρηση ερεύνης-διασώσεως, όπως έγινε τη Δευτέρα με την κανονιοφόρο «Νικηφόρος». Συμμετοχή όχι τόσο συχνά των ελικοπτέρων Super Puma της Π.Α.. τρία από τα οποία μετα­σταθμεύουν σε μόνιμη βάση σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συμμετοχή των δυνάμεων του Σ.Ξ που εδρεύουν σε μικρά νησιά του Αιγαίου (οπλίτες και υγειονομι­κοί), όποτε αυτό απαιτηθεί. Συμμετοχή των αντίστοιχων πα­ρατηρητηρίων, ελληνικών φυλα­κίων, προσωπικού του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) στη χερσαία περιοχή του Έβρου, στην απευκταία περίπτω­ση που χρειαστούν. 

Τρέχει το πρόγραμμα επαναπατρισμού 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα προ ημε­ρών η ΕΛ.ΑΣ., μέσω των εθελουσίων προγραμμά­των επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντι­κών αναχωρήσεων από τις υπηρεσίες της, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους 50.042 αλλοδαποί από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι τώρα. Ενώ μόνο τον περα­σμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο της επιχειρήσεως για την αντιμετώπιση της μη νόμι­μης μεταναστεύσεως, άλλοι 682 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τις οποίες διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε επίπεδο Ε.Ε. το νεοσυγκροτηθέν χαρτοφυλάκιο της Μετανα­στεύσεως είναι ένα εκ των τριών που ενδιαφέρουν άμεσα και για προφανείς λόγους την Ελλάδα, ενώ τυχόν ανάθεσή του στον νέο Έλληνα επίτροπο και έως τώρα υπουργό Εθνικής Αμύνης, Δημήτρη Αβραμόπουλο, επομένως και άρι­στο γνώστη του θέματος, αναμένεται να αναβαθμίσει κατακόρυφα και τη δυνατό­τητα από μέρους των Αθη­νών αποτελεσματικότερης αντιμετωπίσεως αυτής της σύγχρονης μάστιγος για τη χώρα. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-09/08/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger