Αρχική » » ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ


 «Ψεκάστε σκουπίστε τελειώσαμε». 
 Οι τελευταίες επιλογές του Ταγίπ Ερντογάν ως πρωθυπουργού για τον Στρατό. 
 Γρήγορες οι εργασίες από το Ανώτατο Συμβούλιο Αμύνης λόγω έλλειψης χρόνου για την προεκλογική εκστρατεία. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
Isblaveris@gmail.com 

Χωρίς ιδιαίτερες εκ­πλήξεις αυτή τη χρο­νιά πραγματοποιήθη­καν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ), τις οποίες πραγματοποίη­σε ο Ταγίπ Ερντογάν ως πρωθυπουργός και επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Αμύνης (ΑΣΑ), προτού αυτός περάσει -μέσω των προεδρικών εκλογών της 10ης Αυγούστου- στο ύψιστο πολιτει­ακό αξίωμα της χώρας του, την Προεδρία. 

Τακτικές κρίσεις, οι οποίες παρα­δοσιακά γίνονται στη γείτονα κατά τον μήνα Αύγουστο, σε ανάμνηση της...
νίκης το 1922 εναντίον του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. 

Οι νέοι αρχηγοί και διοικητές επι­σήμως ανακοινώνονται και παρουσιάζονται κατά την εθνική επέτειο τους της 30ής Αυγούστου, ήμερα της νίκης τους εναντίον των ελ­ληνικών δυνάμεων, που οδήγησε στην καταστροφή της Σμύρνης μερικές ημέρες αργότερα. 

ΑΡΧΗΓΟΙ. Κατά τις εφετινές κρίσεις από τους έξι αρχηγούς (Γενι­κού Επιτελείου, Χερσαίων, Ναυ­τικών, Αεροπορικών Δυνάμεων, Στρατοχωροφυλακής και Ακτοφυλακής) άλλαξε μόνο ο αρχηγός της Στρατοχωροφυλακής, ο οποίος παραδοσιακά είναι στρατηγός τεσ­σάρων αστέρων Του Στρατού Ξηράς και προέρχεται πάντα από το Όπλο του Πεζικού. Όλοι οι υπόλοι­ποι διατηρήθηκαν στις θέσεις τους,με πρώτο και καλύτερο τον αρχη­γό Γενικού Επιτελείου (αντίστοι­χο του δικού μας αρχηγού ΓΈΕΘΑ) στρατηγό Νεζντέτ Οζέλ, ο οποίος ανέλαβε τα σημερινά καθήκοντα του ως 28ος επιτελάρχης των ΤΕΔ στις 4 Αυγούστου 2011, με τετραε­τή «κλειστή» θητεία. 

Σύμφωνα με το Τούρκικο Γενικό Επιτελείο, ο μέχρι πρόσφατα διοι­κητής της πανίσχυρης Στρατιάς του Αιγαίου, στρατηγός Αμπντουλάχ Ατάι, τοποθετήθηκε ως ο νέος δι­οικητής της Στρατοχωροφυλακής, η οποία εκτελεί καθήκοντα εσωτερικής ασφαλείας, στρατονομίας και φέρει σε πέρας το μεγαλύτερο βά­ρος του αγώνα εναντίον των Κούρ­δων ανταρτών, διαθέτοντας -εκτός των άλλων- δικές της ειδικές δυ­νάμεις, δικό της αεροπορικό κλά­δο κ.λ.π. Ο ως τώρα διοικητής της Στρατοχωροφυλακής, στρατηγός Σερβέτ Γιορούκ, αποστρατεύτηκε. Στη «χηρεύουσα» θέση του διοικητή της Στρατιάς Αιγαίου τοποθετήθηκε ο διοικητής της 2ης Στρατιάς, στρατηγός Γκαλίπ Μεντί, και στη θέση του τελευταίου ως νέου διοικητή της 2ης Στρατιάς ο αντιστρά­τηγος Αντέμ Κουντουτι. Επίσης, ο διοικητής της πανίσχυ­ρης Διευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Δόγματος (EDOK), στρατηγός Σαλίχ Ζεκί Τσολάκ, τοποθετήθη­κε στη θέση του διοικητή της 1ης Στρατιάς, κάνοντας έτσι ένα πολύ καλό πλασάρισμα για τη θέση του αρχηγού Χερσαίων Δυνάμεων στο μέλλον, άνω ο διοικητής του IX (9ου) Σώματος Στρατού, αντιστρά­τηγος Κιαμίλ Μπάσογλου, με­τατέθηκε στη «χηρεύουσα» θέση του διοικητή της Διευθύνσεως Εκ­παιδεύσεως και Δόγ­ματος. Ακόμα, ο νέος διοικητής του VII (7ου) Σώματος Στρα­του, αντιστράτηγος Αμπντουλάχ Ρετζέπ, τοποθετήθηκε νέος διοικητής της Ακαδημίας Πολέμου της Τουρκίας, ενώ ο διοικητής της 1ης Αεροπορικής Δυνάμεως, αντιπτέραρχος Αμπιντίν Ουνάλ, τοποθετήθηκε διοικητής των δυνάμεων Αεροπορικής Αμύνης. 

Επομένως, η νέα ηγεσία των ΤΕΔ, μετά τις κρίσεις, έχει ως ακολού­θως: 

Γενικός Επιτελάρχης των ΤΕΔ, στρατηγός Νεζντέτ Οζέλ
Διοικητής Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγός Χουλουσί Ακάρ. 
Διοικητής Ναυτικών Δυνάμε­ων, ναύαρχος Μπουλέντ Μποστάνογλου. 
Διοικητής Αεροπορικών Δυνά­μεων, πτέραρχος Ακίν Οζτούρκ. 
Διοικητής Στρατοχω­ροφυλακής, στρατηγός Αμπντουλάχ Ατάι. 
Διοικητής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Αντνάν Οζμπάλ. 

Ενδεικτικό, μάλιστα, της φετινής φιλοσο­φίας τού «ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσαμε» είναι και το γεγονός ότι, ενώ παραδοσιακά οι εργασίες του ΑΣΑ είναι τριήμερης διαρκείας, φέτος όλες οι κρίσεις και οι επιλογές ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα διήμερο και στη συνεχεία ο πρω­θυπουργός «αποδεσμεύτηκε», για να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του. 

Στη διάρκεια της προαναφερθεί­σας συνόδου του ΑΣΑ αποφασίστηκε βεβαίως και η τύχη για όλους τους ανώτατους αξιωμα­τικούς, όλων των κλάδων, κα­θώς και για τους προς προαγω­γή συνταγματάρχες, όπως επίσης για όσους ανώτατους των κλάδων επρόκειτο να παραταθεί η θητεία. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προήχθησαν 37 ανώτατοι αξιωματι­κοί στον αμέσως επόμενο βαθμό και παρατάθηκε η θητεία κατά ένα έτος 34 ανωτάτων στον βαθμό που κατείχαν ως τώρα, ενώ προήχθη­σαν 51 συνταγματάρχες στον βαθ­μό του ταξίαρχου («στρατηγός ενός αστέρος»). Όλες αυτές οι προαγω­γές θα ισχύσουν από την 30ή Αυ­γούστου 2014. 

Οι αποστρατείες και οι προτεραιότητες 

Σαράντα ένας στρατηγοί, ναύαρχοι και πτέραρχοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν τον χρόνο αναμονής βαθμού, θα αποστρατευτούν στις 30* Αυγούστου» ενώ δύο ακόμα στρατηγοί θα αποστρατευ­τούν την 1η Σεπτεμβρίου 2014 λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας παραμονής τους στο στράτευμα. Ας ση­μειωθεί άτι μεταξύ αυτών που αποστρατεύονται είναι και 12 εκ των ανωτάτων αξιωματικών όλων των κλάδων, για τους οποίους ελήφθη απόφα­ση να δικαστούν και πάλι στο πλαίσιο της δίκης «Βαριοπούλα» και για τους οποίους συμπληρώθηκε το χρονικό όριο παραμονής στον βαθμό τους. 

Πρώτο καθήκον της νέας ηγε­σίας της Στρατοχωροφυλακής και βεβαίως και των υπολοί­πων της ηγεσίας των ΤΕΔ είναι η υπάρχουσα κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας με Συ­ρία, όπου μαίνεται επί τριετία ήδη σκληρότατος εμφύλιος πόλεμος, και στη συνέχεια η «αναχαίτιση» του κύματος των Σύριων προσφύγων και η αντίστοιχη θερμή κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας - Ιράκ, όπου αφενός είναι κουρδικές περιοχές και αφετέρου στην ευρύτερη περιοχή μαίνεται βίαιος και αιματηρός εμφύλι­ος πόλεμος των φανατικών φονταμενταλιστών του Ισλάμ και της νόμιμης κυβερνήσεως του Ιράκ. Τέλος, ένα άλλο -κατεξοχήν- μέτωπο της Στρατοχωροφυλακής είναι η ασφάλεια στο εσωτερικό της Τουρκίας με την αντιμετώπιση της δράσεως των Κούρδων ανταρτών. Σύσσωμο το επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-14/08/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger