Αρχική » » ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΜΑ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΜΑ


► Το 1992, επί υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, αποφασίζεται η διάλυση των ΜΟΜΑ. Ωφελημένοι από την κίνηση αυτή αποδείχτηκαν οι γνωστοί μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι είδαν και γι' αυτό τον λόγο την «πίτα» για τους ίδιους να μεγαλώνει την τελευταία εικοσαετία. 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πά­νος Καμμένος, το 'πε και το 'κανε: εγκαινίασε τις Μεικτές Ομάδες Μη­χανημάτων Ανασυγκρότησης του στρατού (ΜΟΜΑ), τις κατασκευαστικές στρατιωτικές μονάδες που αναλάμβαναν την εκτέλεση έρ­γων, οι οποίες καταργήθηκαν το 1992 προς όφελος των μεγαλοεργολάβων. Τα «Επίκαιρα» έχουν στη διάθεσή τους το σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία της Διακλαδι­κής Διοίκησης Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκοπού (ΔΙΔΕΡΓΩΝ), όπως θα λέγονται πλέον οι ΜΟΜΑ της νέας εποχής, το πρώτο έργο της οποίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Ιούλιο. 

Στη ΔΙΔΕΡΓΩΝ, η οποία θα διοικείται από ανώτατο αξιωματικό του Μηχανικού του Στρατού Ξηράς, υπάγονται... δύο Μονάδες, η 1η Μονάδα Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκο­πού «Η Κυρά της Ρω» και η 2η Μονάδα «Η Κυρά των Μαρασίων», προς τιμήν των δύο σπουδαίων γυναικείων προσωπικοτήτων της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Στη σχετική εισήγηση, μάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη διασαφήνισης των έργων που θα αναλαμβάνει ο νέος φορέας προκειμέ­νου να αποφεύγεται σωρεία αιτημάτων, για παράδειγμα κατά την περίοδο πριν από τις δημοτικές εκλογές, όταν οι τοπικοί άρχοντες θέλουν να παρουσιάζουν έργο. 

Ο ίδιος ο κ. Καμμένος υπογράμμισε ότι παίρνει σάρκα και οστά η προγραμματική υπόσχεση της κυβέρνησης να αξιοποιηθούν οι μεγάλες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνά­μεων και να τεθούν στην υπηρεσία του ελλη­νικού λαού, προς όφελος του κοινωνικού συ­νόλου. Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η νέα υπηρεσία δεν αποτελεί ιστορική αναβίωση αντίστοιχων του παρελθόντος, αλλά μια σύγ­χρονη υπηρεσία προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις κι ένα περαιτέρω βήμα προς τη διακλαδική συνεργασία για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 


Αυστηρές προϋποθέσεις 

Η ΔΙΔΕΡΓΩΝ, η οποία θα διαθέτει τον δικό της προϋπολογισμό, ανεξάρτητο απ' αυτόν των Γενικών Επιτελείων, θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την ανάληψη έργων: να κατα­στεί δημόσιος διαγωνισμός (κανονικός πρώ­τος επαναληπτικός, δεύτερος επαναληπτικός) άγονος, να αποφασίσει το ΚΥΣΕΑ, σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις, για την αναγκαιότητα εκτέ­λεσης και να θεωρεί πως δεν είναι σκόπιμο να αναλάβει το έργο άλλος φορέας. Προϋπόθε­ση, εξάλλου, έναρξης εργασιών από την υπη­ρεσία αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταφοράς της πίστωσης στον προϋπολογισμό της. 

Η ΔΙΔΕΡΓΩΝ θα αναλαμβάνει αρχικά έργα περιορισμένου προϋπολογισμού και απαιτή­σεων, ενώ σταδιακά θα επεκτείνει τις δυνατότητές της αναλόγως αφενός της επιτυχούς έκβασης του εγχειρήματος της δημιουργίας της και αφετέρου του βαθμού υλοποίησης της αναγκαίας στελέχωσης και εξοπλισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλαμβάνει έργα μέ­χρι και εργοληπτικών εταιρειών δ' τάξης και ύψους έως 5.186.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Το προσωπικό θα αποτελείται από αξιωμα­τικούς, υπαξιωματικούς, ΕΠΟΠ, οπλίτες βρα­χείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) και απλούς φαντά­ρους μόνιμους υπαλλήλους των Γενικών Επι­τελείων, καθώς και νεοπροσλαμβανόμενους. Στη ΔΙΔΕΡΓΩΝ θα επιτρέπεται η απασχόληση και τελειόφοιτων ανώτατων σχολών πανε­πιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στον προϋπολογισμό των έργων που θα ανα­λαμβάνει η υπηρεσία θα περιλαμβάνεται ποσοστό αντίστοιχο του εργολαβικού κέρδους των Μετοχικών Ταμείων Στράτου, Ναυτικού ή Αεροπορίας καθώς και του λειτουργικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση κρίσης ή επιχειρήσεων, η ΔΙΔΕΡΓΩΝ και οι μονάδες της θα εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχε­διασμό του ΓΕΕΘΑ, αναλαμβάνοντας αντίστοιχες αποστολές. Σε περιπτώ­σεις φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων θα αναλαμβάνει αποστολές από το ΓΕΕΘΑ, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις τρέχουσες ανειλημμένες υποχρεώσεις της. 

Και διακρατικές συμφωνίες 

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, αυ­τός θα προέλθει από ανακατανομή πλεονάζοντος υλικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προ­μήθεια μέσω του Προγράμματος Δη­μοσίων Επενδύσεων (εθνική συμμετο­χή, συγχρηματοδοτήσεις και Συμπρά­ξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), μέσω του Προγράμματος Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, από την πρόσκτηση μέσω διακρατικών συμφωνιών και από αποδο­χή δωρεών. Σύμφωνα με τον κ. Καμ­μένο, μάλιστα, η Ρωσία έχει ήδη υποσχεθεί ότι σε σύντομο χρόνο θα χορηγήσει μεγάλο αριθμό συστημάτων και μέσων που θα εξοπλίσουν την πρώτη μονάδα, ενώ ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο και θα συζητηθεί στις 21 Μαΐου, κατά τη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άστον Κάρτερ, στην Ουάσιγκτον.


ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, λέει ο λαός μας, κι αυτό το ασπάζεται πλήρως ο Πάνος Καμμένος. Από τη στιγμή, επομένως, που η ΔΙΔΕΡΓΩΝ και οι μονάδες της θα δι­αχειρίζονται ιδιαιτέρως μεγάλο ύψος χρημάτων, η εν εξελίξει δημιουργία του Διακλαδικού Σώματος Οικονο­μικών Επιθεωρητών θα διευκολύνει τον συνεχή διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο από εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εγχειρήματος. 

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-14-20/05/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger