Αρχική » » Ανοίγει παράθυρο για τη Σούδα

Ανοίγει παράθυρο για τη Σούδα


Ο Πάνος Καμμένος εμφανίσθηκε ανοιχτός στο να απαντήσει θετικά η Ελλάδα σε πιθανό αμερικανικό αίτημα για τη μεταστάθμευση «δυνάμεων ταχείας επέμβασης» στην Κρήτη. 
Η Ελλάδα «θα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους εξοπλισμούς» προκειμένου να είναι έτοιμη για όλα, τόνισε ο υπουργός Άμυνας. 

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ 
p.karvounopoulos@realnews.gr 

Μπορεί ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος να «κα­τηγορείται» από πολλούς ως «ανεξέλεγκτα ρωσόφιλος», ωστόσο ο ίδιος εμ­φανίστηκε ανοιχτός στο να απαντήσει θετικά η Ελλάδα σε πιθανό αμερικανικό αίτημα για τη μεταστάθμευση «δυνάμεων ταχείας επέμβασης» στη Σούδα. Η Κρήτη και όχι μόνο η Σούδα ενδι­αφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς και αυτό είναι ένα καλό χαρτί για την Ελλάδα. 

Σε συζήτηση που είχε ο Π. Καμμένος με δημο­σιογράφους απαντώντας σε ερωτήσεις για την αναταραχή...

που επικρατεί γύρω από την Ελλά­δα στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, εί­πε ότι αν οι Η Π Α ζητήσουν την αποστολή «δυνά­μεων ταχείας επέμβασης», η Ελλάδα θα το συ­ζητήσει με θετική διάθεση. 

Οι Αμερικανοί έχουν εκφράσει εδώ και δυο χρό­νια το ενδιαφέρον τους για να «αναβαθμίσουν» τη στρατιωτική τους παρουσία στην Κρήτη. Το καλοκαίρι του 2013 ο τότε Αμερικανός υπουρ­γός Άμυνας Τσακ Χέιγκελ έθεσε στον τότε Έλληνα ομόλογό του Δημήτρη Αβραμόπουλο το θέ­μα μεταστάθμευσης «επιθετικών», μη επανδρω­μένων αεροσκαφών στην Κρήτη. Ο Δ. Αβραμόπουλος είχε αντιπροτείνει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αλλά οι Αμερικάνοι επέμεναν για την Κρήτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ως αντιπολίτευση, είχε δηλώσει την αντίθεσή του. Τώρα ως κυβέρνη­ση φαίνεται ότι το εξετάζει σοβαρά, όπως προ­κύπτει από τις δηλώσεις Καμμένου. 

Η κυβέρνηση Σαμαρά προσπάθησε να κερ­δίσει χρόνο, καθώς η απόφαση δεν ήταν εύκο­λη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν -και είναι- ότι η απόφαση αυτή θα έπρεπε να περάσει για έγκριση από την ελληνική Βουλή, αφού δεν προ­βλέπονται τέτοιου είδους «μετασταθμεύσεις και αναβαθμίσεις» στη συμφωνία που διέπει τη λει­τουργία της Σούδας. 

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα η ελλη­νική πλευρά είχε προτείνει ως εναλλακτική λύση την παραχώρηση του αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης. Και οι Αμερικάνοι φέρονται να έχουν δεχτεί την πρόταση, η οποία μπορεί να υλοποι­ηθεί χωρίς την έγκριση της Βουλής. 

Συνεπώς η «θετική αντιμετώπιση» της Αθή­νας στο αμερικανικό αίτημα να χρησιμοποιη­θούν εγκαταστάσεις της Κρήτης έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται. 

Η αμερικανική παρουσία στο νησί έτσι και αλλιώς έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταί­ους μήνες. Στα μέσα του Ιανουαρίου 18 μαχη­τικά αεροσκάφη F-16 των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στη Σούδα, συνοδευόμενα από τεχνικό προσω­πικό υποστήριξης 300 ατόμων. Τα αμερικανι­κά F-16 παρέμειναν στη Σούδα για περισσότε­ρο από έναν μήνα. Και έπεται συνέχεια τέτοιων «μετασταθμεύσεων», με αφορμή και δικαιολο­γία τις ελληνοαμερικανικές ασκήσεις. 

Τι είπε για την ΑΟΖ 

Ο ΥΕΘΑ Π. Κομμένος αναφέρθηκε και στην υπόθεση της οριοθέτησης και ανακήρυξης της ΑΟΖ. Είπε ότι ως ΥΕΘΑ θα επιμένει στην ανά­γκη να προχωρήσει γρήγορα και αποφασιστι­κά η Ελλάδα στην υπόθεση της ΑΟΖ. Και, όπως είπε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η Ελ­λάδα «θα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους εξοπλισμούς» προκειμένου να είναι έτοιμη για όλα. Ανακοίνωσε μάλιστα την ολο­κλήρωση της συμφωνίας που είχε «κληρονομήσει» από τους Δ. Αβραμόπουλο και Νίκο Δένδια για την επανεργοποίηση πέντε αεροσκαφών ναυτικής συνεργα­σίας Ρ-3 Orion, τα οποία το Πολεμικό Ναυτικό θεωρεί απαραίτητα για τον έλεγχο όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά ολόκληρης της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Π. Καμ­μένος έδωσε το «πράσινο» φως για ενεργοποίηση της συμφωνίας η οποία ενδιαφέρει πολύ τις ΗΠΑ, αφού το Πολεμικό Ναυτικό τους έχει μεγά­λη εμπλοκή στην αναβάθμιση και την επανεργοποίηση των αεροσκαφών. Επιπλέον ο Π. Καμμέ­νος έδωσε εντολή για να προχωρήσει π υπόθεση και για τη «σωτηρία» της ΕΑΒ, η οποία θα αναλάβει όλο το έργο της αναβάθμισης. Το ερώτημα εί­ναι πώς βλέπουν όλες αυτές τις κινήσεις και οι άλ­λοι δύο υπουργοί που πλαισιώνουν τον Π. Καμμένο στο ΥΕΘΑ. Ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Ήσυχος και ο υφυπουργός Νίκος Τόσκας είναι σαφώς πιο συγκρατημένοι. Ο ΑΝΥΕΘΑ έχει τοποθετηθεί για το θέμα πιθανού αμερικανικού αιτήματος για «ελληνική συνεργα­σία» σχετικά με όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας: 

«Η χώρα μας θα εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή τον δικό της ρόλο στη μάχη κατά των τζιχαντιστών, που είναι μια επιβεβλημένη διαδικασία όλων των χωρών. Δεν είμαστε απλώς ένα πέρασμα, Είμαστε σε μια περιοχή, όπου ολόκληρη η δυτι­κή Ευρώπη περιμένει την επάνοδο αρκετών τζιχανιστών-μαχητών που διαθέτουν βρετανικά, γαλλικά, γερμανικά και άλλα διαβατήρια των χωρών-μελων της Ευρω­παϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η χώρα μας πρέπει να έχει μια αυξημένη προσοχή, μια εγρήγορση, μια επαγρύπνηση, προκει­μένου να μην εμπλακεί σε καταστάσεις ιδιαίτε­ρα επικίνδυνες, θέλω να κάνω μια αναφορά και να πω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά από τη Γαλ­λία, τη Βρετανία και άλλες χώρες όπου στρατο­λογούνται οι τζιχαντιστές από τους πολίτες τους. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο (αποικιοκρατικό) ιστο­ρικό παρελθόν. Αυτό έχει μια τεράστια σημα­σία, διότι βλέπουμε εδώ ένα πλεονέκτημα και μια γεωπολιτική δυναμική την οποία πρέπει να αυξήσουμε, ώστε αυτό το πλεονέκτημα να γίνει σαφές και καθαρό σε όλους ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να παίξει ακόμα και πρωταγωνι­στικό ρόλο στη διευθέτηση προβλημάτων, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Για το πως θα προχωρήσουμε στα αιτήματα των ΗΠΑ, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οι Ηνω­μένες Πολιτείες είναι όλη η διεθνής κοινότητα, πάρα πολλές χώρες που ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση αυτής της πληγής της σύγχρο­νης πληγής της μεσαιωνικής αντίληψης που εκφράζουν οι τζιχαντιστές και όχι μόνο. Άρα η συ­νεργασία μας με όλες τις χώρες σε Ανατολή και Δύση, απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και πρέπει να τον αξιο­λογήσουμε με αυτόν τον τρόπο». 

(REAL NEWS-22/02/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger